ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 94 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 94 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 77
14 18.18
13 16.88
7 9.09
0 0.00
0 0.00
43 55.84
34 44.16%
2  โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 105
2 1.90
24 22.86
18 17.14
0 0.00
2 1.90
59 56.19
46 43.81%
3  โรงเรียนวัดป่ายาง 48
7 14.58
1 2.08
13 27.08
0 0.00
0 0.00
27 56.25
21 43.75%
4  โรงเรียนวัดบ้านม้า 97
5 5.15
8 8.25
10 10.31
12 12.37
6 6.19
56 57.73
41 42.27%
5  โรงเรียนวัดสันคะยอม 147
16 10.88
9 6.12
12 8.16
25 17.01
0 0.00
85 57.82
62 42.18%
6  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 47
12 25.53
0 0.00
5 10.64
2 4.26
0 0.00
28 59.57
19 40.43%
7  โรงเรียนวัดหนองสมณะ 74
9 12.16
9 12.16
11 14.86
0 0.00
0 0.00
45 60.81
29 39.19%
8  โรงเรียนบ้านทาปลาดุก 37
3 8.11
0 0.00
9 24.32
2 5.41
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
9  โรงเรียนวัดน้ำพุ 46
10 21.74
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
10  โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1673
165 9.86
30 1.79
98 5.86
195 11.66
128 7.65
1057 63.18
616 36.82%
11  โรงเรียนตำบลริมปิง 123
6 4.88
8 6.50
25 20.33
5 4.07
1 0.81
78 63.41
45 36.59%
12  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 67
5 7.46
15 22.39
2 2.99
2 2.99
0 0.00
43 64.18
24 35.82%
13  โรงเรียนบ้านศรีย้อย 180
8 4.44
12 6.67
23 12.78
8 4.44
10 5.56
119 66.11
61 33.89%
14  โรงเรียนบ้านหนองเกิด 116
9 7.76
9 7.76
16 13.79
5 4.31
0 0.00
77 66.38
39 33.62%
15  โรงเรียนบ้านโป่งรู 120
7 5.83
16 13.33
9 7.50
6 5.00
1 0.83
81 67.50
39 32.50%
16  โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 96
12 12.50
11 11.46
8 8.33
0 0.00
0 0.00
65 67.71
31 32.29%
17  โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 160
29 18.13
9 5.63
4 2.50
0 0.00
9 5.63
109 68.13
51 31.88%
18  โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 120
3 2.50
11 9.17
19 15.83
3 2.50
2 1.67
82 68.33
38 31.67%
19  โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา 93
10 10.75
7 7.53
7 7.53
5 5.38
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
20  โรงเรียนบ้านไร่ดง 46
2 4.35
1 2.17
11 23.91
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
21  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 33
6 18.18
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
22  โรงเรียนบ้านแม่เมย 159
14 8.81
22 13.84
12 7.55
0 0.00
0 0.00
111 69.81
48 30.19%
23  โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 130
18 13.85
6 4.62
4 3.08
8 6.15
3 2.31
91 70.00
39 30.00%
24  โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 66
8 12.12
6 9.09
4 6.06
1 1.52
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
25  โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 35
5 14.29
1 2.86
4 11.43
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
26  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 67
3 4.48
0 0.00
8 11.94
8 11.94
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
27  โรงเรียนบ้านประตูป่า 39
3 7.69
0 0.00
8 20.51
0 0.00
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
28  โรงเรียนบ้านจำบอน 90
3 3.33
8 8.89
14 15.56
0 0.00
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
29  โรงเรียนบ้านห้วยไซ 137
4 2.92
18 13.14
16 11.68
0 0.00
0 0.00
99 72.26
38 27.74%
30  โรงเรียนวัดป่าตึง-ห้วยยาบ 169
30 17.75
0 0.00
13 7.69
0 0.00
0 0.00
126 74.56
43 25.44%
31  โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 52
2 3.85
1 1.92
8 15.38
2 3.85
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
32  โรงเรียนบ้านศรีป้าน 126
8 6.35
1 0.79
22 17.46
0 0.00
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
33  โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 106
7 6.60
3 2.83
12 11.32
4 3.77
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
34  โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง 41
5 12.20
5 12.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
35  โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 160
12 7.50
7 4.38
14 8.75
5 3.13
1 0.63
121 75.63
39 24.38%
36  โรงเรียนบ้านป่าซาง 146
15 10.27
4 2.74
7 4.79
7 4.79
0 0.00
113 77.40
33 22.60%
37  โรงเรียนบ้านป่าเลา 49
1 2.04
3 6.12
7 14.29
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
38  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน 27
2 7.41
0 0.00
3 11.11
1 3.70
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
39  โรงเรียนวัดชัยสถาน 36
3 8.33
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
40  โรงเรียนวัดสันป่าสัก 195
7 3.59
8 4.10
7 3.59
14 7.18
7 3.59
152 77.95
43 22.05%
41  โรงเรียนวัดศรีบังวัน 97
2 2.06
0 0.00
16 16.49
3 3.09
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
42  โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 74
8 10.81
0 0.00
7 9.46
1 1.35
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
43  โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 242
11 4.55
5 2.07
20 8.26
10 4.13
6 2.48
190 78.51
52 21.49%
44  โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย 48
3 6.25
3 6.25
4 8.33
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
45  โรงเรียนบ้านหนองเงือก 125
7 5.60
6 4.80
11 8.80
1 0.80
1 0.80
99 79.20
26 20.80%
46  โรงเรียนวัดเหมืองง่า 241
8 3.32
25 10.37
17 7.05
0 0.00
0 0.00
191 79.25
50 20.75%
47  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 324
8 2.47
10 3.09
42 12.96
5 1.54
2 0.62
257 79.32
67 20.68%
48  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 151
7 4.64
18 11.92
4 2.65
1 0.66
0 0.00
121 80.13
30 19.87%
49  โรงเรียนวัดสันต้นธง 121
12 9.92
3 2.48
8 6.61
1 0.83
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
50  โรงเรียนบ้านดงสารภี 61
8 13.11
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
51  โรงเรียนวัดบ้านก้อง 56
2 3.57
1 1.79
8 14.29
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
52  โรงเรียนบ้านร้องเรือ 159
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 8.18
18 11.32
128 80.50
31 19.50%
53  โรงเรียนวัดต้นโชค 52
3 5.77
1 1.92
5 9.62
1 1.92
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
54  โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง 48
6 12.50
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
55  โรงเรียนวัดป่าสัก 134
9 6.72
11 8.21
5 3.73
0 0.00
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
56  โรงเรียนวัดทากาศ 27
1 3.70
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
57  โรงเรียนเชตวันหนองหมู 82
9 10.98
1 1.22
3 3.66
2 2.44
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
58  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
59  โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 28
1 3.57
2 7.14
2 7.14
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
60  โรงเรียนบ้านดอนตอง 62
9 14.52
1 1.61
1 1.61
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
61  โรงเรียนบ้านป่าเส้า 60
3 5.00
2 3.33
5 8.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
62  โรงเรียนวัดบ้านดอน 30
2 6.67
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
63  โรงเรียนวัดหนองซิว 121
3 2.48
5 4.13
12 9.92
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
64  โรงเรียนบ้านป่าตาล 67
3 4.48
2 2.99
5 7.46
1 1.49
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 116
2 1.72
3 2.59
8 6.90
1 0.86
5 4.31
97 83.62
19 16.38%
66  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ 38
0 0.00
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
67  โรงเรียนวัดบ้านเรือน 83
2 2.41
4 4.82
7 8.43
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
68  โรงเรียนบ้านหล่ายทา 77
2 2.60
0 0.00
10 12.99
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
69  โรงเรียนบ้านกองงาม 59
1 1.69
2 3.39
4 6.78
1 1.69
1 1.69
50 84.75
9 15.25%
70  โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ 139
13 9.35
3 2.16
4 2.88
1 0.72
0 0.00
118 84.89
21 15.11%
71  โรงเรียนวัดทุ่งยาว 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
72  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 71
4 5.63
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
73  โรงเรียนวัดช้างค้ำ 101
5 4.95
3 2.97
3 2.97
1 0.99
2 1.98
87 86.14
14 13.86%
74  โรงเรียนวัดป่าแดด 82
0 0.00
0 0.00
11 13.41
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
75  โรงเรียนบ้านหนองบัว 97
3 3.09
0 0.00
10 10.31
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
76  โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 145
8 5.52
5 3.45
6 4.14
0 0.00
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
77  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 54
5 9.26
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
78  โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 42
0 0.00
2 4.76
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
79  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 185
12 6.49
2 1.08
7 3.78
1 0.54
0 0.00
163 88.11
22 11.89%
80  โรงเรียนวัดฮ่องกอก 59
4 6.78
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
81  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 119
6 5.04
0 0.00
7 5.88
0 0.00
0 0.00
106 89.08
13 10.92%
82  โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 69
3 4.35
0 0.00
2 2.90
1 1.45
1 1.45
62 89.86
7 10.14%
83  โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
84  โรงเรียนวัดกู่เส้า 85
4 4.71
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
85  โรงเรียนวัดน้ำดิบ 199
6 3.02
7 3.52
5 2.51
0 0.00
0 0.00
181 90.95
18 9.05%
86  โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน 39
1 2.56
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
87  โรงเรียนวัดบ้านธิ 75
0 0.00
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
88  โรงเรียนบ้านดอยคำ 163
0 0.00
0 0.00
10 6.13
0 0.00
0 0.00
153 93.87
10 6.13%
89  โรงเรียนวัดหนองหล่ม 57
0 0.00
0 0.00
1 1.75
2 3.51
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
90  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 68
0 0.00
1 1.47
2 2.94
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
91  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 96
1 1.04
1 1.04
2 2.08
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
92  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
39 97.50
1 2.50%
93  โรงเรียนวัดสันทราย 121
0 0.00
1 0.83
2 1.65
0 0.00
0 0.00
118 97.52
3 2.48%
94  โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 122
0 0.00
1 0.82
2 1.64
0 0.00
0 0.00
119 97.54
3 2.46%

 

จำนวนนักเรียน  10,412 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  698 6.70
เตี้ย  423 4.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  809 7.77
ผอมและเตี้ย  369 3.54
อ้วนและเตี้ย  207 1.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,906 75.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,506 คน


24.07%


Powered By www.thaieducation.net