ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มุกดาหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 244 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 244 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ 41
18 43.90
11 26.83
6 14.63
6 14.63
0 0.00
0 0.00
41 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 44
6 13.64
1 2.27
36 81.82
1 2.27
0 0.00
0 0.00
44 100.00%
3  โรงเรียนบ้านไร่ 19
5 26.32
1 5.26
7 36.84
4 21.05
2 10.53
0 0.00
19 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 165
26 15.76
41 24.85
38 23.03
23 13.94
18 10.91
19 11.52
146 88.48%
5  โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 169
30 17.75
33 19.53
48 28.40
18 10.65
20 11.83
20 11.83
149 88.17%
6  โรงเรียนบ้านกลาง 44
14 31.82
7 15.91
6 13.64
6 13.64
1 2.27
10 22.73
34 77.27%
7  โรงเรียนบ้านหนองยาง 224
61 27.23
48 21.43
15 6.70
48 21.43
0 0.00
52 23.21
172 76.79%
8  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 525
94 17.90
153 29.14
41 7.81
70 13.33
13 2.48
154 29.33
371 70.67%
9  โรงเรียนบ้านดงมัน 41
6 14.63
15 36.59
6 14.63
0 0.00
0 0.00
14 34.15
27 65.85%
10  โรงเรียนบ้านขามป้อม 121
27 22.31
26 21.49
25 20.66
0 0.00
0 0.00
43 35.54
78 64.46%
11  โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 206
47 22.82
17 8.25
19 9.22
12 5.83
36 17.48
75 36.41
131 63.59%
12  โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 94
14 14.89
5 5.32
16 17.02
3 3.19
21 22.34
35 37.23
59 62.77%
13  โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 144
32 22.22
33 22.92
4 2.78
20 13.89
1 0.69
54 37.50
90 62.50%
14  โรงเรียนบ้านทรายทอง 101
20 19.80
20 19.80
6 5.94
9 8.91
6 5.94
40 39.60
61 60.40%
15  โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 70
5 7.14
10 14.29
12 17.14
10 14.29
4 5.71
29 41.43
41 58.57%
16  โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 150
33 22.00
25 16.67
10 6.67
11 7.33
7 4.67
64 42.67
86 57.33%
17  โรงเรียนบ้านโนนตูม 20
6 30.00
0 0.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
9 45.00
11 55.00%
18  โรงเรียนบ้านนาอุดม 161
31 19.25
23 14.29
14 8.70
14 8.70
5 3.11
74 45.96
87 54.04%
19  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 63
13 20.63
7 11.11
9 14.29
5 7.94
0 0.00
29 46.03
34 53.97%
20  โรงเรียนบ้านสานแว้ 211
53 25.12
34 16.11
18 8.53
6 2.84
1 0.47
99 46.92
112 53.08%
21  โรงเรียนบ้านนากอก 50
8 16.00
0 0.00
18 36.00
0 0.00
0 0.00
24 48.00
26 52.00%
22  โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา 185
27 14.59
32 17.30
19 10.27
17 9.19
0 0.00
90 48.65
95 51.35%
23  โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 98
21 21.43
8 8.16
10 10.20
8 8.16
3 3.06
48 48.98
50 51.02%
24  โรงเรียนบ้านปากช่อง 22
2 9.09
2 9.09
2 9.09
3 13.64
2 9.09
11 50.00
11 50.00%
25  โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 55
7 12.73
8 14.55
3 5.45
7 12.73
2 3.64
28 50.91
27 49.09%
26  โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 33
2 6.06
4 12.12
8 24.24
1 3.03
1 3.03
17 51.52
16 48.48%
27  โรงเรียนบ้านโพนงาม 122
16 13.11
13 10.66
18 14.75
5 4.10
6 4.92
64 52.46
58 47.54%
28  โรงเรียนบ้านนาหินกอง 146
8 5.48
14 9.59
5 3.42
27 18.49
15 10.27
77 52.74
69 47.26%
29  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 123
18 14.63
15 12.20
16 13.01
9 7.32
0 0.00
65 52.85
58 47.15%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 51
8 15.69
4 7.84
7 13.73
3 5.88
2 3.92
27 52.94
24 47.06%
31  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2 102
15 14.71
11 10.78
7 6.86
9 8.82
6 5.88
54 52.94
48 47.06%
32  โรงเรียนบ้านวังนอง 51
5 9.80
6 11.76
11 21.57
1 1.96
1 1.96
27 52.94
24 47.06%
33  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 49
5 10.20
7 14.29
10 20.41
1 2.04
0 0.00
26 53.06
23 46.94%
34  โรงเรียนบ้านบาก ๑ 32
4 12.50
0 0.00
6 18.75
2 6.25
3 9.38
17 53.13
15 46.88%
35  โรงเรียนบ้านห้วยกอก2 60
15 25.00
4 6.67
7 11.67
1 1.67
1 1.67
32 53.33
28 46.67%
36  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 68
8 11.76
12 17.65
6 8.82
5 7.35
0 0.00
37 54.41
31 45.59%
37  โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 80
8 10.00
13 16.25
2 2.50
13 16.25
0 0.00
44 55.00
36 45.00%
38  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 38
6 15.79
5 13.16
3 7.89
1 2.63
2 5.26
21 55.26
17 44.74%
39  โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 27
4 14.81
3 11.11
0 0.00
2 7.41
3 11.11
15 55.56
12 44.44%
40  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 9
2 22.22
0 0.00
0 0.00
1 11.11
1 11.11
5 55.56
4 44.44%
41  โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 88
19 21.59
12 13.64
8 9.09
0 0.00
0 0.00
49 55.68
39 44.32%
42  โรงเรียนบ้านวังไฮ 84
4 4.76
11 13.10
7 8.33
7 8.33
8 9.52
47 55.95
37 44.05%
43  โรงเรียนบ้านชะโนด 2 242
30 12.40
20 8.26
19 7.85
18 7.44
19 7.85
136 56.20
106 43.80%
44  โรงเรียนบ้านหนองหนาว 91
7 7.69
11 12.09
19 20.88
0 0.00
2 2.20
52 57.14
39 42.86%
45  โรงเรียนบ้านคำพี้ 43
1 2.33
1 2.33
9 20.93
1 2.33
6 13.95
25 58.14
18 41.86%
46  โรงเรียนบ้านงิ้ว 131
14 10.69
23 17.56
8 6.11
9 6.87
0 0.00
77 58.78
54 41.22%
47  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 51
11 21.57
0 0.00
9 17.65
1 1.96
0 0.00
30 58.82
21 41.18%
48  โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 61
2 3.28
5 8.20
11 18.03
6 9.84
1 1.64
36 59.02
25 40.98%
49  โรงเรียนบ้านภูวง 27
0 0.00
0 0.00
7 25.93
3 11.11
1 3.70
16 59.26
11 40.74%
50  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 27
0 0.00
2 7.41
7 25.93
0 0.00
2 7.41
16 59.26
11 40.74%
51  โรงเรียนบ้านหนองคอง 173
26 15.03
18 10.40
4 2.31
22 12.72
0 0.00
103 59.54
70 40.46%
52  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 112
14 12.50
17 15.18
6 5.36
8 7.14
0 0.00
67 59.82
45 40.18%
53  โรงเรียนบ้านนายาง 95
4 4.21
9 9.47
7 7.37
10 10.53
8 8.42
57 60.00
38 40.00%
54  โรงเรียนบ้านหนองบัว 65
7 10.77
2 3.08
8 12.31
7 10.77
2 3.08
39 60.00
26 40.00%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 192
20 10.42
21 10.94
28 14.58
7 3.65
0 0.00
116 60.42
76 39.58%
56  โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 134
18 13.43
9 6.72
6 4.48
12 8.96
7 5.22
82 61.19
52 38.81%
57  โรงเรียนบ้านกกตูม 111
32 28.83
9 8.11
0 0.00
1 0.90
1 0.90
68 61.26
43 38.74%
58  โรงเรียนบ้านชะโนด 1 101
11 10.89
8 7.92
14 13.86
5 4.95
1 0.99
62 61.39
39 38.61%
59  โรงเรียนเมืองใหม่ 130
13 10.00
16 12.31
11 8.46
7 5.38
3 2.31
80 61.54
50 38.46%
60  โรงเรียนบ้านบาก2 281
45 16.01
25 8.90
8 2.85
25 8.90
5 1.78
173 61.57
108 38.43%
61  โรงเรียนสยามกลการ4 181
30 16.57
14 7.73
15 8.29
8 4.42
2 1.10
112 61.88
69 38.12%
62  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 16
1 6.25
1 6.25
2 12.50
2 12.50
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
63  โรงเรียนบ้านนาม่วง 72
6 8.33
13 18.06
3 4.17
5 6.94
0 0.00
45 62.50
27 37.50%
64  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1347
286 21.23
32 2.38
161 11.95
14 1.04
11 0.82
843 62.58
504 37.42%
65  โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 91
8 8.79
9 9.89
7 7.69
6 6.59
4 4.40
57 62.64
34 37.36%
66  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 131
3 2.29
6 4.58
15 11.45
8 6.11
16 12.21
83 63.36
48 36.64%
67  โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 130
11 8.46
8 6.15
13 10.00
11 8.46
4 3.08
83 63.85
47 36.15%
68  โรงเรียนบ้านเหล่า 158
25 15.82
9 5.70
18 11.39
1 0.63
4 2.53
101 63.92
57 36.08%
69  โรงเรียนบ้านนาหัวภู 39
7 17.95
4 10.26
0 0.00
3 7.69
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
70  โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 118
10 8.47
22 18.64
7 5.93
2 1.69
1 0.85
76 64.41
42 35.59%
71  โรงเรียนบ้านบุ่ง 62
7 11.29
1 1.61
6 9.68
6 9.68
2 3.23
40 64.52
22 35.48%
72  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 91
6 6.59
8 8.79
7 7.69
4 4.40
7 7.69
59 64.84
32 35.16%
73  โรงเรียนบ้านดงมอน 176
11 6.25
22 12.50
5 2.84
11 6.25
12 6.82
115 65.34
61 34.66%
74  โรงเรียนบ้านคำสร้อย 333
78 23.42
26 7.81
4 1.20
6 1.80
1 0.30
218 65.47
115 34.53%
75  โรงเรียนบ้านแวง 76
5 6.58
9 11.84
4 5.26
3 3.95
5 6.58
50 65.79
26 34.21%
76  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 44
11 25.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
77  โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 75
6 8.00
5 6.67
10 13.33
3 4.00
1 1.33
50 66.67
25 33.33%
78  โรงเรียนบ้านเหล่าดง 60
5 8.33
6 10.00
2 3.33
5 8.33
2 3.33
40 66.67
20 33.33%
79  โรงเรียนบ้านป่งโพน 121
9 7.44
11 9.09
7 5.79
9 7.44
4 3.31
81 66.94
40 33.06%
80  โรงเรียนบ้านภูล้อม 106
18 16.98
4 3.77
9 8.49
4 3.77
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
81  โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 203
14 6.90
9 4.43
15 7.39
29 14.29
0 0.00
136 67.00
67 33.00%
82  โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 78
5 6.41
6 7.69
5 6.41
7 8.97
2 2.56
53 67.95
25 32.05%
83  โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 94
7 7.45
0 0.00
19 20.21
3 3.19
1 1.06
64 68.09
30 31.91%
84  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 104
17 16.35
6 5.77
5 4.81
3 2.88
2 1.92
71 68.27
33 31.73%
85  โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 41
1 2.44
3 7.32
9 21.95
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
86  โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 38
3 7.89
3 7.89
6 15.79
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
87  โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 86
23 26.74
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
88  โรงเรียนบ้านสงเปือย 153
37 24.18
0 0.00
11 7.19
0 0.00
0 0.00
105 68.63
48 31.37%
89  โรงเรียนบ้านขัวสูง 48
5 10.42
1 2.08
7 14.58
2 4.17
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
90  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 165
23 13.94
8 4.85
15 9.09
5 3.03
0 0.00
114 69.09
51 30.91%
91  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 52
8 15.38
4 7.69
3 5.77
1 1.92
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
92  โรงเรียนหนองผือดอนม่วง 65
11 16.92
2 3.08
7 10.77
0 0.00
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
93  โรงเรียนบ้านนาทาม 200
31 15.50
18 9.00
0 0.00
12 6.00
0 0.00
139 69.50
61 30.50%
94  โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 145
10 6.90
14 9.66
14 9.66
6 4.14
0 0.00
101 69.66
44 30.34%
95  โรงเรียนห้วยยางจอมมณี 66
9 13.64
9 13.64
2 3.03
0 0.00
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
96  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 43
4 9.30
3 6.98
4 9.30
2 4.65
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
97  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 87
7 8.05
5 5.75
7 8.05
5 5.75
2 2.30
61 70.11
26 29.89%
98  โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย 169
9 5.33
5 2.96
26 15.38
3 1.78
7 4.14
119 70.41
50 29.59%
99  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 112
17 15.18
4 3.57
5 4.46
5 4.46
2 1.79
79 70.54
33 29.46%
100  โรงเรียนบ้านคำเขือง 75
4 5.33
7 9.33
9 12.00
2 2.67
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
101  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 38
1 2.63
2 5.26
5 13.16
3 7.89
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
102  โรงเรียนชุมชนโพนทราย 90
10 11.11
8 8.89
7 7.78
1 1.11
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
103  โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 125
8 6.40
7 5.60
11 8.80
8 6.40
2 1.60
89 71.20
36 28.80%
104  โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 108
21 19.44
0 0.00
10 9.26
0 0.00
0 0.00
77 71.30
31 28.70%
105  โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 105
5 4.76
11 10.48
7 6.67
3 2.86
4 3.81
75 71.43
30 28.57%
106  โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ 123
12 9.76
4 3.25
9 7.32
2 1.63
8 6.50
88 71.54
35 28.46%
107  โรงเรียนบ้านมะนาว 96
10 10.42
7 7.29
4 4.17
3 3.13
3 3.13
69 71.88
27 28.13%
108  โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 122
12 9.84
11 9.02
9 7.38
2 1.64
0 0.00
88 72.13
34 27.87%
109  โรงเรียนบ้านแฝก 85
9 10.59
5 5.88
9 10.59
0 0.00
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
110  โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 123
13 10.57
7 5.69
9 7.32
3 2.44
1 0.81
90 73.17
33 26.83%
111  โรงเรียนมุกดาลัย 720
69 9.58
38 5.28
76 10.56
9 1.25
1 0.14
527 73.19
193 26.81%
112  โรงเรียนบ้านแก้ง2 71
4 5.63
8 11.27
5 7.04
2 2.82
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
113  โรงเรียนบ้านโสก 196
44 22.45
4 2.04
4 2.04
0 0.00
0 0.00
144 73.47
52 26.53%
114  โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 99
7 7.07
4 4.04
4 4.04
6 6.06
5 5.05
73 73.74
26 26.26%
115  โรงเรียนบ้านนาหลวง2 42
2 4.76
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
116  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 153
12 7.84
14 9.15
10 6.54
0 0.00
4 2.61
113 73.86
40 26.14%
117  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 128
15 11.72
8 6.25
2 1.56
8 6.25
0 0.00
95 74.22
33 25.78%
118  โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 130
14 10.77
11 8.46
2 1.54
6 4.62
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
119  โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 170
17 10.00
11 6.47
15 8.82
0 0.00
0 0.00
127 74.71
43 25.29%
120  โรงเรียนบ้านคำไหล 91
11 12.09
5 5.49
7 7.69
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
121  โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 135
8 5.93
15 11.11
7 5.19
4 2.96
0 0.00
101 74.81
34 25.19%
122  โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 84
6 7.14
6 7.14
1 1.19
6 7.14
2 2.38
63 75.00
21 25.00%
123  โรงเรียนบ้านด่านมน 24
2 8.33
2 8.33
1 4.17
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
124  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 20
2 10.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
125  โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
126  โรงเรียนบ้านหนองบง 134
10 7.46
9 6.72
10 7.46
4 2.99
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
127  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 143
17 11.89
0 0.00
18 12.59
0 0.00
0 0.00
108 75.52
35 24.48%
128  โรงเรียนชุมชนดอนตาล 315
21 6.67
15 4.76
34 10.79
5 1.59
2 0.63
238 75.56
77 24.44%
129  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 41
2 4.88
4 9.76
0 0.00
2 4.88
2 4.88
31 75.61
10 24.39%
130  โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 33
1 3.03
1 3.03
5 15.15
1 3.03
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
131  โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 209
14 6.70
8 3.83
24 11.48
3 1.44
0 0.00
160 76.56
49 23.44%
132  โรงเรียนบ้านนายอ 78
6 7.69
6 7.69
4 5.13
1 1.28
1 1.28
60 76.92
18 23.08%
133  โรงเรียนบ้านพังคอง 148
15 10.14
8 5.41
11 7.43
0 0.00
0 0.00
114 77.03
34 22.97%
134  โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 205
19 9.27
13 6.34
12 5.85
3 1.46
0 0.00
158 77.07
47 22.93%
135  โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 35
2 5.71
1 2.86
2 5.71
2 5.71
1 2.86
27 77.14
8 22.86%
136  โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 123
11 8.94
11 8.94
2 1.63
4 3.25
0 0.00
95 77.24
28 22.76%
137  โรงเรียนบ้านนาสะโน 88
7 7.95
7 7.95
6 6.82
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
138  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 88
7 7.95
4 4.55
4 4.55
5 5.68
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
139  โรงเรียนบ้านนาป่ง 128
6 4.69
6 4.69
2 1.56
6 4.69
8 6.25
100 78.13
28 21.88%
140  โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 46
6 13.04
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
141  โรงเรียนบ้านดงเย็น 163
18 11.04
3 1.84
8 4.91
5 3.07
1 0.61
128 78.53
35 21.47%
142  โรงเรียนบ้านนาดี2 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
3 9.09
26 78.79
7 21.21%
143  โรงเรียนบ้านท่าไค้ 119
4 3.36
0 0.00
9 7.56
12 10.08
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
144  โรงเรียนบ้านแมด 105
6 5.71
7 6.67
8 7.62
1 0.95
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
145  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1 43
4 9.30
4 9.30
0 0.00
1 2.33
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
146  โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 91
4 4.40
8 8.79
7 7.69
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
147  โรงเรียนบ้านเปียด 155
4 2.58
5 3.23
6 3.87
17 10.97
0 0.00
123 79.35
32 20.65%
148  โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 117
4 3.42
6 5.13
10 8.55
4 3.42
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
149  โรงเรียนร่มเกล้า 244
18 7.38
15 6.15
4 1.64
11 4.51
1 0.41
195 79.92
49 20.08%
150  โรงเรียนบ้านคำบง1 434
28 6.45
10 2.30
46 10.60
3 0.69
0 0.00
347 79.95
87 20.05%
151  โรงเรียนบ้านคำบง2 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
152  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 95
5 5.26
5 5.26
6 6.32
2 2.11
1 1.05
76 80.00
19 20.00%
153  โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 130
6 4.62
4 3.08
12 9.23
4 3.08
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
154  โรงเรียนบ้านป่งขาม 71
4 5.63
4 5.63
6 8.45
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
155  โรงเรียนบ้านแก้งนาง 234
17 7.26
19 8.12
8 3.42
2 0.85
0 0.00
188 80.34
46 19.66%
156  โรงเรียนบ้านหนองแอก 93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
16 17.20
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
157  โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 218
13 5.96
4 1.83
23 10.55
2 0.92
0 0.00
176 80.73
42 19.27%
158  โรงเรียนบ้านดงหลวง 216
11 5.09
11 5.09
6 2.78
10 4.63
3 1.39
175 81.02
41 18.98%
159  โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ 90
7 7.78
4 4.44
5 5.56
1 1.11
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
160  โรงเรียนบ้านโนนยาง 91
0 0.00
0 0.00
15 16.48
1 1.10
1 1.10
74 81.32
17 18.68%
161  โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 118
3 2.54
6 5.08
4 3.39
3 2.54
6 5.08
96 81.36
22 18.64%
162  โรงเรียนบ้านดง 92
11 11.96
3 3.26
3 3.26
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
163  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 152
4 2.63
4 2.63
20 13.16
0 0.00
0 0.00
124 81.58
28 18.42%
164  โรงเรียนชุมชนนาโสก 242
9 3.72
14 5.79
15 6.20
6 2.48
0 0.00
198 81.82
44 18.18%
165  โรงเรียนบ้านคำนางโอก 121
6 4.96
5 4.13
6 4.96
3 2.48
2 1.65
99 81.82
22 18.18%
166  โรงเรียนบ้านม่วง 77
6 7.79
0 0.00
4 5.19
4 5.19
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
167  โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 105
6 5.71
2 1.90
9 8.57
1 0.95
1 0.95
86 81.90
19 18.10%
168  โรงเรียนหลุบปึ้ง 57
2 3.51
1 1.75
7 12.28
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
169  โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 115
9 7.83
9 7.83
2 1.74
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
170  โรงเรียนบ้านดงยาง1 81
7 8.64
2 2.47
4 4.94
1 1.23
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
171  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 111
4 3.60
6 5.41
9 8.11
0 0.00
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
172  โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 173
5 2.89
7 4.05
17 9.83
0 0.00
0 0.00
144 83.24
29 16.76%
173  โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 90
2 2.22
2 2.22
3 3.33
8 8.89
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
174  โรงเรียนบ้านนาหลวง1 24
2 8.33
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
175  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 30
3 10.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
176  โรงเรียนบ้านป่าแดง 49
2 4.08
2 4.08
3 6.12
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
177  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน 43
6 13.95
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
178  โรงเรียนบ้านสามขัว 129
5 3.88
0 0.00
16 12.40
0 0.00
0 0.00
108 83.72
21 16.28%
179  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 160
2 1.25
8 5.00
16 10.00
0 0.00
0 0.00
134 83.75
26 16.25%
180  โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ 124
5 4.03
4 3.23
5 4.03
6 4.84
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
181  โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 113
3 2.65
3 2.65
8 7.08
4 3.54
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
182  โรงเรียนบ้านม่วงหัก 44
2 4.55
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
183  โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 101
4 3.96
7 6.93
5 4.95
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
184  โรงเรียนบ้านโคก2 95
3 3.16
4 4.21
8 8.42
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
185  โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) 134
4 2.99
6 4.48
10 7.46
1 0.75
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
186  โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 46
1 2.17
3 6.52
3 6.52
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
187  โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 60
3 5.00
2 3.33
3 5.00
1 1.67
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
188  โรงเรียนบ้านนาหลัก 67
7 10.45
1 1.49
1 1.49
0 0.00
1 1.49
57 85.07
10 14.93%
189  โรงเรียนบ้านป่าเตย 134
3 2.24
3 2.24
8 5.97
6 4.48
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
190  โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 42
2 4.76
2 4.76
2 4.76
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
191  โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 93
3 3.23
4 4.30
2 2.15
2 2.15
2 2.15
80 86.02
13 13.98%
192  โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 51
2 3.92
3 5.88
2 3.92
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
193  โรงเรียนบ้านภู 37
0 0.00
2 5.41
3 8.11
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
194  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 164
9 5.49
2 1.22
2 1.22
5 3.05
4 2.44
142 86.59
22 13.41%
195  โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 68
5 7.35
4 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
196  โรงเรียนบ้านดานคำ 39
0 0.00
2 5.13
2 5.13
1 2.56
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
197  โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 125
6 4.80
0 0.00
10 8.00
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
198  โรงเรียนบ้านบะ 88
5 5.68
2 2.27
4 4.55
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
199  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 81
2 2.47
1 1.23
7 8.64
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
200  โรงเรียนบ้านซ่ง 123
6 4.88
3 2.44
6 4.88
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
201  โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 82
4 4.88
1 1.22
2 2.44
2 2.44
1 1.22
72 87.80
10 12.20%
202  โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 247
9 3.64
9 3.64
12 4.86
0 0.00
0 0.00
217 87.85
30 12.15%
203  โรงเรียนบ้านหนองบอน 101
0 0.00
4 3.96
3 2.97
1 0.99
4 3.96
89 88.12
12 11.88%
204  โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 76
2 2.63
0 0.00
1 1.32
6 7.89
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
205  โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา 34
1 2.94
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
206  โรงเรียนบ้านโนนศรี 102
6 5.88
1 0.98
2 1.96
3 2.94
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
207  โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 120
6 5.00
1 0.83
7 5.83
0 0.00
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
208  โรงเรียนบ้านคำพอก 1 122
4 3.28
2 1.64
0 0.00
5 4.10
3 2.46
108 88.52
14 11.48%
209  โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 55
2 3.64
0 0.00
1 1.82
0 0.00
3 5.45
49 89.09
6 10.91%
210  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 66
0 0.00
2 3.03
3 4.55
2 3.03
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
211  โรงเรียนบ้านพรานอ้น 125
7 5.60
1 0.80
5 4.00
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
212  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 116
5 4.31
0 0.00
6 5.17
1 0.86
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
213  โรงเรียนบ้านนามน 58
5 8.62
1 1.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
214  โรงเรียนบ้านป่งเปือย 138
5 3.62
2 1.45
4 2.90
0 0.00
3 2.17
124 89.86
14 10.14%
215  โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ 140
2 1.43
5 3.57
3 2.14
3 2.14
1 0.71
126 90.00
14 10.00%
216  โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 152
5 3.29
2 1.32
8 5.26
0 0.00
0 0.00
137 90.13
15 9.87%
217  โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
218  โรงเรียนบ้านสองคอน 197
12 6.09
6 3.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
179 90.86
18 9.14%
219  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
220  โรงเรียนบ้านหนองแวง 175
6 3.43
4 2.29
5 2.86
0 0.00
0 0.00
160 91.43
15 8.57%
221  โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 47
4 8.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
222  โรงเรียนบ้านโพนไฮ 108
4 3.70
0 0.00
5 4.63
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
223  โรงเรียนบ้านค้อวิทยาคาร 102
3 2.94
2 1.96
3 2.94
0 0.00
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
224  โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 90
1 1.11
1 1.11
5 5.56
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
225  โรงเรียนห้วยตาเปอะ 206
5 2.43
3 1.46
4 1.94
3 1.46
0 0.00
191 92.72
15 7.28%
226  โรงเรียนบ้านโพนแดง 179
5 2.79
1 0.56
4 2.23
2 1.12
0 0.00
167 93.30
12 6.70%
227  โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
228  โรงเรียนบ้านป่าพยอม 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
229  โรงเรียนบ้านคำผึ้ง 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
230  โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 310
0 0.00
0 0.00
7 2.26
5 1.61
5 1.61
293 94.52
17 5.48%
231  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 110
4 3.64
0 0.00
2 1.82
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
232  โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน 74
0 0.00
0 0.00
3 4.05
1 1.35
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
233  โรงเรียนบ้านคำดู่ 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
234  โรงเรียนบ้านคันแท 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
235  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 100
2 2.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
236  โรงเรียนบ้านโนนสวาท 139
0 0.00
0 0.00
5 3.60
0 0.00
0 0.00
134 96.40
5 3.60%
237  โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 338
3 0.89
2 0.59
3 0.89
0 0.00
3 0.89
327 96.75
11 3.25%
238  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 132
1 0.76
0 0.00
3 2.27
0 0.00
0 0.00
128 96.97
4 3.03%
239  โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.70
36 97.30
1 2.70%
240  โรงเรียนบ้านนาโด่ 97
1 1.03
0 0.00
1 1.03
0 0.00
0 0.00
95 97.94
2 2.06%
241  โรงเรียนคำสายทองวิทยา 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านคำพอก2 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านโคก1 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
244  โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,743 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,693 9.71
เตี้ย  1,783 6.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,077 7.49
ผอมและเตี้ย  1,011 3.64
อ้วนและเตี้ย  435 1.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,744 71.17
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,999 คน


28.83%


Powered By www.thaieducation.net