ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 82 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.22
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 142
4 2.82
5 3.52
22 15.49
45 31.69
1 0.70
65 45.77
77 54.23%
2  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 90
10 11.11
20 22.22
7 7.78
9 10.00
0 0.00
44 48.89
46 51.11%
3  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 141
8 5.67
12 8.51
23 16.31
8 5.67
21 14.89
69 48.94
72 51.06%
4  โรงเรียนวัดท่าแคลง 84
6 7.14
9 10.71
18 21.43
5 5.95
4 4.76
42 50.00
42 50.00%
5  โรงเรียนบ้านตาเลียว 169
9 5.33
10 5.92
17 10.06
19 11.24
27 15.98
87 51.48
82 48.52%
6  โรงเรียนวัดหนองแหวน 177
13 7.34
14 7.91
32 18.08
6 3.39
16 9.04
96 54.24
81 45.76%
7  โรงเรียนวัดเขาวงกต 140
18 12.86
16 11.43
17 12.14
10 7.14
0 0.00
79 56.43
61 43.57%
8  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 220
22 10.00
19 8.64
43 19.55
10 4.55
0 0.00
126 57.27
94 42.73%
9  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 70
6 8.57
0 0.00
17 24.29
6 8.57
0 0.00
41 58.57
29 41.43%
10  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 63
12 19.05
1 1.59
12 19.05
1 1.59
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
11  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 71
5 7.04
5 7.04
14 19.72
4 5.63
1 1.41
42 59.15
29 40.85%
12  โรงเรียนวัดโขดหอย 40
7 17.50
4 10.00
1 2.50
2 5.00
2 5.00
24 60.00
16 40.00%
13  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 261
49 18.77
16 6.13
26 9.96
5 1.92
1 0.38
164 62.84
97 37.16%
14  โรงเรียนวัดหมูดุด 40
5 12.50
0 0.00
7 17.50
2 5.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
15  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 321
59 18.38
20 6.23
26 8.10
0 0.00
0 0.00
216 67.29
105 32.71%
16  โรงเรียนบ้านแก้ว 617
57 9.24
27 4.38
61 9.89
55 8.91
0 0.00
417 67.59
200 32.41%
17  โรงเรียนบ้านวังปลา 59
9 15.25
7 11.86
0 0.00
3 5.08
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
18  โรงเรียนวัดจันทนาราม 329
7 2.13
35 10.64
36 10.94
2 0.61
22 6.69
227 69.00
102 31.00%
19  โรงเรียนวัดโป่งแรด 69
7 10.14
3 4.35
11 15.94
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
20  โรงเรียนวัดรำพัน 119
9 7.56
11 9.24
13 10.92
2 1.68
1 0.84
83 69.75
36 30.25%
21  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 216
16 7.41
18 8.33
24 11.11
2 0.93
1 0.46
155 71.76
61 28.24%
22  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 137
9 6.57
7 5.11
9 6.57
9 6.57
4 2.92
99 72.26
38 27.74%
23  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 40
3 7.50
0 0.00
7 17.50
0 0.00
1 2.50
29 72.50
11 27.50%
24  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 208
15 7.21
10 4.81
14 6.73
5 2.40
13 6.25
151 72.60
57 27.40%
25  โรงเรียนวัดคลองขุด 33
4 12.12
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
26  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 132
8 6.06
10 7.58
5 3.79
8 6.06
5 3.79
96 72.73
36 27.27%
27  โรงเรียนบ้านมาบโอน 53
4 7.55
3 5.66
6 11.32
1 1.89
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
28  โรงเรียนบ้านคลองลาว 380
31 8.16
11 2.89
56 14.74
2 0.53
0 0.00
280 73.68
100 26.32%
29  โรงเรียนวัดหนองสีงา 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
3 12.00
19 76.00
6 24.00%
30  โรงเรียนบ้านคลองครก 188
15 7.98
8 4.26
15 7.98
5 2.66
2 1.06
143 76.06
45 23.94%
31  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 38
2 5.26
2 5.26
3 7.89
1 2.63
1 2.63
29 76.32
9 23.68%
32  โรงเรียนวัดท่าศาลา 47
2 4.26
1 2.13
7 14.89
1 2.13
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
33  โรงเรียนวัดวังหิน 86
8 9.30
2 2.33
7 8.14
2 2.33
1 1.16
66 76.74
20 23.26%
34  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 92
4 4.35
4 4.35
11 11.96
1 1.09
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
35  โรงเรียนวัดเนินยาง 69
0 0.00
5 7.25
10 14.49
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
36  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 221
11 4.98
11 4.98
22 9.95
4 1.81
0 0.00
173 78.28
48 21.72%
37  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 504
17 3.37
21 4.17
58 11.51
8 1.59
1 0.20
399 79.17
105 20.83%
38  โรงเรียนวัดทองทั่ว 197
12 6.09
10 5.08
16 8.12
3 1.52
0 0.00
156 79.19
41 20.81%
39  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 92
5 5.43
6 6.52
2 2.17
6 6.52
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
40  โรงเรียนสฤษดิเดช 3130
156 4.98
52 1.66
409 13.07
17 0.54
7 0.22
2489 79.52
641 20.48%
41  โรงเรียนวัดสิงห์ 216
15 6.94
20 9.26
9 4.17
0 0.00
0 0.00
172 79.63
44 20.37%
42  โรงเรียนบ้านชำโสม 76
4 5.26
1 1.32
9 11.84
1 1.32
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
43  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1587
115 7.25
19 1.20
179 11.28
0 0.00
0 0.00
1274 80.28
313 19.72%
44  โรงเรียนวัดหนองบัว 127
4 3.15
7 5.51
14 11.02
0 0.00
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
45  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 185
9 4.86
5 2.70
19 10.27
3 1.62
0 0.00
149 80.54
36 19.46%
46  โรงเรียนวัดแสลง 263
14 5.32
13 4.94
14 5.32
7 2.66
0 0.00
215 81.75
48 18.25%
47  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 45
4 8.89
2 4.44
1 2.22
0 0.00
1 2.22
37 82.22
8 17.78%
48  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 34
5 14.71
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
49  โรงเรียนวัดนายายอาม 81
2 2.47
1 1.23
11 13.58
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
50  โรงเรียนวัดช้างข้าม 152
12 7.89
0 0.00
14 9.21
0 0.00
0 0.00
126 82.89
26 17.11%
51  โรงเรียนวัดดอนตาล 173
6 3.47
6 3.47
17 9.83
0 0.00
0 0.00
144 83.24
29 16.76%
52  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 60
0 0.00
2 3.33
3 5.00
1 1.67
4 6.67
50 83.33
10 16.67%
53  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 168
8 4.76
4 2.38
15 8.93
1 0.60
0 0.00
140 83.33
28 16.67%
54  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 109
7 6.42
1 0.92
9 8.26
1 0.92
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
55  โรงเรียนวัดพลับพลา 361
13 3.60
0 0.00
40 11.08
5 1.39
1 0.28
302 83.66
59 16.34%
56  โรงเรียนวัดเนินสูง 146
8 5.48
2 1.37
13 8.90
0 0.00
0 0.00
123 84.25
23 15.75%
57  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 423
12 2.84
7 1.65
44 10.40
2 0.47
0 0.00
358 84.63
65 15.37%
58  โรงเรียนวัดโขมง 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
3 9.09
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
59  โรงเรียนวัดพลับ 60
0 0.00
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
60  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 589
28 4.75
19 3.23
33 5.60
5 0.85
0 0.00
504 85.57
85 14.43%
61  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 472
26 5.51
13 2.75
22 4.66
7 1.48
0 0.00
404 85.59
68 14.41%
62  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
1 2.86
30 85.71
5 14.29%
63  โรงเรียนวัดแขมหนู 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
1 3.57
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
64  โรงเรียนวัดหนองคัน 141
7 4.96
6 4.26
7 4.96
0 0.00
0 0.00
121 85.82
20 14.18%
65  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 92
4 4.35
1 1.09
8 8.70
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
66  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 85
4 4.71
0 0.00
7 8.24
1 1.18
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
67  โรงเรียนบ้านซอยสอง 147
4 2.72
9 6.12
7 4.76
0 0.00
0 0.00
127 86.39
20 13.61%
68  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 316
14 4.43
10 3.16
4 1.27
12 3.80
2 0.63
274 86.71
42 13.29%
69  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 70
2 2.86
4 5.71
3 4.29
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
70  โรงเรียนบ้านประแกต 79
1 1.27
0 0.00
5 6.33
4 5.06
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
71  โรงเรียนบ้านยางระหง 72
1 1.39
2 2.78
4 5.56
1 1.39
1 1.39
63 87.50
9 12.50%
72  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 137
6 4.38
4 2.92
7 5.11
0 0.00
0 0.00
120 87.59
17 12.41%
73  โรงเรียนวัดหนองไทร 102
4 3.92
0 0.00
3 2.94
3 2.94
2 1.96
90 88.24
12 11.76%
74  โรงเรียนวัดคมบาง 28
1 3.57
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
75  โรงเรียนวัดสามผาน 111
2 1.80
1 0.90
5 4.50
3 2.70
0 0.00
100 90.09
11 9.91%
76  โรงเรียนวัดนาซา 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
77  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 74
2 2.70
0 0.00
4 5.41
1 1.35
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
78  โรงเรียนวัดเขาน้อย 77
2 2.60
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
79  โรงเรียนบ้านโคกวัด 111
1 0.90
0 0.00
5 4.50
0 0.00
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
80  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 100
2 2.00
1 1.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
81  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
82  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 289
0 0.00
0 0.00
2 0.69
0 0.00
2 0.69
285 98.62
4 1.38%

 

จำนวนนักเรียน  16,632 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  998 6.00
เตี้ย  576 3.46
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,653 9.94
ผอมและเตี้ย  333 2.00
อ้วนและเตี้ย  149 0.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,923 77.70
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,709 คน


22.30%


Powered By www.thaieducation.net