ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 331 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 331 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขมิ้น 8
2 25.00
2 25.00
2 25.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
8 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 121
38 31.40
49 40.50
19 15.70
10 8.26
5 4.13
0 0.00
121 100.00%
3  โรงเรียนบ้านดงช้าง 76
15 19.74
27 35.53
9 11.84
17 22.37
8 10.53
0 0.00
76 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดอนขาม 62
28 45.16
9 14.52
9 14.52
16 25.81
0 0.00
0 0.00
62 100.00%
5  โรงเรียนบ้านดอนแคน 14
3 21.43
3 21.43
3 21.43
3 21.43
2 14.29
0 0.00
14 100.00%
6  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 76
12 15.79
8 10.53
12 15.79
23 30.26
21 27.63
0 0.00
76 100.00%
7  โรงเรียนบ้านสวนปอ 55
8 14.55
12 21.82
14 25.45
8 14.55
13 23.64
0 0.00
55 100.00%
8  โรงเรียนบ้านสว่าง 99
23 23.23
0 0.00
76 76.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00%
9  โรงเรียนบ้านหนองกุง 64
20 31.25
9 14.06
19 29.69
9 14.06
7 10.94
0 0.00
64 100.00%
10  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 94
13 13.83
9 9.57
50 53.19
11 11.70
11 11.70
0 0.00
94 100.00%
11  โรงเรียนเมืองอารัมย์ 40
30 75.00
1 2.50
5 12.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00%
12  โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 52
8 15.38
10 19.23
11 21.15
13 25.00
7 13.46
3 5.77
49 94.23%
13  โรงเรียนบ้านขามป้อม 40
10 25.00
5 12.50
8 20.00
6 15.00
5 12.50
6 15.00
34 85.00%
14  โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 91
75 82.42
0 0.00
2 2.20
0 0.00
0 0.00
14 15.38
77 84.62%
15  โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ 32
14 43.75
9 28.13
1 3.13
3 9.38
0 0.00
5 15.63
27 84.38%
16  โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 88
13 14.77
17 19.32
20 22.73
9 10.23
15 17.05
14 15.91
74 84.09%
17  โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 132
22 16.67
3 2.27
28 21.21
25 18.94
31 23.48
23 17.42
109 82.58%
18  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 167
21 12.57
13 7.78
37 22.16
15 8.98
50 29.94
31 18.56
136 81.44%
19  โรงเรียนเมืองจำปาขัน 169
53 31.36
39 23.08
14 8.28
18 10.65
11 6.51
34 20.12
135 79.88%
20  โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 196
48 24.49
23 11.73
14 7.14
71 36.22
0 0.00
40 20.41
156 79.59%
21  โรงเรียนบ้านคำแดง 14
1 7.14
3 21.43
3 21.43
4 28.57
0 0.00
3 21.43
11 78.57%
22  โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 107
17 15.89
3 2.80
21 19.63
20 18.69
21 19.63
25 23.36
82 76.64%
23  โรงเรียนยางคำวิทยา 171
39 22.81
42 24.56
10 5.85
20 11.70
13 7.60
47 27.49
124 72.51%
24  โรงเรียนชีโนวาทธำรง 45
13 28.89
8 17.78
5 11.11
6 13.33
0 0.00
13 28.89
32 71.11%
25  โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 143
3 2.10
15 10.49
23 16.08
18 12.59
38 26.57
46 32.17
97 67.83%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) 121
20 16.53
18 14.88
41 33.88
3 2.48
0 0.00
39 32.23
82 67.77%
27  โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 65
14 21.54
13 20.00
2 3.08
13 20.00
2 3.08
21 32.31
44 67.69%
28  โรงเรียนบ้านหนองบัว 119
21 17.65
17 14.29
12 10.08
21 17.65
9 7.56
39 32.77
80 67.23%
29  โรงเรียนบ้านสำโรง 24
12 50.00
1 4.17
2 8.33
1 4.17
0 0.00
8 33.33
16 66.67%
30  โรงเรียนบ้านดอนยางดอนสังข์ 51
12 23.53
5 9.80
9 17.65
4 7.84
3 5.88
18 35.29
33 64.71%
31  โรงเรียนบ้านทองหลาง 59
13 22.03
7 11.86
0 0.00
15 25.42
3 5.08
21 35.59
38 64.41%
32  โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 36
4 11.11
9 25.00
6 16.67
2 5.56
2 5.56
13 36.11
23 63.89%
33  โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 55
25 45.45
0 0.00
3 5.45
7 12.73
0 0.00
20 36.36
35 63.64%
34  โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 53
6 11.32
3 5.66
6 11.32
9 16.98
9 16.98
20 37.74
33 62.26%
35  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) 27
3 11.11
6 22.22
5 18.52
2 7.41
0 0.00
11 40.74
16 59.26%
36  โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 104
18 17.31
13 12.50
23 22.12
4 3.85
1 0.96
45 43.27
59 56.73%
37  โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก 67
14 20.90
6 8.96
13 19.40
5 7.46
0 0.00
29 43.28
38 56.72%
38  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 164
22 13.41
1 0.61
44 26.83
7 4.27
19 11.59
71 43.29
93 56.71%
39  โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 97
20 20.62
16 16.49
9 9.28
9 9.28
1 1.03
42 43.30
55 56.70%
40  โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 123
8 6.50
12 9.76
8 6.50
20 16.26
20 16.26
55 44.72
68 55.28%
41  โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 98
8 8.16
6 6.12
25 25.51
3 3.06
12 12.24
44 44.90
54 55.10%
42  โรงเรียนบ้านสูงยาง 60
6 10.00
3 5.00
15 25.00
2 3.33
7 11.67
27 45.00
33 55.00%
43  โรงเรียนบ้านหนองขาม 55
9 16.36
8 14.55
10 18.18
3 5.45
0 0.00
25 45.45
30 54.55%
44  โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 11
0 0.00
1 9.09
4 36.36
1 9.09
0 0.00
5 45.45
6 54.55%
45  โรงเรียนบ้านโนนตาด 57
20 35.09
9 15.79
2 3.51
0 0.00
0 0.00
26 45.61
31 54.39%
46  โรงเรียนบ้านมหิงษาราม 75
14 18.67
9 12.00
10 13.33
3 4.00
4 5.33
35 46.67
40 53.33%
47  โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 19
7 36.84
1 5.26
2 10.53
0 0.00
0 0.00
9 47.37
10 52.63%
48  โรงเรียนบ้านภูงา 21
4 19.05
0 0.00
4 19.05
3 14.29
0 0.00
10 47.62
11 52.38%
49  โรงเรียนบ้านป่ายาง 80
11 13.75
5 6.25
20 25.00
5 6.25
0 0.00
39 48.75
41 51.25%
50  โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 86
6 6.98
0 0.00
32 37.21
5 5.81
1 1.16
42 48.84
44 51.16%
51  โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 102
17 16.67
5 4.90
12 11.76
4 3.92
14 13.73
50 49.02
52 50.98%
52  โรงเรียนบ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) 208
27 12.98
4 1.92
26 12.50
27 12.98
21 10.10
103 49.52
105 50.48%
53  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 24
10 41.67
0 0.00
1 4.17
1 4.17
0 0.00
12 50.00
12 50.00%
54  โรงเรียนบ้านหนองยาง(โพนทราย) 110
33 30.00
6 5.45
15 13.64
0 0.00
0 0.00
56 50.91
54 49.09%
55  โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 92
5 5.43
5 5.43
19 20.65
7 7.61
9 9.78
47 51.09
45 48.91%
56  โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 798
62 7.77
33 4.14
184 23.06
24 3.01
86 10.78
409 51.25
389 48.75%
57  โรงเรียนจตุคามวิทยา 82
18 21.95
3 3.66
4 4.88
8 9.76
6 7.32
43 52.44
39 47.56%
58  โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 36
4 11.11
6 16.67
4 11.11
3 8.33
0 0.00
19 52.78
17 47.22%
59  โรงเรียนบ้านยางเลิง 68
11 16.18
8 11.76
3 4.41
8 11.76
2 2.94
36 52.94
32 47.06%
60  โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว 28
8 28.57
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
15 53.57
13 46.43%
61  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 50
18 36.00
2 4.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
27 54.00
23 46.00%
62  โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา 118
11 9.32
11 9.32
20 16.95
11 9.32
0 0.00
65 55.08
53 44.92%
63  โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 511
39 7.63
16 3.13
64 12.52
55 10.76
55 10.76
282 55.19
229 44.81%
64  โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 940
68 7.23
71 7.55
243 25.85
32 3.40
3 0.32
523 55.64
417 44.36%
65  โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 86
10 11.63
23 26.74
4 4.65
1 1.16
0 0.00
48 55.81
38 44.19%
66  โรงเรียนบ้านหินกอง 50
6 12.00
3 6.00
8 16.00
5 10.00
0 0.00
28 56.00
22 44.00%
67  โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 73
18 24.66
0 0.00
14 19.18
0 0.00
0 0.00
41 56.16
32 43.84%
68  โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย 117
18 15.38
10 8.55
17 14.53
3 2.56
2 1.71
67 57.26
50 42.74%
69  โรงเรียนบ้านโพนงาม 108
10 9.26
12 11.11
21 19.44
1 0.93
2 1.85
62 57.41
46 42.59%
70  โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 64
11 17.19
6 9.38
6 9.38
2 3.13
2 3.13
37 57.81
27 42.19%
71  โรงเรียนบ้านหนองบึง 31
4 12.90
4 12.90
3 9.68
2 6.45
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
72  โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 48
13 27.08
0 0.00
5 10.42
2 4.17
0 0.00
28 58.33
20 41.67%
73  โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 185
36 19.46
8 4.32
17 9.19
7 3.78
9 4.86
108 58.38
77 41.62%
74  โรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยา 133
10 7.52
9 6.77
10 7.52
16 12.03
10 7.52
78 58.65
55 41.35%
75  โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 56
5 8.93
7 12.50
9 16.07
2 3.57
0 0.00
33 58.93
23 41.07%
76  โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 111
4 3.60
8 7.21
23 20.72
2 1.80
8 7.21
66 59.46
45 40.54%
77  โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 42
12 28.57
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
78  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 47
6 12.77
2 4.26
10 21.28
1 2.13
0 0.00
28 59.57
19 40.43%
79  โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 114
14 12.28
11 9.65
14 12.28
4 3.51
2 1.75
69 60.53
45 39.47%
80  โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 71
13 18.31
11 15.49
0 0.00
2 2.82
2 2.82
43 60.56
28 39.44%
81  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 28
2 7.14
4 14.29
3 10.71
2 7.14
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
82  โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 337
32 9.50
32 9.50
36 10.68
21 6.23
9 2.67
207 61.42
130 38.58%
83  โรงเรียนบ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) 52
19 36.54
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
32 61.54
20 38.46%
84  โรงเรียนบ้านเหนือ 47
6 12.77
5 10.64
5 10.64
2 4.26
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
85  โรงเรียนบ้านบัวงาม 21
5 23.81
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
86  โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 129
10 7.75
11 8.53
14 10.85
8 6.20
6 4.65
80 62.02
49 37.98%
87  โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 66
7 10.61
2 3.03
11 16.67
5 7.58
0 0.00
41 62.12
25 37.88%
88  โรงเรียนบ้านดอกไม้ 40
7 17.50
0 0.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
89  โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 72
8 11.11
12 16.67
7 9.72
0 0.00
0 0.00
45 62.50
27 37.50%
90  โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 64
8 12.50
8 12.50
0 0.00
8 12.50
0 0.00
40 62.50
24 37.50%
91  โรงเรียนสามขาพิทยาคม 289
40 13.84
14 4.84
43 14.88
9 3.11
0 0.00
183 63.32
106 36.68%
92  โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 191
36 18.85
13 6.81
3 1.57
10 5.24
8 4.19
121 63.35
70 36.65%
93  โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 112
21 18.75
0 0.00
16 14.29
4 3.57
0 0.00
71 63.39
41 36.61%
94  โรงเรียนบ้านแดง 86
7 8.14
8 9.30
4 4.65
10 11.63
2 2.33
55 63.95
31 36.05%
95  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 50
7 14.00
9 18.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
96  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 160
12 7.50
5 3.13
26 16.25
3 1.88
11 6.88
103 64.38
57 35.63%
97  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 51
11 21.57
0 0.00
5 9.80
0 0.00
2 3.92
33 64.71
18 35.29%
98  โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 51
5 9.80
1 1.96
9 17.65
3 5.88
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
99  โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 271
43 15.87
12 4.43
36 13.28
4 1.48
0 0.00
176 64.94
95 35.06%
100  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อาจสามารถ) 20
1 5.00
3 15.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
101  โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 206
4 1.94
11 5.34
15 7.28
15 7.28
27 13.11
134 65.05
72 34.95%
102  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 63
15 23.81
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
103  โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม 66
5 7.58
1 1.52
12 18.18
5 7.58
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
104  โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 184
33 17.93
19 10.33
11 5.98
0 0.00
1 0.54
120 65.22
64 34.78%
105  โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 41
2 4.88
1 2.44
4 9.76
1 2.44
6 14.63
27 65.85
14 34.15%
106  โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 211
32 15.17
22 10.43
6 2.84
7 3.32
5 2.37
139 65.88
72 34.12%
107  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 151
16 10.60
15 9.93
13 8.61
7 4.64
0 0.00
100 66.23
51 33.77%
108  โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 107
6 5.61
2 1.87
18 16.82
0 0.00
10 9.35
71 66.36
36 33.64%
109  โรงเรียนบ้านคูเมือง 93
11 11.83
4 4.30
9 9.68
6 6.45
1 1.08
62 66.67
31 33.33%
110  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
111  โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 91
12 13.19
9 9.89
7 7.69
2 2.20
0 0.00
61 67.03
30 32.97%
112  โรงเรียนบ้านข่อย 89
7 7.87
7 7.87
11 12.36
2 2.25
2 2.25
60 67.42
29 32.58%
113  โรงเรียนบ้านมะกอก 129
6 4.65
8 6.20
15 11.63
6 4.65
7 5.43
87 67.44
42 32.56%
114  โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 80
9 11.25
1 1.25
14 17.50
2 2.50
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
115  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 74
14 18.92
2 2.70
8 10.81
0 0.00
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
116  โรงเรียนบ้านฝาง 65
5 7.69
9 13.85
4 6.15
3 4.62
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
117  โรงเรียนบ้านแขม 91
20 21.98
0 0.00
7 7.69
2 2.20
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
118  โรงเรียนบ้านภูดิน 60
6 10.00
5 8.33
8 13.33
0 0.00
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
119  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 67
8 11.94
7 10.45
6 8.96
0 0.00
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
120  โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 138
15 10.87
15 10.87
10 7.25
2 1.45
1 0.72
95 68.84
43 31.16%
121  โรงเรียนห้วยหินลาด 61
3 4.92
5 8.20
2 3.28
7 11.48
2 3.28
42 68.85
19 31.15%
122  โรงเรียนบ้านกุดเขียว 45
4 8.89
0 0.00
10 22.22
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
123  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 13
2 15.38
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
124  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 13
4 30.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
125  โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 157
10 6.37
3 1.91
12 7.64
1 0.64
22 14.01
109 69.43
48 30.57%
126  โรงเรียนบ้านอี่เม้ง 72
2 2.78
1 1.39
19 26.39
0 0.00
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
127  โรงเรียนบ้านชาติ 59
7 11.86
2 3.39
4 6.78
2 3.39
3 5.08
41 69.49
18 30.51%
128  โรงเรียนบ้านตังหมอง 56
7 12.50
2 3.57
8 14.29
0 0.00
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
129  โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 133
8 6.02
4 3.01
12 9.02
6 4.51
10 7.52
93 69.92
40 30.08%
130  โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) 133
12 9.02
12 9.02
9 6.77
5 3.76
2 1.50
93 69.92
40 30.08%
131  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 124
18 14.52
8 6.45
9 7.26
2 1.61
0 0.00
87 70.16
37 29.84%
132  โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 128
8 6.25
10 7.81
11 8.59
5 3.91
4 3.13
90 70.31
38 29.69%
133  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 119
12 10.08
4 3.36
16 13.45
3 2.52
0 0.00
84 70.59
35 29.41%
134  โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 106
15 14.15
1 0.94
13 12.26
2 1.89
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
135  โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 38
2 5.26
0 0.00
6 15.79
3 7.89
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
136  โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 159
12 7.55
22 13.84
10 6.29
2 1.26
0 0.00
113 71.07
46 28.93%
137  โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 77
12 15.58
2 2.60
7 9.09
1 1.30
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
138  โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 42
2 4.76
0 0.00
4 9.52
6 14.29
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
139  โรงเรียนบ้านพิลา 28
1 3.57
3 10.71
3 10.71
1 3.57
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
140  โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 102
11 10.78
2 1.96
7 6.86
2 1.96
7 6.86
73 71.57
29 28.43%
141  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 120
15 12.50
5 4.17
12 10.00
2 1.67
0 0.00
86 71.67
34 28.33%
142  โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 117
12 10.26
0 0.00
21 17.95
0 0.00
0 0.00
84 71.79
33 28.21%
143  โรงเรียนบ้านโพนสูง 71
4 5.63
6 8.45
8 11.27
1 1.41
1 1.41
51 71.83
20 28.17%
144  โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 135
4 2.96
9 6.67
14 10.37
4 2.96
7 5.19
97 71.85
38 28.15%
145  โรงเรียนบ้านแสนสี 147
3 2.04
7 4.76
7 4.76
10 6.80
14 9.52
106 72.11
41 27.89%
146  โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 79
4 5.06
9 11.39
7 8.86
1 1.27
1 1.27
57 72.15
22 27.85%
147  โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 47
5 10.64
0 0.00
6 12.77
0 0.00
2 4.26
34 72.34
13 27.66%
148  โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 102
9 8.82
4 3.92
11 10.78
4 3.92
0 0.00
74 72.55
28 27.45%
149  โรงเรียนบ้านหัวดง 88
17 19.32
4 4.55
3 3.41
0 0.00
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
150  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 59
5 8.47
7 11.86
1 1.69
3 5.08
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
151  โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 85
3 3.53
7 8.24
7 8.24
2 2.35
4 4.71
62 72.94
23 27.06%
152  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 100
9 9.00
8 8.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
153  โรงเรียนดงเกลือวิทยา 63
2 3.17
0 0.00
13 20.63
2 3.17
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
154  โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 89
10 11.24
0 0.00
13 14.61
1 1.12
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
155  โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 90
9 10.00
5 5.56
10 11.11
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
156  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 94
17 18.09
0 0.00
8 8.51
0 0.00
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
157  โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 98
5 5.10
2 2.04
10 10.20
6 6.12
3 3.06
72 73.47
26 26.53%
158  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 151
21 13.91
10 6.62
9 5.96
0 0.00
0 0.00
111 73.51
40 26.49%
159  โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 65
0 0.00
1 1.54
14 21.54
0 0.00
2 3.08
48 73.85
17 26.15%
160  โรงเรียนบ้านจานใต้ 73
2 2.74
0 0.00
3 4.11
12 16.44
2 2.74
54 73.97
19 26.03%
161  โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 992
49 4.94
31 3.13
96 9.68
45 4.54
32 3.23
739 74.50
253 25.50%
162  โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 106
15 14.15
3 2.83
9 8.49
0 0.00
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
163  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 83
7 8.43
4 4.82
10 12.05
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
164  โรงเรียนบ้านสระบัว 119
12 10.08
8 6.72
5 4.20
5 4.20
0 0.00
89 74.79
30 25.21%
165  โรงเรียนบ้านโพนแท่น 123
20 16.26
0 0.00
8 6.50
3 2.44
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
166  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 40
5 12.50
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
167  โรงเรียนประสิทธาราม 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 25.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
168  โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 81
4 4.94
0 0.00
3 3.70
10 12.35
3 3.70
61 75.31
20 24.69%
169  โรงเรียนสาวแหวิทยา 146
13 8.90
0 0.00
15 10.27
8 5.48
0 0.00
110 75.34
36 24.66%
170  โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 67
3 4.48
3 4.48
10 14.93
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
171  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 212
25 11.79
10 4.72
15 7.08
0 0.00
0 0.00
162 76.42
50 23.58%
172  โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 56
4 7.14
1 1.79
7 12.50
1 1.79
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
173  โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 553
29 5.24
7 1.27
57 10.31
17 3.07
18 3.25
425 76.85
128 23.15%
174  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) 143
16 11.19
6 4.20
11 7.69
0 0.00
0 0.00
110 76.92
33 23.08%
175  โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 26
1 3.85
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
176  โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 170
17 10.00
22 12.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 77.06
39 22.94%
177  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ 48
8 16.67
3 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
178  โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 176
13 7.39
14 7.95
13 7.39
0 0.00
0 0.00
136 77.27
40 22.73%
179  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 172
12 6.98
6 3.49
16 9.30
5 2.91
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
180  โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 177
5 2.82
7 3.95
12 6.78
8 4.52
8 4.52
137 77.40
40 22.60%
181  โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 71
3 4.23
3 4.23
5 7.04
3 4.23
2 2.82
55 77.46
16 22.54%
182  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 242
30 12.40
7 2.89
15 6.20
2 0.83
0 0.00
188 77.69
54 22.31%
183  โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 81
7 8.64
2 2.47
6 7.41
1 1.23
2 2.47
63 77.78
18 22.22%
184  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 63
2 3.17
0 0.00
11 17.46
1 1.59
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
185  โรงเรียนบ้านสองชั้น 86
10 11.63
6 6.98
3 3.49
0 0.00
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
186  โรงเรียนบ้านสาหร่าย 109
2 1.83
6 5.50
14 12.84
0 0.00
2 1.83
85 77.98
24 22.02%
187  โรงเรียนบ้านบัวขาว 73
5 6.85
4 5.48
6 8.22
0 0.00
1 1.37
57 78.08
16 21.92%
188  โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 135
10 7.41
10 7.41
3 2.22
5 3.70
1 0.74
106 78.52
29 21.48%
189  โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว 84
8 9.52
1 1.19
5 5.95
4 4.76
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
190  โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 89
6 6.74
5 5.62
8 8.99
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
191  โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 38
3 7.89
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
192  โรงเรียนบ้านโหรา 57
6 10.53
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
193  โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 81
5 6.17
3 3.70
8 9.88
1 1.23
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
194  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ) 91
5 5.49
4 4.40
8 8.79
1 1.10
1 1.10
72 79.12
19 20.88%
195  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 29
1 3.45
0 0.00
4 13.79
0 0.00
1 3.45
23 79.31
6 20.69%
196  โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 98
4 4.08
0 0.00
0 0.00
7 7.14
9 9.18
78 79.59
20 20.41%
197  โรงเรียนบ้านหนองไศล 109
8 7.34
9 8.26
3 2.75
2 1.83
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
198  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ 35
4 11.43
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
199  โรงเรียนบ้านปลาค้าว 46
6 13.04
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
200  โรงเรียนบ้านสำราญ 77
8 10.39
2 2.60
5 6.49
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
201  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 62
6 9.68
1 1.61
5 8.06
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
202  โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง) 47
4 8.51
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
203  โรงเรียนบ้านโพนหิน 95
5 5.26
0 0.00
3 3.16
10 10.53
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
204  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 129
9 6.98
0 0.00
15 11.63
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
205  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 87
7 8.05
1 1.15
7 8.05
1 1.15
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
206  โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 131
6 4.58
3 2.29
14 10.69
1 0.76
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
207  โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 132
8 6.06
7 5.30
9 6.82
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
208  โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 132
7 5.30
0 0.00
17 12.88
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
209  โรงเรียนบ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์) 62
5 8.06
1 1.61
3 4.84
2 3.23
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
210  โรงเรียนบ้านดงเย็น 96
7 7.29
4 4.17
5 5.21
1 1.04
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
211  โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 51
5 9.80
3 5.88
1 1.96
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
212  โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 102
9 8.82
2 1.96
7 6.86
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
213  โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 165
10 6.06
5 3.03
13 7.88
1 0.61
0 0.00
136 82.42
29 17.58%
214  โรงเรียนบ้านโพนทัน 109
9 8.26
4 3.67
6 5.50
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
215  โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 35
3 8.57
1 2.86
1 2.86
0 0.00
1 2.86
29 82.86
6 17.14%
216  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 65
5 7.69
4 6.15
2 3.08
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
217  โรงเรียนบ้านน้ำเงิน 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
218  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 42
4 9.52
0 0.00
2 4.76
0 0.00
1 2.38
35 83.33
7 16.67%
219  โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 126
7 5.56
1 0.79
10 7.94
3 2.38
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
220  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 60
0 0.00
0 0.00
7 11.67
2 3.33
1 1.67
50 83.33
10 16.67%
221  โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 141
9 6.38
7 4.96
2 1.42
5 3.55
0 0.00
118 83.69
23 16.31%
222  โรงเรียนบ้านหนองจาน 99
0 0.00
9 9.09
7 7.07
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
223  โรงเรียนเมืองโพนทราย 189
10 5.29
3 1.59
9 4.76
5 2.65
3 1.59
159 84.13
30 15.87%
224  โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 82
5 6.10
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
225  โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 95
6 6.32
5 5.26
1 1.05
3 3.16
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
226  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์) 89
3 3.37
0 0.00
11 12.36
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
227  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1171
61 5.21
2 0.17
104 8.88
7 0.60
9 0.77
988 84.37
183 15.63%
228  โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 45
4 8.89
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
229  โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 65
1 1.54
2 3.08
3 4.62
2 3.08
2 3.08
55 84.62
10 15.38%
230  โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
231  โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 124
13 10.48
3 2.42
3 2.42
0 0.00
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
232  โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา 66
4 6.06
1 1.52
4 6.06
1 1.52
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
233  โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ 67
0 0.00
3 4.48
7 10.45
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
234  โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 34
0 0.00
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
235  โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 90
7 7.78
2 2.22
4 4.44
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
236  โรงเรียนบ้านคูดินทราย 105
9 8.57
0 0.00
2 1.90
1 0.95
3 2.86
90 85.71
15 14.29%
237  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
238  โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย 21
3 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
239  โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 58
4 6.90
4 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
240  โรงเรียนบ้านโนนแฮด 30
1 3.33
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
241  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 83
1 1.20
0 0.00
10 12.05
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
242  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 46
3 6.52
2 4.35
1 2.17
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
243  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 31
3 9.68
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
244  โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 187
5 2.67
4 2.14
4 2.14
5 2.67
6 3.21
163 87.17
24 12.83%
245  โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 78
0 0.00
0 0.00
5 6.41
0 0.00
5 6.41
68 87.18
10 12.82%
246  โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 86
4 4.65
0 0.00
6 6.98
1 1.16
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
247  โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ 90
4 4.44
3 3.33
4 4.44
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
248  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 67
4 5.97
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
249  โรงเรียนบ้านดอนหม่วย 17
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
250  โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 102
5 4.90
7 6.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
251  โรงเรียนบ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง 77
1 1.30
1 1.30
7 9.09
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
252  โรงเรียนบ้านแจ้ง 77
0 0.00
1 1.30
8 10.39
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
253  โรงเรียนบ้านดอนแดง(พนมไพร) 69
5 7.25
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
254  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย 26
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
1 3.85
23 88.46
3 11.54%
255  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 52
1 1.92
0 0.00
2 3.85
1 1.92
2 3.85
46 88.46
6 11.54%
256  โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 100
0 0.00
0 0.00
10 10.00
1 1.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
257  โรงเรียนบ้านคำพระ 38
0 0.00
2 5.26
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
258  โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) 57
0 0.00
4 7.02
2 3.51
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
259  โรงเรียนบ้านโพนพอุง 86
2 2.33
3 3.49
4 4.65
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
260  โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 154
6 3.90
0 0.00
10 6.49
0 0.00
0 0.00
138 89.61
16 10.39%
261  โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 118
4 3.39
5 4.24
0 0.00
3 2.54
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
262  โรงเรียนบ้านคูฟ้า 70
0 0.00
0 0.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
263  โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 140
6 4.29
2 1.43
5 3.57
1 0.71
0 0.00
126 90.00
14 10.00%
264  โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 255
5 1.96
0 0.00
20 7.84
0 0.00
0 0.00
230 90.20
25 9.80%
265  โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 51
2 3.92
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
266  โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 97
6 6.19
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
267  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์) 80
4 5.00
2 2.50
1 1.25
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
268  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 126
0 0.00
3 2.38
7 5.56
0 0.00
1 0.79
115 91.27
11 8.73%
269  โรงเรียนดอนเสาโฮง 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
270  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 46
3 6.52
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
271  โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
272  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 59
1 1.69
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
273  โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 71
2 2.82
1 1.41
1 1.41
1 1.41
1 1.41
65 91.55
6 8.45%
274  โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 25
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
275  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์) 38
0 0.00
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
276  โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 89
1 1.12
1 1.12
5 5.62
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
277  โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
278  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 39
0 0.00
2 5.13
1 2.56
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
279  โรงเรียนบ้านไทรทอง 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
280  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 81
2 2.47
0 0.00
3 3.70
1 1.23
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
281  โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 87
6 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
282  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 177
0 0.00
0 0.00
12 6.78
0 0.00
0 0.00
165 93.22
12 6.78%
283  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 75
1 1.33
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
284  โรงเรียนบ้านโพนดวน 75
0 0.00
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
285  โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) 76
2 2.63
0 0.00
2 2.63
1 1.32
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
286  โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 122
6 4.92
0 0.00
2 1.64
0 0.00
0 0.00
114 93.44
8 6.56%
287  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 48
1 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.17
45 93.75
3 6.25%
288  โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 64
4 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
289  โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 33
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
290  โรงเรียนบ้านดงบัง 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
291  โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 70
4 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
292  โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง 36
1 2.78
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
293  โรงเรียนบ้านดอนแดง(หนองฮี) 19
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
294  โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 116
2 1.72
0 0.00
2 1.72
0 0.00
2 1.72
110 94.83
6 5.17%
295  โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 60
3 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
296  โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 131
1 0.76
1 0.76
3 2.29
1 0.76
0 0.00
125 95.42
6 4.58%
297  โรงเรียนบ้านตลาดไชย 56
1 1.79
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
298  โรงเรียนบ้านเป้า 57
0 0.00
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
299  โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 92
0 0.00
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
300  โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 478
2 0.42
0 0.00
7 1.46
2 0.42
1 0.21
466 97.49
12 2.51%
301  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 120
0 0.00
0 0.00
3 2.50
0 0.00
0 0.00
117 97.50
3 2.50%
302  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 122
0 0.00
1 0.82
2 1.64
0 0.00
0 0.00
119 97.54
3 2.46%
303  โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
304  โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
305  โรงเรียนบ้านนา 102
0 0.00
0 0.00
2 1.96
0 0.00
0 0.00
100 98.04
2 1.96%
306  โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 54
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
307  โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.11
89 98.89
1 1.11%
308  โรงเรียนชุมชนดงสว่างหนองแซง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
309  โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
310  โรงเรียนบ้านขัดเค้า 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
311  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
312  โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
313  โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
314  โรงเรียนบ้านดงมัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
315  โรงเรียนบ้านดอนคำ 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
316  โรงเรียนบ้านดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
317  โรงเรียนบ้านนาแค 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
318  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
319  โรงเรียนบ้านม่วง 173
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
173 100.00
0 0.00%
320  โรงเรียนบ้านศาลา 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
321  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
322  โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
323  โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
324  โรงเรียนบ้านหมอตา 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
325  โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 120
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 100.00
0 0.00%
326  โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
327  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
328  โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
329  โรงเรียนบ้านโพนยานาง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
330  โรงเรียนหนองขามวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
331  โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,864 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,939 9.22
เตี้ย  1,533 4.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,198 10.04
ผอมและเตี้ย  1,154 3.62
อ้วนและเตี้ย  891 2.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,149 69.51
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,715 คน


30.49%


Powered By www.thaieducation.net