ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 196 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 196 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบรบือ 1363
149 10.93
92 6.75
140 10.27
241 17.68
234 17.17
507 37.20
856 62.80%
2  โรงเรียนบ้านส้มโฮง 16
2 12.50
1 6.25
3 18.75
4 25.00
0 0.00
6 37.50
10 62.50%
3  โรงเรียนบ้านโดท่างาม 64
9 14.06
8 12.50
8 12.50
7 10.94
7 10.94
25 39.06
39 60.94%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 40
4 10.00
12 30.00
4 10.00
3 7.50
0 0.00
17 42.50
23 57.50%
5  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 65
13 20.00
5 7.69
13 20.00
5 7.69
1 1.54
28 43.08
37 56.92%
6  โรงเรียนบ้านแดง 98
15 15.31
14 14.29
11 11.22
9 9.18
2 2.04
47 47.96
51 52.04%
7  โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 27
1 3.70
1 3.70
5 18.52
1 3.70
5 18.52
14 51.85
13 48.15%
8  โรงเรียนบ้านซองแมว 85
14 16.47
13 15.29
9 10.59
3 3.53
1 1.18
45 52.94
40 47.06%
9  โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 90
12 13.33
8 8.89
5 5.56
6 6.67
11 12.22
48 53.33
42 46.67%
10  โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 82
19 23.17
10 12.20
7 8.54
2 2.44
0 0.00
44 53.66
38 46.34%
11  โรงเรียนบ้านหัวขัว(กันทรวิชัย) 59
17 28.81
4 6.78
5 8.47
1 1.69
0 0.00
32 54.24
27 45.76%
12  โรงเรียนบ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) 22
1 4.55
6 27.27
2 9.09
1 4.55
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
13  โรงเรียนบ้านแสนสุข 40
3 7.50
2 5.00
7 17.50
3 7.50
2 5.00
23 57.50
17 42.50%
14  โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 151
16 10.60
19 12.58
19 12.58
9 5.96
0 0.00
88 58.28
63 41.72%
15  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) 112
17 15.18
10 8.93
6 5.36
6 5.36
7 6.25
66 58.93
46 41.07%
16  โรงเรียนบ้านวังแสง 112
21 18.75
1 0.89
23 20.54
1 0.89
0 0.00
66 58.93
46 41.07%
17  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 106
13 12.26
6 5.66
15 14.15
5 4.72
2 1.89
65 61.32
41 38.68%
18  โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 109
19 17.43
16 14.68
7 6.42
0 0.00
0 0.00
67 61.47
42 38.53%
19  โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 84
19 22.62
2 2.38
6 7.14
5 5.95
0 0.00
52 61.90
32 38.10%
20  โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 56
12 21.43
4 7.14
5 8.93
0 0.00
0 0.00
35 62.50
21 37.50%
21  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 80
9 11.25
5 6.25
13 16.25
3 3.75
0 0.00
50 62.50
30 37.50%
22  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 46
4 8.70
4 8.70
1 2.17
4 8.70
4 8.70
29 63.04
17 36.96%
23  โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 33
8 24.24
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
24  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 99
9 9.09
5 5.05
12 12.12
9 9.09
0 0.00
64 64.65
35 35.35%
25  โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 34
5 14.71
5 14.71
2 5.88
0 0.00
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
26  โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 176
16 9.09
9 5.11
33 18.75
4 2.27
0 0.00
114 64.77
62 35.23%
27  โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 80
5 6.25
8 10.00
12 15.00
2 2.50
1 1.25
52 65.00
28 35.00%
28  โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 123
14 11.38
7 5.69
17 13.82
3 2.44
2 1.63
80 65.04
43 34.96%
29  โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 98
6 6.12
6 6.12
18 18.37
2 2.04
2 2.04
64 65.31
34 34.69%
30  โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 29
7 24.14
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
31  โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 29
3 10.34
0 0.00
0 0.00
7 24.14
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
32  โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 196
11 5.61
15 7.65
16 8.16
10 5.10
15 7.65
129 65.82
67 34.18%
33  โรงเรียนบ้านคอกม้า 82
17 20.73
4 4.88
6 7.32
1 1.22
0 0.00
54 65.85
28 34.15%
34  โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง 6
1 16.67
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
35  โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 164
15 9.15
9 5.49
20 12.20
7 4.27
2 1.22
111 67.68
53 32.32%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 128
14 10.94
11 8.59
12 9.38
4 3.13
0 0.00
87 67.97
41 32.03%
37  โรงเรียนบ้านโคกก่อ 116
16 13.79
1 0.86
20 17.24
0 0.00
0 0.00
79 68.10
37 31.90%
38  โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 85
4 4.71
4 4.71
6 7.06
10 11.76
3 3.53
58 68.24
27 31.76%
39  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 171
14 8.19
3 1.75
31 18.13
4 2.34
2 1.17
117 68.42
54 31.58%
40  โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 89
5 5.62
8 8.99
11 12.36
2 2.25
2 2.25
61 68.54
28 31.46%
41  โรงเรียนวัดนาดีวราราม 35
4 11.43
4 11.43
2 5.71
1 2.86
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
42  โรงเรียนบ้านกุดซุย 13
2 15.38
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
43  โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 89
8 8.99
7 7.87
6 6.74
6 6.74
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
44  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 40
11 27.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
45  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 2038
163 8.00
77 3.78
284 13.94
27 1.32
47 2.31
1440 70.66
598 29.34%
46  โรงเรียนบ้านดอนงัว 98
6 6.12
0 0.00
13 13.27
5 5.10
4 4.08
70 71.43
28 28.57%
47  โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 78
2 2.56
5 6.41
15 19.23
0 0.00
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
48  โรงเรียนบ้านดอนบม 57
2 3.51
1 1.75
6 10.53
7 12.28
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
49  โรงเรียนบ้านเอียด 94
0 0.00
7 7.45
3 3.19
9 9.57
7 7.45
68 72.34
26 27.66%
50  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 107
8 7.48
9 8.41
11 10.28
0 0.00
1 0.93
78 72.90
29 27.10%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 186
10 5.38
11 5.91
15 8.06
9 4.84
5 2.69
136 73.12
50 26.88%
52  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 56
2 3.57
4 7.14
8 14.29
1 1.79
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
53  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 157
14 8.92
7 4.46
21 13.38
0 0.00
0 0.00
115 73.25
42 26.75%
54  โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 101
8 7.92
5 4.95
9 8.91
5 4.95
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
55  โรงเรียนวันครู 2502 68
3 4.41
0 0.00
15 22.06
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
56  โรงเรียนบ้านเหล่า 53
3 5.66
1 1.89
10 18.87
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
57  โรงเรียนบ้านหนองจิก 171
11 6.43
4 2.34
30 17.54
0 0.00
0 0.00
126 73.68
45 26.32%
58  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 123
2 1.63
5 4.07
22 17.89
2 1.63
1 0.81
91 73.98
32 26.02%
59  โรงเรียนบ้านโพนละออม 62
5 8.06
0 0.00
11 17.74
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
60  โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
61  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 140
15 10.71
6 4.29
6 4.29
5 3.57
3 2.14
105 75.00
35 25.00%
62  โรงเรียนบ้านหนองบัว 112
20 17.86
3 2.68
5 4.46
0 0.00
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
63  โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 78
3 3.85
4 5.13
9 11.54
2 2.56
1 1.28
59 75.64
19 24.36%
64  โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 136
10 7.35
0 0.00
23 16.91
0 0.00
0 0.00
103 75.74
33 24.26%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(เมือง) 128
13 10.16
0 0.00
18 14.06
0 0.00
0 0.00
97 75.78
31 24.22%
66  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 42
1 2.38
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
67  โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 156
10 6.41
5 3.21
16 10.26
6 3.85
0 0.00
119 76.28
37 23.72%
68  โรงเรียนบ้านโนนทอง 131
9 6.87
7 5.34
0 0.00
8 6.11
7 5.34
100 76.34
31 23.66%
69  โรงเรียนโรงเรียนบ้านแดงน้อย 17
1 5.88
3 17.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
70  โรงเรียนบ้านคันธาร์ 43
5 11.63
0 0.00
2 4.65
3 6.98
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
71  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 143
13 9.09
7 4.90
13 9.09
0 0.00
0 0.00
110 76.92
33 23.08%
72  โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 74
2 2.70
3 4.05
11 14.86
0 0.00
1 1.35
57 77.03
17 22.97%
73  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 136
4 2.94
1 0.74
26 19.12
0 0.00
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
74  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 93
6 6.45
3 3.23
9 9.68
3 3.23
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
75  โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 62
4 6.45
3 4.84
6 9.68
1 1.61
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
76  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 49
2 4.08
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
77  โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ 116
5 4.31
11 9.48
10 8.62
0 0.00
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
78  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
79  โรงเรียนบ้านกุดแคน 50
1 2.00
5 10.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
80  โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) 41
5 12.20
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
81  โรงเรียนบ้านดอนดู่(กันทรวิชัย) 55
3 5.45
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
82  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 55
0 0.00
0 0.00
12 21.82
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
83  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเป้า 70
2 2.86
0 0.00
6 8.57
4 5.71
3 4.29
55 78.57
15 21.43%
84  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 94
13 13.83
1 1.06
6 6.38
0 0.00
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
85  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 52
5 9.62
0 0.00
0 0.00
3 5.77
3 5.77
41 78.85
11 21.15%
86  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 2376
130 5.47
61 2.57
251 10.56
46 1.94
10 0.42
1878 79.04
498 20.96%
87  โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 104
7 6.73
2 1.92
2 1.92
10 9.62
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
88  โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 91
5 5.49
9 9.89
4 4.40
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
89  โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 142
9 6.34
2 1.41
7 4.93
6 4.23
4 2.82
114 80.28
28 19.72%
90  โรงเรียนบ้านสมศรี 46
0 0.00
0 0.00
8 17.39
1 2.17
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
91  โรงเรียนบ้านหัวนา 164
9 5.49
7 4.27
11 6.71
2 1.22
3 1.83
132 80.49
32 19.51%
92  โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 31
0 0.00
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
93  โรงเรียนอนุบาลแกดำ 99
9 9.09
3 3.03
5 5.05
2 2.02
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
94  โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 79
4 5.06
2 2.53
6 7.59
3 3.80
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
95  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 137
7 5.11
6 4.38
7 5.11
6 4.38
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
96  โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 133
1 0.75
5 3.76
19 14.29
0 0.00
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
97  โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 150
13 8.67
6 4.00
8 5.33
1 0.67
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
98  โรงเรียนบ้านทัน 43
5 11.63
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
99  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 54
3 5.56
1 1.85
0 0.00
2 3.70
4 7.41
44 81.48
10 18.52%
100  โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 27
0 0.00
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
101  โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 65
4 6.15
1 1.54
4 6.15
2 3.08
1 1.54
53 81.54
12 18.46%
102  โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 11
1 9.09
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
103  โรงเรียนบ้านโพนงาม 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 161
5 3.11
5 3.11
7 4.35
5 3.11
7 4.35
132 81.99
29 18.01%
105  โรงเรียนบ้านภูดิน 78
8 10.26
3 3.85
3 3.85
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
106  โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 124
8 6.45
1 0.81
8 6.45
1 0.81
4 3.23
102 82.26
22 17.74%
107  โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 138
0 0.00
0 0.00
7 5.07
9 6.52
8 5.80
114 82.61
24 17.39%
108  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 75
3 4.00
1 1.33
6 8.00
3 4.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
109  โรงเรียนบ้านโสกภารา 140
4 2.86
6 4.29
14 10.00
0 0.00
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
110  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 106
11 10.38
4 3.77
3 2.83
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
111  โรงเรียนบ้านโคกกุง 53
3 5.66
2 3.77
3 5.66
0 0.00
1 1.89
44 83.02
9 16.98%
112  โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 137
0 0.00
4 2.92
17 12.41
0 0.00
2 1.46
114 83.21
23 16.79%
113  โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 30
1 3.33
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
114  โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 86
3 3.49
0 0.00
11 12.79
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
115  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 80
10 12.50
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
116  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 37
2 5.41
1 2.70
2 5.41
0 0.00
1 2.70
31 83.78
6 16.22%
117  โรงเรียนบ้านหินลาด 62
3 4.84
2 3.23
3 4.84
1 1.61
1 1.61
52 83.87
10 16.13%
118  โรงเรียนบ้านหนองหิน 87
8 9.20
0 0.00
4 4.60
2 2.30
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
119  โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 126
3 2.38
0 0.00
17 13.49
0 0.00
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
120  โรงเรียนบ้านโสกแดง 89
6 6.74
3 3.37
1 1.12
2 2.25
2 2.25
75 84.27
14 15.73%
121  โรงเรียนบ้านหนองแวง 51
2 3.92
0 0.00
4 7.84
2 3.92
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
122  โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 51
5 9.80
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
123  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 128
4 3.13
0 0.00
16 12.50
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
124  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 98
5 5.10
1 1.02
9 9.18
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
125  โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
126  โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 860
31 3.60
31 3.60
58 6.74
7 0.81
1 0.12
732 85.12
128 14.88%
127  โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 122
6 4.92
2 1.64
5 4.10
5 4.10
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
128  โรงเรียนบ้านหัวขัว(บรบือ) 48
1 2.08
3 6.25
1 2.08
2 4.17
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
129  โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยซัน 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
130  โรงเรียนบ้านหนองตื่น 105
2 1.90
4 3.81
6 5.71
2 1.90
1 0.95
90 85.71
15 14.29%
131  โรงเรียนบ้านหนองสิม 99
7 7.07
4 4.04
3 3.03
0 0.00
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
132  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 73
2 2.74
7 9.59
1 1.37
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
133  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(บรบือ) 59
2 3.39
0 0.00
5 8.47
1 1.69
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
134  โรงเรียนอนุบาลบรบือ 71
0 0.00
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
135  โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 142
8 5.63
0 0.00
9 6.34
0 0.00
0 0.00
125 88.03
17 11.97%
136  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 69
4 5.80
2 2.90
2 2.90
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
137  โรงเรียนบ้านหนองแก 78
5 6.41
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
138  โรงเรียนบ้านบัวมาศ 81
3 3.70
2 2.47
4 4.94
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
139  โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 63
0 0.00
1 1.59
6 9.52
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
140  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 118
2 1.69
2 1.69
6 5.08
0 0.00
3 2.54
105 88.98
13 11.02%
141  โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
142  โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 66
3 4.55
2 3.03
1 1.52
1 1.52
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
143  โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 57
2 3.51
0 0.00
1 1.75
3 5.26
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
144  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
1 2.04
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
145  โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
146  โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 62
1 1.61
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
147  โรงเรียนบ้านหนองคู 149
5 3.36
4 2.68
2 1.34
2 1.34
1 0.67
135 90.60
14 9.40%
148  โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 108
4 3.70
3 2.78
3 2.78
0 0.00
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
149  โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
1 1.54
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
150  โรงเรียนบ้านวังปลาโด 131
4 3.05
4 3.05
3 2.29
1 0.76
0 0.00
119 90.84
12 9.16%
151  โรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ 67
2 2.99
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
152  โรงเรียนบ้านบกพร้าว 57
0 0.00
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
153  โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 58
2 3.45
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
154  โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล 61
1 1.64
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
155  โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
156  โรงเรียนบ้านพงโพด 100
1 1.00
0 0.00
4 4.00
2 2.00
1 1.00
92 92.00
8 8.00%
157  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
158  โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 64
1 1.56
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
159  โรงเรียนบ้านจำนัก 65
4 6.15
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
160  โรงเรียนบ้านดงน้อย 78
5 6.41
0 0.00
1 1.28
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
161  โรงเรียนบ้านนานกเขียน 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
1 1.92
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
162  โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
1 1.85
50 92.59
4 7.41%
163  โรงเรียนบ้านดงมัน 179
6 3.35
6 3.35
1 0.56
0 0.00
0 0.00
166 92.74
13 7.26%
164  โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 97
4 4.12
3 3.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
165  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
166  โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 28
0 0.00
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
167  โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 133
2 1.50
1 0.75
5 3.76
1 0.75
0 0.00
124 93.23
9 6.77%
168  โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 106
6 5.66
0 0.00
1 0.94
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
169  โรงเรียนบ้านศาลา 49
0 0.00
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
170  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
171  โรงเรียนบ้านโคกศรี 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.06
31 93.94
2 6.06%
172  โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
173  โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
174  โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 93
0 0.00
0 0.00
3 3.23
1 1.08
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
175  โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 76
1 1.32
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
176  โรงเรียนบ้านดอนพยอม 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.66
79 96.34
3 3.66%
177  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 113
0 0.00
0 0.00
4 3.54
0 0.00
0 0.00
109 96.46
4 3.54%
178  โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 88
1 1.14
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
179  โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า 134
1 0.75
0 0.00
1 0.75
0 0.00
2 1.49
130 97.01
4 2.99%
180  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(แกดำ) 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
181  โรงเรียนบ้านหนองโก 195
1 0.51
0 0.00
1 0.51
0 0.00
0 0.00
193 98.97
2 1.03%
182  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านปอแดง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 168
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
168 100.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านหนองโพด 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,559 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,420 6.59
เตี้ย  770 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,941 9.00
ผอมและเตี้ย  633 2.94
อ้วนและเตี้ย  451 2.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,344 75.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,215 คน


24.19%


Powered By www.thaieducation.net