ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บึงกาฬ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 211 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 211 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 9
1 11.11
4 44.44
4 44.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลปากคาด 29
4 13.79
4 13.79
17 58.62
2 6.90
2 6.90
0 0.00
29 100.00%
3  โรงเรียนบ้านดงโทน 33
22 66.67
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
9 27.27
24 72.73%
4  โรงเรียนบ้านนาทราย 228
27 11.84
21 9.21
16 7.02
47 20.61
36 15.79
81 35.53
147 64.47%
5  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1117
133 11.91
86 7.70
181 16.20
53 4.74
267 23.90
397 35.54
720 64.46%
6  โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 171
18 10.53
8 4.68
24 14.04
26 15.20
32 18.71
63 36.84
108 63.16%
7  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ 83
10 12.05
3 3.61
11 13.25
13 15.66
14 16.87
32 38.55
51 61.45%
8  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 570
49 8.60
60 10.53
29 5.09
98 17.19
107 18.77
227 39.82
343 60.18%
9  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ 52
10 19.23
14 26.92
5 9.62
1 1.92
1 1.92
21 40.38
31 59.62%
10  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 203
30 14.78
29 14.29
30 14.78
17 8.37
15 7.39
82 40.39
121 59.61%
11  โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 174
41 23.56
19 10.92
19 10.92
16 9.20
7 4.02
72 41.38
102 58.62%
12  โรงเรียนบ้านโนน 101
23 22.77
12 11.88
9 8.91
8 7.92
6 5.94
43 42.57
58 57.43%
13  โรงเรียนบ้านหนองหมู 220
33 15.00
24 10.91
21 9.55
32 14.55
15 6.82
95 43.18
125 56.82%
14  โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 451
56 12.42
41 9.09
69 15.30
56 12.42
31 6.87
198 43.90
253 56.10%
15  โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 141
19 13.48
11 7.80
23 16.31
13 9.22
13 9.22
62 43.97
79 56.03%
16  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 227
52 22.91
24 10.57
20 8.81
18 7.93
12 5.29
101 44.49
126 55.51%
17  โรงเรียนบ้านท่าสีไค 248
54 21.77
29 11.69
30 12.10
21 8.47
0 0.00
114 45.97
134 54.03%
18  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) 222
15 6.76
10 4.50
29 13.06
25 11.26
39 17.57
104 46.85
118 53.15%
19  โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 649
98 15.10
82 12.63
102 15.72
45 6.93
10 1.54
312 48.07
337 51.93%
20  โรงเรียนบ้านดงชมภู 181
18 9.94
8 4.42
16 8.84
26 14.36
24 13.26
89 49.17
92 50.83%
21  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 8
2 25.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
4 50.00
4 50.00%
22  โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 208
34 16.35
26 12.50
18 8.65
13 6.25
11 5.29
106 50.96
102 49.04%
23  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 369
53 14.36
30 8.13
48 13.01
26 7.05
19 5.15
193 52.30
176 47.70%
24  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 148
9 6.08
13 8.78
7 4.73
24 16.22
15 10.14
80 54.05
68 45.95%
25  โรงเรียนบ้านโคกนิยม 150
19 12.67
4 2.67
29 19.33
2 1.33
13 8.67
83 55.33
67 44.67%
26  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 126
44 34.92
8 6.35
2 1.59
0 0.00
1 0.79
71 56.35
55 43.65%
27  โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 72
8 11.11
13 18.06
4 5.56
6 8.33
0 0.00
41 56.94
31 43.06%
28  โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 100
11 11.00
19 19.00
7 7.00
6 6.00
0 0.00
57 57.00
43 43.00%
29  โรงเรียนบ้านนาป่าน 70
6 8.57
14 20.00
8 11.43
2 2.86
0 0.00
40 57.14
30 42.86%
30  โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 108
9 8.33
15 13.89
4 3.70
14 12.96
4 3.70
62 57.41
46 42.59%
31  โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง 38
9 23.68
2 5.26
5 13.16
0 0.00
0 0.00
22 57.89
16 42.11%
32  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 150
5 3.33
8 5.33
18 12.00
12 8.00
17 11.33
90 60.00
60 40.00%
33  โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 139
11 7.91
17 12.23
26 18.71
0 0.00
1 0.72
84 60.43
55 39.57%
34  โรงเรียนบ้านบัวโคก 147
17 11.56
16 10.88
21 14.29
4 2.72
0 0.00
89 60.54
58 39.46%
35  โรงเรียนบ้านโคกสวาง 89
11 12.36
6 6.74
14 15.73
4 4.49
0 0.00
54 60.67
35 39.33%
36  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 193
25 12.95
14 7.25
12 6.22
13 6.74
11 5.70
118 61.14
75 38.86%
37  โรงเรียนบ้านดอนเสียด 328
51 15.55
24 7.32
13 3.96
13 3.96
26 7.93
201 61.28
127 38.72%
38  โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 210
24 11.43
14 6.67
23 10.95
16 7.62
4 1.90
129 61.43
81 38.57%
39  โรงเรียนบ้านหัวแฮต 165
22 13.33
18 10.91
9 5.45
7 4.24
7 4.24
102 61.82
63 38.18%
40  โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ 249
28 11.24
24 9.64
33 13.25
5 2.01
4 1.61
155 62.25
94 37.75%
41  โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 190
20 10.53
19 10.00
26 13.68
6 3.16
0 0.00
119 62.63
71 37.37%
42  โรงเรียนบ้านนากั้ง 241
25 10.37
32 13.28
16 6.64
17 7.05
0 0.00
151 62.66
90 37.34%
43  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 231
17 7.36
19 8.23
26 11.26
24 10.39
0 0.00
145 62.77
86 37.23%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 180
9 5.00
15 8.33
38 21.11
2 1.11
2 1.11
114 63.33
66 36.67%
45  โรงเรียนบ้านหนองนาแซง 123
5 4.07
7 5.69
19 15.45
4 3.25
10 8.13
78 63.41
45 36.59%
46  โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 231
26 11.26
16 6.93
23 9.96
9 3.90
10 4.33
147 63.64
84 36.36%
47  โรงเรียนแก่งอาฮง 94
6 6.38
9 9.57
5 5.32
5 5.32
9 9.57
60 63.83
34 36.17%
48  โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 143
6 4.20
8 5.59
31 21.68
6 4.20
0 0.00
92 64.34
51 35.66%
49  โรงเรียนบ้านนาคำ 116
16 13.79
12 10.34
9 7.76
3 2.59
1 0.86
75 64.66
41 35.34%
50  โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 114
10 8.77
13 11.40
12 10.53
5 4.39
0 0.00
74 64.91
40 35.09%
51  โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 183
23 12.57
17 9.29
19 10.38
4 2.19
1 0.55
119 65.03
64 34.97%
52  โรงเรียนบ้านดงบัง 143
16 11.19
14 9.79
12 8.39
7 4.90
0 0.00
94 65.73
49 34.27%
53  โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 112
11 9.82
13 11.61
13 11.61
1 0.89
0 0.00
74 66.07
38 33.93%
54  โรงเรียนบ้านดาลบังบด 68
12 17.65
2 2.94
7 10.29
2 2.94
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
55  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 303
29 9.57
15 4.95
50 16.50
5 1.65
2 0.66
202 66.67
101 33.33%
56  โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 150
9 6.00
10 6.67
7 4.67
15 10.00
9 6.00
100 66.67
50 33.33%
57  โรงเรียนบ้านดอนแพง 58
7 12.07
2 3.45
8 13.79
2 3.45
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
58  โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ 129
10 7.75
6 4.65
12 9.30
5 3.88
9 6.98
87 67.44
42 32.56%
59  โรงเรียนบ้านไคสี 86
4 4.65
1 1.16
6 6.98
7 8.14
10 11.63
58 67.44
28 32.56%
60  โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม 25
1 4.00
2 8.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
61  โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 82
8 9.76
3 3.66
12 14.63
3 3.66
0 0.00
56 68.29
26 31.71%
62  โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 70
9 12.86
4 5.71
9 12.86
0 0.00
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
63  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 70
8 11.43
6 8.57
5 7.14
3 4.29
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 423
23 5.44
47 11.11
56 13.24
4 0.95
2 0.47
291 68.79
132 31.21%
65  โรงเรียนบ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย) 234
21 8.97
21 8.97
13 5.56
11 4.70
7 2.99
161 68.80
73 31.20%
66  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า 65
10 15.38
6 9.23
3 4.62
1 1.54
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
67  โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 163
6 3.68
9 5.52
11 6.75
15 9.20
9 5.52
113 69.33
50 30.67%
68  โรงเรียนบ้านโนนยาง 76
8 10.53
0 0.00
11 14.47
4 5.26
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
69  โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 190
8 4.21
30 15.79
15 7.89
1 0.53
2 1.05
134 70.53
56 29.47%
70  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 402
31 7.71
36 8.96
30 7.46
21 5.22
0 0.00
284 70.65
118 29.35%
71  โรงเรียนบ้านท่ากกแดง 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
72  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 280
29 10.36
1 0.36
31 11.07
0 0.00
19 6.79
200 71.43
80 28.57%
73  โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 131
22 16.79
7 5.34
7 5.34
0 0.00
0 0.00
95 72.52
36 27.48%
74  โรงเรียนบ้านหนองตอ 131
0 0.00
9 6.87
11 8.40
16 12.21
0 0.00
95 72.52
36 27.48%
75  โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 146
17 11.64
6 4.11
17 11.64
0 0.00
0 0.00
106 72.60
40 27.40%
76  โรงเรียนบ้านนาขาม 221
19 8.60
12 5.43
8 3.62
21 9.50
0 0.00
161 72.85
60 27.15%
77  โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก 118
6 5.08
8 6.78
17 14.41
0 0.00
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
78  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 243
20 8.23
12 4.94
19 7.82
12 4.94
0 0.00
180 74.07
63 25.93%
79  โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 51
1 1.96
5 9.80
7 13.73
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
80  โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 138
22 15.94
13 9.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 74.64
35 25.36%
81  โรงเรียนบ้านต้าย 40
3 7.50
1 2.50
0 0.00
5 12.50
1 2.50
30 75.00
10 25.00%
82  โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ 20
2 10.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
1 5.00
15 75.00
5 25.00%
83  โรงเรียนบ้านกุดสิม 149
11 7.38
10 6.71
3 2.01
8 5.37
5 3.36
112 75.17
37 24.83%
84  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 126
14 11.11
2 1.59
15 11.90
0 0.00
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
85  โรงเรียนบ้านนาขาม 188
10 5.32
10 5.32
24 12.77
1 0.53
1 0.53
142 75.53
46 24.47%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 360
45 12.50
38 10.56
0 0.00
5 1.39
0 0.00
272 75.56
88 24.44%
87  โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ 37
1 2.70
0 0.00
5 13.51
0 0.00
3 8.11
28 75.68
9 24.32%
88  โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 70
5 7.14
3 4.29
6 8.57
3 4.29
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
89  โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1121
15 1.34
23 2.05
92 8.21
18 1.61
123 10.97
850 75.83
271 24.17%
90  โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 375
32 8.53
15 4.00
41 10.93
2 0.53
0 0.00
285 76.00
90 24.00%
91  โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 55
8 14.55
2 3.64
3 5.45
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
92  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 51
8 15.69
4 7.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
93  โรงเรียนท่าไร่วิทยา 145
6 4.14
14 9.66
13 8.97
0 0.00
1 0.69
111 76.55
34 23.45%
94  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน 177
10 5.65
5 2.82
25 14.12
1 0.56
0 0.00
136 76.84
41 23.16%
95  โรงเรียนโนนสาสวรรค์ 121
12 9.92
10 8.26
0 0.00
6 4.96
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
96  โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 109
11 10.09
6 5.50
6 5.50
2 1.83
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
97  โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 101
16 15.84
3 2.97
4 3.96
0 0.00
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
98  โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 448
30 6.70
17 3.79
52 11.61
3 0.67
0 0.00
346 77.23
102 22.77%
99  โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 75
2 2.67
1 1.33
14 18.67
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
100  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 212
13 6.13
6 2.83
21 9.91
4 1.89
4 1.89
164 77.36
48 22.64%
101  โรงเรียนบ้านท่าคำรวม 116
7 6.03
9 7.76
10 8.62
0 0.00
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
102  โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 81
2 2.47
4 4.94
8 9.88
4 4.94
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
103  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 186
20 10.75
9 4.84
12 6.45
0 0.00
0 0.00
145 77.96
41 22.04%
104  โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 164
10 6.10
8 4.88
14 8.54
4 2.44
0 0.00
128 78.05
36 21.95%
105  โรงเรียนบ้านนาแสง 219
22 10.05
10 4.57
16 7.31
0 0.00
0 0.00
171 78.08
48 21.92%
106  โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ 137
11 8.03
8 5.84
6 4.38
4 2.92
1 0.73
107 78.10
30 21.90%
107  โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 283
14 4.95
10 3.53
35 12.37
1 0.35
1 0.35
222 78.45
61 21.55%
108  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 103
10 9.71
9 8.74
3 2.91
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
109  โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ 89
3 3.37
2 2.25
11 12.36
3 3.37
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
110  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 43
1 2.33
1 2.33
7 16.28
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
111  โรงเรียนบ้านโนนสา 48
3 6.25
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
112  โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว 68
5 7.35
2 2.94
7 10.29
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 178
5 2.81
7 3.93
15 8.43
6 3.37
3 1.69
142 79.78
36 20.22%
114  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 105
7 6.67
3 2.86
11 10.48
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
115  โรงเรียนอนุบาลเซกา 1078
73 6.77
0 0.00
142 13.17
0 0.00
0 0.00
863 80.06
215 19.94%
116  โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 137
15 10.95
7 5.11
4 2.92
1 0.73
0 0.00
110 80.29
27 19.71%
117  โรงเรียนบ้านนาคำแคน 231
7 3.03
9 3.90
4 1.73
15 6.49
10 4.33
186 80.52
45 19.48%
118  โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 83
9 10.84
2 2.41
5 6.02
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
119  โรงเรียนบ้านคำไชยวาล 26
2 7.69
1 3.85
1 3.85
0 0.00
1 3.85
21 80.77
5 19.23%
120  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 342
23 6.73
22 6.43
20 5.85
0 0.00
0 0.00
277 80.99
65 19.01%
121  โรงเรียนบ้านดงเสียด 120
2 1.67
5 4.17
15 12.50
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
122  โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 115
0 0.00
0 0.00
9 7.83
12 10.43
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
123  โรงเรียนบ้านพันลำ 157
12 7.64
8 5.10
8 5.10
0 0.00
0 0.00
129 82.17
28 17.83%
124  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 153
5 3.27
5 3.27
5 3.27
5 3.27
7 4.58
126 82.35
27 17.65%
125  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 109
4 3.67
1 0.92
10 9.17
1 0.92
3 2.75
90 82.57
19 17.43%
126  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 121
7 5.79
2 1.65
7 5.79
5 4.13
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
127  โรงเรียนบ้านหนองบัว 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
5 9.62
43 82.69
9 17.31%
128  โรงเรียนบ้านสร้างคำ 82
4 4.88
5 6.10
4 4.88
1 1.22
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
129  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 53
4 7.55
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
130  โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 219
15 6.85
12 5.48
8 3.65
1 0.46
1 0.46
182 83.11
37 16.89%
131  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 243
12 4.94
8 3.29
17 7.00
3 1.23
0 0.00
203 83.54
40 16.46%
132  โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ 122
8 6.56
7 5.74
4 3.28
0 0.00
1 0.82
102 83.61
20 16.39%
133  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 56
3 5.36
0 0.00
2 3.57
0 0.00
4 7.14
47 83.93
9 16.07%
134  โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 158
10 6.33
8 5.06
6 3.80
1 0.63
0 0.00
133 84.18
25 15.82%
135  โรงเรียนบ้านหนองยาว 147
16 10.88
0 0.00
7 4.76
0 0.00
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
136  โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 423
25 5.91
18 4.26
23 5.44
0 0.00
0 0.00
357 84.40
66 15.60%
137  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง 39
3 7.69
2 5.13
0 0.00
1 2.56
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
138  โรงเรียนบ้านคำภู 160
6 3.75
6 3.75
8 5.00
0 0.00
4 2.50
136 85.00
24 15.00%
139  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 47
3 6.38
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
140  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 130
7 5.38
0 0.00
9 6.92
2 1.54
1 0.77
111 85.38
19 14.62%
141  โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 118
9 7.63
0 0.00
0 0.00
2 1.69
6 5.08
101 85.59
17 14.41%
142  โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 156
13 8.33
2 1.28
4 2.56
2 1.28
1 0.64
134 85.90
22 14.10%
143  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 222
5 2.25
6 2.70
8 3.60
6 2.70
6 2.70
191 86.04
31 13.96%
144  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 249
12 4.82
3 1.20
8 3.21
5 2.01
5 2.01
216 86.75
33 13.25%
145  โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 53
2 3.77
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
146  โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 53
1 1.89
2 3.77
1 1.89
0 0.00
3 5.66
46 86.79
7 13.21%
147  โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 140
5 3.57
4 2.86
6 4.29
3 2.14
0 0.00
122 87.14
18 12.86%
148  โรงเรียนชุมชนสมสนุก 239
7 2.93
0 0.00
23 9.62
0 0.00
0 0.00
209 87.45
30 12.55%
149  โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 48
2 4.17
2 4.17
2 4.17
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
150  โรงเรียนบ้านโสกบง 74
3 4.05
0 0.00
1 1.35
4 5.41
1 1.35
65 87.84
9 12.16%
151  โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 288
8 2.78
5 1.74
11 3.82
4 1.39
7 2.43
253 87.85
35 12.15%
152  โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 199
7 3.52
5 2.51
5 2.51
5 2.51
2 1.01
175 87.94
24 12.06%
153  โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 158
6 3.80
0 0.00
3 1.90
9 5.70
1 0.63
139 87.97
19 12.03%
154  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 67
4 5.97
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
155  โรงเรียนบ้านคำบอน 186
8 4.30
8 4.30
1 0.54
0 0.00
5 2.69
164 88.17
22 11.83%
156  โรงเรียนบ้านวังยาว 121
4 3.31
0 0.00
10 8.26
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
157  โรงเรียนบ้านคำไผ่ 234
6 2.56
6 2.56
4 1.71
6 2.56
4 1.71
208 88.89
26 11.11%
158  โรงเรียนบ้านห้วยเชือมใต้ 90
4 4.44
3 3.33
3 3.33
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
159  โรงเรียนบ้านนาซาว 147
5 3.40
6 4.08
5 3.40
0 0.00
0 0.00
131 89.12
16 10.88%
160  โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 389
5 1.29
26 6.68
0 0.00
0 0.00
11 2.83
347 89.20
42 10.80%
161  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 57
3 5.26
1 1.75
2 3.51
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
162  โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง 124
3 2.42
1 0.81
8 6.45
1 0.81
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
163  โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 67
1 1.49
0 0.00
2 2.99
0 0.00
4 5.97
60 89.55
7 10.45%
164  โรงเรียนบ้านสามหนอง 157
4 2.55
4 2.55
6 3.82
2 1.27
0 0.00
141 89.81
16 10.19%
165  โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 148
7 4.73
3 2.03
3 2.03
2 1.35
0 0.00
133 89.86
15 10.14%
166  โรงเรียนบ้านนาดง 100
2 2.00
1 1.00
5 5.00
1 1.00
1 1.00
90 90.00
10 10.00%
167  โรงเรียนบ้านแสงอรุณ 142
0 0.00
2 1.41
12 8.45
0 0.00
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
168  โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 224
4 1.79
4 1.79
11 4.91
2 0.89
1 0.45
202 90.18
22 9.82%
169  โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา 31
2 6.45
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
170  โรงเรียนธเนตรวิทยา 73
5 6.85
1 1.37
0 0.00
1 1.37
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
171  โรงเรียนชุมชนบ้านตูม 172
4 2.33
2 1.16
10 5.81
0 0.00
0 0.00
156 90.70
16 9.30%
172  โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 291
14 4.81
0 0.00
13 4.47
0 0.00
0 0.00
264 90.72
27 9.28%
173  โรงเรียนบ้านเหล่าคาม 162
2 1.23
5 3.09
7 4.32
1 0.62
0 0.00
147 90.74
15 9.26%
174  โรงเรียนบ้านหนองพันทา 154
6 3.90
0 0.00
8 5.19
0 0.00
0 0.00
140 90.91
14 9.09%
175  โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ 177
4 2.26
0 0.00
12 6.78
0 0.00
0 0.00
161 90.96
16 9.04%
176  โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 901
32 3.55
27 3.00
7 0.78
15 1.66
0 0.00
820 91.01
81 8.99%
177  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 125
4 3.20
3 2.40
4 3.20
0 0.00
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
178  โรงเรียนบ้านทองสาย 278
3 1.08
8 2.88
8 2.88
2 0.72
3 1.08
254 91.37
24 8.63%
179  โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 167
0 0.00
1 0.60
11 6.59
2 1.20
0 0.00
153 91.62
14 8.38%
180  โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ 49
2 4.08
1 2.04
1 2.04
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
181  โรงเรียนบ้านนาจาน 86
3 3.49
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
182  โรงเรียนบ้านศรีชมภู 217
1 0.46
7 3.23
7 3.23
2 0.92
0 0.00
200 92.17
17 7.83%
183  โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 6.17
1 1.23
75 92.59
6 7.41%
184  โรงเรียนบ้านหนองจิก 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
185  โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี 242
3 1.24
3 1.24
6 2.48
2 0.83
2 0.83
226 93.39
16 6.61%
186  โรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล) 188
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 5.85
177 94.15
11 5.85%
187  โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 413
13 3.15
0 0.00
11 2.66
0 0.00
0 0.00
389 94.19
24 5.81%
188  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 96
2 2.08
0 0.00
0 0.00
3 3.13
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
189  โรงเรียนบ้านคำแวง 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
190  โรงเรียนบ้านดอนปอ 163
0 0.00
3 1.84
2 1.23
2 1.23
1 0.61
155 95.09
8 4.91%
191  โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 206
2 0.97
2 0.97
3 1.46
0 0.00
3 1.46
196 95.15
10 4.85%
192  โรงเรียนบ้านซำบอน 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
1 1.56
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
193  โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 111
2 1.80
0 0.00
0 0.00
3 2.70
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
194  โรงเรียนบ้านหนองแวง 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
195  โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 123
1 0.81
3 2.44
1 0.81
0 0.00
0 0.00
118 95.93
5 4.07%
196  โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 200
3 1.50
1 0.50
4 2.00
0 0.00
0 0.00
192 96.00
8 4.00%
197  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 251
9 3.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
242 96.41
9 3.59%
198  โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
199  โรงเรียนบ้านบ่อพนา 109
0 0.00
1 0.92
2 1.83
0 0.00
0 0.00
106 97.25
3 2.75%
200  โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 147
0 0.00
1 0.68
2 1.36
1 0.68
0 0.00
143 97.28
4 2.72%
201  โรงเรียนบ้านสะง้อ 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
202  โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 128
1 0.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.56
125 97.66
3 2.34%
203  โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 140
1 0.71
0 0.00
2 1.43
0 0.00
0 0.00
137 97.86
3 2.14%
204  โรงเรียนบ้านนาต้อง 133
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.75
1 0.75
131 98.50
2 1.50%
205  โรงเรียนเลิดสิน 127
0 0.00
0 0.00
1 0.79
0 0.00
0 0.00
126 99.21
1 0.79%
206  โรงเรียนบ้านศรีนาวา 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านหนองจิก 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านห้วยคอม 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านห้วยเรือ 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  35,519 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,552 7.18
เตี้ย  1,787 5.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,696 7.59
ผอมและเตี้ย  1,149 3.23
อ้วนและเตี้ย  1,129 3.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,206 73.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,313 คน


26.22%


Powered By www.thaieducation.net