ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 252 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 252 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแสนสุข 55
11 20.00
15 27.27
14 25.45
4 7.27
5 9.09
6 10.91
49 89.09%
2  โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 124
28 22.58
28 22.58
13 10.48
28 22.58
13 10.48
14 11.29
110 88.71%
3  โรงเรียนบ้านหินขัน 47
9 19.15
16 34.04
4 8.51
11 23.40
0 0.00
7 14.89
40 85.11%
4  โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 74
12 16.22
21 28.38
13 17.57
7 9.46
7 9.46
14 18.92
60 81.08%
5  โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 135
26 19.26
17 12.59
6 4.44
43 31.85
6 4.44
37 27.41
98 72.59%
6  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 167
17 10.18
17 10.18
14 8.38
34 20.36
31 18.56
54 32.34
113 67.66%
7  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 31
10 32.26
6 19.35
1 3.23
2 6.45
1 3.23
11 35.48
20 64.52%
8  โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน 81
9 11.11
7 8.64
9 11.11
11 13.58
16 19.75
29 35.80
52 64.20%
9  โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 95
12 12.63
7 7.37
12 12.63
19 20.00
6 6.32
39 41.05
56 58.95%
10  โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 161
5 3.11
19 11.80
32 19.88
5 3.11
18 11.18
82 50.93
79 49.07%
11  โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 464
44 9.48
20 4.31
35 7.54
64 13.79
55 11.85
246 53.02
218 46.98%
12  โรงเรียนบ้านชาด 49
9 18.37
4 8.16
7 14.29
3 6.12
0 0.00
26 53.06
23 46.94%
13  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 112
19 16.96
7 6.25
5 4.46
14 12.50
7 6.25
60 53.57
52 46.43%
14  โรงเรียนบ้านชูชาติ 46
3 6.52
7 15.22
4 8.70
4 8.70
3 6.52
25 54.35
21 45.65%
15  โรงเรียนบ้านยางช้า 68
11 16.18
3 4.41
16 23.53
1 1.47
0 0.00
37 54.41
31 45.59%
16  โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว 29
5 17.24
0 0.00
8 27.59
0 0.00
0 0.00
16 55.17
13 44.83%
17  โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ 71
10 14.08
4 5.63
5 7.04
11 15.49
1 1.41
40 56.34
31 43.66%
18  โรงเรียนบ้านนาอุดม(เสนางคนิคม) 95
10 10.53
10 10.53
17 17.89
4 4.21
0 0.00
54 56.84
41 43.16%
19  โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 121
23 19.01
9 7.44
19 15.70
0 0.00
1 0.83
69 57.02
52 42.98%
20  โรงเรียนประชาสามัคคี 148
18 12.16
11 7.43
10 6.76
15 10.14
9 6.08
85 57.43
63 42.57%
21  โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 131
5 3.82
22 16.79
26 19.85
1 0.76
1 0.76
76 58.02
55 41.98%
22  โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 84
14 16.67
4 4.76
14 16.67
2 2.38
1 1.19
49 58.33
35 41.67%
23  โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง 49
5 10.20
4 8.16
7 14.29
4 8.16
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
24  โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 2000
135 6.75
50 2.50
253 12.65
185 9.25
180 9.00
1197 59.85
803 40.15%
25  โรงเรียนบ้านก่อนาดี 50
12 24.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
30 60.00
20 40.00%
26  โรงเรียนบ้านนาเมือง 33
9 27.27
3 9.09
1 3.03
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
27  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 105
12 11.43
0 0.00
7 6.67
15 14.29
7 6.67
64 60.95
41 39.05%
28  โรงเรียนบ้านโนนสูง 85
12 14.12
8 9.41
6 7.06
4 4.71
3 3.53
52 61.18
33 38.82%
29  โรงเรียนบ้านโนนกุง 96
19 19.79
2 2.08
6 6.25
9 9.38
1 1.04
59 61.46
37 38.54%
30  โรงเรียนบ้านคำข่า 52
6 11.54
4 7.69
10 19.23
0 0.00
0 0.00
32 61.54
20 38.46%
31  โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 133
6 4.51
25 18.80
8 6.02
12 9.02
0 0.00
82 61.65
51 38.35%
32  โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี 50
10 20.00
6 12.00
0 0.00
2 4.00
1 2.00
31 62.00
19 38.00%
33  โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ 40
10 25.00
1 2.50
1 2.50
3 7.50
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
34  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 146
13 8.90
6 4.11
23 15.75
2 1.37
10 6.85
92 63.01
54 36.99%
35  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 98
18 18.37
8 8.16
9 9.18
1 1.02
0 0.00
62 63.27
36 36.73%
36  โรงเรียนบ้านนิคม 98
10 10.20
16 16.33
9 9.18
1 1.02
0 0.00
62 63.27
36 36.73%
37  โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 128
10 7.81
12 9.38
14 10.94
6 4.69
5 3.91
81 63.28
47 36.72%
38  โรงเรียนบ่อบุโปโล 137
22 16.06
12 8.76
5 3.65
8 5.84
2 1.46
88 64.23
49 35.77%
39  โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 107
5 4.67
7 6.54
17 15.89
9 8.41
0 0.00
69 64.49
38 35.51%
40  โรงเรียนบ้านศรีราชา 34
3 8.82
0 0.00
5 14.71
4 11.76
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
41  โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 204
53 25.98
3 1.47
13 6.37
1 0.49
0 0.00
134 65.69
70 34.31%
42  โรงเรียนมิ่งมงคล 88
10 11.36
3 3.41
17 19.32
0 0.00
0 0.00
58 65.91
30 34.09%
43  โรงเรียนบ้านดงสีโท 50
6 12.00
2 4.00
3 6.00
6 12.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
44  โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ 24
3 12.50
0 0.00
5 20.83
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
45  โรงเรียนบ้านหนองแสง(ปทุมราชวงศา) 66
14 21.21
3 4.55
4 6.06
1 1.52
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
46  โรงเรียนบ้านโคกค่าย 12
2 16.67
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
47  โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 144
15 10.42
27 18.75
6 4.17
0 0.00
0 0.00
96 66.67
48 33.33%
48  โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 37
7 18.92
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
49  โรงเรียนประชารัฐวิทยา 130
10 7.69
6 4.62
12 9.23
7 5.38
7 5.38
88 67.69
42 32.31%
50  โรงเรียนบ้านจิก 31
2 6.45
1 3.23
6 19.35
1 3.23
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
51  โรงเรียนบ้านหัวภู 56
9 16.07
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
52  โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 75
13 17.33
6 8.00
3 4.00
2 2.67
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
53  โรงเรียนบ้านเสียว 69
9 13.04
1 1.45
12 17.39
0 0.00
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
54  โรงเรียนบ้านโพนทอง 298
27 9.06
25 8.39
18 6.04
11 3.69
13 4.36
204 68.46
94 31.54%
55  โรงเรียนบ้านห้วยทม 121
15 12.40
10 8.26
9 7.44
3 2.48
1 0.83
83 68.60
38 31.40%
56  โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 112
17 15.18
1 0.89
17 15.18
0 0.00
0 0.00
77 68.75
35 31.25%
57  โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 93
11 11.83
0 0.00
15 16.13
0 0.00
3 3.23
64 68.82
29 31.18%
58  โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 206
26 12.62
21 10.19
9 4.37
7 3.40
1 0.49
142 68.93
64 31.07%
59  โรงเรียนบ้านนายม 140
8 5.71
5 3.57
10 7.14
13 9.29
7 5.00
97 69.29
43 30.71%
60  โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี 36
3 8.33
3 8.33
3 8.33
2 5.56
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
61  โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 102
7 6.86
7 6.86
8 7.84
5 4.90
4 3.92
71 69.61
31 30.39%
62  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 80
9 11.25
6 7.50
8 10.00
1 1.25
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
63  โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 180
27 15.00
14 7.78
9 5.00
4 2.22
0 0.00
126 70.00
54 30.00%
64  โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 80
6 7.50
5 6.25
13 16.25
0 0.00
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 165
11 6.67
8 4.85
10 6.06
12 7.27
8 4.85
116 70.30
49 29.70%
66  โรงเรียนบ้านดอนแดง 27
2 7.41
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
67  โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม 17
2 11.76
1 5.88
0 0.00
2 11.76
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
68  โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 83
10 12.05
5 6.02
6 7.23
3 3.61
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
69  โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 59
1 1.69
0 0.00
16 27.12
0 0.00
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
70  โรงเรียนบ้านโนนแคน 87
6 6.90
5 5.75
8 9.20
4 4.60
2 2.30
62 71.26
25 28.74%
71  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 150
15 10.00
10 6.67
18 12.00
0 0.00
0 0.00
107 71.33
43 28.67%
72  โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 53
0 0.00
0 0.00
7 13.21
8 15.09
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
73  โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 135
8 5.93
9 6.67
20 14.81
1 0.74
0 0.00
97 71.85
38 28.15%
74  โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 450
42 9.33
44 9.78
20 4.44
18 4.00
1 0.22
325 72.22
125 27.78%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 156
27 17.31
0 0.00
16 10.26
0 0.00
0 0.00
113 72.44
43 27.56%
76  โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 95
10 10.53
8 8.42
4 4.21
3 3.16
1 1.05
69 72.63
26 27.37%
77  โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง 22
4 18.18
0 0.00
1 4.55
0 0.00
1 4.55
16 72.73
6 27.27%
78  โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) 343
28 8.16
11 3.21
16 4.66
27 7.87
11 3.21
250 72.89
93 27.11%
79  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 37
2 5.41
0 0.00
4 10.81
3 8.11
1 2.70
27 72.97
10 27.03%
80  โรงเรียนบ้านบก 89
6 6.74
12 13.48
0 0.00
6 6.74
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
81  โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 138
11 7.97
5 3.62
8 5.80
12 8.70
1 0.72
101 73.19
37 26.81%
82  โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย 112
12 10.71
8 7.14
10 8.93
0 0.00
0 0.00
82 73.21
30 26.79%
83  โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 131
15 11.45
8 6.11
12 9.16
0 0.00
0 0.00
96 73.28
35 26.72%
84  โรงเรียนบ้านหนองเทา 30
0 0.00
1 3.33
7 23.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
85  โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 117
4 3.42
8 6.84
17 14.53
1 0.85
1 0.85
86 73.50
31 26.50%
86  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 95
3 3.16
10 10.53
12 12.63
0 0.00
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
87  โรงเรียนบ้านคำแก้ว 180
10 5.56
18 10.00
17 9.44
2 1.11
0 0.00
133 73.89
47 26.11%
88  โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) 31
2 6.45
1 3.23
5 16.13
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
89  โรงเรียนบ้านห่องเตย 43
3 6.98
1 2.33
5 11.63
0 0.00
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
90  โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 55
4 7.27
2 3.64
8 14.55
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
91  โรงเรียนบ้านหนองแสง(หัวตะพาน) 28
2 7.14
1 3.57
4 14.29
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
92  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 82
0 0.00
7 8.54
8 9.76
0 0.00
5 6.10
62 75.61
20 24.39%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 148
12 8.11
14 9.46
6 4.05
4 2.70
0 0.00
112 75.68
36 24.32%
94  โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 37
5 13.51
1 2.70
3 8.11
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
95  โรงเรียนบ้านนายูง 58
4 6.90
3 5.17
7 12.07
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
96  โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
9 10.71
9 10.71
64 76.19
20 23.81%
97  โรงเรียนบ้านคำย่านาง 76
11 14.47
3 3.95
1 1.32
3 3.95
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
98  โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 123
19 15.45
1 0.81
9 7.32
0 0.00
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
99  โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 306
27 8.82
25 8.17
20 6.54
0 0.00
0 0.00
234 76.47
72 23.53%
100  โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 94
11 11.70
0 0.00
3 3.19
7 7.45
1 1.06
72 76.60
22 23.40%
101  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 69
5 7.25
4 5.80
6 8.70
1 1.45
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
102  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 26
1 3.85
1 3.85
3 11.54
1 3.85
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
103  โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 126
8 6.35
4 3.17
11 8.73
6 4.76
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
104  โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย 74
9 12.16
3 4.05
3 4.05
2 2.70
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
105  โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 136
8 5.88
6 4.41
15 11.03
2 1.47
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
106  โรงเรียนบ้านโคกสูง 22
3 13.64
0 0.00
1 4.55
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
107  โรงเรียนอุ่มยางหนองดั่ง 75
10 13.33
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
108  โรงเรียนบ้านนาเยีย 128
7 5.47
3 2.34
19 14.84
0 0.00
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
109  โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 916
64 6.99
25 2.73
109 11.90
4 0.44
5 0.55
709 77.40
207 22.60%
110  โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลา 155
13 8.39
15 9.68
7 4.52
0 0.00
0 0.00
120 77.42
35 22.58%
111  โรงเรียนบ้านคำเดือย 214
19 8.88
14 6.54
15 7.01
0 0.00
0 0.00
166 77.57
48 22.43%
112  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 180
22 12.22
8 4.44
10 5.56
0 0.00
0 0.00
140 77.78
40 22.22%
113  โรงเรียนบ้านคำน้อย(หัวตะพาน) 41
0 0.00
2 4.88
5 12.20
2 4.88
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
114  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว 73
3 4.11
3 4.11
5 6.85
5 6.85
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
115  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 46
4 8.70
2 4.35
4 8.70
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
116  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) 66
7 10.61
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
117  โรงเรียนบ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) 52
0 0.00
3 5.77
8 15.38
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
118  โรงเรียนเพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 114
17 14.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 6.14
90 78.95
24 21.05%
119  โรงเรียนบ้านวังแคน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 16.67
1 4.17
19 79.17
5 20.83%
120  โรงเรียนนาวังกุดตากล้า 29
1 3.45
1 3.45
0 0.00
4 13.79
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
121  โรงเรียนบ้านลือนาคำ 128
18 14.06
4 3.13
4 3.13
0 0.00
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
122  โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 64
7 10.94
0 0.00
4 6.25
2 3.13
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
123  โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 69
4 5.80
2 2.90
4 5.80
4 5.80
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
124  โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 199
9 4.52
8 4.02
21 10.55
2 1.01
0 0.00
159 79.90
40 20.10%
125  โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 60
2 3.33
0 0.00
10 16.67
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
126  โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา 46
4 8.70
3 6.52
1 2.17
1 2.17
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
127  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 36
2 5.56
2 5.56
0 0.00
1 2.78
2 5.56
29 80.56
7 19.44%
128  โรงเรียนบ้านดอนเมย 47
4 8.51
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
129  โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น 68
2 2.94
2 2.94
5 7.35
3 4.41
1 1.47
55 80.88
13 19.12%
130  โรงเรียนบ้านดอนชาด 42
3 7.14
0 0.00
4 9.52
1 2.38
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
131  โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย 101
8 7.92
3 2.97
8 7.92
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
132  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา) 391
24 6.14
13 3.32
36 9.21
0 0.00
0 0.00
318 81.33
73 18.67%
133  โรงเรียนบ้านนาคำ 27
2 7.41
2 7.41
0 0.00
0 0.00
1 3.70
22 81.48
5 18.52%
134  โรงเรียนบ้านจานลาน 136
19 13.97
1 0.74
5 3.68
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
135  โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 136
8 5.88
3 2.21
14 10.29
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
136  โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 240
30 12.50
0 0.00
14 5.83
0 0.00
0 0.00
196 81.67
44 18.33%
137  โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
5 11.36
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
138  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 78
8 10.26
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
139  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ 218
12 5.50
6 2.75
12 5.50
9 4.13
0 0.00
179 82.11
39 17.89%
140  โรงเรียนบ้านนางาม 84
10 11.90
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
141  โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า 34
3 8.82
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
142  โรงเรียนบ้านดอนหมู 51
2 3.92
2 3.92
4 7.84
0 0.00
1 1.96
42 82.35
9 17.65%
143  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 40
1 2.50
3 7.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
144  โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี 103
9 8.74
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
145  โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา 47
0 0.00
2 4.26
6 12.77
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
146  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม) 293
15 5.12
10 3.41
24 8.19
0 0.00
0 0.00
244 83.28
49 16.72%
147  โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 138
8 5.80
6 4.35
8 5.80
1 0.72
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
148  โรงเรียนบ้านโนนดู่(เมือง) 96
3 3.13
3 3.13
10 10.42
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
149  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 24
1 4.17
1 4.17
1 4.17
1 4.17
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
150  โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 115
10 8.70
4 3.48
5 4.35
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
151  โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 173
11 6.36
5 2.89
12 6.94
0 0.00
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
152  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 68
0 0.00
0 0.00
10 14.71
1 1.47
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
153  โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 162
4 2.47
8 4.94
11 6.79
2 1.23
1 0.62
136 83.95
26 16.05%
154  โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 281
14 4.98
20 7.12
2 0.71
6 2.14
3 1.07
236 83.99
45 16.01%
155  โรงเรียนบ้านชะแงะ 63
3 4.76
1 1.59
6 9.52
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
156  โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน 152
9 5.92
2 1.32
11 7.24
2 1.32
0 0.00
128 84.21
24 15.79%
157  โรงเรียนบ้านกุงชัย 133
9 6.77
2 1.50
6 4.51
3 2.26
1 0.75
112 84.21
21 15.79%
158  โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 10.53
1 5.26
16 84.21
3 15.79%
159  โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 97
6 6.19
2 2.06
0 0.00
7 7.22
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
160  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 52
2 3.85
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
161  โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 330
11 3.33
0 0.00
0 0.00
5 1.52
33 10.00
281 85.15
49 14.85%
162  โรงเรียนบ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 34
3 8.82
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
163  โรงเรียนบ้านคึมข่า 82
5 6.10
2 2.44
5 6.10
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
164  โรงเรียนบ้านนาอุดม(ลืออำนาจ) 41
3 7.32
2 4.88
1 2.44
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
165  โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
0 0.00
3 5.45
47 85.45
8 14.55%
166  โรงเรียนบ้านภูเขาขาม 140
8 5.71
2 1.43
10 7.14
0 0.00
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
167  โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม 70
5 7.14
4 5.71
5 7.14
2 2.86
-6 -8.57
60 85.71
10 14.29%
168  โรงเรียนบ้านโคกก่ง 91
2 2.20
6 6.59
5 5.49
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
169  โรงเรียนบ้านโนนจาน 28
1 3.57
2 7.14
1 3.57
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
170  โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
171  โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย 134
5 3.73
6 4.48
7 5.22
1 0.75
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
172  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 36
2 5.56
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
173  โรงเรียนบ้านโป่งหิน 72
3 4.17
0 0.00
5 6.94
0 0.00
2 2.78
62 86.11
10 13.89%
174  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 80
3 3.75
3 3.75
5 6.25
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
175  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 81
5 6.17
2 2.47
4 4.94
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
176  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมือง) 59
1 1.69
1 1.69
2 3.39
4 6.78
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
177  โรงเรียนบ้านไก่คำ 133
6 4.51
0 0.00
12 9.02
0 0.00
0 0.00
115 86.47
18 13.53%
178  โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 74
4 5.41
1 1.35
2 2.70
2 2.70
1 1.35
64 86.49
10 13.51%
179  โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 425
23 5.41
0 0.00
33 7.76
1 0.24
0 0.00
368 86.59
57 13.41%
180  โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 45
1 2.22
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
181  โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 174
13 7.47
1 0.57
9 5.17
0 0.00
0 0.00
151 86.78
23 13.22%
182  โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 108
5 4.63
4 3.70
4 3.70
0 0.00
1 0.93
94 87.04
14 12.96%
183  โรงเรียนบ้านเป้า 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
2 6.45
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
184  โรงเรียนบ้านดอนไร่ 86
4 4.65
7 8.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
185  โรงเรียนบ้านหนองแคน 24
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
186  โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) 88
0 0.00
0 0.00
11 12.50
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
187  โรงเรียนบ้านโนนงาม 113
9 7.96
1 0.88
3 2.65
1 0.88
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
188  โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 81
2 2.47
1 1.23
6 7.41
0 0.00
1 1.23
71 87.65
10 12.35%
189  โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 98
0 0.00
0 0.00
4 4.08
8 8.16
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
190  โรงเรียนบ้านตาด 92
0 0.00
0 0.00
10 10.87
1 1.09
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
191  โรงเรียนบ้านนาสีดา 151
4 2.65
5 3.31
6 3.97
3 1.99
0 0.00
133 88.08
18 11.92%
192  โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 84
0 0.00
0 0.00
8 9.52
0 0.00
2 2.38
74 88.10
10 11.90%
193  โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 101
4 3.96
1 0.99
0 0.00
6 5.94
1 0.99
89 88.12
12 11.88%
194  โรงเรียนบ้านทับเมย 103
2 1.94
4 3.88
4 3.88
2 1.94
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
195  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
196  โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 647
15 2.32
11 1.70
19 2.94
13 2.01
15 2.32
574 88.72
73 11.28%
197  โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
1 2.17
1 2.17
41 89.13
5 10.87%
198  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 67
3 4.48
4 5.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
199  โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 58
3 5.17
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
200  โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 68
2 2.94
1 1.47
4 5.88
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
201  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 39
1 2.56
0 0.00
2 5.13
0 0.00
1 2.56
35 89.74
4 10.26%
202  โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง 59
2 3.39
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
203  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 60
2 3.33
2 3.33
2 3.33
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
204  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 30
2 6.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
205  โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 132
5 3.79
2 1.52
0 0.00
4 3.03
2 1.52
119 90.15
13 9.85%
206  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 51
2 3.92
2 3.92
0 0.00
1 1.96
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
207  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 102
2 1.96
2 1.96
3 2.94
3 2.94
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
208  โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 85
3 3.53
5 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
209  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 32
2 6.25
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
210  โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ 75
0 0.00
0 0.00
5 6.67
1 1.33
1 1.33
68 90.67
7 9.33%
211  โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 97
4 4.12
3 3.09
0 0.00
2 2.06
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
212  โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 33
2 6.06
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
213  โรงเรียนบ้านสามัคคี 56
3 5.36
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
214  โรงเรียนบ้านนาเรือง 80
5 6.25
1 1.25
0 0.00
1 1.25
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
215  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 69
3 4.35
1 1.45
0 0.00
1 1.45
1 1.45
63 91.30
6 8.70%
216  โรงเรียนบ้านกุดสิม 93
0 0.00
0 0.00
6 6.45
2 2.15
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
217  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 59
1 1.69
1 1.69
3 5.08
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
218  โรงเรียนบ้านหนองยาง 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
219  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
220  โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก 49
1 2.04
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
221  โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 111
1 0.90
0 0.00
8 7.21
0 0.00
0 0.00
102 91.89
9 8.11%
222  โรงเรียนบ้านดงสวาง 39
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
223  โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.62
2 3.08
60 92.31
5 7.69%
224  โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 93
2 2.15
1 1.08
4 4.30
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
225  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
226  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 41
2 4.88
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
227  โรงเรียนบ้านไร่ขี 164
4 2.44
0 0.00
4 2.44
4 2.44
0 0.00
152 92.68
12 7.32%
228  โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 138
3 2.17
1 0.72
6 4.35
0 0.00
0 0.00
128 92.75
10 7.25%
229  โรงเรียนบ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
230  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
231  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(หัวตะพาน) 72
0 0.00
0 0.00
4 5.56
1 1.39
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
232  โรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
233  โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 44
1 2.27
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
234  โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 90
1 1.11
0 0.00
4 4.44
1 1.11
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
235  โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า 93
1 1.08
5 5.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
236  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
2 3.64
52 94.55
3 5.45%
237  โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
238  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
239  โรงเรียนนาผือโคกกอก 113
1 0.88
0 0.00
1 0.88
3 2.65
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
240  โรงเรียนบ้านเชือก 46
1 2.17
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
241  โรงเรียนบ้านผึ้ง 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
242  โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 55
2 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
243  โรงเรียนบ้านทวีผล 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
244  โรงเรียนบ้านคำโพน 93
2 2.15
1 1.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
245  โรงเรียนบ้านบาก 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
246  โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 87
1 1.15
0 0.00
1 1.15
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
247  โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 156
0 0.00
0 0.00
2 1.28
1 0.64
0 0.00
153 98.08
3 1.92%
248  โรงเรียนบ้านคันสูง 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านหนองขอน 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,777 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,981 7.40
เตี้ย  1,117 4.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,029 7.58
ผอมและเตี้ย  911 3.40
อ้วนและเตี้ย  557 2.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,182 75.37
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,595 คน


24.63%


Powered By www.thaieducation.net