ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 187 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 190 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.60
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 100
54 54.00
12 12.00
10 10.00
16 16.00
8 8.00
0 0.00
100 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 10
9 90.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
3  โรงเรียนบ้านชาดศาลา 63
19 30.16
14 22.22
16 25.40
8 12.70
6 9.52
0 0.00
63 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
5  โรงเรียนบ้านทรายงาม 61
4 6.56
3 4.92
49 80.33
3 4.92
2 3.28
0 0.00
61 100.00%
6  โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ 50
9 18.00
41 82.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00%
7  โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) 67
14 20.90
5 7.46
29 43.28
8 11.94
11 16.42
0 0.00
67 100.00%
8  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 14
3 21.43
3 21.43
3 21.43
3 21.43
2 14.29
0 0.00
14 100.00%
9  โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ 54
19 35.19
19 35.19
2 3.70
9 16.67
5 9.26
0 0.00
54 100.00%
10  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 89
9 10.11
9 10.11
17 19.10
18 20.22
29 32.58
7 7.87
82 92.13%
11  โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 216
24 11.11
52 24.07
56 25.93
26 12.04
36 16.67
22 10.19
194 89.81%
12  โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง 118
16 13.56
25 21.19
32 27.12
18 15.25
14 11.86
13 11.02
105 88.98%
13  โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) 949
116 12.22
103 10.85
130 13.70
219 23.08
233 24.55
148 15.60
801 84.40%
14  โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 145
30 20.69
30 20.69
17 11.72
12 8.28
7 4.83
49 33.79
96 66.21%
15  โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 15
4 26.67
0 0.00
4 26.67
0 0.00
0 0.00
7 46.67
8 53.33%
16  โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 188
18 9.57
14 7.45
51 27.13
14 7.45
1 0.53
90 47.87
98 52.13%
17  โรงเรียนบ้านหนองบัว 37
5 13.51
4 10.81
4 10.81
6 16.22
0 0.00
18 48.65
19 51.35%
18  โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 128
22 17.19
0 0.00
20 15.63
21 16.41
0 0.00
65 50.78
63 49.22%
19  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 67
10 14.93
10 14.93
8 11.94
4 5.97
0 0.00
35 52.24
32 47.76%
20  โรงเรียนบ้านยางเครือ 62
12 19.35
4 6.45
7 11.29
2 3.23
4 6.45
33 53.23
29 46.77%
21  โรงเรียนบ้านปลาอีด 54
8 14.81
7 12.96
4 7.41
5 9.26
0 0.00
30 55.56
24 44.44%
22  โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 50
8 16.00
3 6.00
6 12.00
3 6.00
1 2.00
29 58.00
21 42.00%
23  โรงเรียนบ้านเลียบ 110
5 4.55
4 3.64
14 12.73
9 8.18
12 10.91
66 60.00
44 40.00%
24  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 158
17 10.76
26 16.46
5 3.16
5 3.16
10 6.33
95 60.13
63 39.87%
25  โรงเรียนบ้านบัวขาว 71
3 4.23
2 2.82
10 14.08
5 7.04
8 11.27
43 60.56
28 39.44%
26  โรงเรียนบ้านผิผ่วน 21
2 9.52
2 9.52
1 4.76
2 9.52
1 4.76
13 61.90
8 38.10%
27  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 87
9 10.34
7 8.05
14 16.09
3 3.45
0 0.00
54 62.07
33 37.93%
28  โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 37
3 8.11
3 8.11
2 5.41
5 13.51
1 2.70
23 62.16
14 37.84%
29  โรงเรียนบ้านตาดทอง 172
33 19.19
4 2.33
27 15.70
1 0.58
0 0.00
107 62.21
65 37.79%
30  โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 61
12 19.67
4 6.56
5 8.20
2 3.28
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
31  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 56
4 7.14
6 10.71
6 10.71
4 7.14
1 1.79
35 62.50
21 37.50%
32  โรงเรียนบ้านคุ้ม 122
15 12.30
5 4.10
25 20.49
0 0.00
0 0.00
77 63.11
45 36.89%
33  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 68
10 14.71
0 0.00
15 22.06
0 0.00
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
34  โรงเรียนสหประชาสรรค์ 30
0 0.00
2 6.67
9 30.00
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
35  โรงเรียนบ้านดงจงอาง 137
11 8.03
7 5.11
7 5.11
18 13.14
6 4.38
88 64.23
49 35.77%
36  โรงเรียนบ้านนาห่อม 68
11 16.18
5 7.35
4 5.88
4 5.88
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
37  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 51
3 5.88
7 13.73
6 11.76
2 3.92
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
38  โรงเรียนบ้านบากเรือ 37
3 8.11
0 0.00
10 27.03
0 0.00
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
39  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 63
7 11.11
0 0.00
8 12.70
6 9.52
1 1.59
41 65.08
22 34.92%
40  โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 30
4 13.33
2 6.67
4 13.33
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
41  โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 102
3 2.94
1 0.98
16 15.69
14 13.73
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
42  โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1911
152 7.95
100 5.23
324 16.95
54 2.83
0 0.00
1281 67.03
630 32.97%
43  โรงเรียนกุดพันเขียว 79
8 10.13
6 7.59
6 7.59
3 3.80
2 2.53
54 68.35
25 31.65%
44  โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 157
36 22.93
4 2.55
8 5.10
1 0.64
0 0.00
108 68.79
49 31.21%
45  โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม 530
33 6.23
0 0.00
131 24.72
0 0.00
0 0.00
366 69.06
164 30.94%
46  โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 85
2 2.35
1 1.18
19 22.35
3 3.53
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
47  โรงเรียนบ้านซำ 35
3 8.57
2 5.71
5 14.29
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
48  โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ 51
9 17.65
0 0.00
2 3.92
3 5.88
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
49  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 132
11 8.33
5 3.79
18 13.64
1 0.76
1 0.76
96 72.73
36 27.27%
50  โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 15
1 6.67
2 13.33
1 6.67
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
51  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 125
20 16.00
0 0.00
13 10.40
0 0.00
0 0.00
92 73.60
33 26.40%
52  โรงเรียนบ้านบาก 61
5 8.20
5 8.20
6 9.84
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
53  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 61
5 8.20
5 8.20
1 1.64
5 8.20
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
54  โรงเรียนบ้านหัวดง 50
7 14.00
0 0.00
3 6.00
3 6.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
55  โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 47
5 10.64
5 10.64
2 4.26
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
56  โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
57  โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 44
1 2.27
1 2.27
9 20.45
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
58  โรงเรียนบ้านสิงห์ 85
1 1.18
5 5.88
8 9.41
7 8.24
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
59  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 82
0 0.00
1 1.22
12 14.63
7 8.54
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
60  โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 66
7 10.61
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
61  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 29
2 6.90
1 3.45
4 13.79
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
62  โรงเรียนบ้านหนองหิน 50
4 8.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
63  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 105
6 5.71
11 10.48
4 3.81
4 3.81
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
64  โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 80
5 6.25
2 2.50
12 15.00
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
65  โรงเรียนบ้านดงบัง 97
9 9.28
3 3.09
10 10.31
1 1.03
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 73
12 16.44
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
67  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) 91
4 4.40
2 2.20
11 12.09
4 4.40
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
68  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 100
6 6.00
3 3.00
12 12.00
1 1.00
1 1.00
77 77.00
23 23.00%
69  โรงเรียนบ้านกลางนา 35
0 0.00
0 0.00
6 17.14
2 5.71
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
70  โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) 142
18 12.68
3 2.11
7 4.93
2 1.41
2 1.41
110 77.46
32 22.54%
71  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 36
0 0.00
3 8.33
3 8.33
2 5.56
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
72  โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) 118
14 11.86
0 0.00
12 10.17
0 0.00
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
73  โรงเรียนบ้านหนองเทา 32
4 12.50
0 0.00
1 3.13
0 0.00
2 6.25
25 78.13
7 21.88%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 116
12 10.34
4 3.45
9 7.76
0 0.00
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
75  โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 68
5 7.35
5 7.35
4 5.88
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
76  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 156
18 11.54
4 2.56
10 6.41
0 0.00
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
77  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 74
5 6.76
2 2.70
6 8.11
2 2.70
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
78  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 70
3 4.29
4 5.71
7 10.00
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
79  โรงเรียนบ้านคำม่วง 102
6 5.88
6 5.88
5 4.90
3 2.94
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
80  โรงเรียนบ้านพลไว 92
5 5.43
1 1.09
12 13.04
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
81  โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 83
3 3.61
6 7.23
6 7.23
0 0.00
1 1.20
67 80.72
16 19.28%
82  โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 317
16 5.05
18 5.68
13 4.10
12 3.79
2 0.63
256 80.76
61 19.24%
83  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 324
15 4.63
10 3.09
32 9.88
3 0.93
0 0.00
264 81.48
60 18.52%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 98
2 2.04
4 4.08
11 11.22
1 1.02
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
85  โรงเรียนบ้านแจนแลน 49
3 6.12
1 2.04
4 8.16
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
86  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 49
2 4.08
2 4.08
3 6.12
1 2.04
1 2.04
40 81.63
9 18.37%
87  โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
88  โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 61
4 6.56
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
89  โรงเรียนบ้านหนองเป้า 101
4 3.96
2 1.98
8 7.92
4 3.96
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
90  โรงเรียนบ้านหัวดอน 45
2 4.44
4 8.89
2 4.44
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
91  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 62
4 6.45
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
92  โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 79
6 7.59
0 0.00
6 7.59
2 2.53
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
93  โรงเรียนชุมชนกู่จาน 155
9 5.81
0 0.00
0 0.00
7 4.52
11 7.10
128 82.58
27 17.42%
94  โรงเรียนบ้านโนนยาง 75
2 2.67
2 2.67
7 9.33
2 2.67
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
95  โรงเรียนบ้านผือฮี 110
1 0.91
4 3.64
14 12.73
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
96  โรงเรียนบ้านขาม 47
4 8.51
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
97  โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 100
3 3.00
4 4.00
5 5.00
5 5.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
98  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 78
4 5.13
2 2.56
6 7.69
0 0.00
1 1.28
65 83.33
13 16.67%
99  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 78
2 2.56
0 0.00
6 7.69
4 5.13
1 1.28
65 83.33
13 16.67%
100  โรงเรียนบ้านกุดกุง 43
1 2.33
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
101  โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
1 2.33
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
102  โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 74
4 5.41
5 6.76
3 4.05
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
103  โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี 31
3 9.68
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
104  โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 87
4 4.60
0 0.00
5 5.75
5 5.75
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
105  โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 47
4 8.51
3 6.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
106  โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 108
10 9.26
0 0.00
2 1.85
4 3.70
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
107  โรงเรียนบ้านหัวขัว 55
2 3.64
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 173
0 0.00
0 0.00
7 4.05
18 10.40
0 0.00
148 85.55
25 14.45%
109  โรงเรียนบ้านหนองตุ 51
3 5.88
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
110  โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) 51
2 3.92
2 3.92
2 3.92
1 1.96
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
111  โรงเรียนบ้านยางน้อย 44
4 9.09
2 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
112  โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 110
1 0.91
0 0.00
14 12.73
0 0.00
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
113  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 99
7 7.07
1 1.01
4 4.04
1 1.01
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
114  โรงเรียนมหาชนะชัย 178
6 3.37
3 1.69
11 6.18
3 1.69
0 0.00
155 87.08
23 12.92%
115  โรงเรียนบ้านสำโรง 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
3 9.68
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
116  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
2 6.45
27 87.10
4 12.90%
117  โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) 105
6 5.71
2 1.90
4 3.81
0 0.00
1 0.95
92 87.62
13 12.38%
118  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ 131
8 6.11
8 6.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
119  โรงเรียนบ้านสงยาง 124
0 0.00
11 8.87
0 0.00
4 3.23
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
120  โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 116
1 0.86
3 2.59
7 6.03
1 0.86
2 1.72
102 87.93
14 12.07%
121  โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ 75
1 1.33
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
122  โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 76
5 6.58
1 1.32
2 2.63
1 1.32
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
123  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 96
3 3.13
3 3.13
1 1.04
2 2.08
2 2.08
85 88.54
11 11.46%
124  โรงเรียนบ้านโพนแบง 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
125  โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 80
2 2.50
1 1.25
6 7.50
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
126  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 81
0 0.00
3 3.70
5 6.17
1 1.23
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
127  โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 93
4 4.30
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
128  โรงเรียนบ้านหนองยาง 93
5 5.38
2 2.15
3 3.23
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
129  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
130  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 108
1 0.93
4 3.70
6 5.56
0 0.00
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
131  โรงเรียนบ้านยางกลาง 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
132  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 71
3 4.23
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
133  โรงเรียนบ้านคำแหลม 22
0 0.00
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
134  โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 45
2 4.44
0 0.00
1 2.22
0 0.00
1 2.22
41 91.11
4 8.89%
135  โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 57
1 1.75
0 0.00
3 5.26
1 1.75
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
136  โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
137  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 61
1 1.64
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
138  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) 62
1 1.61
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
139  โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
140  โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 52
2 3.85
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
141  โรงเรียนบ้านสำราญ 65
1 1.54
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
142  โรงเรียนบ้านโพนทัน 104
0 0.00
2 1.92
6 5.77
0 0.00
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
143  โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) 55
1 1.82
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
144  โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 57
1 1.75
1 1.75
0 0.00
2 3.51
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
145  โรงเรียนบ้านนาถ่ม 67
1 1.49
0 0.00
2 2.99
1 1.49
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
146  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
147  โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
148  โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
149  โรงเรียนบ้านดงขวาง 20
-1 -5.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
1 5.00
19 95.00
1 5.00%
150  โรงเรียนบ้านสงเปือย 86
1 1.16
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
151  โรงเรียนบ้านดงยาง 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
152  โรงเรียนบ้านเชือก 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
153  โรงเรียนคูสองชั้น 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
43 97.73
1 2.27%
154  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา 93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
91 97.85
2 2.15%
155  โรงเรียนบ้านตับเต่า 68
0 0.00
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
67 98.53
1 1.47%
156  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
157  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านกุดกง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านคำฮี 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านคูเมือง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 171
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
171 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านราชมุนี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 136
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านหมากมาย 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านเดิด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านแดง 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
186  โรงเรียนหนองแสง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,002 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,203 7.52
เตี้ย  760 4.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,704 10.65
ผอมและเตี้ย  678 4.24
อ้วนและเตี้ย  434 2.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,223 70.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,779 คน


29.87%


Powered By www.thaieducation.net