ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 209 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 209 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบัวแดง 83
30 36.14
18 21.69
12 14.46
17 20.48
6 7.23
0 0.00
83 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 26
9 34.62
4 15.38
9 34.62
1 3.85
3 11.54
0 0.00
26 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโหง่นขาม 57
22 38.60
20 35.09
2 3.51
13 22.81
0 0.00
0 0.00
57 100.00%
4  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 64
7 10.94
8 12.50
25 39.06
5 7.81
12 18.75
7 10.94
57 89.06%
5  โรงเรียนบ้านนาบัว 168
46 27.38
0 0.00
10 5.95
43 25.60
0 0.00
69 41.07
99 58.93%
6  โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 197
29 14.72
18 9.14
25 12.69
29 14.72
8 4.06
88 44.67
109 55.33%
7  โรงเรียนบ้านคำบง 21
2 9.52
1 4.76
2 9.52
2 9.52
4 19.05
10 47.62
11 52.38%
8  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 356
37 10.39
28 7.87
13 3.65
65 18.26
41 11.52
172 48.31
184 51.69%
9  โรงเรียนบ้านดงนา 62
13 20.97
13 20.97
1 1.61
5 8.06
0 0.00
30 48.39
32 51.61%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 253
42 16.60
33 13.04
19 7.51
20 7.91
8 3.16
131 51.78
122 48.22%
11  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 47
18 38.30
1 2.13
2 4.26
1 2.13
0 0.00
25 53.19
22 46.81%
12  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 263
43 16.35
34 12.93
19 7.22
21 7.98
5 1.90
141 53.61
122 46.39%
13  โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 119
22 18.49
20 16.81
4 3.36
7 5.88
2 1.68
64 53.78
55 46.22%
14  โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 144
27 18.75
18 12.50
9 6.25
12 8.33
0 0.00
78 54.17
66 45.83%
15  โรงเรียนบ้านวังแคน 57
7 12.28
5 8.77
6 10.53
8 14.04
0 0.00
31 54.39
26 45.61%
16  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 82
22 26.83
7 8.54
4 4.88
3 3.66
1 1.22
45 54.88
37 45.12%
17  โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 77
13 16.88
6 7.79
7 9.09
8 10.39
0 0.00
43 55.84
34 44.16%
18  โรงเรียนบ้านแก้งกอก 177
24 13.56
7 3.95
30 16.95
6 3.39
10 5.65
100 56.50
77 43.50%
19  โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 135
21 15.56
12 8.89
12 8.89
7 5.19
5 3.70
78 57.78
57 42.22%
20  โรงเรียนบ้านบากชุม 159
23 14.47
23 14.47
12 7.55
7 4.40
1 0.63
93 58.49
66 41.51%
21  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 131
21 16.03
15 11.45
13 9.92
5 3.82
0 0.00
77 58.78
54 41.22%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 39
4 10.26
9 23.08
3 7.69
0 0.00
0 0.00
23 58.97
16 41.03%
23  โรงเรียนบ้านเม็ก 64
9 14.06
4 6.25
2 3.13
7 10.94
4 6.25
38 59.38
26 40.63%
24  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 114
18 15.79
10 8.77
5 4.39
9 7.89
4 3.51
68 59.65
46 40.35%
25  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 43
8 18.60
5 11.63
4 9.30
0 0.00
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
26  โรงเรียนบ้านดอนตะลี 180
24 13.33
13 7.22
13 7.22
17 9.44
4 2.22
109 60.56
71 39.44%
27  โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 72
14 19.44
7 9.72
5 6.94
2 2.78
0 0.00
44 61.11
28 38.89%
28  โรงเรียนบ้านพลาญชัย 160
28 17.50
20 12.50
3 1.88
11 6.88
0 0.00
98 61.25
62 38.75%
29  โรงเรียนบ้านดงแถบ 154
18 11.69
17 11.04
17 11.04
5 3.25
2 1.30
95 61.69
59 38.31%
30  โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 225
31 13.78
18 8.00
15 6.67
14 6.22
8 3.56
139 61.78
86 38.22%
31  โรงเรียนบ้านสระคำ 95
16 16.84
11 11.58
7 7.37
2 2.11
0 0.00
59 62.11
36 37.89%
32  โรงเรียนบ้านลาดควาย 69
12 17.39
2 2.90
7 10.14
5 7.25
0 0.00
43 62.32
26 37.68%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 217
19 8.76
29 13.36
30 13.82
0 0.00
1 0.46
138 63.59
79 36.41%
34  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 153
19 12.42
25 16.34
6 3.92
3 1.96
0 0.00
100 65.36
53 34.64%
35  โรงเรียนบ้านสิม 29
3 10.34
2 6.90
5 17.24
0 0.00
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
36  โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 64
2 3.13
4 6.25
16 25.00
0 0.00
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
37  โรงเรียนบ้านนาหว้า 152
34 22.37
7 4.61
3 1.97
7 4.61
0 0.00
101 66.45
51 33.55%
38  โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง 212
21 9.91
15 7.08
28 13.21
7 3.30
0 0.00
141 66.51
71 33.49%
39  โรงเรียนบ้านชาด 227
14 6.17
11 4.85
8 3.52
27 11.89
16 7.05
151 66.52
76 33.48%
40  โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 344
32 9.30
43 12.50
21 6.10
15 4.36
0 0.00
233 67.73
111 32.27%
41  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 335
55 16.42
22 6.57
22 6.57
7 2.09
2 0.60
227 67.76
108 32.24%
42  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 53
13 24.53
1 1.89
3 5.66
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
43  โรงเรียนบ้านนาคาย 153
36 23.53
2 1.31
11 7.19
0 0.00
0 0.00
104 67.97
49 32.03%
44  โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 160
23 14.38
16 10.00
12 7.50
0 0.00
0 0.00
109 68.13
51 31.88%
45  โรงเรียนบ้านหนองชาด 117
10 8.55
8 6.84
16 13.68
2 1.71
1 0.85
80 68.38
37 31.62%
46  โรงเรียนบ้านหนองหอย 38
6 15.79
0 0.00
6 15.79
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
47  โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ 112
1 0.89
6 5.36
15 13.39
0 0.00
13 11.61
77 68.75
35 31.25%
48  โรงเรียนบ้านหนองกอก 87
4 4.60
2 2.30
10 11.49
6 6.90
5 5.75
60 68.97
27 31.03%
49  โรงเรียนบ้านตุงลุง 142
24 16.90
7 4.93
11 7.75
2 1.41
0 0.00
98 69.01
44 30.99%
50  โรงเรียนบ้านหนองกุง 205
17 8.29
33 16.10
1 0.49
12 5.85
0 0.00
142 69.27
63 30.73%
51  โรงเรียนบ้านเลิงบาก 192
13 6.77
11 5.73
10 5.21
15 7.81
10 5.21
133 69.27
59 30.73%
52  โรงเรียนบ้านหนองผือ 214
34 15.89
22 10.28
3 1.40
6 2.80
0 0.00
149 69.63
65 30.37%
53  โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 553
35 6.33
0 0.00
75 13.56
55 9.95
2 0.36
386 69.80
167 30.20%
54  โรงเรียนบ้านหินสูง 139
14 10.07
10 7.19
7 5.04
10 7.19
0 0.00
98 70.50
41 29.50%
55  โรงเรียนบ้านคำก้อม 155
19 12.26
13 8.39
12 7.74
1 0.65
0 0.00
110 70.97
45 29.03%
56  โรงเรียนบ้านนาแก 52
10 19.23
2 3.85
2 3.85
1 1.92
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
57  โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 49
7 14.29
3 6.12
2 4.08
2 4.08
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
58  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 53
6 11.32
5 9.43
4 7.55
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
59  โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 164
18 10.98
7 4.27
14 8.54
6 3.66
1 0.61
118 71.95
46 28.05%
60  โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 75
9 12.00
5 6.67
4 5.33
3 4.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
61  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 136
5 3.68
6 4.41
17 12.50
10 7.35
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
62  โรงเรียนบ้านซะซอม 61
11 18.03
1 1.64
4 6.56
1 1.64
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 134
18 13.43
9 6.72
5 3.73
5 3.73
0 0.00
97 72.39
37 27.61%
64  โรงเรียนบ้านเวินบึก 58
7 12.07
5 8.62
3 5.17
1 1.72
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
65  โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 66
8 12.12
0 0.00
5 7.58
5 7.58
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
66  โรงเรียนบ้านงิ้ว 55
3 5.45
5 9.09
5 9.09
2 3.64
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
67  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 171
30 17.54
8 4.68
5 2.92
3 1.75
0 0.00
125 73.10
46 26.90%
68  โรงเรียนบ้านสำโรง 351
28 7.98
14 3.99
16 4.56
21 5.98
15 4.27
257 73.22
94 26.78%
69  โรงเรียนบ้านคันเปือย 113
4 3.54
12 10.62
7 6.19
4 3.54
3 2.65
83 73.45
30 26.55%
70  โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 174
23 13.22
16 9.20
7 4.02
0 0.00
0 0.00
128 73.56
46 26.44%
71  โรงเรียนบ้านดอนชี 80
11 13.75
1 1.25
9 11.25
0 0.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
72  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 84
8 9.52
5 5.95
4 4.76
5 5.95
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
73  โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 131
20 15.27
2 1.53
10 7.63
2 1.53
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
74  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 132
16 12.12
2 1.52
16 12.12
0 0.00
0 0.00
98 74.24
34 25.76%
75  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 113
15 13.27
4 3.54
9 7.96
1 0.88
0 0.00
84 74.34
29 25.66%
76  โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 175
8 4.57
7 4.00
8 4.57
12 6.86
9 5.14
131 74.86
44 25.14%
77  โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ 72
4 5.56
5 6.94
3 4.17
5 6.94
1 1.39
54 75.00
18 25.00%
78  โรงเรียนบ้านแก่งยาง 92
3 3.26
2 2.17
18 19.57
0 0.00
0 0.00
69 75.00
23 25.00%
79  โรงเรียนบ้านไร่ 182
16 8.79
0 0.00
29 15.93
0 0.00
0 0.00
137 75.27
45 24.73%
80  โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1929
115 5.96
50 2.59
278 14.41
14 0.73
18 0.93
1454 75.38
475 24.62%
81  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 61
2 3.28
0 0.00
12 19.67
1 1.64
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
82  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 278
33 11.87
13 4.68
19 6.83
3 1.08
0 0.00
210 75.54
68 24.46%
83  โรงเรียนบ้านวังพอก 70
10 14.29
1 1.43
6 8.57
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
84  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 96
3 3.13
2 2.08
13 13.54
3 3.13
2 2.08
73 76.04
23 23.96%
85  โรงเรียนบ้านกุ่ม 155
7 4.52
21 13.55
8 5.16
1 0.65
0 0.00
118 76.13
37 23.87%
86  โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 72
7 9.72
3 4.17
7 9.72
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
87  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 322
60 18.63
4 1.24
10 3.11
2 0.62
0 0.00
246 76.40
76 23.60%
88  โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 165
24 14.55
10 6.06
3 1.82
1 0.61
0 0.00
127 76.97
38 23.03%
89  โรงเรียนบ้านโนนก่อ 214
10 4.67
16 7.48
18 8.41
2 0.93
3 1.40
165 77.10
49 22.90%
90  โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) 66
6 9.09
1 1.52
8 12.12
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
91  โรงเรียนบ้านแก่งกอก 31
3 9.68
1 3.23
3 9.68
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
92  โรงเรียนบ้านสงยาง 49
5 10.20
0 0.00
3 6.12
3 6.12
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
93  โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 125
2 1.60
8 6.40
7 5.60
5 4.00
6 4.80
97 77.60
28 22.40%
94  โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 135
12 8.89
6 4.44
7 5.19
2 1.48
3 2.22
105 77.78
30 22.22%
95  โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 176
9 5.11
2 1.14
14 7.95
14 7.95
0 0.00
137 77.84
39 22.16%
96  โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 146
13 8.90
10 6.85
8 5.48
1 0.68
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
97  โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) 183
5 2.73
8 4.37
3 1.64
13 7.10
11 6.01
143 78.14
40 21.86%
98  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 239
13 5.44
15 6.28
24 10.04
0 0.00
0 0.00
187 78.24
52 21.76%
99  โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 195
16 8.21
7 3.59
17 8.72
2 1.03
0 0.00
153 78.46
42 21.54%
100  โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 103
8 7.77
4 3.88
10 9.71
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
101  โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 192
16 8.33
7 3.65
6 3.13
6 3.13
5 2.60
152 79.17
40 20.83%
102  โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 72
6 8.33
6 8.33
0 0.00
3 4.17
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
103  โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 53
5 9.43
6 11.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 185
26 14.05
0 0.00
12 6.49
0 0.00
0 0.00
147 79.46
38 20.54%
105  โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด 112
4 3.57
14 12.50
5 4.46
0 0.00
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
106  โรงเรียนบ้านหินโงม 176
14 7.95
13 7.39
7 3.98
2 1.14
0 0.00
140 79.55
36 20.45%
107  โรงเรียนบ้านโนน 59
7 11.86
3 5.08
2 3.39
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
108  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 209
27 12.92
3 1.44
11 5.26
1 0.48
0 0.00
167 79.90
42 20.10%
109  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 65
6 9.23
1 1.54
6 9.23
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
110  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 356
25 7.02
20 5.62
3 0.84
20 5.62
2 0.56
286 80.34
70 19.66%
111  โรงเรียนบ้านโนนยานาง 168
18 10.71
0 0.00
15 8.93
0 0.00
0 0.00
135 80.36
33 19.64%
112  โรงเรียนบ้านตามุย 62
3 4.84
4 6.45
4 6.45
0 0.00
1 1.61
50 80.65
12 19.35%
113  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 155
11 7.10
4 2.58
14 9.03
1 0.65
0 0.00
125 80.65
30 19.35%
114  โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 509
49 9.63
6 1.18
40 7.86
3 0.59
0 0.00
411 80.75
98 19.25%
115  โรงเรียนบ้านนาชุม 158
7 4.43
14 8.86
9 5.70
0 0.00
0 0.00
128 81.01
30 18.99%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 153
12 7.84
10 6.54
5 3.27
2 1.31
0 0.00
124 81.05
29 18.95%
117  โรงเรียนบ้านโพนแพง 74
9 12.16
2 2.70
3 4.05
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
118  โรงเรียนบ้านม่วงโคน 112
9 8.04
7 6.25
5 4.46
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
119  โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 107
2 1.87
4 3.74
5 4.67
9 8.41
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
120  โรงเรียนบ้านด่าน 469
48 10.23
3 0.64
32 6.82
3 0.64
0 0.00
383 81.66
86 18.34%
121  โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 175
10 5.71
9 5.14
9 5.14
4 2.29
0 0.00
143 81.71
32 18.29%
122  โรงเรียนบ้านจันทัย 154
11 7.14
6 3.90
10 6.49
0 0.00
1 0.65
126 81.82
28 18.18%
123  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 99
8 8.08
5 5.05
5 5.05
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
124  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 155
14 9.03
5 3.23
6 3.87
3 1.94
0 0.00
127 81.94
28 18.06%
125  โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 139
12 8.63
4 2.88
6 4.32
3 2.16
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
126  โรงเรียนบ้านหนองโน 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
3 10.71
1 3.57
23 82.14
5 17.86%
127  โรงเรียนบ้านหนองเชือก 210
5 2.38
17 8.10
10 4.76
5 2.38
0 0.00
173 82.38
37 17.62%
128  โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 142
23 16.20
2 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 82.39
25 17.61%
129  โรงเรียนบ้านไทรงาม 80
5 6.25
0 0.00
2 2.50
7 8.75
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
130  โรงเรียนบ้านนาเลิน 115
10 8.70
6 5.22
4 3.48
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
131  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 115
4 3.48
7 6.09
7 6.09
2 1.74
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
132  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 269
10 3.72
11 4.09
25 9.29
0 0.00
0 0.00
223 82.90
46 17.10%
133  โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 47
2 4.26
2 4.26
4 8.51
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
134  โรงเรียนบ้านนาทม 94
6 6.38
3 3.19
4 4.26
3 3.19
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
135  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) 645
46 7.13
13 2.02
48 7.44
0 0.00
0 0.00
538 83.41
107 16.59%
136  โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข 141
6 4.26
5 3.55
8 5.67
0 0.00
4 2.84
118 83.69
23 16.31%
137  โรงเรียนบ้านนาทอย 68
8 11.76
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
138  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 68
8 11.76
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
139  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 81
7 8.64
5 6.17
1 1.23
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
140  โรงเรียนบ้านคำผ่าน 75
3 4.00
0 0.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
141  โรงเรียนบ้านโนนจิก 69
4 5.80
5 7.25
2 2.90
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
142  โรงเรียนบ้านภูหล่น 170
8 4.71
4 2.35
7 4.12
7 4.12
1 0.59
143 84.12
27 15.88%
143  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 185
3 1.62
14 7.57
12 6.49
0 0.00
0 0.00
156 84.32
29 15.68%
144  โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 58
2 3.45
0 0.00
6 10.34
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
145  โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 325
18 5.54
8 2.46
15 4.62
5 1.54
4 1.23
275 84.62
50 15.38%
146  โรงเรียนบ้านแขมใต้ 134
3 2.24
5 3.73
6 4.48
3 2.24
3 2.24
114 85.07
20 14.93%
147  โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง 82
3 3.66
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
148  โรงเรียนบ้านผักหย่า 89
6 6.74
4 4.49
3 3.37
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
149  โรงเรียนบ้านคำไหล 110
5 4.55
7 6.36
4 3.64
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
150  โรงเรียนบ้านป่าเลา 105
14 13.33
0 0.00
1 0.95
0 0.00
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
151  โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 134
10 7.46
0 0.00
9 6.72
0 0.00
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
152  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 85
3 3.53
2 2.35
6 7.06
1 1.18
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
153  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 156
2 1.28
7 4.49
12 7.69
0 0.00
1 0.64
134 85.90
22 14.10%
154  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 143
9 6.29
0 0.00
8 5.59
2 1.40
1 0.70
123 86.01
20 13.99%
155  โรงเรียนบ้านนาจาน 322
14 4.35
19 5.90
10 3.11
2 0.62
0 0.00
277 86.02
45 13.98%
156  โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 43
4 9.30
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
157  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 224
5 2.23
13 5.80
13 5.80
0 0.00
0 0.00
193 86.16
31 13.84%
158  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 58
4 6.90
2 3.45
2 3.45
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
159  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 235
12 5.11
0 0.00
20 8.51
0 0.00
0 0.00
203 86.38
32 13.62%
160  โรงเรียนบ้านบะไห 147
6 4.08
5 3.40
9 6.12
0 0.00
0 0.00
127 86.39
20 13.61%
161  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 37
3 8.11
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
162  โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 98
7 7.14
3 3.06
3 3.06
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
163  โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 83
3 3.61
1 1.20
7 8.43
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
164  โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 77
1 1.30
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
165  โรงเรียนบ้านนาแค 78
5 6.41
1 1.28
1 1.28
3 3.85
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
166  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 63
6 9.52
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
167  โรงเรียนเพียงหลวง 12 41
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
168  โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 370
18 4.86
12 3.24
14 3.78
0 0.00
0 0.00
326 88.11
44 11.89%
169  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 237
5 2.11
0 0.00
22 9.28
0 0.00
0 0.00
210 88.61
27 11.39%
170  โรงเรียนบ้านแก่งกบ 62
0 0.00
1 1.61
3 4.84
3 4.84
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
171  โรงเรียนบ้านลาดวารี 90
3 3.33
4 4.44
0 0.00
3 3.33
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
172  โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 55
5 9.09
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
173  โรงเรียนบ้านคำเตย 67
2 2.99
2 2.99
2 2.99
0 0.00
1 1.49
60 89.55
7 10.45%
174  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 297
7 2.36
1 0.34
23 7.74
0 0.00
0 0.00
266 89.56
31 10.44%
175  โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 115
3 2.61
5 4.35
3 2.61
1 0.87
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
176  โรงเรียนบ้านบัวทอง 59
1 1.69
2 3.39
3 5.08
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
177  โรงเรียนบ้านนกเต็น 296
7 2.36
8 2.70
0 0.00
15 5.07
0 0.00
266 89.86
30 10.14%
178  โรงเรียนบ้านดงบาก 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
179  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 254
25 9.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
229 90.16
25 9.84%
180  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 290
15 5.17
1 0.34
12 4.14
0 0.00
0 0.00
262 90.34
28 9.66%
181  โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ 32
0 0.00
1 3.13
1 3.13
0 0.00
1 3.13
29 90.63
3 9.38%
182  โรงเรียนบ้านโนนกุง 64
0 0.00
3 4.69
3 4.69
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
183  โรงเรียนบ้านกุดชมภู 159
7 4.40
2 1.26
3 1.89
2 1.26
0 0.00
145 91.19
14 8.81%
184  โรงเรียนบ้านโนนสุข 106
0 0.00
0 0.00
1 0.94
4 3.77
4 3.77
97 91.51
9 8.49%
185  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
1 1.69
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
186  โรงเรียนบ้านม่วงฮี 71
1 1.41
2 2.82
3 4.23
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
187  โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 121
5 4.13
0 0.00
5 4.13
0 0.00
0 0.00
111 91.74
10 8.26%
188  โรงเรียนบ้านดงดิบ 160
11 6.88
0 0.00
2 1.25
0 0.00
0 0.00
147 91.88
13 8.13%
189  โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 53
0 0.00
2 3.77
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
190  โรงเรียนบ้านนาคอ 101
4 3.96
1 0.99
2 1.98
0 0.00
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
191  โรงเรียนบ้านนาดี 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
192  โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 116
2 1.72
3 2.59
2 1.72
0 0.00
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
193  โรงเรียนบ้านจุการ 53
1 1.89
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
194  โรงเรียนบ้านโนนจันทน์ 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
195  โรงเรียนบ้านขัวแคน 37
2 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
196  โรงเรียนบ้านนาเอือด 149
2 1.34
1 0.67
5 3.36
0 0.00
0 0.00
141 94.63
8 5.37%
197  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 185
1 0.54
4 2.16
0 0.00
0 0.00
4 2.16
176 95.14
9 4.86%
198  โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 168
1 0.60
5 2.98
0 0.00
1 0.60
1 0.60
160 95.24
8 4.76%
199  โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ 69
1 1.45
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
200  โรงเรียนบ้านชาด 81
0 0.00
2 2.47
1 1.23
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
201  โรงเรียนบ้านสัน 64
0 0.00
1 1.56
1 1.56
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
202  โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 65
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
203  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 100
2 2.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 97.00
3 3.00%
204  โรงเรียนบ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่) 76
1 1.32
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
205  โรงเรียนบ้านดอนงัว 231
2 0.87
0 0.00
4 1.73
0 0.00
0 0.00
225 97.40
6 2.60%
206  โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง 123
0 0.00
0 0.00
1 0.81
0 0.00
0 0.00
122 99.19
1 0.81%
207  โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,247 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,561 8.47
เตี้ย  1,400 4.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,985 6.56
ผอมและเตี้ย  833 2.75
อ้วนและเตี้ย  285 0.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,183 76.65
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,064 คน


23.35%


Powered By www.thaieducation.net