ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 217 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 217 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอน 42
11 26.19
8 19.05
6 14.29
7 16.67
1 2.38
9 21.43
33 78.57%
2  โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 198
52 26.26
45 22.73
19 9.60
10 5.05
1 0.51
71 35.86
127 64.14%
3  โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล 24
3 12.50
4 16.67
3 12.50
1 4.17
3 12.50
10 41.67
14 58.33%
4  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 120
22 18.33
25 20.83
7 5.83
15 12.50
1 0.83
50 41.67
70 58.33%
5  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 53
9 16.98
5 9.43
7 13.21
5 9.43
3 5.66
24 45.28
29 54.72%
6  โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ 116
21 18.10
18 15.52
9 7.76
12 10.34
0 0.00
56 48.28
60 51.72%
7  โรงเรียนบ้านคำแคน 81
17 20.99
10 12.35
11 13.58
3 3.70
0 0.00
40 49.38
41 50.62%
8  โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 107
25 23.36
12 11.21
7 6.54
8 7.48
2 1.87
53 49.53
54 50.47%
9  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 130
4 3.08
11 8.46
14 10.77
15 11.54
21 16.15
65 50.00
65 50.00%
10  โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 258
52 20.16
17 6.59
29 11.24
12 4.65
13 5.04
135 52.33
123 47.67%
11  โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 147
45 30.61
13 8.84
11 7.48
0 0.00
0 0.00
78 53.06
69 46.94%
12  โรงเรียนบ้านร่องข่า 144
13 9.03
22 15.28
6 4.17
13 9.03
13 9.03
77 53.47
67 46.53%
13  โรงเรียนบ้านคำไหล 41
7 17.07
7 17.07
5 12.20
0 0.00
0 0.00
22 53.66
19 46.34%
14  โรงเรียนบ้านคำมณี 141
20 14.18
5 3.55
6 4.26
25 17.73
9 6.38
76 53.90
65 46.10%
15  โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 120
39 32.50
6 5.00
9 7.50
0 0.00
0 0.00
66 55.00
54 45.00%
16  โรงเรียนบ้านลุมพุก 130
24 18.46
9 6.92
18 13.85
2 1.54
2 1.54
75 57.69
55 42.31%
17  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 78
3 3.85
12 15.38
13 16.67
2 2.56
2 2.56
46 58.97
32 41.03%
18  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 95
29 30.53
3 3.16
6 6.32
0 0.00
0 0.00
57 60.00
38 40.00%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 148
13 8.78
15 10.14
28 18.92
3 2.03
0 0.00
89 60.14
59 39.86%
20  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 71
15 21.13
6 8.45
5 7.04
2 2.82
0 0.00
43 60.56
28 39.44%
21  โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม 179
25 13.97
14 7.82
21 11.73
10 5.59
0 0.00
109 60.89
70 39.11%
22  โรงเรียนบ้านกาบิน 79
5 6.33
5 6.33
5 6.33
15 18.99
0 0.00
49 62.03
30 37.97%
23  โรงเรียนบ้านลาดสมดี 56
5 8.93
5 8.93
3 5.36
5 8.93
3 5.36
35 62.50
21 37.50%
24  โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 215
34 15.81
15 6.98
21 9.77
7 3.26
1 0.47
137 63.72
78 36.28%
25  โรงเรียนบ้านพอก 157
18 11.46
13 8.28
18 11.46
6 3.82
1 0.64
101 64.33
56 35.67%
26  โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน 129
10 7.75
11 8.53
13 10.08
9 6.98
3 2.33
83 64.34
46 35.66%
27  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 88
13 14.77
13 14.77
4 4.55
1 1.14
0 0.00
57 64.77
31 35.23%
28  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 604
67 11.09
23 3.81
40 6.62
34 5.63
39 6.46
401 66.39
203 33.61%
29  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 48
7 14.58
1 2.08
3 6.25
5 10.42
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
30  โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 54
7 12.96
0 0.00
5 9.26
3 5.56
3 5.56
36 66.67
18 33.33%
31  โรงเรียนบ้านตุ 130
21 16.15
5 3.85
11 8.46
5 3.85
0 0.00
88 67.69
42 32.31%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) 304
12 3.95
24 7.89
57 18.75
2 0.66
1 0.33
208 68.42
96 31.58%
33  โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 260
26 10.00
20 7.69
13 5.00
17 6.54
4 1.54
180 69.23
80 30.77%
34  โรงเรียนบ้านเลาะ 36
1 2.78
4 11.11
5 13.89
1 2.78
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
35  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 46
7 15.22
1 2.17
5 10.87
1 2.17
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
36  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 113
11 9.73
14 12.39
4 3.54
1 0.88
4 3.54
79 69.91
34 30.09%
37  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 220
24 10.91
24 10.91
14 6.36
2 0.91
2 0.91
154 70.00
66 30.00%
38  โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา 120
6 5.00
12 10.00
8 6.67
9 7.50
1 0.83
84 70.00
36 30.00%
39  โรงเรียนบ้านโบกม่วง 70
10 14.29
2 2.86
8 11.43
1 1.43
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
40  โรงเรียนบ้านนาแวง 105
8 7.62
9 8.57
12 11.43
1 0.95
1 0.95
74 70.48
31 29.52%
41  โรงเรียนบ้านนาชุม 100
6 6.00
12 12.00
10 10.00
1 1.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
42  โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1007
100 9.93
76 7.55
68 6.75
38 3.77
10 0.99
715 71.00
292 29.00%
43  โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย 116
8 6.90
0 0.00
24 20.69
0 0.00
1 0.86
83 71.55
33 28.45%
44  โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 103
11 10.68
6 5.83
4 3.88
8 7.77
0 0.00
74 71.84
29 28.16%
45  โรงเรียนบ้านดอนจิก 50
3 6.00
2 4.00
8 16.00
0 0.00
1 2.00
36 72.00
14 28.00%
46  โรงเรียนบ้านดอนกะทอด 75
5 6.67
8 10.67
7 9.33
1 1.33
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
47  โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 155
14 9.03
12 7.74
11 7.10
4 2.58
2 1.29
112 72.26
43 27.74%
48  โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 152
10 6.58
16 10.53
3 1.97
10 6.58
3 1.97
110 72.37
42 27.63%
49  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 116
10 8.62
9 7.76
11 9.48
2 1.72
0 0.00
84 72.41
32 27.59%
50  โรงเรียนบ้านพะไล 80
7 8.75
4 5.00
6 7.50
2 2.50
3 3.75
58 72.50
22 27.50%
51  โรงเรียนบ้านแข็งขยัน 40
7 17.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
52  โรงเรียนบ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น) 44
5 11.36
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
53  โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 70
8 11.43
7 10.00
3 4.29
1 1.43
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
54  โรงเรียนบ้านโพนแพง 134
12 8.96
5 3.73
9 6.72
5 3.73
5 3.73
98 73.13
36 26.87%
55  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 94
8 8.51
5 5.32
11 11.70
1 1.06
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
56  โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น 64
1 1.56
6 9.38
8 12.50
1 1.56
1 1.56
47 73.44
17 26.56%
57  โรงเรียนบ้านแพง 49
2 4.08
5 10.20
2 4.08
2 4.08
2 4.08
36 73.47
13 26.53%
58  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 140
1 0.71
1 0.71
25 17.86
10 7.14
0 0.00
103 73.57
37 26.43%
59  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) 92
14 15.22
4 4.35
5 5.43
1 1.09
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
60  โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) 204
12 5.88
23 11.27
18 8.82
0 0.00
0 0.00
151 74.02
53 25.98%
61  โรงเรียนบ้านนาพิน 174
11 6.32
11 6.32
5 2.87
14 8.05
4 2.30
129 74.14
45 25.86%
62  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 82
11 13.41
2 2.44
1 1.22
7 8.54
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
63  โรงเรียนบ้านโป่งเป้า 59
5 8.47
5 8.47
3 5.08
2 3.39
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
64  โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 103
10 9.71
7 6.80
3 2.91
4 3.88
2 1.94
77 74.76
26 25.24%
65  โรงเรียนบ้านกะลึง 64
5 7.81
3 4.69
8 12.50
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
66  โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 40
1 2.50
1 2.50
8 20.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
67  โรงเรียนบ้านนาขาม 177
8 4.52
13 7.34
20 11.30
2 1.13
1 0.56
133 75.14
44 24.86%
68  โรงเรียนบ้านนาทราย 89
14 15.73
6 6.74
0 0.00
2 2.25
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
69  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 73
7 9.59
4 5.48
6 8.22
0 0.00
1 1.37
55 75.34
18 24.66%
70  โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 120
11 9.17
15 12.50
0 0.00
3 2.50
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
71  โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 58
8 13.79
4 6.90
2 3.45
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
72  โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา 138
15 10.87
9 6.52
8 5.80
0 0.00
1 0.72
105 76.09
33 23.91%
73  โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 127
8 6.30
11 8.66
8 6.30
3 2.36
0 0.00
97 76.38
30 23.62%
74  โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ 64
5 7.81
3 4.69
5 7.81
2 3.13
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
75  โรงเรียนบ้านนาขนัน 94
5 5.32
12 12.77
5 5.32
0 0.00
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
76  โรงเรียนบ้านนาหว้า 86
11 12.79
2 2.33
6 6.98
1 1.16
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
77  โรงเรียนบ้านโนนกุง 181
15 8.29
14 7.73
3 1.66
9 4.97
1 0.55
139 76.80
42 23.20%
78  โรงเรียนเขมราฐ 371
22 5.93
16 4.31
29 7.82
19 5.12
0 0.00
285 76.82
86 23.18%
79  โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 113
9 7.96
3 2.65
14 12.39
0 0.00
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
80  โรงเรียนบ้านคันพะลาน 35
5 14.29
2 5.71
1 2.86
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
81  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 35
8 22.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
82  โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 31
2 6.45
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
83  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 89
6 6.74
3 3.37
10 11.24
1 1.12
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
84  โรงเรียนบ้านนาตาหมุด 63
5 7.94
3 4.76
2 3.17
2 3.17
2 3.17
49 77.78
14 22.22%
85  โรงเรียนบ้านพะลาน 63
9 14.29
3 4.76
2 3.17
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
86  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 50
3 6.00
4 8.00
1 2.00
1 2.00
2 4.00
39 78.00
11 22.00%
87  โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ 42
2 4.76
1 2.38
3 7.14
3 7.14
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
88  โรงเรียนบ้านหนองผือ 313
28 8.95
21 6.71
5 1.60
7 2.24
6 1.92
246 78.59
67 21.41%
89  โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 272
20 7.35
15 5.51
21 7.72
2 0.74
0 0.00
214 78.68
58 21.32%
90  โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 49
4 8.16
1 2.04
1 2.04
2 4.08
2 4.08
39 79.59
10 20.41%
91  โรงเรียนบ้านคำหาด 118
10 8.47
7 5.93
7 5.93
0 0.00
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
92  โรงเรียนบ้านบึงหอม 118
9 7.63
5 4.24
9 7.63
1 0.85
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
93  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 153
15 9.80
4 2.61
8 5.23
3 1.96
1 0.65
122 79.74
31 20.26%
94  โรงเรียนบ้านสร้างโพน 50
0 0.00
3 6.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
95  โรงเรียนบ้านโนนหอม 50
3 6.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
96  โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ 46
1 2.17
2 4.35
6 13.04
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 237
18 7.59
8 3.38
19 8.02
0 0.00
1 0.42
191 80.59
46 19.41%
98  โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 93
5 5.38
4 4.30
6 6.45
3 3.23
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
99  โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 140
12 8.57
5 3.57
10 7.14
0 0.00
0 0.00
113 80.71
27 19.29%
100  โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 220
14 6.36
9 4.09
18 8.18
0 0.00
0 0.00
179 81.36
41 18.64%
101  โรงเรียนบ้านด่านหม่วน 167
14 8.38
4 2.40
7 4.19
1 0.60
5 2.99
136 81.44
31 18.56%
102  โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง 88
7 7.95
0 0.00
7 7.95
1 1.14
1 1.14
72 81.82
16 18.18%
103  โรงเรียนบ้านปากแซง 66
10 15.15
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
104  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 188
20 10.64
0 0.00
13 6.91
0 0.00
1 0.53
154 81.91
34 18.09%
105  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 262
24 9.16
0 0.00
23 8.78
0 0.00
0 0.00
215 82.06
47 17.94%
106  โรงเรียนบ้านกะเตียด 101
12 11.88
3 2.97
3 2.97
0 0.00
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
107  โรงเรียนบ้านโสกชัน 146
4 2.74
5 3.42
17 11.64
0 0.00
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
108  โรงเรียนบ้านคำสมิง 204
11 5.39
14 6.86
8 3.92
2 0.98
1 0.49
168 82.35
36 17.65%
109  โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 68
4 5.88
4 5.88
4 5.88
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
110  โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข 23
1 4.35
1 4.35
0 0.00
1 4.35
1 4.35
19 82.61
4 17.39%
111  โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
1 2.17
38 82.61
8 17.39%
112  โรงเรียนบ้านคอนสาย 104
6 5.77
7 6.73
5 4.81
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง 164
5 3.05
11 6.71
11 6.71
1 0.61
0 0.00
136 82.93
28 17.07%
114  โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) 71
5 7.04
3 4.23
4 5.63
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
115  โรงเรียนบ้านห้วยที 95
12 12.63
0 0.00
3 3.16
1 1.05
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
116  โรงเรียนบ้านสารภี 36
1 2.78
0 0.00
4 11.11
0 0.00
1 2.78
30 83.33
6 16.67%
117  โรงเรียนบ้านค้อ 121
3 2.48
3 2.48
11 9.09
2 1.65
1 0.83
101 83.47
20 16.53%
118  โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 182
17 9.34
3 1.65
10 5.49
0 0.00
0 0.00
152 83.52
30 16.48%
119  โรงเรียนบ้านไหล่สูง 91
5 5.49
4 4.40
5 5.49
1 1.10
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
120  โรงเรียนบ้านโคกจาน 55
1 1.82
0 0.00
7 12.73
1 1.82
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
121  โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 191
10 5.24
11 5.76
10 5.24
0 0.00
0 0.00
160 83.77
31 16.23%
122  โรงเรียนบ้านโหมน 37
5 13.51
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
123  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 25
2 8.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
21 84.00
4 16.00%
124  โรงเรียนบ้านนานางวาน 101
4 3.96
4 3.96
8 7.92
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
125  โรงเรียนบ้านศรีสุข 64
3 4.69
1 1.56
6 9.38
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
126  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 39
0 0.00
4 10.26
2 5.13
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
127  โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 65
2 3.08
3 4.62
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
128  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 150
4 2.67
10 6.67
9 6.00
0 0.00
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
129  โรงเรียนบ้านกุดยาลวน 99
6 6.06
4 4.04
4 4.04
1 1.01
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
130  โรงเรียนบ้านนายูง 207
9 4.35
10 4.83
10 4.83
1 0.48
1 0.48
176 85.02
31 14.98%
131  โรงเรียนบ้านไทรงาม 116
7 6.03
4 3.45
6 5.17
0 0.00
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
132  โรงเรียนน้ำคำพิทยา 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
1 3.57
24 85.71
4 14.29%
133  โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
134  โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 149
5 3.36
4 2.68
8 5.37
4 2.68
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
135  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 108
5 4.63
0 0.00
1 0.93
2 1.85
7 6.48
93 86.11
15 13.89%
136  โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 36
1 2.78
3 8.33
1 2.78
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
137  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 73
5 6.85
2 2.74
0 0.00
2 2.74
1 1.37
63 86.30
10 13.70%
138  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 73
0 0.00
0 0.00
7 9.59
0 0.00
3 4.11
63 86.30
10 13.70%
139  โรงเรียนบ้านสงยาง 22
2 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.55
19 86.36
3 13.64%
140  โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 74
1 1.35
0 0.00
6 8.11
3 4.05
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
141  โรงเรียนบ้านนาจ่าย 75
3 4.00
4 5.33
2 2.67
1 1.33
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
142  โรงเรียนบ้านนานวน 113
0 0.00
4 3.54
8 7.08
3 2.65
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
143  โรงเรียนบ้านบก 113
7 6.19
4 3.54
4 3.54
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
144  โรงเรียนบ้านนาคิแลน 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
145  โรงเรียนบ้านเล้า 16
0 0.00
1 6.25
1 6.25
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
146  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง 97
5 5.15
1 1.03
6 6.19
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
147  โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน 97
3 3.09
0 0.00
9 9.28
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
148  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 82
0 0.00
9 10.98
1 1.22
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
149  โรงเรียนบ้านตากแดด 273
11 4.03
0 0.00
19 6.96
3 1.10
0 0.00
240 87.91
33 12.09%
150  โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 91
6 6.59
0 0.00
5 5.49
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
151  โรงเรียนบ้านกองโพน 238
14 5.88
2 0.84
5 2.10
5 2.10
2 0.84
210 88.24
28 11.76%
152  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 51
0 0.00
1 1.96
5 9.80
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
153  โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 206
4 1.94
0 0.00
20 9.71
0 0.00
0 0.00
182 88.35
24 11.65%
154  โรงเรียนบ้านเกษม 112
1 0.89
0 0.00
10 8.93
0 0.00
2 1.79
99 88.39
13 11.61%
155  โรงเรียนบ้านทรายพูล 147
6 4.08
0 0.00
3 2.04
4 2.72
4 2.72
130 88.44
17 11.56%
156  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 87
0 0.00
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
157  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 96
4 4.17
3 3.13
2 2.08
2 2.08
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
158  โรงเรียนบ้านกาจับ 54
3 5.56
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
159  โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
2 4.44
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
160  โรงเรียนบ้านตาดแต้ 45
0 0.00
1 2.22
3 6.67
0 0.00
1 2.22
40 88.89
5 11.11%
161  โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด 55
1 1.82
3 5.45
2 3.64
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
162  โรงเรียนบ้านด่านฮัง 92
2 2.17
1 1.09
7 7.61
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
163  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 28
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
164  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 39
0 0.00
2 5.13
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
165  โรงเรียนบ้านหินห่อม 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.76
19 90.48
2 9.52%
166  โรงเรียนบ้านตระการ 130
5 3.85
0 0.00
7 5.38
0 0.00
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
167  โรงเรียนบ้านดอนหมู 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
168  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 132
6 4.55
4 3.03
2 1.52
0 0.00
0 0.00
120 90.91
12 9.09%
169  โรงเรียนบ้านฮี 88
1 1.14
0 0.00
7 7.95
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
170  โรงเรียนบ้านนากลาง 89
3 3.37
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
171  โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง 113
5 4.42
0 0.00
5 4.42
0 0.00
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
172  โรงเรียนบ้านดอนชาด 68
1 1.47
1 1.47
4 5.88
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
173  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
174  โรงเรียนบ้านพังเคน 338
6 1.78
6 1.78
5 1.48
7 2.07
5 1.48
309 91.42
29 8.58%
175  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
176  โรงเรียนบ้านคำกลาง 254
4 1.57
9 3.54
5 1.97
2 0.79
1 0.39
233 91.73
21 8.27%
177  โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 112
3 2.68
1 0.89
4 3.57
1 0.89
0 0.00
103 91.96
9 8.04%
178  โรงเรียนตระการพืชผล 716
0 0.00
0 0.00
55 7.68
2 0.28
0 0.00
659 92.04
57 7.96%
179  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 286
11 3.85
3 1.05
7 2.45
0 0.00
0 0.00
265 92.66
21 7.34%
180  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 69
2 2.90
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
181  โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 97
2 2.06
1 1.03
4 4.12
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
182  โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง 84
0 0.00
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
183  โรงเรียนบ้านกุศกร 105
2 1.90
0 0.00
5 4.76
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
184  โรงเรียนบ้านสองคอน 199
7 3.52
2 1.01
4 2.01
0 0.00
0 0.00
186 93.47
13 6.53%
185  โรงเรียนบ้านแอมเจริญ 169
0 0.00
0 0.00
4 2.37
6 3.55
1 0.59
158 93.49
11 6.51%
186  โรงเรียนบ้านบาก 265
4 1.51
5 1.89
7 2.64
1 0.38
0 0.00
248 93.58
17 6.42%
187  โรงเรียนบ้านนาเมือง 156
4 2.56
4 2.56
2 1.28
0 0.00
0 0.00
146 93.59
10 6.41%
188  โรงเรียนบ้านแสนอุดม 78
0 0.00
0 0.00
3 3.85
2 2.56
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
189  โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) 151
1 0.66
2 1.32
6 3.97
0 0.00
0 0.00
142 94.04
9 5.96%
190  โรงเรียนบ้านดงบัง 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
191  โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 35
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
192  โรงเรียนบ้านพะลอง 72
1 1.39
1 1.39
2 2.78
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
193  โรงเรียนบ้านนาม่วง 118
1 0.85
2 1.69
3 2.54
0 0.00
0 0.00
112 94.92
6 5.08%
194  โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
195  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 102
1 0.98
1 0.98
3 2.94
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
196  โรงเรียนบ้านหนองแดง 123
2 1.63
0 0.00
3 2.44
0 0.00
1 0.81
117 95.12
6 4.88%
197  โรงเรียนบุญจิราธร 165
0 0.00
1 0.61
2 1.21
3 1.82
2 1.21
157 95.15
8 4.85%
198  โรงเรียนบ้านทม 64
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
1 1.56
61 95.31
3 4.69%
199  โรงเรียนบ้านสำโรง 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
200  โรงเรียนบ้านโนนตูม 161
3 1.86
3 1.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
155 96.27
6 3.73%
201  โรงเรียนบ้านพนมดี 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
202  โรงเรียนบ้านกุดกลอย 118
1 0.85
0 0.00
3 2.54
0 0.00
0 0.00
114 96.61
4 3.39%
203  โรงเรียนบ้านดอนงัว 122
3 2.46
0 0.00
1 0.82
0 0.00
0 0.00
118 96.72
4 3.28%
204  โรงเรียนบ้านกระเดียน 94
0 0.00
0 0.00
3 3.19
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
205  โรงเรียนบ้านโนนสูง(เขมราฐ) 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
206  โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 88
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 97.73
2 2.27%
207  โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.17
45 97.83
1 2.17%
208  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
209  โรงเรียนบ้านนาแมด 163
0 0.00
1 0.61
0 0.00
1 0.61
0 0.00
161 98.77
2 1.23%
210  โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 100
0 0.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
99 99.00
1 1.00%
211  โรงเรียนบ้านคำข่า 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านคึม 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 124
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 165
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
165 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านเขือง 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านไชยชนะ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,005 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,740 6.96
เตี้ย  1,127 4.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,564 6.25
ผอมและเตี้ย  519 2.08
อ้วนและเตี้ย  235 0.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,820 79.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,185 คน


20.74%


Powered By www.thaieducation.net