ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 239 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 239 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 40
6 15.00
5 12.50
4 10.00
4 10.00
3 7.50
18 45.00
22 55.00%
2  โรงเรียนบ้านนาดูน 82
9 10.98
6 7.32
10 12.20
17 20.73
0 0.00
40 48.78
42 51.22%
3  โรงเรียนบ้านยางกะเดา 101
12 11.88
2 1.98
5 4.95
32 31.68
0 0.00
50 49.50
51 50.50%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี 260
72 27.69
32 12.31
16 6.15
10 3.85
1 0.38
129 49.62
131 50.38%
5  โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 56
7 12.50
9 16.07
11 19.64
1 1.79
0 0.00
28 50.00
28 50.00%
6  โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 109
4 3.67
8 7.34
11 10.09
12 11.01
19 17.43
55 50.46
54 49.54%
7  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 117
16 13.68
15 12.82
18 15.38
7 5.98
0 0.00
61 52.14
56 47.86%
8  โรงเรียนบ้านเค็ง 73
5 6.85
9 12.33
15 20.55
0 0.00
5 6.85
39 53.42
34 46.58%
9  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 85
13 15.29
4 4.71
8 9.41
7 8.24
7 8.24
46 54.12
39 45.88%
10  โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 129
27 20.93
13 10.08
17 13.18
2 1.55
0 0.00
70 54.26
59 45.74%
11  โรงเรียนบ้านดงยาง 126
14 11.11
21 16.67
20 15.87
1 0.79
1 0.79
69 54.76
57 45.24%
12  โรงเรียนบ้านเหล่าแค 56
10 17.86
0 0.00
10 17.86
3 5.36
2 3.57
31 55.36
25 44.64%
13  โรงเรียนบ้านแก้งซาว 124
18 14.52
10 8.06
4 3.23
11 8.87
12 9.68
69 55.65
55 44.35%
14  โรงเรียนบ้านจิก 106
11 10.38
4 3.77
6 5.66
18 16.98
8 7.55
59 55.66
47 44.34%
15  โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 43
7 16.28
7 16.28
1 2.33
4 9.30
0 0.00
24 55.81
19 44.19%
16  โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 129
21 16.28
14 10.85
15 11.63
7 5.43
0 0.00
72 55.81
57 44.19%
17  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 57
8 14.04
4 7.02
10 17.54
3 5.26
0 0.00
32 56.14
25 43.86%
18  โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1815
121 6.67
67 3.69
237 13.06
188 10.36
177 9.75
1025 56.47
790 43.53%
19  โรงเรียนบ้านดอนแดง 94
12 12.77
11 11.70
4 4.26
11 11.70
2 2.13
54 57.45
40 42.55%
20  โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 90
11 12.22
16 17.78
4 4.44
7 7.78
0 0.00
52 57.78
38 42.22%
21  โรงเรียนเมืองอุบล 195
7 3.59
6 3.08
24 12.31
13 6.67
30 15.38
115 58.97
80 41.03%
22  โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 32
1 3.13
0 0.00
4 12.50
2 6.25
6 18.75
19 59.38
13 40.63%
23  โรงเรียนบ้านแสงน้อย 114
4 3.51
26 22.81
13 11.40
3 2.63
0 0.00
68 59.65
46 40.35%
24  โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 45
8 17.78
2 4.44
7 15.56
1 2.22
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
25  โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 190
25 13.16
24 12.63
24 12.63
2 1.05
0 0.00
115 60.53
75 39.47%
26  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 124
12 9.68
8 6.45
14 11.29
8 6.45
6 4.84
76 61.29
48 38.71%
27  โรงเรียนศรีศึกษา 63
5 7.94
12 19.05
7 11.11
0 0.00
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
28  โรงเรียนบ้านธรรมละ 50
10 20.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
29  โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 53
8 15.09
7 13.21
4 7.55
1 1.89
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
30  โรงเรียนบ้านรังแร้ง 40
8 20.00
0 0.00
1 2.50
4 10.00
2 5.00
25 62.50
15 37.50%
31  โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 149
35 23.49
9 6.04
3 2.01
8 5.37
0 0.00
94 63.09
55 36.91%
32  โรงเรียนบ้านมะเขือ 60
7 11.67
9 15.00
1 1.67
4 6.67
1 1.67
38 63.33
22 36.67%
33  โรงเรียนบ้านท่าวารี 11
3 27.27
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
34  โรงเรียนบ้านข่าโคม 58
8 13.79
1 1.72
10 17.24
2 3.45
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
35  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 25
2 8.00
0 0.00
2 8.00
5 20.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
36  โรงเรียนบ้านพับ 28
3 10.71
0 0.00
3 10.71
4 14.29
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
37  โรงเรียนประชาสามัคคี(อำเภอม่วงสามสิบ) 28
0 0.00
0 0.00
10 35.71
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
38  โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 37
3 8.11
4 10.81
2 5.41
2 5.41
2 5.41
24 64.86
13 35.14%
39  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 23
1 4.35
2 8.70
5 21.74
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
40  โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 49
2 4.08
3 6.12
2 4.08
5 10.20
5 10.20
32 65.31
17 34.69%
41  โรงเรียนบ้านเอ้ 26
5 19.23
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
42  โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 32
2 6.25
4 12.50
5 15.63
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
43  โรงเรียนบ้านหัวคำ 111
2 1.80
5 4.50
8 7.21
0 0.00
23 20.72
73 65.77
38 34.23%
44  โรงเรียนบ้านชีทวน 108
6 5.56
3 2.78
5 4.63
22 20.37
0 0.00
72 66.67
36 33.33%
45  โรงเรียนบ้านเศรษฐี 42
2 4.76
3 7.14
3 7.14
6 14.29
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
46  โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 87
17 19.54
3 3.45
8 9.20
0 0.00
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
47  โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 47
3 6.38
1 2.13
5 10.64
3 6.38
3 6.38
32 68.09
15 31.91%
48  โรงเรียนบ้านหนองเซือม 44
1 2.27
1 2.27
9 20.45
1 2.27
2 4.55
30 68.18
14 31.82%
49  โรงเรียนบ้านท่าเมือง 136
8 5.88
21 15.44
7 5.15
6 4.41
1 0.74
93 68.38
43 31.62%
50  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 3574
151 4.22
15 0.42
531 14.86
166 4.64
267 7.47
2444 68.38
1130 31.62%
51  โรงเรียนบ้านอีต้อม 76
7 9.21
2 2.63
3 3.95
8 10.53
4 5.26
52 68.42
24 31.58%
52  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 38
2 5.26
2 5.26
3 7.89
3 7.89
2 5.26
26 68.42
12 31.58%
53  โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 67
2 2.99
5 7.46
12 17.91
2 2.99
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
54  โรงเรียนบ้านยางขี้นก 48
2 4.17
2 4.17
9 18.75
2 4.17
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
55  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 32
4 12.50
3 9.38
3 9.38
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
56  โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง 33
4 12.12
3 9.09
2 6.06
1 3.03
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 116
22 18.97
0 0.00
9 7.76
2 1.72
2 1.72
81 69.83
35 30.17%
58  โรงเรียนบ้านก่อบึง 50
3 6.00
4 8.00
6 12.00
2 4.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
59  โรงเรียนบ้านโอดนาดี 90
4 4.44
5 5.56
6 6.67
12 13.33
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
60  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 97
11 11.34
0 0.00
2 2.06
13 13.40
3 3.09
68 70.10
29 29.90%
61  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 194
14 7.22
12 6.19
9 4.64
12 6.19
11 5.67
136 70.10
58 29.90%
62  โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 47
5 10.64
1 2.13
2 4.26
6 12.77
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
63  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 74
13 17.57
5 6.76
1 1.35
3 4.05
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
64  โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 122
8 6.56
4 3.28
22 18.03
2 1.64
0 0.00
86 70.49
36 29.51%
65  โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 85
5 5.88
6 7.06
8 9.41
3 3.53
3 3.53
60 70.59
25 29.41%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 143
15 10.49
3 2.10
20 13.99
4 2.80
0 0.00
101 70.63
42 29.37%
67  โรงเรียนบ้านเป้า 109
14 12.84
4 3.67
13 11.93
1 0.92
0 0.00
77 70.64
32 29.36%
68  โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 24
2 8.33
1 4.17
4 16.67
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
69  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 127
9 7.09
4 3.15
21 16.54
3 2.36
0 0.00
90 70.87
37 29.13%
70  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 196
34 17.35
4 2.04
18 9.18
0 0.00
1 0.51
139 70.92
57 29.08%
71  โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 122
10 8.20
11 9.02
11 9.02
1 0.82
2 1.64
87 71.31
35 28.69%
72  โรงเรียนบ้านปลาดุก 178
9 5.06
6 3.37
22 12.36
14 7.87
0 0.00
127 71.35
51 28.65%
73  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 49
9 18.37
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
74  โรงเรียนบ้านขามป้อม 64
4 6.25
2 3.13
8 12.50
2 3.13
2 3.13
46 71.88
18 28.13%
75  โรงเรียนบ้านแสงไผ่ 32
1 3.13
0 0.00
8 25.00
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
76  โรงเรียนบ้านปลาฝา 25
3 12.00
1 4.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
77  โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 183
15 8.20
10 5.46
9 4.92
6 3.28
11 6.01
132 72.13
51 27.87%
78  โรงเรียนบ้านนาไผ่ 47
0 0.00
1 2.13
6 12.77
0 0.00
6 12.77
34 72.34
13 27.66%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 76
3 3.95
2 2.63
5 6.58
4 5.26
7 9.21
55 72.37
21 27.63%
80  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 58
4 6.90
1 1.72
5 8.62
3 5.17
3 5.17
42 72.41
16 27.59%
81  โรงเรียนบ้านนามึน 124
2 1.61
5 4.03
10 8.06
7 5.65
10 8.06
90 72.58
34 27.42%
82  โรงเรียนบ้านยาง 84
9 10.71
7 8.33
7 8.33
0 0.00
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
83  โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 26
3 11.54
2 7.69
2 7.69
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
84  โรงเรียนบ้านศรีบัว 26
3 11.54
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
85  โรงเรียนบ้านขามน้อย 160
17 10.63
9 5.63
15 9.38
2 1.25
0 0.00
117 73.13
43 26.88%
86  โรงเรียนบ้านตำแย 60
4 6.67
0 0.00
4 6.67
8 13.33
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
87  โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 19
2 10.53
1 5.26
1 5.26
1 5.26
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
88  โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 42
2 4.76
3 7.14
4 9.52
2 4.76
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
89  โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 92
15 16.30
1 1.09
7 7.61
1 1.09
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
90  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 115
3 2.61
10 8.70
9 7.83
8 6.96
0 0.00
85 73.91
30 26.09%
91  โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 144
16 11.11
8 5.56
13 9.03
0 0.00
0 0.00
107 74.31
37 25.69%
92  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 39
0 0.00
1 2.56
8 20.51
0 0.00
1 2.56
29 74.36
10 25.64%
93  โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 82
1 1.22
19 23.17
1 1.22
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
94  โรงเรียนบ้านผือ 55
5 9.09
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
95  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 59
12 20.34
0 0.00
2 3.39
1 1.69
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
96  โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 79
8 10.13
5 6.33
6 7.59
0 0.00
1 1.27
59 74.68
20 25.32%
97  โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 87
3 3.45
2 2.30
17 19.54
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
98  โรงเรียนบ้านหนองหิน 73
12 16.44
1 1.37
5 6.85
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
99  โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 73
7 9.59
2 2.74
9 12.33
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
100  โรงเรียนบ้านแสง 65
2 3.08
0 0.00
14 21.54
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
101  โรงเรียนบ้านบัวยาง 98
4 4.08
5 5.10
6 6.12
0 0.00
9 9.18
74 75.51
24 24.49%
102  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 82
5 6.10
5 6.10
10 12.20
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
103  โรงเรียนบ้านเตย 74
10 13.51
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
104  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 236
13 5.51
14 5.93
28 11.86
1 0.42
1 0.42
179 75.85
57 24.15%
105  โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 46
4 8.70
1 2.17
6 13.04
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
106  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 176
11 6.25
6 3.41
17 9.66
4 2.27
4 2.27
134 76.14
42 23.86%
107  โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 277
10 3.61
18 6.50
20 7.22
12 4.33
6 2.17
211 76.17
66 23.83%
108  โรงเรียนวัดท่าวังหิน 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
1 4.76
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
109  โรงเรียนบ้านกระบูน 80
3 3.75
3 3.75
7 8.75
6 7.50
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
110  โรงเรียนบ้านหนองมุก 97
4 4.12
5 5.15
14 14.43
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
111  โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 123
11 8.94
4 3.25
10 8.13
3 2.44
1 0.81
94 76.42
29 23.58%
112  โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 188
9 4.79
13 6.91
19 10.11
3 1.60
0 0.00
144 76.60
44 23.40%
113  โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 121
1 0.83
5 4.13
21 17.36
0 0.00
1 0.83
93 76.86
28 23.14%
114  โรงเรียนประชาสามัคคี(อำเภอเมือง) 209
25 11.96
7 3.35
12 5.74
2 0.96
1 0.48
162 77.51
47 22.49%
115  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 89
5 5.62
2 2.25
9 10.11
4 4.49
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
116  โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 49
5 10.20
0 0.00
5 10.20
1 2.04
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
117  โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 103
3 2.91
2 1.94
10 9.71
8 7.77
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
118  โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 261
31 11.88
16 6.13
6 2.30
4 1.53
1 0.38
203 77.78
58 22.22%
119  โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 173
10 5.78
14 8.09
12 6.94
2 1.16
0 0.00
135 78.03
38 21.97%
120  โรงเรียนบ้านยางเทิง 41
3 7.32
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
121  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 137
16 11.68
2 1.46
12 8.76
0 0.00
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
122  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 32
2 6.25
2 6.25
3 9.38
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
123  โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 74
3 4.05
0 0.00
11 14.86
2 2.70
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
124  โรงเรียนบ้านนาเมือง 51
9 17.65
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
125  โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 65
7 10.77
5 7.69
2 3.08
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
126  โรงเรียนปทุมวิทยากร 918
33 3.59
30 3.27
129 14.05
3 0.33
2 0.22
721 78.54
197 21.46%
127  โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 28
1 3.57
1 3.57
4 14.29
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
128  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 61
4 6.56
1 1.64
7 11.48
1 1.64
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
129  โรงเรียนบ้านนาคำ 90
3 3.33
3 3.33
10 11.11
2 2.22
1 1.11
71 78.89
19 21.11%
130  โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ 19
1 5.26
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
131  โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 86
6 6.98
2 2.33
2 2.33
3 3.49
5 5.81
68 79.07
18 20.93%
132  โรงเรียนบ้านปะอาว 239
18 7.53
10 4.18
19 7.95
3 1.26
0 0.00
189 79.08
50 20.92%
133  โรงเรียนบ้านหนองบก 91
5 5.49
5 5.49
7 7.69
2 2.20
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
134  โรงเรียนบ้านนาเลิง 24
0 0.00
0 0.00
5 20.83
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
135  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 96
5 5.21
2 2.08
13 13.54
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
136  โรงเรียนบ้านป่าก่อ 29
3 10.34
0 0.00
1 3.45
2 6.90
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
137  โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 126
8 6.35
4 3.17
7 5.56
7 5.56
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
138  โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 122
7 5.74
3 2.46
7 5.74
8 6.56
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
139  โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 108
9 8.33
5 4.63
8 7.41
0 0.00
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
140  โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) 149
9 6.04
15 10.07
5 3.36
1 0.67
0 0.00
119 79.87
30 20.13%
141  โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 395
34 8.61
14 3.54
31 7.85
0 0.00
0 0.00
316 80.00
79 20.00%
142  โรงเรียนบ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 40
4 10.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
143  โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 50
4 8.00
0 0.00
3 6.00
2 4.00
1 2.00
40 80.00
10 20.00%
144  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 35
2 5.71
3 8.57
2 5.71
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
145  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 146
15 10.27
8 5.48
3 2.05
3 2.05
0 0.00
117 80.14
29 19.86%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 121
8 6.61
5 4.13
10 8.26
1 0.83
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
147  โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 636
34 5.35
11 1.73
80 12.58
0 0.00
1 0.16
510 80.19
126 19.81%
148  โรงเรียนบ้านทัน 112
9 8.04
2 1.79
11 9.82
0 0.00
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
149  โรงเรียนบ้านดอนกลอยนากลาง 46
2 4.35
0 0.00
3 6.52
4 8.70
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
150  โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 36
3 8.33
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
151  โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 26
1 3.85
2 7.69
2 7.69
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
152  โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 73
5 6.85
6 8.22
3 4.11
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
153  โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 73
5 6.85
2 2.74
7 9.59
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
154  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
155  โรงเรียนบ้านป่าข่า 48
4 8.33
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
156  โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 59
0 0.00
0 0.00
6 10.17
2 3.39
3 5.08
48 81.36
11 18.64%
157  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 190
15 7.89
11 5.79
4 2.11
0 0.00
5 2.63
155 81.58
35 18.42%
158  โรงเรียนบ้านนาผาย 38
1 2.63
0 0.00
5 13.16
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
159  โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 136
5 3.68
1 0.74
11 8.09
5 3.68
3 2.21
111 81.62
25 18.38%
160  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 120
6 5.00
2 1.67
14 11.67
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
161  โรงเรียนบ้านดอนประทาย 22
3 13.64
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
162  โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง 33
1 3.03
2 6.06
2 6.06
1 3.03
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
163  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 77
2 2.60
3 3.90
2 2.60
4 5.19
3 3.90
63 81.82
14 18.18%
164  โรงเรียนบ้านแพง 33
0 0.00
2 6.06
4 12.12
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
165  โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 39
2 5.13
3 7.69
1 2.56
1 2.56
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
166  โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1591
73 4.59
31 1.95
167 10.50
10 0.63
4 0.25
1306 82.09
285 17.91%
167  โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 34
1 2.94
2 5.88
1 2.94
0 0.00
2 5.88
28 82.35
6 17.65%
168  โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 17
1 5.88
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
169  โรงเรียนบ้านหวาง 51
4 7.84
4 7.84
1 1.96
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
170  โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) 34
2 5.88
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
171  โรงเรียนบ้านศรีสุข 46
4 8.70
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
172  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 46
0 0.00
2 4.35
6 13.04
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
173  โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 2415
157 6.50
60 2.48
190 7.87
3 0.12
3 0.12
2002 82.90
413 17.10%
174  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 123
3 2.44
4 3.25
11 8.94
3 2.44
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
175  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 47
2 4.26
1 2.13
2 4.26
2 4.26
1 2.13
39 82.98
8 17.02%
176  โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 102
2 1.96
1 0.98
5 4.90
3 2.94
6 5.88
85 83.33
17 16.67%
177  โรงเรียนบ้านหนองแก 30
2 6.67
2 6.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
178  โรงเรียนบ้านไผ่ 60
10 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
179  โรงเรียนบ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี) 25
2 8.00
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
180  โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) 63
2 3.17
8 12.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
181  โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 45
1 2.22
0 0.00
3 6.67
2 4.44
1 2.22
38 84.44
7 15.56%
182  โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 58
2 3.45
1 1.72
6 10.34
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
183  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 163
12 7.36
0 0.00
13 7.98
0 0.00
0 0.00
138 84.66
25 15.34%
184  โรงเรียนบ้านผาแก้ว 283
6 2.12
7 2.47
17 6.01
9 3.18
4 1.41
240 84.81
43 15.19%
185  โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
186  โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 129
12 9.30
6 4.65
1 0.78
0 0.00
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
187  โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 55
3 5.45
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
188  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 35
1 2.86
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
189  โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 78
0 0.00
7 8.97
4 5.13
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
190  โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 71
2 2.82
6 8.45
1 1.41
1 1.41
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
191  โรงเรียนบ้านบุตร 57
2 3.51
1 1.75
5 8.77
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
192  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 94
3 3.19
3 3.19
4 4.26
3 3.19
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
193  โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 45
4 8.89
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
194  โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 113
5 4.42
3 2.65
4 3.54
1 0.88
2 1.77
98 86.73
15 13.27%
195  โรงเรียนบ้านสำราญ 61
3 4.92
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
196  โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 84
1 1.19
1 1.19
0 0.00
9 10.71
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
197  โรงเรียนบ้านจานตะโนน 115
8 6.96
0 0.00
5 4.35
2 1.74
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
198  โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 54
0 0.00
0 0.00
6 11.11
0 0.00
1 1.85
47 87.04
7 12.96%
199  โรงเรียนบ้านคำไหล 31
1 3.23
1 3.23
1 3.23
1 3.23
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
200  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 155
5 3.23
4 2.58
8 5.16
3 1.94
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
201  โรงเรียนบ้านโพนแพง 143
3 2.10
0 0.00
15 10.49
0 0.00
0 0.00
125 87.41
18 12.59%
202  โรงเรียนบ้านทุ่ง 49
1 2.04
4 8.16
1 2.04
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
203  โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 134
3 2.24
3 2.24
10 7.46
0 0.00
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
204  โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 84
3 3.57
1 1.19
6 7.14
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
205  โรงเรียนบ้านโนนรัง 59
5 8.47
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
206  โรงเรียนบ้านดูน 85
5 5.88
2 2.35
0 0.00
3 3.53
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
207  โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 180
6 3.33
3 1.67
12 6.67
0 0.00
0 0.00
159 88.33
21 11.67%
208  โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 52
2 3.85
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
209  โรงเรียนบ้านท่าลาด 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
210  โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 79
0 0.00
0 0.00
9 11.39
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
211  โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 132
6 4.55
5 3.79
4 3.03
0 0.00
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
212  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
1 2.78
2 5.56
32 88.89
4 11.11%
213  โรงเรียนบ้านแต้เก่า 63
2 3.17
0 0.00
4 6.35
1 1.59
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
214  โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 56
0 0.00
2 3.57
4 7.14
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
215  โรงเรียนบ้านขมิ้น 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
1 2.08
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
216  โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
4 6.78
53 89.83
6 10.17%
217  โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 40
2 5.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
218  โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 73
2 2.74
1 1.37
4 5.48
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
219  โรงเรียนบ้านเทพา 53
2 3.77
2 3.77
1 1.89
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
220  โรงเรียนบ้านนามน 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
221  โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 212
9 4.25
0 0.00
10 4.72
0 0.00
0 0.00
193 91.04
19 8.96%
222  โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 60
1 1.67
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
223  โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
224  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 183
2 1.09
3 1.64
5 2.73
2 1.09
1 0.55
170 92.90
13 7.10%
225  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
226  โรงเรียนบ้านท่าลาด 32
1 3.13
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
227  โรงเรียนบ้านทัพไทย 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
228  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
229  โรงเรียนบ้านกอก 85
0 0.00
0 0.00
3 3.53
1 1.18
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
230  โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
231  โรงเรียนบ้านก่อ 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
232  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.39
71 98.61
1 1.39%
233  โรงเรียนบ้านหาด 80
0 0.00
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
79 98.75
1 1.25%
234  โรงเรียนบ้านค้อ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
235  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
236  โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
239  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,040 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,994 6.64
เตี้ย  1,078 3.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,869 9.55
ผอมและเตี้ย  929 3.09
อ้วนและเตี้ย  734 2.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,436 74.69
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,604 คน


25.31%


Powered By www.thaieducation.net