ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 210 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 81
8 9.88
9 11.11
6 7.41
17 20.99
14 17.28
27 33.33
54 66.67%
2  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 91
20 21.98
14 15.38
4 4.40
13 14.29
5 5.49
35 38.46
56 61.54%
3  โรงเรียนบ้านกระทิง 84
10 11.90
7 8.33
5 5.95
17 20.24
12 14.29
33 39.29
51 60.71%
4  โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 115
24 20.87
20 17.39
6 5.22
11 9.57
4 3.48
50 43.48
65 56.52%
5  โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 89
9 10.11
24 26.97
4 4.49
12 13.48
0 0.00
40 44.94
49 55.06%
6  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 194
35 18.04
13 6.70
28 14.43
9 4.64
12 6.19
97 50.00
97 50.00%
7  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 10
2 20.00
1 10.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
5 50.00
5 50.00%
8  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ 143
13 9.09
3 2.10
18 12.59
16 11.19
21 14.69
72 50.35
71 49.65%
9  โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 350
67 19.14
32 9.14
10 2.86
30 8.57
23 6.57
188 53.71
162 46.29%
10  โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศร) 195
52 26.67
21 10.77
12 6.15
3 1.54
0 0.00
107 54.87
88 45.13%
11  โรงเรียนบ้านกระบี่ 132
21 15.91
12 9.09
14 10.61
10 7.58
1 0.76
74 56.06
58 43.94%
12  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) 221
39 17.65
33 14.93
3 1.36
18 8.14
3 1.36
125 56.56
96 43.44%
13  โรงเรียนบ้านตาเส็ด 61
8 13.11
6 9.84
4 6.56
6 9.84
2 3.28
35 57.38
26 42.62%
14  โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 167
26 15.57
15 8.98
9 5.39
10 5.99
10 5.99
97 58.08
70 41.92%
15  โรงเรียนบ้านแก 151
25 16.56
16 10.60
13 8.61
9 5.96
0 0.00
88 58.28
63 41.72%
16  โรงเรียนบ้านโตนด 274
105 38.32
0 0.00
9 3.28
0 0.00
0 0.00
160 58.39
114 41.61%
17  โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ 65
5 7.69
6 9.23
14 21.54
2 3.08
0 0.00
38 58.46
27 41.54%
18  โรงเรียนบ้านเพ็ก 89
8 8.99
7 7.87
12 13.48
0 0.00
9 10.11
53 59.55
36 40.45%
19  โรงเรียนบ้านหนองจิก 147
15 10.20
13 8.84
9 6.12
13 8.84
9 6.12
88 59.86
59 40.14%
20  โรงเรียนบ้านปะทาย 145
15 10.34
17 11.72
10 6.90
15 10.34
1 0.69
87 60.00
58 40.00%
21  โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 61
13 21.31
1 1.64
9 14.75
1 1.64
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 171
18 10.53
13 7.60
10 5.85
12 7.02
12 7.02
106 61.99
65 38.01%
23  โรงเรียนบ้านหนองทา 58
9 15.52
9 15.52
4 6.90
0 0.00
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
24  โรงเรียนบ้านอาราง 67
9 13.43
9 13.43
7 10.45
0 0.00
0 0.00
42 62.69
25 37.31%
25  โรงเรียนบ้านดอนเขียว 113
6 5.31
5 4.42
11 9.73
11 9.73
9 7.96
71 62.83
42 37.17%
26  โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 84
7 8.33
6 7.14
6 7.14
6 7.14
6 7.14
53 63.10
31 36.90%
27  โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 610
146 23.93
30 4.92
28 4.59
21 3.44
0 0.00
385 63.11
225 36.89%
28  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย 57
13 22.81
4 7.02
2 3.51
0 0.00
2 3.51
36 63.16
21 36.84%
29  โรงเรียนบัานกันจด 66
16 24.24
4 6.06
4 6.06
0 0.00
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
30  โรงเรียนบ้านหนองรุง 47
12 25.53
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
31  โรงเรียนบ้านจองกอ 186
10 5.38
10 5.38
21 11.29
18 9.68
8 4.30
119 63.98
67 36.02%
32  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 203
18 8.87
22 10.84
19 9.36
13 6.40
0 0.00
131 64.53
72 35.47%
33  โรงเรียนบ้านพยอม 85
5 5.88
2 2.35
7 8.24
7 8.24
9 10.59
55 64.71
30 35.29%
34  โรงเรียนบ้านจานบัว 149
13 8.72
20 13.42
7 4.70
12 8.05
0 0.00
97 65.10
52 34.90%
35  โรงเรียนบ้านด่าน(กันทรลักษ์) 406
57 14.04
35 8.62
38 9.36
10 2.46
0 0.00
266 65.52
140 34.48%
36  โรงเรียนบ้านตาปรก 140
22 15.71
15 10.71
11 7.86
0 0.00
0 0.00
92 65.71
48 34.29%
37  โรงเรียนบ้านคำกลาง 73
9 12.33
8 10.96
6 8.22
2 2.74
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
38  โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 140
3 2.14
8 5.71
7 5.00
13 9.29
16 11.43
93 66.43
47 33.57%
39  โรงเรียนบ้านตูม 916
81 8.84
157 17.14
66 7.21
0 0.00
0 0.00
612 66.81
304 33.19%
40  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 2202
69 3.13
54 2.45
276 12.53
146 6.63
183 8.31
1474 66.94
728 33.06%
41  โรงเรียนบ้านโนนงาม 82
9 10.98
1 1.22
17 20.73
0 0.00
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
42  โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 131
11 8.40
3 2.29
16 12.21
7 5.34
6 4.58
88 67.18
43 32.82%
43  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 163
10 6.13
10 6.13
17 10.43
11 6.75
5 3.07
110 67.48
53 32.52%
44  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 74
10 13.51
4 5.41
9 12.16
1 1.35
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
45  โรงเรียนบ้านดู่ 145
19 13.10
18 12.41
4 2.76
5 3.45
1 0.69
98 67.59
47 32.41%
46  โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 179
14 7.82
12 6.70
15 8.38
17 9.50
0 0.00
121 67.60
58 32.40%
47  โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 202
22 10.89
11 5.45
7 3.47
22 10.89
3 1.49
137 67.82
65 32.18%
48  โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน 115
11 9.57
11 9.57
7 6.09
8 6.96
0 0.00
78 67.83
37 32.17%
49  โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 78
7 8.97
4 5.13
13 16.67
1 1.28
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
50  โรงเรียนบ้านตาแบน 72
14 19.44
3 4.17
5 6.94
1 1.39
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
51  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 121
7 5.79
3 2.48
8 6.61
10 8.26
10 8.26
83 68.60
38 31.40%
52  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 139
9 6.47
15 10.79
13 9.35
6 4.32
0 0.00
96 69.06
43 30.94%
53  โรงเรียนบ้านเดื่อ 62
12 19.35
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
54  โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 62
6 9.68
0 0.00
13 20.97
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
55  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 216
20 9.26
19 8.80
15 6.94
9 4.17
3 1.39
150 69.44
66 30.56%
56  โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 126
13 10.32
11 8.73
12 9.52
1 0.79
1 0.79
88 69.84
38 30.16%
57  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 44
6 13.64
1 2.27
6 13.64
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
58  โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 126
14 11.11
14 11.11
4 3.17
2 1.59
3 2.38
89 70.63
37 29.37%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 92
7 7.61
6 6.52
8 8.70
6 6.52
0 0.00
65 70.65
27 29.35%
60  โรงเรียนบ้านขะยูง 141
15 10.64
4 2.84
9 6.38
13 9.22
0 0.00
100 70.92
41 29.08%
61  โรงเรียนบ้านนาขนวน 200
11 5.50
6 3.00
11 5.50
17 8.50
13 6.50
142 71.00
58 29.00%
62  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 369
9 2.44
16 4.34
35 9.49
23 6.23
24 6.50
262 71.00
107 29.00%
63  โรงเรียนบ้านนารังกา 180
16 8.89
6 3.33
12 6.67
14 7.78
4 2.22
128 71.11
52 28.89%
64  โรงเรียนบ้านสลับ 127
16 12.60
11 8.66
9 7.09
0 0.00
0 0.00
91 71.65
36 28.35%
65  โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 43
4 9.30
3 6.98
2 4.65
3 6.98
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
66  โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1) 121
20 16.53
0 0.00
12 9.92
0 0.00
0 0.00
89 73.55
32 26.45%
67  โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 38
4 10.53
5 13.16
1 2.63
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
68  โรงเรียนบ้านสว่าง 164
13 7.93
15 9.15
12 7.32
3 1.83
0 0.00
121 73.78
43 26.22%
69  โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 135
12 8.89
11 8.15
12 8.89
0 0.00
0 0.00
100 74.07
35 25.93%
70  โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 278
20 7.19
11 3.96
16 5.76
14 5.04
11 3.96
206 74.10
72 25.90%
71  โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 124
15 12.10
9 7.26
8 6.45
0 0.00
0 0.00
92 74.19
32 25.81%
72  โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 74
7 9.46
3 4.05
8 10.81
1 1.35
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
73  โรงเรียนบ้านสามเส้า 300
25 8.33
13 4.33
26 8.67
7 2.33
6 2.00
223 74.33
77 25.67%
74  โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง 141
7 4.96
8 5.67
15 10.64
0 0.00
6 4.26
105 74.47
36 25.53%
75  โรงเรียนบ้านกันจาน 51
4 7.84
5 9.80
4 7.84
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
76  โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 83
5 6.02
5 6.02
5 6.02
4 4.82
2 2.41
62 74.70
21 25.30%
77  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 199
17 8.54
8 4.02
21 10.55
4 2.01
0 0.00
149 74.87
50 25.13%
78  โรงเรียนบ้านบึงมะลู 277
19 6.86
12 4.33
17 6.14
21 7.58
0 0.00
208 75.09
69 24.91%
79  โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 122
11 9.02
9 7.38
10 8.20
0 0.00
0 0.00
92 75.41
30 24.59%
80  โรงเรียนบ้านขนุน 210
20 9.52
8 3.81
20 9.52
3 1.43
0 0.00
159 75.71
51 24.29%
81  โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 975
41 4.21
27 2.77
109 11.18
41 4.21
17 1.74
740 75.90
235 24.10%
82  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 258
29 11.24
10 3.88
19 7.36
1 0.39
3 1.16
196 75.97
62 24.03%
83  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 269
19 7.06
22 8.18
19 7.06
4 1.49
0 0.00
205 76.21
64 23.79%
84  โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) 47
4 8.51
2 4.26
3 6.38
2 4.26
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
85  โรงเรียนบ้านหินวิทยา 112
6 5.36
5 4.46
15 13.39
0 0.00
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
86  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 266
23 8.65
10 3.76
11 4.14
10 3.76
7 2.63
205 77.07
61 22.93%
87  โรงเรียนบ้านผือ 128
8 6.25
5 3.91
15 11.72
1 0.78
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
88  โรงเรียนบ้านตาแท่น 159
4 2.52
7 4.40
16 10.06
9 5.66
0 0.00
123 77.36
36 22.64%
89  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 106
5 4.72
7 6.60
12 11.32
0 0.00
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
90  โรงเรียนบ้านหนองคับคา 40
2 5.00
2 5.00
3 7.50
2 5.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
91  โรงเรียนบ้านศิวาลัย 138
13 9.42
4 2.90
14 10.14
0 0.00
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
92  โรงเรียนบ้านตาเอก 139
9 6.47
5 3.60
3 2.16
11 7.91
3 2.16
108 77.70
31 22.30%
93  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 212
18 8.49
7 3.30
21 9.91
1 0.47
0 0.00
165 77.83
47 22.17%
94  โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ 177
9 5.08
6 3.39
12 6.78
7 3.95
5 2.82
138 77.97
39 22.03%
95  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 214
17 7.94
11 5.14
18 8.41
0 0.00
1 0.47
167 78.04
47 21.96%
96  โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 214
18 8.41
8 3.74
19 8.88
2 0.93
0 0.00
167 78.04
47 21.96%
97  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 41
2 4.88
4 9.76
1 2.44
2 4.88
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
98  โรงเรียนบ้านหนองบัว 146
9 6.16
7 4.79
16 10.96
0 0.00
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
99  โรงเรียนบ้านหนองขนาน 23
1 4.35
2 8.70
2 8.70
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
100  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 240
18 7.50
9 3.75
17 7.08
2 0.83
5 2.08
189 78.75
51 21.25%
101  โรงเรียนบ้านระหาร 104
7 6.73
8 7.69
6 5.77
1 0.96
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
102  โรงเรียนบ้านสดำ 166
8 4.82
7 4.22
16 9.64
4 2.41
0 0.00
131 78.92
35 21.08%
103  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 157
7 4.46
7 4.46
19 12.10
0 0.00
0 0.00
124 78.98
33 21.02%
104  โรงเรียนบ้านหนองยาว 100
11 11.00
4 4.00
4 4.00
2 2.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
105  โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 245
19 7.76
14 5.71
14 5.71
4 1.63
0 0.00
194 79.18
51 20.82%
106  โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 226
32 14.16
4 1.77
7 3.10
4 1.77
0 0.00
179 79.20
47 20.80%
107  โรงเรียนบ้านจะเนียว 169
11 6.51
5 2.96
10 5.92
6 3.55
3 1.78
134 79.29
35 20.71%
108  โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 116
3 2.59
10 8.62
6 5.17
5 4.31
0 0.00
92 79.31
24 20.69%
109  โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 126
8 6.35
1 0.79
8 6.35
9 7.14
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
110  โรงเรียนบ้านซำตาโตง 117
11 9.40
1 0.85
12 10.26
0 0.00
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
111  โรงเรียนบ้านม่วงแยก 64
3 4.69
3 4.69
6 9.38
1 1.56
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
112  โรงเรียนบ้านตานวน 30
5 16.67
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
113  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 75
0 0.00
7 9.33
7 9.33
1 1.33
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
114  โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) 110
7 6.36
0 0.00
11 10.00
4 3.64
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
115  โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 127
11 8.66
4 3.15
10 7.87
0 0.00
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
116  โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 170
12 7.06
6 3.53
14 8.24
1 0.59
0 0.00
137 80.59
33 19.41%
117  โรงเรียนโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 160
7 4.38
6 3.75
11 6.88
3 1.88
4 2.50
129 80.63
31 19.38%
118  โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 217
9 4.15
7 3.23
19 8.76
5 2.30
2 0.92
175 80.65
42 19.35%
119  โรงเรียนบ้านขนา 140
15 10.71
7 5.00
5 3.57
0 0.00
0 0.00
113 80.71
27 19.29%
120  โรงเรียนบ้านกระเจา 94
6 6.38
3 3.19
9 9.57
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
121  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 147
18 12.24
3 2.04
7 4.76
0 0.00
0 0.00
119 80.95
28 19.05%
122  โรงเรียนบ้านสังเม็ก 302
17 5.63
23 7.62
11 3.64
6 1.99
0 0.00
245 81.13
57 18.87%
123  โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 224
12 5.36
11 4.91
18 8.04
1 0.45
0 0.00
182 81.25
42 18.75%
124  โรงเรียนบ้านชำเบ็ง 32
0 0.00
3 9.38
3 9.38
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
125  โรงเรียนบ้านตาเครือ 48
6 12.50
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
126  โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 102
2 1.96
4 3.92
11 10.78
0 0.00
2 1.96
83 81.37
19 18.63%
127  โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) 190
18 9.47
7 3.68
10 5.26
0 0.00
0 0.00
155 81.58
35 18.42%
128  โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 245
12 4.90
5 2.04
9 3.67
12 4.90
7 2.86
200 81.63
45 18.37%
129  โรงเรียนบ้านกันทรอม 290
27 9.31
2 0.69
13 4.48
11 3.79
0 0.00
237 81.72
53 18.28%
130  โรงเรียนบ้านกระเบา 104
5 4.81
2 1.92
11 10.58
1 0.96
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
131  โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ 137
8 5.84
7 5.11
10 7.30
0 0.00
0 0.00
112 81.75
25 18.25%
132  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 139
11 7.91
6 4.32
7 5.04
1 0.72
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
133  โรงเรียนบ้านโดนอาว 440
46 10.45
14 3.18
11 2.50
4 0.91
4 0.91
361 82.05
79 17.95%
134  โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 246
19 7.72
12 4.88
10 4.07
3 1.22
0 0.00
202 82.11
44 17.89%
135  โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 129
6 4.65
2 1.55
15 11.63
0 0.00
0 0.00
106 82.17
23 17.83%
136  โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 201
15 7.46
13 6.47
7 3.48
0 0.00
0 0.00
166 82.59
35 17.41%
137  โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 75
6 8.00
4 5.33
2 2.67
1 1.33
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
138  โรงเรียนบ้านกระหวัน 127
2 1.57
6 4.72
14 11.02
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
139  โรงเรียนบ้านดาน(ขุนหาญ) 122
3 2.46
4 3.28
14 11.48
0 0.00
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
140  โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) 99
4 4.04
2 2.02
10 10.10
1 1.01
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
141  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 105
6 5.71
5 4.76
6 5.71
0 0.00
1 0.95
87 82.86
18 17.14%
142  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอขุนหาญ) 123
11 8.94
3 2.44
7 5.69
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
143  โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 94
4 4.26
8 8.51
2 2.13
2 2.13
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
144  โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 89
5 5.62
3 3.37
4 4.49
3 3.37
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
145  โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 80
6 7.50
2 2.50
5 6.25
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
146  โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) 214
9 4.21
10 4.67
15 7.01
0 0.00
0 0.00
180 84.11
34 15.89%
147  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 109
11 10.09
0 0.00
5 4.59
1 0.92
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
148  โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง 162
6 3.70
3 1.85
3 1.85
6 3.70
7 4.32
137 84.57
25 15.43%
149  โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 130
7 5.38
6 4.62
3 2.31
1 0.77
3 2.31
110 84.62
20 15.38%
150  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 117
0 0.00
7 5.98
9 7.69
2 1.71
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
151  โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 65
3 4.62
2 3.08
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
152  โรงเรียนบ้านตาหมื่น 66
2 3.03
3 4.55
5 7.58
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
153  โรงเรียนบ้านสะพุง 232
15 6.47
11 4.74
8 3.45
1 0.43
0 0.00
197 84.91
35 15.09%
154  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอกันทรลักษ์) 154
2 1.30
9 5.84
12 7.79
0 0.00
0 0.00
131 85.06
23 14.94%
155  โรงเรียนบ้านระโยง 88
7 7.95
1 1.14
5 5.68
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
156  โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 55
2 3.64
2 3.64
2 3.64
2 3.64
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
157  โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 201
10 4.98
0 0.00
19 9.45
0 0.00
0 0.00
172 85.57
29 14.43%
158  โรงเรียนชนะใช้กิจการ 104
5 4.81
4 3.85
6 5.77
0 0.00
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
159  โรงเรียนบ้านชำม่วง 125
6 4.80
5 4.00
7 5.60
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
160  โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 91
4 4.40
3 3.30
5 5.49
1 1.10
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
161  โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 224
16 7.14
7 3.13
9 4.02
0 0.00
0 0.00
192 85.71
32 14.29%
162  โรงเรียนบ้านตระกวน 99
2 2.02
4 4.04
8 8.08
0 0.00
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
163  โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) 170
12 7.06
7 4.12
5 2.94
0 0.00
0 0.00
146 85.88
24 14.12%
164  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 149
11 7.38
6 4.03
4 2.68
0 0.00
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
165  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 135
10 7.41
5 3.70
3 2.22
1 0.74
0 0.00
116 85.93
19 14.07%
166  โรงเรียนบ้านปุน 199
6 3.02
7 3.52
15 7.54
0 0.00
0 0.00
171 85.93
28 14.07%
167  โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 65
1 1.54
5 7.69
1 1.54
2 3.08
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
168  โรงเรียนบ้านดอนข่า 80
6 7.50
1 1.25
4 5.00
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
169  โรงเรียนบ้านรุงสมบุรณ์ 168
13 7.74
2 1.19
8 4.76
0 0.00
0 0.00
145 86.31
23 13.69%
170  โรงเรียนบ้านซำ 120
1 0.83
7 5.83
0 0.00
4 3.33
4 3.33
104 86.67
16 13.33%
171  โรงเรียนบ้านชำเขียน 61
2 3.28
0 0.00
4 6.56
2 3.28
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
172  โรงเรียนบ้านขนาด 107
1 0.93
6 5.61
7 6.54
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
173  โรงเรียนบ้านโนนแก 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
1 3.23
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
174  โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 86
6 6.98
5 5.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
175  โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 188
4 2.13
4 2.13
7 3.72
6 3.19
3 1.60
164 87.23
24 12.77%
176  โรงเรียนบ้านหนองผือ 40
1 2.50
3 7.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
177  โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 88
3 3.41
0 0.00
8 9.09
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
178  โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 441
17 3.85
10 2.27
19 4.31
8 1.81
1 0.23
386 87.53
55 12.47%
179  โรงเรียนบ้านหนองคู 115
5 4.35
5 4.35
4 3.48
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
180  โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
3 4.41
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
181  โรงเรียนบ้านกราม 214
4 1.87
17 7.94
4 1.87
0 0.00
0 0.00
189 88.32
25 11.68%
182  โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 105
3 2.86
1 0.95
8 7.62
0 0.00
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
183  โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) 71
2 2.82
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
184  โรงเรียนบ้านจานเลียว 144
3 2.08
3 2.08
5 3.47
3 2.08
2 1.39
128 88.89
16 11.11%
185  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 54
0 0.00
1 1.85
4 7.41
0 0.00
1 1.85
48 88.89
6 11.11%
186  โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 91
6 6.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.40
81 89.01
10 10.99%
187  โรงเรียนบ้านโนนจิก 82
5 6.10
0 0.00
3 3.66
1 1.22
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
188  โรงเรียนบ้านหนองเก่า 55
3 5.45
3 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
189  โรงเรียนบ้านภูทอง 81
2 2.47
2 2.47
4 4.94
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
190  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 74
3 4.05
2 2.70
2 2.70
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
191  โรงเรียนบ้านบักดอง 266
8 3.01
8 3.01
9 3.38
0 0.00
0 0.00
241 90.60
25 9.40%
192  โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
2 3.64
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
193  โรงเรียนบ้านซะวาซอ 44
1 2.27
2 4.55
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
194  โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 112
4 3.57
2 1.79
3 2.68
1 0.89
0 0.00
102 91.07
10 8.93%
195  โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 172
3 1.74
4 2.33
8 4.65
0 0.00
0 0.00
157 91.28
15 8.72%
196  โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 82
5 6.10
1 1.22
1 1.22
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
197  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 90
2 2.22
1 1.11
2 2.22
2 2.22
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
198  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 41
1 2.44
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
199  โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 318
8 2.52
5 1.57
2 0.63
5 1.57
2 0.63
296 93.08
22 6.92%
200  โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
1 1.69
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
201  โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 115
0 0.00
1 0.87
6 5.22
0 0.00
0 0.00
108 93.91
7 6.09%
202  โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 183
8 4.37
0 0.00
3 1.64
0 0.00
0 0.00
172 93.99
11 6.01%
203  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 70
4 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
204  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) 36
2 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
205  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 153
0 0.00
0 0.00
5 3.27
0 0.00
0 0.00
148 96.73
5 3.27%
206  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 71
0 0.00
1 1.41
1 1.41
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
207  โรงเรียนบ้านตระกาจ 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 574
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
574 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา) 274
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
274 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,084 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,533 7.66
เตี้ย  1,616 4.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,263 6.84
ผอมและเตี้ย  965 2.92
อ้วนและเตี้ย  560 1.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,147 76.01
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,937 คน


23.99%


Powered By www.thaieducation.net