ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 218 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 218 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตาเพชร 33
27 81.82
0 0.00
5 15.15
1 3.03
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 73
51 69.86
7 9.59
3 4.11
12 16.44
0 0.00
0 0.00
73 100.00%
3  โรงเรียนบ้านพิงพวย 70
17 24.29
21 30.00
6 8.57
19 27.14
7 10.00
0 0.00
70 100.00%
4  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 55
55 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 34
6 17.65
7 20.59
8 23.53
8 23.53
5 14.71
0 0.00
34 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองแสง 27
12 44.44
8 29.63
2 7.41
3 11.11
1 3.70
1 3.70
26 96.30%
8  โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 203
26 12.81
49 24.14
47 23.15
29 14.29
26 12.81
26 12.81
177 87.19%
9  โรงเรียนบ้านอาจญา 99
16 16.16
6 6.06
15 15.15
22 22.22
12 12.12
28 28.28
71 71.72%
10  โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 74
5 6.76
10 13.51
6 8.11
15 20.27
16 21.62
22 29.73
52 70.27%
11  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 51
27 52.94
4 7.84
4 7.84
0 0.00
0 0.00
16 31.37
35 68.63%
12  โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 100
25 25.00
19 19.00
10 10.00
11 11.00
0 0.00
35 35.00
65 65.00%
13  โรงเรียนบ้านหนองหิน 112
4 3.57
8 7.14
20 17.86
12 10.71
28 25.00
40 35.71
72 64.29%
14  โรงเรียนบ้านบุผาง 63
4 6.35
13 20.63
7 11.11
8 12.70
8 12.70
23 36.51
40 63.49%
15  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 77
34 44.16
1 1.30
11 14.29
0 0.00
0 0.00
31 40.26
46 59.74%
16  โรงเรียนบ้านทัพไทย 44
22 50.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
18 40.91
26 59.09%
17  โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 61
11 18.03
8 13.11
9 14.75
7 11.48
1 1.64
25 40.98
36 59.02%
18  โรงเรียนบ้านผักไหม 159
34 21.38
20 12.58
37 23.27
2 1.26
0 0.00
66 41.51
93 58.49%
19  โรงเรียนบ้านดอนแรด 156
23 14.74
8 5.13
23 14.74
5 3.21
31 19.87
66 42.31
90 57.69%
20  โรงเรียนผาแดงวิทยา 100
14 14.00
3 3.00
10 10.00
17 17.00
13 13.00
43 43.00
57 57.00%
21  โรงเรียนบ้านสำโรง(โนนนารายณ์) 170
15 8.82
26 15.29
19 11.18
21 12.35
10 5.88
79 46.47
91 53.53%
22  โรงเรียนบ้านโพนดวน 164
27 16.46
16 9.76
17 10.37
18 10.98
9 5.49
77 46.95
87 53.05%
23  โรงเรียนบ้านธรรมษา 78
14 17.95
7 8.97
7 8.97
8 10.26
5 6.41
37 47.44
41 52.56%
24  โรงเรียนบ้านสะทืด 50
10 20.00
7 14.00
5 10.00
4 8.00
0 0.00
24 48.00
26 52.00%
25  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 131
16 12.21
16 12.21
5 3.82
15 11.45
16 12.21
63 48.09
68 51.91%
26  โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย 65
10 15.38
12 18.46
5 7.69
6 9.23
0 0.00
32 49.23
33 50.77%
27  โรงเรียนบ้านนาวอง 74
11 14.86
9 12.16
7 9.46
4 5.41
5 6.76
38 51.35
36 48.65%
28  โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) 218
25 11.47
30 13.76
10 4.59
30 13.76
10 4.59
113 51.83
105 48.17%
29  โรงเรียนบ้านหาญฮี 133
24 18.05
14 10.53
7 5.26
11 8.27
7 5.26
70 52.63
63 47.37%
30  โรงเรียนบ้านดู่ 126
25 19.84
12 9.52
17 13.49
4 3.17
1 0.79
67 53.17
59 46.83%
31  โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 430
25 5.81
44 10.23
64 14.88
44 10.23
24 5.58
229 53.26
201 46.74%
32  โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 113
17 15.04
14 12.39
15 13.27
4 3.54
2 1.77
61 53.98
52 46.02%
33  โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) 157
16 10.19
18 11.46
10 6.37
20 12.74
7 4.46
86 54.78
71 45.22%
34  โรงเรียนบ้านโคกกุง 31
3 9.68
2 6.45
8 25.81
1 3.23
0 0.00
17 54.84
14 45.16%
35  โรงเรียนบ้านขาม 162
15 9.26
25 15.43
10 6.17
17 10.49
6 3.70
89 54.94
73 45.06%
36  โรงเรียนบ้านบุตาโสม 45
7 15.56
5 11.11
4 8.89
4 8.89
0 0.00
25 55.56
20 44.44%
37  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 144
8 5.56
7 4.86
21 14.58
14 9.72
14 9.72
80 55.56
64 44.44%
38  โรงเรียนบ้านโคกสูง 76
8 10.53
5 6.58
9 11.84
6 7.89
4 5.26
44 57.89
32 42.11%
39  โรงเรียนบ้านระเวียง 182
13 7.14
51 28.02
8 4.40
4 2.20
0 0.00
106 58.24
76 41.76%
40  โรงเรียนบ้านลุงปุง 292
38 13.01
31 10.62
26 8.90
17 5.82
7 2.40
173 59.25
119 40.75%
41  โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 124
22 17.74
13 10.48
8 6.45
6 4.84
0 0.00
75 60.48
49 39.52%
42  โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 196
10 5.10
32 16.33
23 11.73
9 4.59
3 1.53
119 60.71
77 39.29%
43  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 112
10 8.93
13 11.61
20 17.86
1 0.89
0 0.00
68 60.71
44 39.29%
44  โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 642
10 1.56
16 2.49
90 14.02
25 3.89
108 16.82
393 61.21
249 38.79%
45  โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 105
11 10.48
13 12.38
16 15.24
0 0.00
0 0.00
65 61.90
40 38.10%
46  โรงเรียนบ้านโพนครก 184
24 13.04
24 13.04
12 6.52
6 3.26
3 1.63
115 62.50
69 37.50%
47  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 254
29 11.42
16 6.30
14 5.51
11 4.33
25 9.84
159 62.60
95 37.40%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งโก 89
17 19.10
7 7.87
2 2.25
7 7.87
0 0.00
56 62.92
33 37.08%
49  โรงเรียนบ้านโพนโก 98
12 12.24
2 2.04
7 7.14
8 8.16
7 7.14
62 63.27
36 36.73%
50  โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 167
28 16.77
7 4.19
18 10.78
8 4.79
0 0.00
106 63.47
61 36.53%
51  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) 170
31 18.24
4 2.35
19 11.18
8 4.71
0 0.00
108 63.53
62 36.47%
52  โรงเรียนบ้านค้อ 110
13 11.82
8 7.27
14 12.73
4 3.64
1 0.91
70 63.64
40 36.36%
53  โรงเรียนบ้านหัวนา 130
4 3.08
13 10.00
10 7.69
18 13.85
2 1.54
83 63.85
47 36.15%
54  โรงเรียนบ้านยางชุม 147
28 19.05
10 6.80
15 10.20
0 0.00
0 0.00
94 63.95
53 36.05%
55  โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก 75
7 9.33
6 8.00
5 6.67
3 4.00
6 8.00
48 64.00
27 36.00%
56  โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 277
22 7.94
26 9.39
31 11.19
12 4.33
5 1.81
181 65.34
96 34.66%
57  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนนารายณ์) 121
17 14.05
7 5.79
14 11.57
3 2.48
0 0.00
80 66.12
41 33.88%
58  โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 157
14 8.92
7 4.46
15 9.55
4 2.55
13 8.28
104 66.24
53 33.76%
59  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 76
3 3.95
5 6.58
2 2.63
8 10.53
7 9.21
51 67.11
25 32.89%
60  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 58
6 10.34
4 6.90
6 10.34
3 5.17
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
61  โรงเรียนบ้านหนองเทพ 174
47 27.01
3 1.72
7 4.02
0 0.00
0 0.00
117 67.24
57 32.76%
62  โรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) 165
37 22.42
3 1.82
12 7.27
2 1.21
0 0.00
111 67.27
54 32.73%
63  โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 141
15 10.64
5 3.55
20 14.18
5 3.55
0 0.00
96 68.09
45 31.91%
64  โรงเรียนไตรคามวิทยา 152
11 7.24
15 9.87
20 13.16
2 1.32
0 0.00
104 68.42
48 31.58%
65  โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 121
19 15.70
11 9.09
6 4.96
2 1.65
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
66  โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย 77
0 0.00
0 0.00
6 7.79
18 23.38
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
67  โรงเรียนบ้านระหาร 146
27 18.49
8 5.48
9 6.16
1 0.68
0 0.00
101 69.18
45 30.82%
68  โรงเรียนบ้านช่องยางชุม 163
13 7.98
9 5.52
15 9.20
3 1.84
10 6.13
113 69.33
50 30.67%
69  โรงเรียนบ้านตึกชุม 213
5 2.35
14 6.57
46 21.60
0 0.00
0 0.00
148 69.48
65 30.52%
70  โรงเรียนบ้านบะ 221
34 15.38
12 5.43
17 7.69
3 1.36
1 0.45
154 69.68
67 30.32%
71  โรงเรียนบ้านเหล่า (ท่าตูม) 60
9 15.00
1 1.67
7 11.67
1 1.67
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
72  โรงเรียนรัตนวิทยาคม 99
5 5.05
3 3.03
11 11.11
10 10.10
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
73  โรงเรียนบ้านตาฮะ 106
6 5.66
6 5.66
5 4.72
6 5.66
8 7.55
75 70.75
31 29.25%
74  โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 65
9 13.85
6 9.23
1 1.54
3 4.62
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
75  โรงเรียนบ้านทับน้อย 46
4 8.70
1 2.17
8 17.39
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
76  โรงเรียนบ้านโสมน 78
4 5.13
2 2.56
15 19.23
1 1.28
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
77  โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี 153
12 7.84
11 7.19
9 5.88
7 4.58
4 2.61
110 71.90
43 28.10%
78  โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 253
20 7.91
4 1.58
24 9.49
10 3.95
13 5.14
182 71.94
71 28.06%
79  โรงเรียนบ้านธาตุ 125
18 14.40
7 5.60
10 8.00
0 0.00
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
80  โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 118
4 3.39
16 13.56
13 11.02
0 0.00
0 0.00
85 72.03
33 27.97%
81  โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 65
7 10.77
4 6.15
5 7.69
2 3.08
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
82  โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล 65
1 1.54
7 10.77
10 15.38
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
83  โรงเรียนบ้านกะทะ 105
6 5.71
10 9.52
6 5.71
7 6.67
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
84  โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 115
8 6.96
4 3.48
19 16.52
0 0.00
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
85  โรงเรียนบ้านผำ 127
5 3.94
5 3.94
7 5.51
5 3.94
12 9.45
93 73.23
34 26.77%
86  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) 144
5 3.47
8 5.56
20 13.89
5 3.47
0 0.00
106 73.61
38 26.39%
87  โรงเรียนบ้านตานบ 101
7 6.93
4 3.96
8 7.92
7 6.93
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
88  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 157
8 5.10
8 5.10
12 7.64
5 3.18
7 4.46
117 74.52
40 25.48%
89  โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ 167
16 9.58
13 7.78
13 7.78
0 0.00
0 0.00
125 74.85
42 25.15%
90  โรงเรียนบ้านผือน้อย 96
9 9.38
2 2.08
6 6.25
7 7.29
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
91  โรงเรียนบ้านม่วงมูล 68
3 4.41
2 2.94
4 5.88
3 4.41
5 7.35
51 75.00
17 25.00%
92  โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 164
8 4.88
10 6.10
16 9.76
6 3.66
0 0.00
124 75.61
40 24.39%
93  โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ 83
1 1.20
3 3.61
12 14.46
1 1.20
3 3.61
63 75.90
20 24.10%
94  โรงเรียนบ้านหัวงัว 179
17 9.50
10 5.59
6 3.35
6 3.35
4 2.23
136 75.98
43 24.02%
95  โรงเรียนบ้านนาอุดม 46
5 10.87
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
96  โรงเรียนบ้านคำผง 181
17 9.39
21 11.60
5 2.76
0 0.00
0 0.00
138 76.24
43 23.76%
97  โรงเรียนบ้านปอหมัน 86
8 9.30
0 0.00
11 12.79
0 0.00
1 1.16
66 76.74
20 23.26%
98  โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 347
29 8.36
6 1.73
43 12.39
2 0.58
0 0.00
267 76.95
80 23.05%
99  โรงเรียนบ้านกาพระ 97
5 5.15
5 5.15
7 7.22
4 4.12
1 1.03
75 77.32
22 22.68%
100  โรงเรียนบ้านตั้งใจ 93
9 9.68
1 1.08
11 11.83
0 0.00
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
101  โรงเรียนสนมศึกษาคาร 343
19 5.54
13 3.79
18 5.25
13 3.79
14 4.08
266 77.55
77 22.45%
102  โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 277
38 13.72
20 7.22
3 1.08
0 0.00
0 0.00
216 77.98
61 22.02%
103  โรงเรียนบ้านเฉนียง 50
7 14.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
104  โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 243
20 8.23
10 4.12
19 7.82
4 1.65
0 0.00
190 78.19
53 21.81%
105  โรงเรียนบ้านแก 339
27 7.96
13 3.83
13 3.83
20 5.90
0 0.00
266 78.47
73 21.53%
106  โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 108
8 7.41
8 7.41
5 4.63
2 1.85
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
107  โรงเรียนบ้านกระสัง 80
0 0.00
2 2.50
6 7.50
6 7.50
3 3.75
63 78.75
17 21.25%
108  โรงเรียนบ้านอาเลา 99
10 10.10
5 5.05
4 4.04
2 2.02
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
109  โรงเรียนบ้านโนนจาน 76
9 11.84
1 1.32
4 5.26
2 2.63
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
110  โรงเรียนบ้านตากลาง 110
6 5.45
6 5.45
5 4.55
6 5.45
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
111  โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 82
4 4.88
3 3.66
6 7.32
2 2.44
2 2.44
65 79.27
17 20.73%
112  โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 131
9 6.87
5 3.82
10 7.63
2 1.53
1 0.76
104 79.39
27 20.61%
113  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก( โนนนารายณ์) 117
10 8.55
7 5.98
6 5.13
1 0.85
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
114  โรงเรียนบ้านหนองตาด 118
9 7.63
3 2.54
12 10.17
0 0.00
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
115  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 64
5 7.81
2 3.13
5 7.81
1 1.56
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
116  โรงเรียนบ้านบัว 74
6 8.11
1 1.35
8 10.81
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
117  โรงเรียนบ้านแคนน้อย 79
3 3.80
4 5.06
3 3.80
3 3.80
3 3.80
63 79.75
16 20.25%
118  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ท่าตูม) 84
7 8.33
2 2.38
6 7.14
2 2.38
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
119  โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 129
8 6.20
5 3.88
13 10.08
0 0.00
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
120  โรงเรียนบ้านหนองคู 110
2 1.82
5 4.55
15 13.64
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
121  โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 165
16 9.70
4 2.42
12 7.27
1 0.61
0 0.00
132 80.00
33 20.00%
122  โรงเรียนบ้านตระมูง 226
15 6.64
13 5.75
17 7.52
0 0.00
0 0.00
181 80.09
45 19.91%
123  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 96
1 1.04
3 3.13
15 15.63
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
124  โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 377
30 7.96
10 2.65
34 9.02
0 0.00
0 0.00
303 80.37
74 19.63%
125  โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 170
8 4.71
6 3.53
14 8.24
2 1.18
3 1.76
137 80.59
33 19.41%
126  โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 93
0 0.00
6 6.45
8 8.60
2 2.15
2 2.15
75 80.65
18 19.35%
127  โรงเรียนบ้านนานวน 203
9 4.43
13 6.40
17 8.37
0 0.00
0 0.00
164 80.79
39 19.21%
128  โรงเรียนบ้านนาดี 200
23 11.50
2 1.00
13 6.50
0 0.00
0 0.00
162 81.00
38 19.00%
129  โรงเรียนบ้านสำโรง(ท่าตูม) 128
5 3.91
4 3.13
15 11.72
0 0.00
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
130  โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร 22
1 4.55
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
131  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม 50
1 2.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
132  โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 139
2 1.44
3 2.16
12 8.63
7 5.04
1 0.72
114 82.01
25 17.99%
133  โรงเรียนบ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) 34
3 8.82
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
134  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 34
0 0.00
2 5.88
3 8.82
1 2.94
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
135  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 119
11 9.24
0 0.00
4 3.36
6 5.04
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
136  โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 85
3 3.53
4 4.71
2 2.35
4 4.71
2 2.35
70 82.35
15 17.65%
137  โรงเรียนบ้านโพนทา 57
4 7.02
1 1.75
3 5.26
2 3.51
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
138  โรงเรียนบ้านงิ้ว 24
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 8.33
20 83.33
4 16.67%
139  โรงเรียนบ้านสะเอิง 132
4 3.03
1 0.76
16 12.12
1 0.76
0 0.00
110 83.33
22 16.67%
140  โรงเรียนบ้านหนองผือ 72
3 4.17
0 0.00
3 4.17
5 6.94
1 1.39
60 83.33
12 16.67%
141  โรงเรียนบ้านจาน 139
3 2.16
0 0.00
20 14.39
0 0.00
0 0.00
116 83.45
23 16.55%
142  โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) 123
2 1.63
9 7.32
8 6.50
0 0.00
1 0.81
103 83.74
20 16.26%
143  โรงเรียนบ้านยางกระจับ 173
9 5.20
4 2.31
15 8.67
0 0.00
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
144  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 113
11 9.73
0 0.00
7 6.19
0 0.00
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
145  โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 134
9 6.72
2 1.49
5 3.73
5 3.73
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
146  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 147
14 9.52
1 0.68
6 4.08
2 1.36
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
147  โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 45
4 8.89
3 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
148  โรงเรียนบ้านเมืองแก 131
3 2.29
3 2.29
7 5.34
7 5.34
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
149  โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 73
6 8.22
0 0.00
4 5.48
1 1.37
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
150  โรงเรียนบ้านขะยูง 103
4 3.88
3 2.91
8 7.77
0 0.00
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
151  โรงเรียนบ้านโนนโพ 103
2 1.94
3 2.91
8 7.77
2 1.94
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
152  โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) 166
11 6.63
1 0.60
6 3.61
6 3.61
0 0.00
142 85.54
24 14.46%
153  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 63
5 7.94
4 6.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
154  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 77
2 2.60
3 3.90
6 7.79
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
155  โรงเรียนบ้านเซียงซิน - โนนดู่ 106
6 5.66
0 0.00
8 7.55
0 0.00
1 0.94
91 85.85
15 14.15%
156  โรงเรียนบ้านบัวโคก 198
10 5.05
3 1.52
11 5.56
2 1.01
2 1.01
170 85.86
28 14.14%
157  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 78
1 1.28
1 1.28
4 5.13
1 1.28
4 5.13
67 85.90
11 14.10%
158  โรงเรียนบ้านหนองอียอ 299
14 4.68
14 4.68
7 2.34
7 2.34
0 0.00
257 85.95
42 14.05%
159  โรงเรียนบ้านโนนสูง 121
5 4.13
5 4.13
7 5.79
0 0.00
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
160  โรงเรียนบ้านแสนสุข 86
2 2.33
2 2.33
8 9.30
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
161  โรงเรียนบ้านโนนเซียง 65
3 4.62
3 4.62
2 3.08
1 1.54
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
162  โรงเรียนบ้านอาพืด 110
0 0.00
4 3.64
0 0.00
11 10.00
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
163  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน 133
10 7.52
0 0.00
8 6.02
0 0.00
0 0.00
115 86.47
18 13.53%
164  โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 54
5 9.26
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
165  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา 56
4 7.14
1 1.79
1 1.79
1 1.79
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
166  โรงเรียนบ้านนานวล 121
0 0.00
5 4.13
10 8.26
0 0.00
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
167  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 164
15 9.15
0 0.00
5 3.05
0 0.00
0 0.00
144 87.80
20 12.20%
168  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 159
16 10.06
2 1.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
141 88.68
18 11.32%
169  โรงเรียนบ้านโนนทราย 62
3 4.84
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
170  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 136
1 0.74
1 0.74
9 6.62
4 2.94
0 0.00
121 88.97
15 11.03%
171  โรงเรียนบ้านขุมดิน 146
3 2.05
1 0.68
0 0.00
7 4.79
4 2.74
131 89.73
15 10.27%
172  โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 157
10 6.37
0 0.00
6 3.82
0 0.00
0 0.00
141 89.81
16 10.19%
173  โรงเรียนบ้านเป้า 70
3 4.29
0 0.00
3 4.29
1 1.43
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
174  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 61
2 3.28
1 1.64
2 3.28
1 1.64
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
175  โรงเรียนบ้านโนนสัง 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
176  โรงเรียนบ้านศาลา 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
1 1.92
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
177  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 63
3 4.76
3 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
178  โรงเรียนบ้านหนองครก 66
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
2 3.03
60 90.91
6 9.09%
179  โรงเรียนบ้านสายสนอง 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
180  โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 47
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
181  โรงเรียนบ้านสร้างบก 113
7 6.19
-2 -1.77
2 1.77
2 1.77
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
182  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 130
4 3.08
0 0.00
6 4.62
0 0.00
0 0.00
120 92.31
10 7.69%
183  โรงเรียนบ้านสาโรช 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 6.41
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
184  โรงเรียนบ้านจันทร์งาม 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
185  โรงเรียนบ้านยาง 160
3 1.88
3 1.88
2 1.25
2 1.25
0 0.00
150 93.75
10 6.25%
186  โรงเรียนบ้านหนองบึง 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
187  โรงเรียนบ้านนางเข็ม 66
1 1.52
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
188  โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) 118
1 0.85
0 0.00
6 5.08
0 0.00
0 0.00
111 94.07
7 5.93%
189  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 89
1 1.12
0 0.00
3 3.37
0 0.00
1 1.12
84 94.38
5 5.62%
190  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
191  โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 118
0 0.00
2 1.69
1 0.85
0 0.00
3 2.54
112 94.92
6 5.08%
192  โรงเรียนบ้านโพนม่วง 205
0 0.00
0 0.00
10 4.88
0 0.00
0 0.00
195 95.12
10 4.88%
193  โรงเรียนบ้านบอน 64
2 3.13
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
194  โรงเรียนบ้านปรีง 162
2 1.23
0 0.00
3 1.85
0 0.00
1 0.62
156 96.30
6 3.70%
195  โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
196  โรงเรียนบ้านอาคุณ 104
0 0.00
0 0.00
3 2.88
0 0.00
0 0.00
101 97.12
3 2.88%
197  โรงเรียนบ้านตาทิตย์ 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.78
70 97.22
2 2.78%
198  โรงเรียนหัวพี 79
0 0.00
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
199  โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) 125
0 0.00
0 0.00
1 0.80
2 1.60
0 0.00
122 97.60
3 2.40%
200  โรงเรียนบ้านหนองกา 233
3 1.29
0 0.00
1 0.43
0 0.00
0 0.00
229 98.28
4 1.72%
201  โรงเรียนบ้านแคนดำ 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.35
73 98.65
1 1.35%
202  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านกุดมะโน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านปราสาท 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านภูดิน 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านเบิด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านโพนงอย 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านโสกแดง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนสามัคคีศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,866 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,107 8.47
เตี้ย  1,320 5.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,949 7.84
ผอมและเตี้ย  870 3.50
อ้วนและเตี้ย  580 2.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,040 72.55
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,826 คน


27.45%


Powered By www.thaieducation.net