ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 214 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสระขุด 144
24 16.67
17 11.81
11 7.64
41 28.47
28 19.44
23 15.97
121 84.03%
2  โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา 67
15 22.39
15 22.39
6 8.96
8 11.94
7 10.45
16 23.88
51 76.12%
3  โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 84
12 14.29
9 10.71
28 33.33
6 7.14
5 5.95
24 28.57
60 71.43%
4  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 84
14 16.67
14 16.67
11 13.10
13 15.48
6 7.14
26 30.95
58 69.05%
5  โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 112
10 8.93
9 8.04
14 12.50
19 16.96
23 20.54
37 33.04
75 66.96%
6  โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 157
34 21.66
38 24.20
21 13.38
2 1.27
2 1.27
60 38.22
97 61.78%
7  โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 123
12 9.76
19 15.45
7 5.69
9 7.32
26 21.14
50 40.65
73 59.35%
8  โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 214
23 10.75
12 5.61
32 14.95
27 12.62
31 14.49
89 41.59
125 58.41%
9  โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน 90
25 27.78
14 15.56
10 11.11
3 3.33
0 0.00
38 42.22
52 57.78%
10  โรงเรียนวัดก้านเหลือง 182
19 10.44
31 17.03
31 17.03
13 7.14
9 4.95
79 43.41
103 56.59%
11  โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 156
16 10.26
25 16.03
18 11.54
13 8.33
15 9.62
69 44.23
87 55.77%
12  โรงเรียนบ้านหนองโคลน 98
10 10.20
2 2.04
20 20.41
2 2.04
20 20.41
44 44.90
54 55.10%
13  โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ 133
25 18.80
14 10.53
18 13.53
16 12.03
0 0.00
60 45.11
73 54.89%
14  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(อ.หนองกี่) 71
14 19.72
7 9.86
12 16.90
3 4.23
1 1.41
34 47.89
37 52.11%
15  โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 129
31 24.03
22 17.05
7 5.43
7 5.43
0 0.00
62 48.06
67 51.94%
16  โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1719
244 14.19
186 10.82
236 13.73
117 6.81
97 5.64
839 48.81
880 51.19%
17  โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ 153
6 3.92
18 11.76
39 25.49
1 0.65
14 9.15
75 49.02
78 50.98%
18  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.โนนดินแดง 105
14 13.33
15 14.29
11 10.48
10 9.52
3 2.86
52 49.52
53 50.48%
19  โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 456
50 10.96
53 11.62
45 9.87
39 8.55
43 9.43
226 49.56
230 50.44%
20  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 87
11 12.64
10 11.49
8 9.20
6 6.90
8 9.20
44 50.57
43 49.43%
21  โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 418
55 13.16
39 9.33
79 18.90
19 4.55
14 3.35
212 50.72
206 49.28%
22  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 196
38 19.39
24 12.24
16 8.16
17 8.67
0 0.00
101 51.53
95 48.47%
23  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 104
16 15.38
9 8.65
13 12.50
7 6.73
5 4.81
54 51.92
50 48.08%
24  โรงเรียนบ้านหนองมัน 94
19 20.21
12 12.77
14 14.89
0 0.00
0 0.00
49 52.13
45 47.87%
25  โรงเรียนบ้านโคกตะโก 101
14 13.86
9 8.91
11 10.89
6 5.94
6 5.94
55 54.46
46 45.54%
26  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 141
34 24.11
4 2.84
11 7.80
12 8.51
3 2.13
77 54.61
64 45.39%
27  โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 139
41 29.50
3 2.16
13 9.35
2 1.44
3 2.16
77 55.40
62 44.60%
28  โรงเรียนบ้านโคกลอย 167
18 10.78
21 12.57
24 14.37
10 5.99
1 0.60
93 55.69
74 44.31%
29  โรงเรียนบ้านปากช่อง 319
47 14.73
26 8.15
13 4.08
38 11.91
15 4.70
180 56.43
139 43.57%
30  โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 182
39 21.43
10 5.49
17 9.34
10 5.49
1 0.55
105 57.69
77 42.31%
31  โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 167
7 4.19
12 7.19
10 5.99
19 11.38
22 13.17
97 58.08
70 41.92%
32  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 55
3 5.45
3 5.45
15 27.27
2 3.64
0 0.00
32 58.18
23 41.82%
33  โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 187
25 13.37
47 25.13
4 2.14
2 1.07
0 0.00
109 58.29
78 41.71%
34  โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ 75
10 13.33
3 4.00
5 6.67
6 8.00
7 9.33
44 58.67
31 41.33%
35  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 73
19 26.03
2 2.74
9 12.33
0 0.00
0 0.00
43 58.90
30 41.10%
36  โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 310
25 8.06
14 4.52
25 8.06
36 11.61
27 8.71
183 59.03
127 40.97%
37  โรงเรียนอนุบาลปะคำ 304
37 12.17
43 14.14
27 8.88
17 5.59
0 0.00
180 59.21
124 40.79%
38  โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ 326
27 8.28
4 1.23
55 16.87
4 1.23
42 12.88
194 59.51
132 40.49%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 412
35 8.50
24 5.83
65 15.78
19 4.61
20 4.85
249 60.44
163 39.56%
40  โรงเรียนบ้านลำนางรอง 324
19 5.86
27 8.33
38 11.73
28 8.64
12 3.70
200 61.73
124 38.27%
41  โรงเรียนวัดห้วยหิน 63
6 9.52
3 4.76
12 19.05
3 4.76
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
42  โรงเรียนบ้านหนองหมี 143
17 11.89
13 9.09
12 8.39
8 5.59
4 2.80
89 62.24
54 37.76%
43  โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 126
12 9.52
16 12.70
13 10.32
4 3.17
2 1.59
79 62.70
47 37.30%
44  โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 175
17 9.71
18 10.29
27 15.43
0 0.00
3 1.71
110 62.86
65 37.14%
45  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 93
10 10.75
11 11.83
5 5.38
6 6.45
2 2.15
59 63.44
34 36.56%
46  โรงเรียนบ้านสันติสุข 140
4 2.86
7 5.00
15 10.71
14 10.00
11 7.86
89 63.57
51 36.43%
47  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 61
5 8.20
5 8.20
8 13.11
1 1.64
3 4.92
39 63.93
22 36.07%
48  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อ.ละหานทราย 75
14 18.67
6 8.00
3 4.00
4 5.33
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
49  โรงเรียนบ้านโนนทอง 28
1 3.57
2 7.14
3 10.71
3 10.71
1 3.57
18 64.29
10 35.71%
50  โรงเรียนบ้านคลองหิน 187
14 7.49
23 12.30
21 11.23
6 3.21
1 0.53
122 65.24
65 34.76%
51  โรงเรียนวัดสุขสำราญ 144
26 18.06
19 13.19
5 3.47
0 0.00
0 0.00
94 65.28
50 34.72%
52  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 49
3 6.12
5 10.20
9 18.37
0 0.00
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
53  โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 188
31 16.49
14 7.45
11 5.85
9 4.79
0 0.00
123 65.43
65 34.57%
54  โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1650
83 5.03
126 7.64
189 11.45
172 10.42
0 0.00
1080 65.45
570 34.55%
55  โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 516
52 10.08
61 11.82
26 5.04
17 3.29
21 4.07
339 65.70
177 34.30%
56  โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) 237
33 13.92
15 6.33
21 8.86
10 4.22
1 0.42
157 66.24
80 33.76%
57  โรงเรียนบ้านสระสะแก 169
8 4.73
15 8.88
13 7.69
8 4.73
13 7.69
112 66.27
57 33.73%
58  โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- 193
31 16.06
13 6.74
12 6.22
9 4.66
0 0.00
128 66.32
65 33.68%
59  โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 605
54 8.93
68 11.24
40 6.61
26 4.30
14 2.31
403 66.61
202 33.39%
60  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 77
5 6.49
4 5.19
11 14.29
5 6.49
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
61  โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 124
12 9.68
10 8.06
3 2.42
12 9.68
3 2.42
84 67.74
40 32.26%
62  โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 93
2 2.15
4 4.30
7 7.53
6 6.45
11 11.83
63 67.74
30 32.26%
63  โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 115
17 14.78
8 6.96
9 7.83
3 2.61
0 0.00
78 67.83
37 32.17%
64  โรงเรียนบ้านยายคำ 69
4 5.80
5 7.25
6 8.70
4 5.80
3 4.35
47 68.12
22 31.88%
65  โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 161
9 5.59
11 6.83
20 12.42
7 4.35
4 2.48
110 68.32
51 31.68%
66  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 175
15 8.57
12 6.86
9 5.14
9 5.14
9 5.14
121 69.14
54 30.86%
67  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร 143
25 17.48
5 3.50
10 6.99
4 2.80
0 0.00
99 69.23
44 30.77%
68  โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 118
10 8.47
8 6.78
16 13.56
1 0.85
1 0.85
82 69.49
36 30.51%
69  โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 202
17 8.42
8 3.96
18 8.91
18 8.91
0 0.00
141 69.80
61 30.20%
70  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 74
6 8.11
6 8.11
3 4.05
6 8.11
1 1.35
52 70.27
22 29.73%
71  โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 156
8 5.13
6 3.85
8 5.13
14 8.97
10 6.41
110 70.51
46 29.49%
72  โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 217
16 7.37
7 3.23
29 13.36
6 2.76
5 2.30
154 70.97
63 29.03%
73  โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 114
3 2.63
8 7.02
18 15.79
4 3.51
0 0.00
81 71.05
33 28.95%
74  โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 150
17 11.33
15 10.00
9 6.00
2 1.33
0 0.00
107 71.33
43 28.67%
75  โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 151
12 7.95
11 7.28
10 6.62
9 5.96
1 0.66
108 71.52
43 28.48%
76  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 165
8 4.85
14 8.48
24 14.55
1 0.61
0 0.00
118 71.52
47 28.48%
77  โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 247
21 8.50
12 4.86
24 9.72
11 4.45
2 0.81
177 71.66
70 28.34%
78  โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 152
13 8.55
9 5.92
14 9.21
7 4.61
0 0.00
109 71.71
43 28.29%
79  โรงเรียนบ้านบุกระสัง 200
22 11.00
1 0.50
32 16.00
1 0.50
0 0.00
144 72.00
56 28.00%
80  โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 312
25 8.01
17 5.45
44 14.10
0 0.00
0 0.00
226 72.44
86 27.56%
81  โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ 127
18 14.17
10 7.87
4 3.15
3 2.36
0 0.00
92 72.44
35 27.56%
82  โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 51
3 5.88
3 5.88
8 15.69
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
83  โรงเรียนบ้านหนองยาง 208
34 16.35
0 0.00
11 5.29
11 5.29
1 0.48
151 72.60
57 27.40%
84  โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 157
20 12.74
9 5.73
14 8.92
0 0.00
0 0.00
114 72.61
43 27.39%
85  โรงเรียนบ้านสมจิต 66
3 4.55
0 0.00
11 16.67
2 3.03
2 3.03
48 72.73
18 27.27%
86  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 252
11 4.37
14 5.56
35 13.89
8 3.17
0 0.00
184 73.02
68 26.98%
87  โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 121
8 6.61
9 7.44
7 5.79
5 4.13
3 2.48
89 73.55
32 26.45%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 313
28 8.95
3 0.96
51 16.29
0 0.00
0 0.00
231 73.80
82 26.20%
89  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 143
3 2.10
3 2.10
16 11.19
6 4.20
9 6.29
106 74.13
37 25.87%
90  โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 132
15 11.36
5 3.79
2 1.52
7 5.30
5 3.79
98 74.24
34 25.76%
91  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 116
5 4.31
12 10.34
8 6.90
3 2.59
1 0.86
87 75.00
29 25.00%
92  โรงเรียนวัดน้ำไหล 137
12 8.76
6 4.38
8 5.84
8 5.84
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
93  โรงเรียนบ้านสวายสอ 45
2 4.44
0 0.00
6 13.33
2 4.44
1 2.22
34 75.56
11 24.44%
94  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน 127
9 7.09
4 3.15
10 7.87
8 6.30
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
2 6.06
1 3.03
25 75.76
8 24.24%
96  โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว 42
3 7.14
2 4.76
2 4.76
3 7.14
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
97  โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 143
14 9.79
7 4.90
12 8.39
1 0.70
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
98  โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก 148
13 8.78
5 3.38
14 9.46
3 2.03
0 0.00
113 76.35
35 23.65%
99  โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 402
25 6.22
24 5.97
46 11.44
0 0.00
0 0.00
307 76.37
95 23.63%
100  โรงเรียนบ้านหนองกราด 51
4 7.84
1 1.96
7 13.73
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
101  โรงเรียนบ้านหนองถนน 98
8 8.16
6 6.12
4 4.08
5 5.10
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
102  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 120
6 5.00
4 3.33
6 5.00
7 5.83
5 4.17
92 76.67
28 23.33%
103  โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 103
6 5.83
6 5.83
9 8.74
3 2.91
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
104  โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 279
15 5.38
9 3.23
32 11.47
8 2.87
1 0.36
214 76.70
65 23.30%
105  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 69
2 2.90
10 14.49
2 2.90
1 1.45
1 1.45
53 76.81
16 23.19%
106  โรงเรียนบ้านกองพระทราย 57
4 7.02
6 10.53
2 3.51
1 1.75
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
107  โรงเรียนบ้านหินโคน 171
12 7.02
14 8.19
13 7.60
0 0.00
0 0.00
132 77.19
39 22.81%
108  โรงเรียนบ้านบาระแนะ 141
11 7.80
11 7.80
1 0.71
3 2.13
6 4.26
109 77.30
32 22.70%
109  โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 89
0 0.00
0 0.00
14 15.73
6 6.74
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
110  โรงเรียนบ้านบุ 161
7 4.35
17 10.56
11 6.83
0 0.00
1 0.62
125 77.64
36 22.36%
111  โรงเรียนบ้านโคกตาพรม 99
7 7.07
6 6.06
7 7.07
2 2.02
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
112  โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 99
9 9.09
3 3.03
8 8.08
2 2.02
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
113  โรงเรียนบ้านโคกลอย 113
5 4.42
6 5.31
13 11.50
1 0.88
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
114  โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา 60
5 8.33
0 0.00
3 5.00
5 8.33
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
115  โรงเรียนบ้านไทรออ 28
2 7.14
2 7.14
2 7.14
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
116  โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ 75
7 9.33
3 4.00
4 5.33
1 1.33
1 1.33
59 78.67
16 21.33%
117  โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 146
7 4.79
2 1.37
16 10.96
6 4.11
0 0.00
115 78.77
31 21.23%
118  โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 123
0 0.00
0 0.00
22 17.89
4 3.25
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
119  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 147
15 10.20
5 3.40
11 7.48
0 0.00
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
120  โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู 125
6 4.80
5 4.00
5 4.00
0 0.00
10 8.00
99 79.20
26 20.80%
121  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 34
1 2.94
1 2.94
5 14.71
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
122  โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 505
30 5.94
21 4.16
45 8.91
8 1.58
0 0.00
401 79.41
104 20.59%
123  โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย 107
5 4.67
5 4.67
12 11.21
0 0.00
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
124  โรงเรียนบ้านฝ้าย 236
18 7.63
17 7.20
9 3.81
4 1.69
0 0.00
188 79.66
48 20.34%
125  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 118
11 9.32
0 0.00
8 6.78
5 4.24
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
126  โรงเรียนบ้านโคกเฟือง 59
2 3.39
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
127  โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 251
15 5.98
4 1.59
32 12.75
0 0.00
0 0.00
200 79.68
51 20.32%
128  โรงเรียนบ้านถาวร 207
15 7.25
8 3.86
19 9.18
0 0.00
0 0.00
165 79.71
42 20.29%
129  โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 397
37 9.32
8 2.02
33 8.31
1 0.25
0 0.00
318 80.10
79 19.90%
130  โรงเรียนวราวัฒนา 146
7 4.79
3 2.05
19 13.01
0 0.00
0 0.00
117 80.14
29 19.86%
131  โรงเรียนบ้านหนองแวง 208
12 5.77
16 7.69
10 4.81
2 0.96
1 0.48
167 80.29
41 19.71%
132  โรงเรียนบ้านตะโก 198
16 8.08
3 1.52
20 10.10
0 0.00
0 0.00
159 80.30
39 19.70%
133  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 123
6 4.88
7 5.69
11 8.94
0 0.00
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
134  โรงเรียนบ้านเขว้า 103
5 4.85
9 8.74
6 5.83
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
135  โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 139
7 5.04
5 3.60
15 10.79
0 0.00
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
136  โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 134
8 5.97
10 7.46
7 5.22
1 0.75
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
137  โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 62
7 11.29
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
138  โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 187
11 5.88
4 2.14
6 3.21
7 3.74
8 4.28
151 80.75
36 19.25%
139  โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 161
18 11.18
5 3.11
7 4.35
0 0.00
0 0.00
131 81.37
30 18.63%
140  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 307
8 2.61
9 2.93
36 11.73
4 1.30
0 0.00
250 81.43
57 18.57%
141  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.นางรอง 124
6 4.84
5 4.03
12 9.68
0 0.00
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
142  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(อ.นางรอง) 278
7 2.52
4 1.44
22 7.91
17 6.12
1 0.36
227 81.65
51 18.35%
143  โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 132
3 2.27
6 4.55
15 11.36
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
144  โรงเรียนบ้านตากอง 153
12 7.84
3 1.96
8 5.23
4 2.61
0 0.00
126 82.35
27 17.65%
145  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 162
10 6.17
0 0.00
18 11.11
0 0.00
0 0.00
134 82.72
28 17.28%
146  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 207
17 8.21
8 3.86
5 2.42
5 2.42
0 0.00
172 83.09
35 16.91%
147  โรงเรียนบ้านโคกยาง 221
15 6.79
2 0.90
17 7.69
2 0.90
1 0.45
184 83.26
37 16.74%
148  โรงเรียนบ้านโคกมะค่า 139
6 4.32
0 0.00
10 7.19
6 4.32
1 0.72
116 83.45
23 16.55%
149  โรงเรียนบ้านวังกระโดน 123
6 4.88
2 1.63
9 7.32
2 1.63
1 0.81
103 83.74
20 16.26%
150  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 106
13 12.26
4 3.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
151  โรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.ละหานทราย 205
5 2.44
1 0.49
18 8.78
8 3.90
0 0.00
173 84.39
32 15.61%
152  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) 111
4 3.60
5 4.50
8 7.21
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
153  โรงเรียนบ้านนิคมเขต 72
6 8.33
1 1.39
3 4.17
1 1.39
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
154  โรงเรียนบ้านหนองกง 167
3 1.80
2 1.20
13 7.78
7 4.19
0 0.00
142 85.03
25 14.97%
155  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 47
2 4.26
3 6.38
2 4.26
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
156  โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า 27
1 3.70
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
157  โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 54
3 5.56
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
158  โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 95
4 4.21
1 1.05
4 4.21
3 3.16
2 2.11
81 85.26
14 14.74%
159  โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 307
15 4.89
14 4.56
13 4.23
3 0.98
0 0.00
262 85.34
45 14.66%
160  โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 198
8 4.04
0 0.00
21 10.61
0 0.00
0 0.00
169 85.35
29 14.65%
161  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 123
2 1.63
1 0.81
13 10.57
1 0.81
1 0.81
105 85.37
18 14.63%
162  โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด 91
4 4.40
4 4.40
4 4.40
1 1.10
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
163  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 175
4 2.29
3 1.71
17 9.71
1 0.57
0 0.00
150 85.71
25 14.29%
164  โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว 126
8 6.35
0 0.00
10 7.94
0 0.00
0 0.00
108 85.71
18 14.29%
165  โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 133
8 6.02
1 0.75
9 6.77
1 0.75
0 0.00
114 85.71
19 14.29%
166  โรงเรียนบ้านนาจาน 87
5 5.75
0 0.00
0 0.00
1 1.15
6 6.90
75 86.21
12 13.79%
167  โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา 60
2 3.33
0 0.00
0 0.00
2 3.33
4 6.67
52 86.67
8 13.33%
168  โรงเรียนบ้านตลาดแย้ 38
1 2.63
0 0.00
3 7.89
1 2.63
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
169  โรงเรียนไตรคาม 84
6 7.14
1 1.19
4 4.76
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
170  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 62
3 4.84
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
171  โรงเรียนบ้านซับคะนิง 226
11 4.87
11 4.87
6 2.65
1 0.44
0 0.00
197 87.17
29 12.83%
172  โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 86
3 3.49
5 5.81
1 1.16
2 2.33
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
173  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 127
6 4.72
8 6.30
2 1.57
0 0.00
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
174  โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย 50
2 4.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
175  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 75
2 2.67
4 5.33
1 1.33
2 2.67
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
176  โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา 92
2 2.17
0 0.00
6 6.52
3 3.26
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
177  โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 278
11 3.96
7 2.52
6 2.16
7 2.52
2 0.72
245 88.13
33 11.87%
178  โรงเรียนบ้านชุมแสง อ.หนองหงส์ 85
3 3.53
0 0.00
7 8.24
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
179  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 86
1 1.16
1 1.16
8 9.30
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
180  โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 63
2 3.17
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
181  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 92
2 2.17
4 4.35
1 1.09
3 3.26
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
182  โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม 106
3 2.83
3 2.83
1 0.94
0 0.00
4 3.77
95 89.62
11 10.38%
183  โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 148
4 2.70
2 1.35
4 2.70
4 2.70
1 0.68
133 89.86
15 10.14%
184  โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 1037
22 2.12
14 1.35
47 4.53
12 1.16
8 0.77
934 90.07
103 9.93%
185  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(อ.หนองกี่) 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
1 1.89
1 1.89
48 90.57
5 9.43%
186  โรงเรียนบ้านขามน้อย 181
2 1.10
10 5.52
5 2.76
0 0.00
0 0.00
164 90.61
17 9.39%
187  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.35
1 4.35
21 91.30
2 8.70%
188  โรงเรียนบ้านสระขาม 218
3 1.38
4 1.83
3 1.38
5 2.29
3 1.38
200 91.74
18 8.26%
189  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 134
2 1.49
0 0.00
9 6.72
0 0.00
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
190  โรงเรียนบ้านเสลา 101
6 5.94
1 0.99
0 0.00
1 0.99
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
191  โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 64
1 1.56
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
192  โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 198
8 4.04
0 0.00
7 3.54
0 0.00
0 0.00
183 92.42
15 7.58%
193  โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 201
2 1.00
6 2.99
7 3.48
0 0.00
0 0.00
186 92.54
15 7.46%
194  โรงเรียนบ้านโคกขาม 54
1 1.85
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
195  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 149
3 2.01
0 0.00
5 3.36
0 0.00
3 2.01
138 92.62
11 7.38%
196  โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
1 1.82
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
197  โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
198  โรงเรียนบ้านหนองกก 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
199  โรงเรียนบ้านสำราญ 107
3 2.80
0 0.00
3 2.80
0 0.00
1 0.93
100 93.46
7 6.54%
200  โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด 77
2 2.60
1 1.30
0 0.00
0 0.00
2 2.60
72 93.51
5 6.49%
201  โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 616
9 1.46
5 0.81
22 3.57
0 0.00
4 0.65
576 93.51
40 6.49%
202  โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 32
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
203  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 80
0 0.00
0 0.00
4 5.00
0 0.00
1 1.25
75 93.75
5 6.25%
204  โรงเรียนบ้านหนองบัว 35
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
1 2.86
33 94.29
2 5.71%
205  โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
206  โรงเรียนบ้านหนองกราด 87
0 0.00
0 0.00
3 3.45
1 1.15
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
207  โรงเรียนบ้านหนองกราด 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
208  โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 193
0 0.00
0 0.00
8 4.15
0 0.00
0 0.00
185 95.85
8 4.15%
209  โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 141
0 0.00
0 0.00
3 2.13
0 0.00
1 0.71
137 97.16
4 2.84%
210  โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท 109
0 0.00
0 0.00
3 2.75
0 0.00
0 0.00
106 97.25
3 2.75%
211  โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 200
0 0.00
0 0.00
2 1.00
1 0.50
0 0.00
197 98.50
3 1.50%
212  โรงเรียนบ้านหนองยาง 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านหูทำนบ 281
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
281 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านหนองโสน 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  35,507 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,737 7.71
เตี้ย  2,023 5.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,059 8.62
ผอมและเตี้ย  1,309 3.69
อ้วนและเตี้ย  749 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,630 72.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,877 คน


27.82%


Powered By www.thaieducation.net