ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 149
20 13.42
18 12.08
10 6.71
12 8.05
11 7.38
78 52.35
71 47.65%
2  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 151
12 7.95
22 14.57
21 13.91
4 2.65
3 1.99
89 58.94
62 41.06%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 254
37 14.57
28 11.02
23 9.06
15 5.91
0 0.00
151 59.45
103 40.55%
4  โรงเรียนบ้านหนองหมู 60
6 10.00
2 3.33
3 5.00
8 13.33
5 8.33
36 60.00
24 40.00%
5  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 124
12 9.68
12 9.68
19 15.32
4 3.23
0 0.00
77 62.10
47 37.90%
6  โรงเรียนเมืองไผ่ 98
13 13.27
14 14.29
10 10.20
0 0.00
0 0.00
61 62.24
37 37.76%
7  โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 64
5 7.81
13 20.31
6 9.38
0 0.00
0 0.00
40 62.50
24 37.50%
8  โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 91
8 8.79
8 8.79
6 6.59
5 5.49
7 7.69
57 62.64
34 37.36%
9  โรงเรียนบ้านหนองหอย 68
11 16.18
4 5.88
8 11.76
2 2.94
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
10  โรงเรียนบ้านหนองแวง 112
18 16.07
0 0.00
23 20.54
0 0.00
0 0.00
71 63.39
41 36.61%
11  โรงเรียนบ้านโคกแจง 135
20 14.81
10 7.41
8 5.93
6 4.44
5 3.70
86 63.70
49 36.30%
12  โรงเรียนบ้านโคกไพล 240
25 10.42
11 4.58
18 7.50
18 7.50
15 6.25
153 63.75
87 36.25%
13  โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 160
10 6.25
11 6.88
16 10.00
15 9.38
5 3.13
103 64.38
57 35.63%
14  โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 79
7 8.86
5 6.33
13 16.46
2 2.53
1 1.27
51 64.56
28 35.44%
15  โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 195
12 6.15
19 9.74
12 6.15
10 5.13
16 8.21
126 64.62
69 35.38%
16  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 147
13 8.84
7 4.76
18 12.24
8 5.44
6 4.08
95 64.63
52 35.37%
17  โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 104
6 5.77
5 4.81
7 6.73
11 10.58
7 6.73
68 65.38
36 34.62%
18  โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 154
21 13.64
6 3.90
22 14.29
3 1.95
0 0.00
102 66.23
52 33.77%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 89
9 10.11
11 12.36
9 10.11
1 1.12
0 0.00
59 66.29
30 33.71%
20  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 116
17 14.66
6 5.17
14 12.07
0 0.00
1 0.86
78 67.24
38 32.76%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 254
16 6.30
26 10.24
9 3.54
14 5.51
18 7.09
171 67.32
83 32.68%
22  โรงเรียนบ้านวังยาว 144
4 2.78
13 9.03
5 3.47
10 6.94
15 10.42
97 67.36
47 32.64%
23  โรงเรียนบ้านเขาจาน 171
15 8.77
13 7.60
18 10.53
9 5.26
0 0.00
116 67.84
55 32.16%
24  โรงเรียนบ้านหนองแสง 157
19 12.10
10 6.37
17 10.83
3 1.91
0 0.00
108 68.79
49 31.21%
25  โรงเรียนบ้านโป่งคอม 112
6 5.36
8 7.14
4 3.57
6 5.36
10 8.93
78 69.64
34 30.36%
26  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 87
13 14.94
1 1.15
12 13.79
0 0.00
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
27  โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 199
28 14.07
9 4.52
15 7.54
6 3.02
0 0.00
141 70.85
58 29.15%
28  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 158
20 12.66
0 0.00
25 15.82
1 0.63
0 0.00
112 70.89
46 29.11%
29  โรงเรียนทับทิมสยาม03 111
10 9.01
9 8.11
4 3.60
9 8.11
0 0.00
79 71.17
32 28.83%
30  โรงเรียนบ้านละลมติม 229
15 6.55
10 4.37
7 3.06
20 8.73
12 5.24
165 72.05
64 27.95%
31  โรงเรียนบ้านโคกสูง 174
16 9.20
10 5.75
7 4.02
7 4.02
8 4.60
126 72.41
48 27.59%
32  โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ 84
7 8.33
0 0.00
8 9.52
7 8.33
1 1.19
61 72.62
23 27.38%
33  โรงเรียนบ้านหันทราย 140
23 16.43
0 0.00
15 10.71
0 0.00
0 0.00
102 72.86
38 27.14%
34  โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 107
6 5.61
7 6.54
15 14.02
0 0.00
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
35  โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 138
14 10.14
4 2.90
10 7.25
3 2.17
5 3.62
102 73.91
36 26.09%
36  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 135
18 13.33
4 2.96
9 6.67
2 1.48
0 0.00
102 75.56
33 24.44%
37  โรงเรียนบ้านหนองบัว 166
8 4.82
14 8.43
16 9.64
1 0.60
1 0.60
126 75.90
40 24.10%
38  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 131
4 3.05
13 9.92
14 10.69
0 0.00
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
39  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 355
30 8.45
8 2.25
33 9.30
12 3.38
0 0.00
272 76.62
83 23.38%
40  โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 223
20 8.97
5 2.24
21 9.42
6 2.69
0 0.00
171 76.68
52 23.32%
41  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 134
11 8.21
7 5.22
6 4.48
7 5.22
0 0.00
103 76.87
31 23.13%
42  โรงเรียนบ้านคลองวัว 104
7 6.73
7 6.73
5 4.81
4 3.85
1 0.96
80 76.92
24 23.08%
43  โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 564
25 4.43
30 5.32
39 6.91
25 4.43
11 1.95
434 76.95
130 23.05%
44  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 90
9 10.00
0 0.00
7 7.78
4 4.44
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 59
2 3.39
2 3.39
8 13.56
1 1.69
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
46  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 168
1 0.60
17 10.12
19 11.31
0 0.00
0 0.00
131 77.98
37 22.02%
47  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 110
12 10.91
0 0.00
10 9.09
2 1.82
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
48  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 396
27 6.82
8 2.02
42 10.61
5 1.26
2 0.51
312 78.79
84 21.21%
49  โรงเรียนสมาคมไลอออนส์(บ้านอ่างศิลา) 132
19 14.39
1 0.76
4 3.03
4 3.03
0 0.00
104 78.79
28 21.21%
50  โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 199
23 11.56
10 5.03
0 0.00
9 4.52
0 0.00
157 78.89
42 21.11%
51  โรงเรียนบ้านทัพเซียม 162
8 4.94
5 3.09
14 8.64
3 1.85
4 2.47
128 79.01
34 20.99%
52  โรงเรียนบ้านหนองแอก 180
18 10.00
2 1.11
11 6.11
4 2.22
2 1.11
143 79.44
37 20.56%
53  โรงเรียนร่มเกล้า 382
14 3.66
17 4.45
29 7.59
8 2.09
10 2.62
304 79.58
78 20.42%
54  โรงเรียนกรุงไทย 114
3 2.63
4 3.51
13 11.40
3 2.63
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
55  โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 116
9 7.76
5 4.31
8 6.90
0 0.00
1 0.86
93 80.17
23 19.83%
56  โรงเรียนบ้านโคคลาน 329
27 8.21
8 2.43
30 9.12
0 0.00
0 0.00
264 80.24
65 19.76%
57  โรงเรียนบ้านกุดเวียน 265
6 2.26
30 11.32
7 2.64
9 3.40
0 0.00
213 80.38
52 19.62%
58  โรงเรียนบ้านตะโก 190
20 10.53
1 0.53
12 6.32
4 2.11
0 0.00
153 80.53
37 19.47%
59  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 130
2 1.54
7 5.38
16 12.31
0 0.00
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
60  โรงเรียนบ้านกะสัง 167
13 7.78
14 8.38
4 2.40
1 0.60
0 0.00
135 80.84
32 19.16%
61  โรงเรียนบ้านโคกทหาร 160
9 5.63
8 5.00
13 8.13
0 0.00
0 0.00
130 81.25
30 18.75%
62  โรงเรียนบ้านพร้าว 167
4 2.40
10 5.99
17 10.18
0 0.00
0 0.00
136 81.44
31 18.56%
63  โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 168
13 7.74
3 1.79
15 8.93
0 0.00
0 0.00
137 81.55
31 18.45%
64  โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 255
20 7.84
5 1.96
14 5.49
8 3.14
0 0.00
208 81.57
47 18.43%
65  โรงเรียนอนุบรรพต 49
0 0.00
0 0.00
6 12.24
3 6.12
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
66  โรงเรียนบีกริม 149
5 3.36
7 4.70
12 8.05
2 1.34
1 0.67
122 81.88
27 18.12%
67  โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 134
8 5.97
4 2.99
12 8.96
0 0.00
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
68  โรงเรียนบ้านกุดม่วง 73
7 9.59
4 5.48
2 2.74
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
69  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 151
10 6.62
7 4.64
9 5.96
0 0.00
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
70  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 129
7 5.43
6 4.65
9 6.98
0 0.00
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
71  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 61
0 0.00
0 0.00
5 8.20
5 8.20
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
72  โรงเรียนบ้านหนองยาง 49
1 2.04
3 6.12
4 8.16
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
73  โรงเรียนบ้านตุ่น 130
8 6.15
4 3.08
7 5.38
0 0.00
2 1.54
109 83.85
21 16.15%
74  โรงเรียนบ้านแสนสุข 124
6 4.84
7 5.65
3 2.42
4 3.23
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
75  โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 197
7 3.55
0 0.00
19 9.64
3 1.52
2 1.02
166 84.26
31 15.74%
76  โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1331
39 2.93
9 0.68
52 3.91
48 3.61
61 4.58
1122 84.30
209 15.70%
77  โรงเรียนเพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) 215
7 3.26
7 3.26
17 7.91
1 0.47
1 0.47
182 84.65
33 15.35%
78  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 72
2 2.78
5 6.94
4 5.56
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
79  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 67
4 5.97
2 2.99
4 5.97
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
80  โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 67
6 8.96
0 0.00
3 4.48
1 1.49
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
81  โรงเรียนบ้านหนองจาน 77
2 2.60
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
82  โรงเรียนบ้านวังรี 111
3 2.70
1 0.90
10 9.01
1 0.90
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
83  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 74
2 2.70
0 0.00
6 8.11
2 2.70
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
84  โรงเรียนวัดหนองม่วง 89
5 5.62
2 2.25
5 5.62
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
85  โรงเรียนบ้านรัตนะ 263
29 11.03
3 1.14
3 1.14
0 0.00
0 0.00
228 86.69
35 13.31%
86  โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 143
6 4.20
5 3.50
8 5.59
0 0.00
0 0.00
124 86.71
19 13.29%
87  โรงเรียนบ้านทดเจริญ 162
10 6.17
0 0.00
11 6.79
0 0.00
0 0.00
141 87.04
21 12.96%
88  โรงเรียนวัดพุทธิสาร 120
0 0.00
4 3.33
10 8.33
1 0.83
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
89  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 218
4 1.83
6 2.75
11 5.05
6 2.75
0 0.00
191 87.61
27 12.39%
90  โรงเรียนบ้านด่าน 58
0 0.00
2 3.45
5 8.62
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
91  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 185
10 5.41
7 3.78
4 2.16
1 0.54
0 0.00
163 88.11
22 11.89%
92  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 196
7 3.57
3 1.53
13 6.63
0 0.00
0 0.00
173 88.27
23 11.73%
93  โรงเรียนสระปทุม 180
4 2.22
3 1.67
6 3.33
4 2.22
4 2.22
159 88.33
21 11.67%
94  โรงเรียนบ้านคลองหว้า 149
0 0.00
9 6.04
8 5.37
0 0.00
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
95  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 204
8 3.92
5 2.45
5 2.45
5 2.45
0 0.00
181 88.73
23 11.27%
96  โรงเรียนบ้านบุกะสัง 73
4 5.48
2 2.74
1 1.37
1 1.37
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
97  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 64
5 7.81
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
98  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 74
2 2.70
0 0.00
2 2.70
4 5.41
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
99  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 108
4 3.70
0 0.00
7 6.48
0 0.00
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
100  โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 135
0 0.00
2 1.48
10 7.41
0 0.00
0 0.00
123 91.11
12 8.89%
101  โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 354
6 1.69
13 3.67
8 2.26
0 0.00
2 0.56
325 91.81
29 8.19%
102  โรงเรียนบ้านโคก 140
7 5.00
0 0.00
1 0.71
2 1.43
1 0.71
129 92.14
11 7.86%
103  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 108
2 1.85
4 3.70
2 1.85
0 0.00
0 0.00
100 92.59
8 7.41%
104  โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 71
3 4.23
1 1.41
1 1.41
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
105  โรงเรียนบ้านมะกอก 101
3 2.97
0 0.00
4 3.96
0 0.00
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
106  โรงเรียนบ้านกุดหิน 89
2 2.25
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
107  โรงเรียนบ้านทัพไทย 131
3 2.29
3 2.29
2 1.53
0 0.00
0 0.00
123 93.89
8 6.11%
108  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 86
1 1.16
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
109  โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 159
1 0.63
5 3.14
1 0.63
2 1.26
0 0.00
150 94.34
9 5.66%
110  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 177
3 1.69
1 0.56
6 3.39
0 0.00
0 0.00
167 94.35
10 5.65%
111  โรงเรียนวัดหนองติม 446
7 1.57
4 0.90
5 1.12
7 1.57
0 0.00
423 94.84
23 5.16%
112  โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 103
3 2.91
1 0.97
1 0.97
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
113  โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 437
3 0.69
7 1.60
10 2.29
0 0.00
0 0.00
417 95.42
20 4.58%
114  โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 81
3 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
115  โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 121
1 0.83
0 0.00
3 2.48
0 0.00
0 0.00
117 96.69
4 3.31%
116  โรงเรียนบ้านโนน 66
2 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
117  โรงเรียนบ้านสี่แยก 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.82
54 98.18
1 1.82%
118  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,048 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,148 6.03
เตี้ย  735 3.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,229 6.45
ผอมและเตี้ย  444 2.33
อ้วนและเตี้ย  258 1.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,234 79.98
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,814 คน


20.02%


Powered By www.thaieducation.net