ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 41
7 17.07
6 14.63
9 21.95
6 14.63
7 17.07
6 14.63
35 85.37%
2  โรงเรียนบ้าน ก.ม.80 308
240 77.92
0 0.00
13 4.22
0 0.00
3 0.97
52 16.88
256 83.12%
3  โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 184
32 17.39
27 14.67
34 18.48
15 8.15
20 10.87
56 30.43
128 69.57%
4  โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 148
35 23.65
25 16.89
19 12.84
17 11.49
5 3.38
47 31.76
101 68.24%
5  โรงเรียนอนุบาลนาดี 203
34 16.75
30 14.78
19 9.36
36 17.73
17 8.37
67 33.00
136 67.00%
6  โรงเรียนบ้านบุสูง 187
32 17.11
26 13.90
12 6.42
19 10.16
35 18.72
63 33.69
124 66.31%
7  โรงเรียนวัดปากแพรก 63
20 31.75
4 6.35
9 14.29
4 6.35
1 1.59
25 39.68
38 60.32%
8  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 40
16 40.00
5 12.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
16 40.00
24 60.00%
9  โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) 103
8 7.77
25 24.27
17 16.50
7 6.80
4 3.88
42 40.78
61 59.22%
10  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 51
6 11.76
2 3.92
7 13.73
6 11.76
9 17.65
21 41.18
30 58.82%
11  โรงเรียนวัดตันทาราม 41
6 14.63
2 4.88
2 4.88
10 24.39
4 9.76
17 41.46
24 58.54%
12  โรงเรียนบ้านหนองจิก 88
3 3.41
12 13.64
17 19.32
17 19.32
2 2.27
37 42.05
51 57.95%
13  โรงเรียนบ่อทองวิทยา 135
13 9.63
16 11.85
11 8.15
13 9.63
24 17.78
58 42.96
77 57.04%
14  โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 168
24 14.29
15 8.93
27 16.07
7 4.17
20 11.90
75 44.64
93 55.36%
15  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 156
23 14.74
17 10.90
27 17.31
17 10.90
2 1.28
70 44.87
86 55.13%
16  โรงเรียนบ้านพระปรง 176
21 11.93
17 9.66
15 8.52
10 5.68
25 14.20
88 50.00
88 50.00%
17  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 92
15 16.30
2 2.17
5 5.43
17 18.48
7 7.61
46 50.00
46 50.00%
18  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 302
27 8.94
18 5.96
47 15.56
30 9.93
28 9.27
152 50.33
150 49.67%
19  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 87
13 14.94
9 10.34
12 13.79
4 4.60
5 5.75
44 50.57
43 49.43%
20  โรงเรียนบ้านหนองบัว 62
3 4.84
20 32.26
4 6.45
1 1.61
2 3.23
32 51.61
30 48.39%
21  โรงเรียนบ้านวังบัวทอง 73
8 10.96
8 10.96
15 20.55
2 2.74
1 1.37
39 53.42
34 46.58%
22  โรงเรียนวัดปากน้ำ 51
5 9.80
4 7.84
8 15.69
6 11.76
0 0.00
28 54.90
23 45.10%
23  โรงเรียนบ้านชำโสม 113
15 13.27
2 1.77
9 7.96
17 15.04
7 6.19
63 55.75
50 44.25%
24  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 141
14 9.93
5 3.55
12 8.51
19 13.48
12 8.51
79 56.03
62 43.97%
25  โรงเรียนวัดโคกอุดม 318
42 13.21
38 11.95
18 5.66
19 5.97
20 6.29
181 56.92
137 43.08%
26  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 303
32 10.56
39 12.87
49 16.17
7 2.31
3 0.99
173 57.10
130 42.90%
27  โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 117
15 12.82
24 20.51
9 7.69
0 0.00
0 0.00
69 58.97
48 41.03%
28  โรงเรียนวัดเกาะแดง 61
10 16.39
1 1.64
3 4.92
11 18.03
0 0.00
36 59.02
25 40.98%
29  โรงเรียนบ้านเขากระแต 103
22 21.36
7 6.80
10 9.71
3 2.91
0 0.00
61 59.22
42 40.78%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 190
26 13.68
15 7.89
23 12.11
6 3.16
4 2.11
116 61.05
74 38.95%
31  โรงเรียนบ้านโคกลาน 27
0 0.00
2 7.41
2 7.41
6 22.22
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก 57
16 28.07
0 0.00
0 0.00
5 8.77
0 0.00
36 63.16
21 36.84%
33  โรงเรียนบ้านคลองตามั่น 75
11 14.67
7 9.33
8 10.67
1 1.33
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
34  โรงเรียนบ้านทับลาน 254
24 9.45
23 9.06
16 6.30
16 6.30
12 4.72
163 64.17
91 35.83%
35  โรงเรียนบ้านหนองโดน 94
13 13.83
5 5.32
15 15.96
0 0.00
0 0.00
61 64.89
33 35.11%
36  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 94
8 8.51
5 5.32
20 21.28
0 0.00
0 0.00
61 64.89
33 35.11%
37  โรงเรียนบ้านซ่ง 52
17 32.69
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
38  โรงเรียนบ้านโนนสูง 136
12 8.82
6 4.41
20 14.71
0 0.00
9 6.62
89 65.44
47 34.56%
39  โรงเรียนบ้านโคกสั้น 153
22 14.38
8 5.23
19 12.42
1 0.65
1 0.65
102 66.67
51 33.33%
40  โรงเรียนบ้านวังกวาง 125
10 8.00
7 5.60
18 14.40
6 4.80
0 0.00
84 67.20
41 32.80%
41  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 44
6 13.64
5 11.36
3 6.82
0 0.00
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
42  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 291
15 5.15
21 7.22
28 9.62
25 8.59
2 0.69
200 68.73
91 31.27%
43  โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก 97
6 6.19
5 5.15
17 17.53
2 2.06
0 0.00
67 69.07
30 30.93%
44  โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 105
6 5.71
9 8.57
10 9.52
6 5.71
1 0.95
73 69.52
32 30.48%
45  โรงเรียนบ้านปราสาท 63
4 6.35
3 4.76
12 19.05
0 0.00
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
46  โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 85
7 8.24
2 2.35
14 16.47
2 2.35
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
47  โรงเรียนบ้านเขาด้วน 175
16 9.14
6 3.43
28 16.00
0 0.00
0 0.00
125 71.43
50 28.57%
48  โรงเรียนบ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) 11
0 0.00
1 9.09
2 18.18
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
49  โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 235
34 14.47
13 5.53
12 5.11
4 1.70
1 0.43
171 72.77
64 27.23%
50  โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 123
19 15.45
4 3.25
8 6.50
2 1.63
0 0.00
90 73.17
33 26.83%
51  โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 156
9 5.77
7 4.49
11 7.05
8 5.13
6 3.85
115 73.72
41 26.28%
52  โรงเรียนบ้านวังรี 84
7 8.33
5 5.95
9 10.71
1 1.19
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
53  โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม 16
1 6.25
1 6.25
2 12.50
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
54  โรงเรียนบ้านไผ่ 120
6 5.00
12 10.00
8 6.67
2 1.67
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 139
7 5.04
9 6.47
14 10.07
1 0.72
1 0.72
107 76.98
32 23.02%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 464
20 4.31
26 5.60
57 12.28
0 0.00
0 0.00
361 77.80
103 22.20%
57  โรงเรียนบ้านหนองแหน 123
13 10.57
5 4.07
8 6.50
0 0.00
1 0.81
96 78.05
27 21.95%
58  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 55
4 7.27
0 0.00
2 3.64
2 3.64
4 7.27
43 78.18
12 21.82%
59  โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 206
16 7.77
4 1.94
22 10.68
2 0.97
0 0.00
162 78.64
44 21.36%
60  โรงเรียนบ้านกระเดียง 78
4 5.13
6 7.69
3 3.85
2 2.56
1 1.28
62 79.49
16 20.51%
61  โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 114
3 2.63
8 7.02
8 7.02
3 2.63
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
62  โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 155
7 4.52
6 3.87
15 9.68
1 0.65
0 0.00
126 81.29
29 18.71%
63  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 130
8 6.15
6 4.62
4 3.08
6 4.62
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
64  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง 49
6 12.24
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
65  โรงเรียนวัดรัตนชมภู 66
7 10.61
1 1.52
4 6.06
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
66  โรงเรียนบ้านทด 61
9 14.75
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
67  โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 235
18 7.66
0 0.00
22 9.36
2 0.85
0 0.00
193 82.13
42 17.87%
68  โรงเรียนวัดวังหวาย 45
1 2.22
1 2.22
6 13.33
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
69  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 65
2 3.08
1 1.54
2 3.08
5 7.69
1 1.54
54 83.08
11 16.92%
70  โรงเรียนบ้านคลองร่วม 96
4 4.17
3 3.13
9 9.38
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
71  โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 126
5 3.97
4 3.17
5 3.97
4 3.17
3 2.38
105 83.33
21 16.67%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 55
5 9.09
3 5.45
0 0.00
1 1.82
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
73  โรงเรียนวัดสารวนาราม 104
3 2.88
3 2.88
5 4.81
4 3.85
2 1.92
87 83.65
17 16.35%
74  โรงเรียนบ้านเขาปูน 76
4 5.26
3 3.95
5 6.58
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
75  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 103
8 7.77
1 0.97
7 6.80
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
76  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 85
4 4.71
4 4.71
4 4.71
0 0.00
1 1.18
72 84.71
13 15.29%
77  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 120
6 5.00
6 5.00
5 4.17
1 0.83
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
78  โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 167
3 1.80
1 0.60
19 11.38
1 0.60
0 0.00
143 85.63
24 14.37%
79  โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน 107
3 2.80
2 1.87
9 8.41
1 0.93
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
80  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 43
1 2.33
3 6.98
2 4.65
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
81  โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง 44
1 2.27
1 2.27
2 4.55
2 4.55
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
82  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 341
14 4.11
5 1.47
5 1.47
17 4.99
5 1.47
295 86.51
46 13.49%
83  โรงเรียนวัดหาดสูง 141
0 0.00
0 0.00
12 8.51
7 4.96
0 0.00
122 86.52
19 13.48%
84  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 82
2 2.44
2 2.44
5 6.10
2 2.44
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
85  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 187
12 6.42
0 0.00
11 5.88
2 1.07
0 0.00
162 86.63
25 13.37%
86  โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 139
2 1.44
2 1.44
13 9.35
1 0.72
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
87  โรงเรียนวัดเนินสูง 95
3 3.16
0 0.00
9 9.47
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
88  โรงเรียนบ้านขุนศรี 140
4 2.86
5 3.57
7 5.00
1 0.71
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
89  โรงเรียนบ้านหนองตลาด 50
6 12.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
90  โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
5 8.20
1 1.64
54 88.52
7 11.48%
91  โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) 210
3 1.43
3 1.43
17 8.10
0 0.00
0 0.00
187 89.05
23 10.95%
92  โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 131
1 0.76
3 2.29
10 7.63
0 0.00
0 0.00
117 89.31
14 10.69%
93  โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 151
6 3.97
4 2.65
5 3.31
0 0.00
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
94  โรงเรียนบ้านท่าอุดม 125
7 5.60
0 0.00
3 2.40
0 0.00
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
95  โรงเรียนบ้านคลองระกำ 101
1 0.99
2 1.98
5 4.95
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
96  โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 267
14 5.24
0 0.00
3 1.12
2 0.75
0 0.00
248 92.88
19 7.12%
97  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 57
0 0.00
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
98  โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 130
0 0.00
1 0.77
7 5.38
0 0.00
0 0.00
122 93.85
8 6.15%
99  โรงเรียนบ้านโคกกระจง 50
0 0.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
100  โรงเรียนบ้านหินเทิน 158
5 3.16
0 0.00
4 2.53
0 0.00
0 0.00
149 94.30
9 5.70%
101  โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 90
2 2.22
0 0.00
2 2.22
0 0.00
1 1.11
85 94.44
5 5.56%
102  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 108
0 0.00
0 0.00
3 2.78
3 2.78
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
103  โรงเรียนบ้านหนองหอย 90
1 1.11
0 0.00
2 2.22
0 0.00
2 2.22
85 94.44
5 5.56%
104  โรงเรียนบ้านแก่ง 59
3 5.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
105  โรงเรียนบรรหารวิทยา 279
5 1.79
5 1.79
2 0.72
1 0.36
0 0.00
266 95.34
13 4.66%
106  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 89
0 0.00
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
86 96.63
3 3.37%
107  โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 122
1 0.82
0 0.00
3 2.46
0 0.00
0 0.00
118 96.72
4 3.28%
108  โรงเรียนบ้านโคกหอม 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
109  โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 136
0 0.00
0 0.00
2 1.47
0 0.00
0 0.00
134 98.53
2 1.47%
110  โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนวัดย่านรี 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,573 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,300 9.58
เตี้ย  718 5.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,132 8.34
ผอมและเตี้ย  493 3.63
อ้วนและเตี้ย  322 2.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,608 70.79
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,965 คน


29.21%


Powered By www.thaieducation.net