ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 114
23 20.18
32 28.07
28 24.56
14 12.28
17 14.91
0 0.00
114 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) 50
30 60.00
16 32.00
1 2.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
50 100.00%
3  โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 61
23 37.70
11 18.03
12 19.67
7 11.48
8 13.11
0 0.00
61 100.00%
4  โรงเรียนวัดสระข่อย 116
23 19.83
18 15.52
16 13.79
13 11.21
29 25.00
17 14.66
99 85.34%
5  โรงเรียนบ้านหนองหอย 76
43 56.58
0 0.00
7 9.21
1 1.32
0 0.00
25 32.89
51 67.11%
6  โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 33
10 30.30
0 0.00
8 24.24
3 9.09
0 0.00
12 36.36
21 63.64%
7  โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 295
37 12.54
18 6.10
56 18.98
13 4.41
31 10.51
140 47.46
155 52.54%
8  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 75
13 17.33
4 5.33
9 12.00
4 5.33
9 12.00
36 48.00
39 52.00%
9  โรงเรียนวัดแสงสว่าง 71
10 14.08
9 12.68
6 8.45
9 12.68
2 2.82
35 49.30
36 50.70%
10  โรงเรียนวัดหัวกรด 103
3 2.91
5 4.85
16 15.53
8 7.77
20 19.42
51 49.51
52 50.49%
11  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 151
35 23.18
17 11.26
20 13.25
0 0.00
0 0.00
79 52.32
72 47.68%
12  โรงเรียน ชุมชนวัดหนองจวง 193
28 14.51
17 8.81
19 9.84
28 14.51
0 0.00
101 52.33
92 47.67%
13  โรงเรียนบ้านหว้าเอน 119
19 15.97
11 9.24
12 10.08
9 7.56
5 4.20
63 52.94
56 47.06%
14  โรงเรียนบ้านบางขาม 87
8 9.20
7 8.05
16 18.39
7 8.05
0 0.00
49 56.32
38 43.68%
15  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 112
10 8.93
1 0.89
32 28.57
3 2.68
1 0.89
65 58.04
47 41.96%
16  โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 404
87 21.53
0 0.00
81 20.05
1 0.25
0 0.00
235 58.17
169 41.83%
17  โรงเรียน บ้านเนินหอม 122
11 9.02
13 10.66
5 4.10
9 7.38
12 9.84
72 59.02
50 40.98%
18  โรงเรียนบ้านท่าตูม 364
115 31.59
0 0.00
32 8.79
0 0.00
0 0.00
217 59.62
147 40.38%
19  โรงเรียนบ้านวังทะลุ 274
11 4.01
53 19.34
29 10.58
3 1.09
9 3.28
169 61.68
105 38.32%
20  โรงเรียน บ้านแหลมหิน 524
29 5.53
35 6.68
75 14.31
30 5.73
24 4.58
331 63.17
193 36.83%
21  โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 196
25 12.76
5 2.55
38 19.39
4 2.04
0 0.00
124 63.27
72 36.73%
22  โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 66
7 10.61
8 12.12
3 4.55
3 4.55
2 3.03
43 65.15
23 34.85%
23  โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 143
7 4.90
8 5.59
31 21.68
0 0.00
3 2.10
94 65.73
49 34.27%
24  โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 200
18 9.00
11 5.50
20 10.00
19 9.50
0 0.00
132 66.00
68 34.00%
25  โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 103
8 7.77
9 8.74
6 5.83
6 5.83
6 5.83
68 66.02
35 33.98%
26  โรงเรียนบ้านประพาส 613
93 15.17
28 4.57
74 12.07
6 0.98
4 0.65
408 66.56
205 33.44%
27  โรงเรียนวัดหาดสะแก 84
8 9.52
6 7.14
12 14.29
2 2.38
0 0.00
56 66.67
28 33.33%
28  โรงเรียน วัดลำดวน 162
9 5.56
7 4.32
26 16.05
7 4.32
1 0.62
112 69.14
50 30.86%
29  โรงเรียนวัดหนองโพรง 152
13 8.55
7 4.61
24 15.79
2 1.32
0 0.00
106 69.74
46 30.26%
30  โรงเรียนวัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) 149
6 4.03
7 4.70
31 20.81
0 0.00
1 0.67
104 69.80
45 30.20%
31  โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 120
16 13.33
3 2.50
11 9.17
4 3.33
2 1.67
84 70.00
36 30.00%
32  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 714
42 5.88
62 8.68
97 13.59
11 1.54
1 0.14
501 70.17
213 29.83%
33  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 75
4 5.33
1 1.33
9 12.00
6 8.00
2 2.67
53 70.67
22 29.33%
34  โรงเรียนบ้านวังขอน 139
8 5.76
8 5.76
8 5.76
8 5.76
8 5.76
99 71.22
40 28.78%
35  โรงเรียนวัดบางเตย 161
7 4.35
4 2.48
32 19.88
3 1.86
0 0.00
115 71.43
46 28.57%
36  โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
37  โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 49
2 4.08
0 0.00
10 20.41
2 4.08
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
38  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 53
7 13.21
2 3.77
4 7.55
2 3.77
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
39  โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 155
11 7.10
13 8.39
4 2.58
7 4.52
8 5.16
112 72.26
43 27.74%
40  โรงเรียนวัดศรีมงคล 131
7 5.34
3 2.29
19 14.50
3 2.29
3 2.29
96 73.28
35 26.72%
41  โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 305
26 8.52
9 2.95
14 4.59
13 4.26
19 6.23
224 73.44
81 26.56%
42  โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 53
5 9.43
4 7.55
3 5.66
0 0.00
2 3.77
39 73.58
14 26.42%
43  โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 393
30 7.63
7 1.78
59 15.01
5 1.27
0 0.00
292 74.30
101 25.70%
44  โรงเรียนวัดลิรัญดอน 55
10 18.18
4 7.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
45  โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
5 12.50
2 5.00
30 75.00
10 25.00%
46  โรงเรียนวัดบางคาง 16
3 18.75
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
47  โรงเรียนวัดหัวไผ่ 52
0 0.00
0 0.00
13 25.00
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
48  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
49  โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 32
0 0.00
2 6.25
6 18.75
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
50  โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 174
9 5.17
3 1.72
18 10.34
3 1.72
9 5.17
132 75.86
42 24.14%
51  โรงเรียนวัดอินทาราม 104
4 3.85
1 0.96
17 16.35
3 2.88
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
52  โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 92
3 3.26
4 4.35
15 16.30
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
53  โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 486
27 5.56
29 5.97
39 8.02
18 3.70
0 0.00
373 76.75
113 23.25%
54  โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 78
0 0.00
0 0.00
13 16.67
0 0.00
5 6.41
60 76.92
18 23.08%
55  โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1756
89 5.07
0 0.00
316 18.00
0 0.00
0 0.00
1351 76.94
405 23.06%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) 188
2 1.06
9 4.79
26 13.83
0 0.00
6 3.19
145 77.13
43 22.87%
57  โรงเรียน บ้านดงบัง 192
3 1.56
7 3.65
32 16.67
0 0.00
1 0.52
149 77.60
43 22.40%
58  โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 354
9 2.54
12 3.39
57 16.10
1 0.28
0 0.00
275 77.68
79 22.32%
59  โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 105
3 2.86
1 0.95
15 14.29
4 3.81
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
60  โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 47
1 2.13
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
61  โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 57
1 1.75
0 0.00
11 19.30
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
62  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 62
1 1.61
3 4.84
9 14.52
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
63  โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 24
2 8.33
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
64  โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 274
12 4.38
11 4.01
32 11.68
2 0.73
0 0.00
217 79.20
57 20.80%
65  โรงเรียนวัดไชยมงคล 87
4 4.60
1 1.15
8 9.20
5 5.75
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
66  โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 102
4 3.92
6 5.88
11 10.78
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 297
7 2.36
5 1.68
38 12.79
11 3.70
0 0.00
236 79.46
61 20.54%
68  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
69  โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) 96
3 3.13
3 3.13
11 11.46
2 2.08
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
70  โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 671
25 3.73
25 3.73
24 3.58
38 5.66
20 2.98
539 80.33
132 19.67%
71  โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 210
10 4.76
12 5.71
18 8.57
0 0.00
1 0.48
169 80.48
41 19.52%
72  โรงเรียนวัดไผ่งาม 93
0 0.00
0 0.00
14 15.05
4 4.30
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
73  โรงเรียนวัดเนินผาสุก 90
7 7.78
1 1.11
6 6.67
2 2.22
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
74  โรงเรียนวัดบุฝ้าย 87
9 10.34
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
75  โรงเรียนวัดสระมะเขือ 35
3 8.57
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
76  โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 318
5 1.57
7 2.20
11 3.46
12 3.77
18 5.66
265 83.33
53 16.67%
77  โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 100
9 9.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
78  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 133
13 9.77
0 0.00
8 6.02
0 0.00
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
79  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
80  โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 457
11 2.41
10 2.19
14 3.06
15 3.28
17 3.72
390 85.34
67 14.66%
81  โรงเรียนบ้านมาบเหียง 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
0 0.00
1 2.44
35 85.37
6 14.63%
82  โรงเรียนวัดบ้านพระ 55
3 5.45
2 3.64
3 5.45
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
83  โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 76
3 3.95
0 0.00
5 6.58
3 3.95
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
84  โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 72
1 1.39
3 4.17
6 8.33
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
85  โรงเรียนบ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) 30
4 13.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
86  โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 60
2 3.33
1 1.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
87  โรงเรียนวัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
88  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 101
1 0.99
0 0.00
12 11.88
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
89  โรงเรียน บ่อแร่-ธารเลา 48
4 8.33
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
90  โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 137
2 1.46
2 1.46
4 2.92
7 5.11
2 1.46
120 87.59
17 12.41%
91  โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 59
4 6.78
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
92  โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร 47
4 8.51
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
93  โรงเรียน วัดเนินสูง 67
3 4.48
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
94  โรงเรียนวัดทุ่งสบก 68
1 1.47
1 1.47
4 5.88
0 0.00
1 1.47
61 89.71
7 10.29%
95  โรงเรียนนิคมพัฒนา 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
96  โรงเรียนวัดขิงกระชาย 93
1 1.08
1 1.08
3 3.23
1 1.08
2 2.15
85 91.40
8 8.60%
97  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 95
3 3.16
1 1.05
3 3.16
0 0.00
1 1.05
87 91.58
8 8.42%
98  โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 99
0 0.00
0 0.00
1 1.01
6 6.06
1 1.01
91 91.92
8 8.08%
99  โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 76
1 1.32
2 2.63
1 1.32
1 1.32
1 1.32
70 92.11
6 7.89%
100  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
101  โรงเรียนวัดดงไชยมัน 14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
102  โรงเรียน วัดประชาวาส 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
103  โรงเรียนหัวซาวิทยา 82
2 2.44
0 0.00
2 2.44
1 1.22
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
104  โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 93
0 0.00
0 0.00
3 3.23
2 2.15
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
105  โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 66
1 1.52
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
106  โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 135
1 0.74
2 1.48
0 0.00
0 0.00
3 2.22
129 95.56
6 4.44%
107  โรงเรียนวัดนพคุณทอง 74
1 1.35
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
108  โรงเรียนวัดบุพพาราม 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
1 1.96
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
109  โรงเรียนบ้านหนองชะอม 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
1 1.82
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
110  โรงเรียนบ้านด่าน 63
1 1.59
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
111  โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
112  โรงเรียนวัดบ้านโนน 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.22
88 97.78
2 2.22%
113  โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 92
1 1.09
1 1.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 97.83
2 2.17%
114  โรงเรียนบ้านเขานันทา 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนวัดบุยายใบ 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนวัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนวัดเกาะลอย 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,064 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,267 7.42
เตี้ย  653 3.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,913 11.21
ผอมและเตี้ย  430 2.52
อ้วนและเตี้ย  324 1.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,477 73.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,587 คน


26.88%


Powered By www.thaieducation.net