ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระยอง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 87 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 934
120 12.85
108 11.56
180 19.27
58 6.21
71 7.60
397 42.51
537 57.49%
2  โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 85
15 17.65
6 7.06
13 15.29
4 4.71
9 10.59
38 44.71
47 55.29%
3  โรงเรียนวัดคงคาวราราม 205
21 10.24
24 11.71
16 7.80
32 15.61
8 3.90
104 50.73
101 49.27%
4  โรงเรียน บ้านสีระมัน 101
13 12.87
21 20.79
11 10.89
3 2.97
0 0.00
53 52.48
48 47.52%
5  โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 488
56 11.48
34 6.97
105 21.52
27 5.53
0 0.00
266 54.51
222 45.49%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 147
16 10.88
20 13.61
27 18.37
0 0.00
0 0.00
84 57.14
63 42.86%
7  โรงเรียน วัดกะแส 209
59 28.23
9 4.31
18 8.61
1 0.48
0 0.00
122 58.37
87 41.63%
8  โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 228
25 10.96
22 9.65
37 16.23
1 0.44
1 0.44
142 62.28
86 37.72%
9  โรงเรียนวัดเกาะลอย 146
15 10.27
10 6.85
16 10.96
4 2.74
5 3.42
96 65.75
50 34.25%
10  โรงเรียนวัดคลองปูน 205
18 8.78
6 2.93
42 20.49
0 0.00
0 0.00
139 67.80
66 32.20%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 168
10 5.95
10 5.95
22 13.10
8 4.76
2 1.19
116 69.05
52 30.95%
12  โรงเรียนวัดเนินทราย 87
6 6.90
1 1.15
16 18.39
3 3.45
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
13  โรงเรียนวัดป่ายุบ 164
14 8.54
8 4.88
12 7.32
10 6.10
3 1.83
117 71.34
47 28.66%
14  โรงเรียน วัดสมอโพรง 84
5 5.95
2 2.38
10 11.90
6 7.14
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
15  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 82
7 8.54
3 3.66
11 13.41
0 0.00
1 1.22
60 73.17
22 26.83%
16  โรงเรียนบ้านเขาตลาด 112
14 12.50
3 2.68
11 9.82
1 0.89
1 0.89
82 73.21
30 26.79%
17  โรงเรียนบ้านชำสมอ 128
5 3.91
8 6.25
6 4.69
5 3.91
10 7.81
94 73.44
34 26.56%
18  โรงเรียน วัดหนองกะพ้อ 170
20 11.76
4 2.35
21 12.35
0 0.00
0 0.00
125 73.53
45 26.47%
19  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 165
12 7.27
9 5.45
20 12.12
2 1.21
0 0.00
122 73.94
43 26.06%
20  โรงเรียนบ้านศรีประชา 135
13 9.63
6 4.44
14 10.37
1 0.74
0 0.00
101 74.81
34 25.19%
21  โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 267
9 3.37
10 3.75
17 6.37
9 3.37
22 8.24
200 74.91
67 25.09%
22  โรงเรียนบ้านชุมแสง 652
60 9.20
37 5.67
56 8.59
9 1.38
1 0.15
489 75.00
163 25.00%
23  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 2053
124 6.04
47 2.29
339 16.51
0 0.00
0 0.00
1543 75.16
510 24.84%
24  โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 246
17 6.91
9 3.66
20 8.13
7 2.85
8 3.25
185 75.20
61 24.80%
25  โรงเรียนวัดเขาสำรอง 90
6 6.67
4 4.44
0 0.00
5 5.56
7 7.78
68 75.56
22 24.44%
26  โรงเรียนวัดจำรุง 50
3 6.00
1 2.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
27  โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 124
7 5.65
16 12.90
6 4.84
0 0.00
0 0.00
95 76.61
29 23.39%
28  โรงเรียนบ้านวังหิน 360
17 4.72
24 6.67
39 10.83
3 0.83
1 0.28
276 76.67
84 23.33%
29  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 83
1 1.20
3 3.61
15 18.07
0 0.00
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
30  โรงเรียนวัดวังหว้า 121
5 4.13
8 6.61
8 6.61
4 3.31
2 1.65
94 77.69
27 22.31%
31  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 86
2 2.33
8 9.30
9 10.47
0 0.00
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
32  โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 298
17 5.70
11 3.69
33 11.07
4 1.34
0 0.00
233 78.19
65 21.81%
33  โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 240
12 5.00
3 1.25
35 14.58
2 0.83
0 0.00
188 78.33
52 21.67%
34  โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 191
14 7.33
11 5.76
10 5.24
3 1.57
3 1.57
150 78.53
41 21.47%
35  โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 771
44 5.71
22 2.85
90 11.67
7 0.91
0 0.00
608 78.86
163 21.14%
36  โรงเรียน บ้านมะเดื่อ 154
9 5.84
9 5.84
12 7.79
1 0.65
0 0.00
123 79.87
31 20.13%
37  โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 502
20 3.98
10 1.99
70 13.94
0 0.00
0 0.00
402 80.08
100 19.92%
38  โรงเรียนบ้านหนองคุย 126
4 3.17
2 1.59
10 7.94
2 1.59
7 5.56
101 80.16
25 19.84%
39  โรงเรียน วัดพลงไสว 139
6 4.32
2 1.44
19 13.67
0 0.00
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
40  โรงเรียนวัดเนินยาง 88
5 5.68
4 4.55
7 7.95
1 1.14
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
41  โรงเรียน วัดบ้านนา 145
8 5.52
0 0.00
20 13.79
0 0.00
0 0.00
117 80.69
28 19.31%
42  โรงเรียน วัดท่ากง 146
13 8.90
5 3.42
10 6.85
0 0.00
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
43  โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 94
3 3.19
7 7.45
8 8.51
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
44  โรงเรียน วัดบุนนาค 142
11 7.75
2 1.41
14 9.86
0 0.00
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
45  โรงเรียน วัดโพธิ์ทอง 133
4 3.01
4 3.01
3 2.26
7 5.26
7 5.26
108 81.20
25 18.80%
46  โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 80
2 2.50
1 1.25
11 13.75
1 1.25
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
47  โรงเรียน บ้านหนองไทร 97
7 7.22
1 1.03
10 10.31
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
48  โรงเรียนวัดกองดิน 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
5 9.80
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
49  โรงเรียน บ้านยางเอน 162
8 4.94
5 3.09
15 9.26
0 0.00
0 0.00
134 82.72
28 17.28%
50  โรงเรียน บ้านน้ำกร่อย 101
5 4.95
3 2.97
3 2.97
5 4.95
1 0.99
84 83.17
17 16.83%
51  โรงเรียน วัดคลองชากพง 117
0 0.00
3 2.56
15 12.82
0 0.00
1 0.85
98 83.76
19 16.24%
52  โรงเรียน บ้านเต้าปูนหาย 63
2 3.17
0 0.00
6 9.52
2 3.17
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
53  โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 210
4 1.90
4 1.90
25 11.90
0 0.00
0 0.00
177 84.29
33 15.71%
54  โรงเรียน บ้านหนองน้ำขุ่น 160
9 5.63
12 7.50
0 0.00
4 2.50
0 0.00
135 84.38
25 15.63%
55  โรงเรียน บ้านห้วงหิน 90
4 4.44
5 5.56
4 4.44
0 0.00
1 1.11
76 84.44
14 15.56%
56  โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 95
6 6.32
0 0.00
8 8.42
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
57  โรงเรียนบ้านชงโค 82
3 3.66
3 3.66
3 3.66
3 3.66
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
58  โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 82
5 6.10
2 2.44
4 4.88
1 1.22
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
59  โรงเรียน บ้านคลองไผ่ 112
6 5.36
7 6.25
3 2.68
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
60  โรงเรียนวัดชากมะกรูด 126
8 6.35
0 0.00
8 6.35
2 1.59
0 0.00
108 85.71
18 14.29%
61  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 108
6 5.56
4 3.70
4 3.70
1 0.93
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
62  โรงเรียนวัดพังราด 36
1 2.78
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
63  โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 161
2 1.24
7 4.35
10 6.21
0 0.00
0 0.00
142 88.20
19 11.80%
64  โรงเรียนวัดเขากะโดน 60
1 1.67
1 1.67
3 5.00
0 0.00
2 3.33
53 88.33
7 11.67%
65  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 135
5 3.70
1 0.74
2 1.48
3 2.22
4 2.96
120 88.89
15 11.11%
66  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 117
0 0.00
0 0.00
6 5.13
6 5.13
0 0.00
105 89.74
12 10.26%
67  โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 79
3 3.80
0 0.00
3 3.80
2 2.53
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
68  โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 181
4 2.21
4 2.21
9 4.97
0 0.00
0 0.00
164 90.61
17 9.39%
69  โรงเรียน บ้านเนินหย่อง 219
6 2.74
2 0.91
10 4.57
1 0.46
1 0.46
199 90.87
20 9.13%
70  โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) 124
4 3.23
0 0.00
7 5.65
0 0.00
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
71  โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 58
4 6.90
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
72  โรงเรียน บ้านเจริญสุข 140
4 2.86
6 4.29
2 1.43
0 0.00
0 0.00
128 91.43
12 8.57%
73  โรงเรียนวัดเขาน้อย 121
1 0.83
2 1.65
5 4.13
0 0.00
0 0.00
113 93.39
8 6.61%
74  โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 145
2 1.38
4 2.76
3 2.07
0 0.00
0 0.00
136 93.79
9 6.21%
75  โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 81
0 0.00
0 0.00
4 4.94
0 0.00
1 1.23
76 93.83
5 6.17%
76  โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 118
2 1.69
2 1.69
3 2.54
0 0.00
0 0.00
111 94.07
7 5.93%
77  โรงเรียนบ้านสองสลึง 272
0 0.00
0 0.00
15 5.51
0 0.00
0 0.00
257 94.49
15 5.51%
78  โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
79  โรงเรียนบ้านน้ำใส 83
0 0.00
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
80  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 535
6 1.12
4 0.75
5 0.93
5 0.93
5 0.93
510 95.33
25 4.67%
81  โรงเรียน บ้านคลองทุเรียน 65
1 1.54
0 0.00
1 1.54
0 0.00
1 1.54
62 95.38
3 4.62%
82  โรงเรียนบ้านยางงาม 117
1 0.85
0 0.00
2 1.71
1 0.85
1 0.85
112 95.73
5 4.27%
83  โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
84  โรงเรียน วัดมงคลวุฒาวาส 226
1 0.44
0 0.00
7 3.10
0 0.00
0 0.00
218 96.46
8 3.54%
85  โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 65
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
86  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 539
4 0.74
0 0.00
5 0.93
0 0.00
0 0.00
530 98.33
9 1.67%
87  โรงเรียน วัดสันติวัน 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,897 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,012 5.99
เตี้ย  657 3.89
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,705 10.09
ผอมและเตี้ย  273 1.62
อ้วนและเตี้ย  187 1.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,063 77.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,834 คน


22.69%


Powered By www.thaieducation.net