ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 232
33 14.22
0 0.00
35 15.09
0 0.00
164 70.69
0 0.00
232 100.00%
2  โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 42
22 52.38
14 33.33
5 11.90
0 0.00
0 0.00
1 2.38
41 97.62%
3  โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 296
22 7.43
31 10.47
25 8.45
65 21.96
56 18.92
97 32.77
199 67.23%
4  โรงเรียนบ้านเขานมนาง 140
7 5.00
7 5.00
17 12.14
22 15.71
29 20.71
58 41.43
82 58.57%
5  โรงเรียนวัดหนองผักชี 70
8 11.43
7 10.00
18 25.71
4 5.71
0 0.00
33 47.14
37 52.86%
6  โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 229
34 14.85
21 9.17
52 22.71
14 6.11
0 0.00
108 47.16
121 52.84%
7  โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง 35
6 17.14
1 2.86
10 28.57
1 2.86
0 0.00
17 48.57
18 51.43%
8  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 162
6 3.70
8 4.94
25 15.43
14 8.64
29 17.90
80 49.38
82 50.62%
9  โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 259
47 18.15
36 13.90
22 8.49
26 10.04
0 0.00
128 49.42
131 50.58%
10  โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 64
11 17.19
7 10.94
8 12.50
3 4.69
3 4.69
32 50.00
32 50.00%
11  โรงเรียนวัดบ้านหมาก 66
9 13.64
4 6.06
8 12.12
3 4.55
9 13.64
33 50.00
33 50.00%
12  โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 263
40 15.21
34 12.93
24 9.13
22 8.37
7 2.66
136 51.71
127 48.29%
13  โรงเรียนวัดหนองโรง 104
8 7.69
14 13.46
11 10.58
0 0.00
14 13.46
57 54.81
47 45.19%
14  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 150
26 17.33
13 8.67
23 15.33
2 1.33
2 1.33
84 56.00
66 44.00%
15  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 217
54 24.88
0 0.00
37 17.05
0 0.00
0 0.00
126 58.06
91 41.94%
16  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 78
16 20.51
3 3.85
13 16.67
0 0.00
0 0.00
46 58.97
32 41.03%
17  โรงเรียนบ้านซับดินดำ 83
11 13.25
6 7.23
16 19.28
1 1.20
0 0.00
49 59.04
34 40.96%
18  โรงเรียนวัดป่าไผ่ 375
28 7.47
34 9.07
29 7.73
30 8.00
31 8.27
223 59.47
152 40.53%
19  โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 774
70 9.04
9 1.16
73 9.43
79 10.21
79 10.21
464 59.95
310 40.05%
20  โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 900
95 10.56
55 6.11
173 19.22
21 2.33
10 1.11
546 60.67
354 39.33%
21  โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) 44
9 20.45
4 9.09
3 6.82
0 0.00
1 2.27
27 61.36
17 38.64%
22  โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 306
56 18.30
11 3.59
45 14.71
6 1.96
0 0.00
188 61.44
118 38.56%
23  โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น 65
13 20.00
1 1.54
9 13.85
2 3.08
0 0.00
40 61.54
25 38.46%
24  โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 76
9 11.84
4 5.26
7 9.21
9 11.84
0 0.00
47 61.84
29 38.16%
25  โรงเรียนวัดท่าคล้อ 95
0 0.00
15 15.79
20 21.05
0 0.00
1 1.05
59 62.11
36 37.89%
26  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 223
11 4.93
6 2.69
22 9.87
17 7.62
28 12.56
139 62.33
84 37.67%
27  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 298
35 11.74
5 1.68
49 16.44
22 7.38
0 0.00
187 62.75
111 37.25%
28  โรงเรียนวัดโป่งมงคล 62
8 12.90
2 3.23
13 20.97
0 0.00
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
29  โรงเรียนบ้านโป่งไทร 178
11 6.18
13 7.30
25 14.04
9 5.06
8 4.49
112 62.92
66 37.08%
30  โรงเรียนวัดขอนหอม 58
11 18.97
0 0.00
10 17.24
0 0.00
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
31  โรงเรียนบ้านผังสามัคคี 128
24 18.75
0 0.00
22 17.19
0 0.00
0 0.00
82 64.06
46 35.94%
32  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 114
10 8.77
5 4.39
20 17.54
3 2.63
2 1.75
74 64.91
40 35.09%
33  โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 637
87 13.66
47 7.38
66 10.36
10 1.57
13 2.04
414 64.99
223 35.01%
34  โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 334
13 3.89
20 5.99
14 4.19
33 9.88
34 10.18
220 65.87
114 34.13%
35  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 87
9 10.34
2 2.30
16 18.39
2 2.30
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
36  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) 189
6 3.17
16 8.47
38 20.11
1 0.53
1 0.53
127 67.20
62 32.80%
37  โรงเรียนวัดเจริญธรรม 194
14 7.22
10 5.15
19 9.79
6 3.09
12 6.19
133 68.56
61 31.44%
38  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 128
14 10.94
7 5.47
17 13.28
2 1.56
0 0.00
88 68.75
40 31.25%
39  โรงเรียนวัดโคกกลาง 32
2 6.25
2 6.25
4 12.50
1 3.13
1 3.13
22 68.75
10 31.25%
40  โรงเรียนวัดลำบัว 173
15 8.67
8 4.62
30 17.34
0 0.00
0 0.00
120 69.36
53 30.64%
41  โรงเรียนวัดสร้างบุญ 79
12 15.19
4 5.06
7 8.86
1 1.27
0 0.00
55 69.62
24 30.38%
42  โรงเรียนวัดบ้านจาน 90
4 4.44
1 1.11
22 24.44
0 0.00
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
43  โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 111
8 7.21
10 9.01
15 13.51
0 0.00
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
44  โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี 61
4 6.56
7 11.48
4 6.56
2 3.28
1 1.64
43 70.49
18 29.51%
45  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 133
7 5.26
5 3.76
27 20.30
0 0.00
0 0.00
94 70.68
39 29.32%
46  โรงเรียนวัดบ้านดอน 159
12 7.55
8 5.03
16 10.06
4 2.52
6 3.77
113 71.07
46 28.93%
47  โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 45
4 8.89
0 0.00
9 20.00
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
48  โรงเรียนวัดชำผักแพว 203
23 11.33
6 2.96
21 10.34
7 3.45
1 0.49
145 71.43
58 28.57%
49  โรงเรียนวัดบึงไม้ 140
8 5.71
9 6.43
16 11.43
3 2.14
4 2.86
100 71.43
40 28.57%
50  โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 101
9 8.91
1 0.99
15 14.85
1 0.99
1 0.99
74 73.27
27 26.73%
51  โรงเรียนบ้านท่าพลู 114
6 5.26
6 5.26
16 14.04
2 1.75
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
52  โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 103
14 13.59
4 3.88
8 7.77
1 0.97
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
53  โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 144
14 9.72
4 2.78
8 5.56
3 2.08
8 5.56
107 74.31
37 25.69%
54  โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 152
4 2.63
2 1.32
24 15.79
9 5.92
0 0.00
113 74.34
39 25.66%
55  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 55
9 16.36
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
56  โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 52
4 7.69
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
57  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 282
21 7.45
12 4.26
26 9.22
6 2.13
4 1.42
213 75.53
69 24.47%
58  โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) 540
20 3.70
14 2.59
97 17.96
0 0.00
1 0.19
408 75.56
132 24.44%
59  โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 403
13 3.23
30 7.44
55 13.65
0 0.00
0 0.00
305 75.68
98 24.32%
60  โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 107
1 0.93
0 0.00
25 23.36
0 0.00
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
61  โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 253
11 4.35
7 2.77
43 17.00
0 0.00
0 0.00
192 75.89
61 24.11%
62  โรงเรียนบ้านซับบอน 79
6 7.59
2 2.53
11 13.92
0 0.00
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
63  โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) 170
5 2.94
17 10.00
16 9.41
2 1.18
0 0.00
130 76.47
40 23.53%
64  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 222
10 4.50
12 5.41
29 13.06
1 0.45
0 0.00
170 76.58
52 23.42%
65  โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 477
4 0.84
11 2.31
79 16.56
17 3.56
0 0.00
366 76.73
111 23.27%
66  โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 149
11 7.38
4 2.68
18 12.08
1 0.67
0 0.00
115 77.18
34 22.82%
67  โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 141
10 7.09
4 2.84
18 12.77
0 0.00
0 0.00
109 77.30
32 22.70%
68  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 40
3 7.50
0 0.00
3 7.50
2 5.00
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
69  โรงเรียนวัดหนองครก 134
7 5.22
1 0.75
22 16.42
0 0.00
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
70  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 81
3 3.70
6 7.41
4 4.94
2 2.47
3 3.70
63 77.78
18 22.22%
71  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 172
18 10.47
4 2.33
12 6.98
3 1.74
1 0.58
134 77.91
38 22.09%
72  โรงเรียนวัดโคกกรุง 250
12 4.80
10 4.00
32 12.80
1 0.40
0 0.00
195 78.00
55 22.00%
73  โรงเรียนวัดบ่อโศรก 83
0 0.00
0 0.00
15 18.07
3 3.61
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
74  โรงเรียนบ้านหินซ้อน 97
7 7.22
2 2.06
12 12.37
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
75  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 97
8 8.25
0 0.00
13 13.40
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
76  โรงเรียนวัดเตาปูน 197
6 3.05
3 1.52
19 9.64
11 5.58
3 1.52
155 78.68
42 21.32%
77  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 47
4 8.51
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
78  โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 80
2 2.50
4 5.00
8 10.00
2 2.50
1 1.25
63 78.75
17 21.25%
79  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม 113
6 5.31
2 1.77
14 12.39
2 1.77
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
80  โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 128
7 5.47
2 1.56
18 14.06
0 0.00
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
81  โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม 57
4 7.02
1 1.75
4 7.02
3 5.26
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
82  โรงเรียนบ้านคลองไทร 67
0 0.00
2 2.99
6 8.96
0 0.00
6 8.96
53 79.10
14 20.90%
83  โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) 98
6 6.12
4 4.08
10 10.20
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
84  โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 145
4 2.76
10 6.90
9 6.21
6 4.14
0 0.00
116 80.00
29 20.00%
85  โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 783
16 2.04
22 2.81
42 5.36
26 3.32
41 5.24
636 81.23
147 18.77%
86  โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 160
6 3.75
2 1.25
17 10.63
5 3.13
0 0.00
130 81.25
30 18.75%
87  โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 97
0 0.00
2 2.06
16 16.49
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
88  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 141
10 7.09
3 2.13
13 9.22
0 0.00
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
89  โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 114
5 4.39
2 1.75
14 12.28
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
90  โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 71
2 2.82
2 2.82
0 0.00
0 0.00
9 12.68
58 81.69
13 18.31%
91  โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 179
10 5.59
6 3.35
13 7.26
2 1.12
0 0.00
148 82.68
31 17.32%
92  โรงเรียนบ้านซับกระดาน 56
1 1.79
0 0.00
7 12.50
1 1.79
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
93  โรงเรียนบ้านซับพริก 211
13 6.16
0 0.00
20 9.48
0 0.00
0 0.00
178 84.36
33 15.64%
94  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 174
8 4.60
9 5.17
9 5.17
1 0.57
0 0.00
147 84.48
27 15.52%
95  โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 136
5 3.68
5 3.68
11 8.09
0 0.00
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
96  โรงเรียนวัดบุรีการาม 92
5 5.43
6 6.52
3 3.26
0 0.00
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
97  โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 275
14 5.09
1 0.36
26 9.45
0 0.00
0 0.00
234 85.09
41 14.91%
98  โรงเรียนวัดคำพราน 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
2 5.56
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
99  โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 80
2 2.50
0 0.00
6 7.50
0 0.00
3 3.75
69 86.25
11 13.75%
100  โรงเรียนวัดนาบุญ 230
11 4.78
8 3.48
11 4.78
1 0.43
0 0.00
199 86.52
31 13.48%
101  โรงเรียนบ้านหัวถนน 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
3 4.41
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
102  โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 136
7 5.15
0 0.00
11 8.09
0 0.00
0 0.00
118 86.76
18 13.24%
103  โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 78
3 3.85
1 1.28
6 7.69
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
104  โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 190
14 7.37
0 0.00
10 5.26
0 0.00
0 0.00
166 87.37
24 12.63%
105  โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 80
2 2.50
2 2.50
2 2.50
2 2.50
2 2.50
70 87.50
10 12.50%
106  โรงเรียนวัดบ้านลาด 80
4 5.00
2 2.50
2 2.50
2 2.50
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
107  โรงเรียนวัดโพนทอง 48
0 0.00
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
108  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 167
8 4.79
1 0.60
11 6.59
0 0.00
0 0.00
147 88.02
20 11.98%
109  โรงเรียนวัดคลองใหม่ 51
0 0.00
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
110  โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 79
0 0.00
0 0.00
9 11.39
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
111  โรงเรียนบ้านบางกง 301
1 0.33
0 0.00
25 8.31
3 1.00
3 1.00
269 89.37
32 10.63%
112  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 77
2 2.60
0 0.00
3 3.90
1 1.30
2 2.60
69 89.61
8 10.39%
113  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 80
2 2.50
3 3.75
1 1.25
2 2.50
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
114  โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 61
1 1.64
1 1.64
3 4.92
1 1.64
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
115  โรงเรียนวัดบ้านดง 63
1 1.59
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
116  โรงเรียนบ้านช่อง 57
2 3.51
1 1.75
2 3.51
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
117  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 144
5 3.47
0 0.00
6 4.17
0 0.00
0 0.00
133 92.36
11 7.64%
118  โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 92
0 0.00
0 0.00
6 6.52
0 0.00
1 1.09
85 92.39
7 7.61%
119  โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 80
2 2.50
0 0.00
2 2.50
0 0.00
2 2.50
74 92.50
6 7.50%
120  โรงเรียนวัดปากน้ำ 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
121  โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 330
7 2.12
8 2.42
6 1.82
2 0.61
0 0.00
307 93.03
23 6.97%
122  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 149
5 3.36
0 0.00
5 3.36
0 0.00
0 0.00
139 93.29
10 6.71%
123  โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 109
4 3.67
1 0.92
2 1.83
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
124  โรงเรียนบ้านลำสมพุง 100
0 0.00
0 0.00
3 3.00
0 0.00
3 3.00
94 94.00
6 6.00%
125  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 117
2 1.71
0 0.00
5 4.27
0 0.00
0 0.00
110 94.02
7 5.98%
126  โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 180
1 0.56
0 0.00
9 5.00
0 0.00
0 0.00
170 94.44
10 5.56%
127  โรงเรียนวัดคลองห้า 126
1 0.79
0 0.00
5 3.97
0 0.00
0 0.00
120 95.24
6 4.76%
128  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 88
2 2.27
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
129  โรงเรียนบ้านหลังเขา 137
1 0.73
2 1.46
3 2.19
0 0.00
0 0.00
131 95.62
6 4.38%
130  โรงเรียนวัดหนองปลิง 99
1 1.01
1 1.01
2 2.02
0 0.00
0 0.00
95 95.96
4 4.04%
131  โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 313
0 0.00
1 0.32
3 0.96
3 0.96
5 1.60
301 96.17
12 3.83%
132  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 109
0 0.00
1 0.92
3 2.75
0 0.00
0 0.00
105 96.33
4 3.67%
133  โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 119
0 0.00
0 0.00
3 2.52
1 0.84
0 0.00
115 96.64
4 3.36%
134  โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 364
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
364 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,616 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,447 6.69
เตี้ย  807 3.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,305 10.66
ผอมและเตี้ย  583 2.70
อ้วนและเตี้ย  646 2.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,828 73.22
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,788 คน


26.78%


Powered By www.thaieducation.net