ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 120 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.83
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) 58
33 56.90
6 10.34
7 12.07
5 8.62
7 12.07
0 0.00
58 100.00%
2  โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย 34
7 20.59
1 2.94
6 17.65
20 58.82
0 0.00
0 0.00
34 100.00%
3  โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) 180
73 40.56
43 23.89
29 16.11
1 0.56
34 18.89
0 0.00
180 100.00%
4  โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท 494
116 23.48
51 10.32
34 6.88
167 33.81
85 17.21
41 8.30
453 91.70%
5  โรงเรียนวัดส้มป่อย 103
31 30.10
20 19.42
23 22.33
10 9.71
9 8.74
10 9.71
93 90.29%
6  โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 296
45 15.20
33 11.15
55 18.58
21 7.09
28 9.46
114 38.51
182 61.49%
7  โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) 911
64 7.03
106 11.64
55 6.04
170 18.66
161 17.67
355 38.97
556 61.03%
8  โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) 93
11 11.83
10 10.75
9 9.68
5 5.38
19 20.43
39 41.94
54 58.06%
9  โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 43
3 6.98
1 2.33
8 18.60
2 4.65
9 20.93
20 46.51
23 53.49%
10  โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี 70
9 12.86
11 15.71
14 20.00
3 4.29
0 0.00
33 47.14
37 52.86%
11  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 99
11 11.11
9 9.09
23 23.23
5 5.05
4 4.04
47 47.47
52 52.53%
12  โรงเรียนวัดนาร่อง 29
1 3.45
0 0.00
11 37.93
2 6.90
1 3.45
14 48.28
15 51.72%
13  โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 902
41 4.55
19 2.11
163 18.07
61 6.76
182 20.18
436 48.34
466 51.66%
14  โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) 29
9 31.03
2 6.90
2 6.90
1 3.45
0 0.00
15 51.72
14 48.28%
15  โรงเรียนวัดห้วยลี่ 127
14 11.02
11 8.66
16 12.60
19 14.96
1 0.79
66 51.97
61 48.03%
16  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 142
29 20.42
6 4.23
27 19.01
4 2.82
1 0.70
75 52.82
67 47.18%
17  โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 58
5 8.62
2 3.45
6 10.34
10 17.24
4 6.90
31 53.45
27 46.55%
18  โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) 218
39 17.89
22 10.09
32 14.68
4 1.83
0 0.00
121 55.50
97 44.50%
19  โรงเรียนวัดหนองยาวสูง 153
21 13.73
15 9.80
28 18.30
1 0.65
1 0.65
87 56.86
66 43.14%
20  โรงเรียนบ้านซับครก 115
11 9.57
8 6.96
18 15.65
8 6.96
4 3.48
66 57.39
49 42.61%
21  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 309
52 16.83
28 9.06
36 11.65
7 2.27
1 0.32
185 59.87
124 40.13%
22  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 110
23 20.91
2 1.82
15 13.64
4 3.64
0 0.00
66 60.00
44 40.00%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 141
7 4.96
2 1.42
25 17.73
9 6.38
13 9.22
85 60.28
56 39.72%
24  โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) 84
8 9.52
11 13.10
13 15.48
1 1.19
0 0.00
51 60.71
33 39.29%
25  โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 146
10 6.85
7 4.79
23 15.75
6 4.11
11 7.53
89 60.96
57 39.04%
26  โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) 62
8 12.90
4 6.45
8 12.90
4 6.45
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
27  โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 800
58 7.25
60 7.50
189 23.63
0 0.00
0 0.00
493 61.63
307 38.38%
28  โรงเรียนวัดบ้านยาง 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
0 0.00
7 20.00
22 62.86
13 37.14%
29  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) 718
40 5.57
15 2.09
84 11.70
55 7.66
72 10.03
452 62.95
266 37.05%
30  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) 155
17 10.97
7 4.52
22 14.19
11 7.10
0 0.00
98 63.23
57 36.77%
31  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 30
3 10.00
0 0.00
8 26.67
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
32  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 112
21 18.75
8 7.14
11 9.82
0 0.00
0 0.00
72 64.29
40 35.71%
33  โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 42
7 16.67
2 4.76
4 9.52
2 4.76
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
34  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) 46
0 0.00
0 0.00
12 26.09
4 8.70
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
35  โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 69
16 23.19
0 0.00
7 10.14
0 0.00
1 1.45
45 65.22
24 34.78%
36  โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) 32
3 9.38
2 6.25
6 18.75
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
37  โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) 152
14 9.21
13 8.55
25 16.45
0 0.00
0 0.00
100 65.79
52 34.21%
38  โรงเรียนวัดมะขามเรียง 79
5 6.33
5 6.33
14 17.72
3 3.80
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
39  โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) 250
46 18.40
9 3.60
25 10.00
3 1.20
1 0.40
166 66.40
84 33.60%
40  โรงเรียนวัดหนองทางบุญ 24
3 12.50
1 4.17
3 12.50
0 0.00
1 4.17
16 66.67
8 33.33%
41  โรงเรียนวัดหนองหัวโพ 21
3 14.29
0 0.00
3 14.29
0 0.00
1 4.76
14 66.67
7 33.33%
42  โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) 38
5 13.16
1 2.63
6 15.79
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
43  โรงเรียนวัดมงคล 192
18 9.38
7 3.65
28 14.58
7 3.65
0 0.00
132 68.75
60 31.25%
44  โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) 84
2 2.38
0 0.00
13 15.48
11 13.10
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
45  โรงเรียนวัดหนองสุทธะ 67
4 5.97
4 5.97
4 5.97
4 5.97
4 5.97
47 70.15
20 29.85%
46  โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) 79
8 10.13
0 0.00
15 18.99
0 0.00
0 0.00
56 70.89
23 29.11%
47  โรงเรียนวัดแพะโคก 118
12 10.17
4 3.39
15 12.71
3 2.54
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
48  โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) 463
29 6.26
16 3.46
85 18.36
3 0.65
0 0.00
330 71.27
133 28.73%
49  โรงเรียนบ้านสระลำใย 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
3 13.64
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
50  โรงเรียนวัดเขาดิน 34
3 8.82
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
51  โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย 161
11 6.83
1 0.62
29 18.01
1 0.62
0 0.00
119 73.91
42 26.09%
52  โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) 97
5 5.15
2 2.06
14 14.43
2 2.06
2 2.06
72 74.23
25 25.77%
53  โรงเรียนวัดม่วงน้อย 121
4 3.31
7 5.79
19 15.70
1 0.83
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
54  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 94
5 5.32
0 0.00
19 20.21
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
55  โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 182
3 1.65
3 1.65
16 8.79
1 0.55
22 12.09
137 75.27
45 24.73%
56  โรงเรียนวัดหนองบัว 166
11 6.63
7 4.22
22 13.25
1 0.60
0 0.00
125 75.30
41 24.70%
57  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 126
8 6.35
0 0.00
23 18.25
0 0.00
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
58  โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 354
16 4.52
11 3.11
59 16.67
0 0.00
1 0.28
267 75.42
87 24.58%
59  โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 103
8 7.77
7 6.80
7 6.80
3 2.91
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
60  โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 104
0 0.00
2 1.92
22 21.15
0 0.00
1 0.96
79 75.96
25 24.04%
61  โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ 42
2 4.76
1 2.38
6 14.29
1 2.38
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
62  โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 157
5 3.18
2 1.27
30 19.11
0 0.00
0 0.00
120 76.43
37 23.57%
63  โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) 134
9 6.72
0 0.00
20 14.93
0 0.00
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
64  โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ 108
3 2.78
5 4.63
15 13.89
0 0.00
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
65  โรงเรียนบ้านธารทองแดง 101
4 3.96
8 7.92
7 6.93
2 1.98
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
66  โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 236
14 5.93
7 2.97
26 11.02
1 0.42
0 0.00
188 79.66
48 20.34%
67  โรงเรียนวัดโคกงาม 45
4 8.89
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
68  โรงเรียนวัดช้าง 47
1 2.13
1 2.13
6 12.77
0 0.00
1 2.13
38 80.85
9 19.15%
69  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 42
1 2.38
1 2.38
1 2.38
0 0.00
5 11.90
34 80.95
8 19.05%
70  โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ 103
2 1.94
2 1.94
15 14.56
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
71  โรงเรียนธารเกษม 132
7 5.30
12 9.09
5 3.79
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
72  โรงเรียนบ้านซับชะอม 96
3 3.13
2 2.08
12 12.50
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
73  โรงเรียนวัดสุนันทาราม 51
0 0.00
0 0.00
9 17.65
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
74  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 23
1 4.35
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
75  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 162
3 1.85
4 2.47
15 9.26
6 3.70
0 0.00
134 82.72
28 17.28%
76  โรงเรียนพระพุทธบาท 93
0 0.00
13 13.98
3 3.23
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
77  โรงเรียนวัดหนองกีบม้า 47
2 4.26
0 0.00
4 8.51
2 4.26
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
78  โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 385
10 2.60
11 2.86
44 11.43
0 0.00
0 0.00
320 83.12
65 16.88%
79  โรงเรียนวัดสารภี 42
0 0.00
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
80  โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 109
3 2.75
0 0.00
13 11.93
2 1.83
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
81  โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) 284
3 1.06
1 0.35
34 11.97
7 2.46
0 0.00
239 84.15
45 15.85%
82  โรงเรียนบ้านพุซาง 101
3 2.97
4 3.96
7 6.93
1 0.99
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
83  โรงเรียนวัดโคกใหญ่ 41
0 0.00
1 2.44
4 9.76
1 2.44
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
84  โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
85  โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า 99
3 3.03
0 0.00
11 11.11
0 0.00
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
86  โรงเรียนวัดท่าวัว 73
3 4.11
0 0.00
5 6.85
2 2.74
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
87  โรงเรียนวัดศรีจอมทอง 155
9 5.81
2 1.29
9 5.81
0 0.00
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
88  โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ 117
3 2.56
0 0.00
12 10.26
0 0.00
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
89  โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา) 86
3 3.49
0 0.00
8 9.30
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
90  โรงเรียนวัดถนนเหล็ก 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
91  โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) 139
1 0.72
0 0.00
12 8.63
4 2.88
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
92  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 41
0 0.00
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
93  โรงเรียนวัดห้วยหวาย 74
0 0.00
1 1.35
8 10.81
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
94  โรงเรียนวัดป่าคา 68
5 7.35
2 2.94
0 0.00
0 0.00
1 1.47
60 88.24
8 11.76%
95  โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 103
2 1.94
0 0.00
7 6.80
3 2.91
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
96  โรงเรียนวัดหัวถนน 43
1 2.33
2 4.65
2 4.65
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
97  โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
98  โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) 58
3 5.17
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
99  โรงเรียนวัดโคกเสลา 69
2 2.90
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
100  โรงเรียนวัดป่าสัก 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
101  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
2 2.74
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
102  โรงเรียนบ้านเขาพลัด 109
0 0.00
0 0.00
10 9.17
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
103  โรงเรียนวัดหนองสีดา 91
0 0.00
1 1.10
5 5.49
1 1.10
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
104  โรงเรียนวัดลาดเขาปูน 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
105  โรงเรียนวัดวังเลน 110
2 1.82
0 0.00
6 5.45
0 0.00
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
106  โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
107  โรงเรียนบ้านหนองจาน 69
0 0.00
2 2.90
2 2.90
1 1.45
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
108  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) 75
2 2.67
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
109  โรงเรียนวัดหนองหว้า 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
110  โรงเรียนบ้านหนองกะเบา 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 5.63
67 94.37
4 5.63%
111  โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว 54
3 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
112  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
113  โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 140
0 0.00
6 4.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
134 95.71
6 4.29%
114  โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง 120
1 0.83
1 0.83
0 0.00
2 1.67
0 0.00
116 96.67
4 3.33%
115  โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม 68
0 0.00
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
116  โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
69 98.57
1 1.43%
117  โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411) 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนวัดพุแค 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
120  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 2669
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2669 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,030 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,201 6.66
เตี้ย  716 3.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,943 10.78
ผอมและเตี้ย  707 3.92
อ้วนและเตี้ย  699 3.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,764 70.79
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,266 คน


29.21%


Powered By www.thaieducation.net