ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สิงห์บุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 97 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 99 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.06
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 33
3 9.09
1 3.03
27 81.82
0 0.00
2 6.06
0 0.00
33 100.00%
2  โรงเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 217
39 17.97
63 29.03
59 27.19
24 11.06
32 14.75
0 0.00
217 100.00%
3  โรงเรียนวัดคีม 113
49 43.36
11 9.73
20 17.70
0 0.00
0 0.00
33 29.20
80 70.80%
4  โรงเรียนวัดการ้อง 47
7 14.89
6 12.77
10 21.28
3 6.38
5 10.64
16 34.04
31 65.96%
5  โรงเรียนวัดเชียงราก 91
6 6.59
12 13.19
7 7.69
33 36.26
0 0.00
33 36.26
58 63.74%
6  โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร 62
3 4.84
5 8.06
12 19.35
8 12.90
11 17.74
23 37.10
39 62.90%
7  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 58
7 12.07
6 10.34
12 20.69
6 10.34
3 5.17
24 41.38
34 58.62%
8  โรงเรียนวัดโสภา 84
9 10.71
10 11.90
21 25.00
7 8.33
0 0.00
37 44.05
47 55.95%
9  โรงเรียนวัดตุ้มหู 80
10 12.50
10 12.50
10 12.50
3 3.75
10 12.50
37 46.25
43 53.75%
10  โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 123
10 8.13
15 12.20
17 13.82
10 8.13
13 10.57
58 47.15
65 52.85%
11  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 93
11 11.83
0 0.00
38 40.86
0 0.00
0 0.00
44 47.31
49 52.69%
12  โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 45
8 17.78
5 11.11
8 17.78
0 0.00
0 0.00
24 53.33
21 46.67%
13  โรงเรียนวัดข่อย 113
6 5.31
6 5.31
18 15.93
12 10.62
10 8.85
61 53.98
52 46.02%
14  โรงเรียนวัดสาธุการาม 59
7 11.86
3 5.08
7 11.86
6 10.17
3 5.08
33 55.93
26 44.07%
15  โรงเรียนวัดประศุก 39
3 7.69
8 20.51
3 7.69
3 7.69
0 0.00
22 56.41
17 43.59%
16  โรงเรียนวัดประสาท 44
3 6.82
4 9.09
12 27.27
0 0.00
0 0.00
25 56.82
19 43.18%
17  โรงเรียนวัดล่องกะเบา 42
7 16.67
4 9.52
2 4.76
0 0.00
4 9.52
25 59.52
17 40.48%
18  โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 358
7 1.96
7 1.96
53 14.80
14 3.91
60 16.76
217 60.61
141 39.39%
19  โรงเรียนวัดโบสถ์ 56
9 16.07
1 1.79
9 16.07
3 5.36
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
20  โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข 121
10 8.26
12 9.92
18 14.88
6 4.96
0 0.00
75 61.98
46 38.02%
21  โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 27
1 3.70
5 18.52
4 14.81
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
22  โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ 64
4 6.25
0 0.00
19 29.69
0 0.00
0 0.00
41 64.06
23 35.94%
23  โรงเรียนวัดสิงห์ 115
27 23.48
0 0.00
10 8.70
3 2.61
1 0.87
74 64.35
41 35.65%
24  โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน 90
9 10.00
11 12.22
12 13.33
0 0.00
0 0.00
58 64.44
32 35.56%
25  โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 154
9 5.84
2 1.30
41 26.62
0 0.00
0 0.00
102 66.23
52 33.77%
26  โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 85
3 3.53
2 2.35
17 20.00
6 7.06
0 0.00
57 67.06
28 32.94%
27  โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) 31
0 0.00
4 12.90
4 12.90
2 6.45
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
28  โรงเรียนวัดเสือข้าม 103
11 10.68
6 5.83
15 14.56
1 0.97
0 0.00
70 67.96
33 32.04%
29  โรงเรียนวัดวังกะจับ 88
7 7.95
1 1.14
11 12.50
8 9.09
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
30  โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 153
8 5.23
9 5.88
27 17.65
2 1.31
0 0.00
107 69.93
46 30.07%
31  โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) 287
23 8.01
13 4.53
44 15.33
6 2.09
0 0.00
201 70.03
86 29.97%
32  โรงเรียนวัดถอนสมอ 171
4 2.34
2 1.17
44 25.73
1 0.58
0 0.00
120 70.18
51 29.82%
33  โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 2138
101 4.72
48 2.25
415 19.41
31 1.45
37 1.73
1506 70.44
632 29.56%
34  โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 61
1 1.64
1 1.64
8 13.11
8 13.11
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
35  โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 158
7 4.43
6 3.80
21 13.29
9 5.70
3 1.90
112 70.89
46 29.11%
36  โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 208
8 3.85
11 5.29
14 6.73
8 3.85
18 8.65
149 71.63
59 28.37%
37  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 85
6 7.06
1 1.18
16 18.82
1 1.18
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
38  โรงเรียนบ้านคูเมือง 61
6 9.84
0 0.00
11 18.03
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
39  โรงเรียนวัดหลวง 47
2 4.26
0 0.00
11 23.40
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
40  โรงเรียนวัดน้อย 66
0 0.00
1 1.52
5 7.58
0 0.00
12 18.18
48 72.73
18 27.27%
41  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี 42
4 9.52
1 2.38
4 9.52
0 0.00
2 4.76
31 73.81
11 26.19%
42  โรงเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 92
11 11.96
0 0.00
13 14.13
0 0.00
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
43  โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 77
2 2.60
7 9.09
11 14.29
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
44  โรงเรียนวัดปลาไหล 66
3 4.55
0 0.00
14 21.21
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
45  โรงเรียนวัดตึกราชา 141
4 2.84
4 2.84
20 14.18
4 2.84
4 2.84
105 74.47
36 25.53%
46  โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 72
1 1.39
1 1.39
16 22.22
0 0.00
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
47  โรงเรียนวัดตะโกรวม 71
2 2.82
1 1.41
14 19.72
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
48  โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 38
4 10.53
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
49  โรงเรียนวัดอัมพวัน 131
4 3.05
2 1.53
23 17.56
1 0.76
1 0.76
100 76.34
31 23.66%
50  โรงเรียนวัดพรหมสาคร 597
30 5.03
16 2.68
94 15.75
1 0.17
0 0.00
456 76.38
141 23.62%
51  โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 186
9 4.84
8 4.30
23 12.37
3 1.61
0 0.00
143 76.88
43 23.12%
52  โรงเรียนวัดบ้านกลับ 104
1 0.96
2 1.92
21 20.19
0 0.00
0 0.00
80 76.92
24 23.08%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ 75
3 4.00
5 6.67
9 12.00
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
54  โรงเรียนวัดบางปูน 106
5 4.72
3 2.83
14 13.21
1 0.94
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
55  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) 83
6 7.23
6 7.23
6 7.23
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
56  โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 74
6 8.11
2 2.70
7 9.46
1 1.35
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
57  โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 130
13 10.00
4 3.08
3 2.31
3 2.31
5 3.85
102 78.46
28 21.54%
58  โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 43
4 9.30
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
59  โรงเรียนวัดจักรสีห์ 96
3 3.13
5 5.21
12 12.50
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
60  โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 106
4 3.77
2 1.89
11 10.38
3 2.83
2 1.89
84 79.25
22 20.75%
61  โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง) 111
10 9.01
6 5.41
5 4.50
1 0.90
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
62  โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 92
6 6.52
0 0.00
12 13.04
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด 72
11 15.28
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
64  โรงเรียนวัดศรีสาคร 31
1 3.23
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
65  โรงเรียนวัดกลาง 142
2 1.41
0 0.00
25 17.61
0 0.00
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
66  โรงเรียนวัดวิหารขาว 54
4 7.41
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
67  โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 60
2 3.33
0 0.00
7 11.67
2 3.33
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
68  โรงเรียนวัดโบสถ์ 925
28 3.03
9 0.97
44 4.76
28 3.03
60 6.49
756 81.73
169 18.27%
69  โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) 55
2 3.64
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
70  โรงเรียนค่ายบางระจัน 89
3 3.37
0 0.00
9 10.11
1 1.12
3 3.37
73 82.02
16 17.98%
71  โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง 36
0 0.00
3 8.33
3 8.33
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
72  โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 58
0 0.00
2 3.45
7 12.07
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
73  โรงเรียนวัดโคปูน 65
5 7.69
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
74  โรงเรียนวัดยาง 40
1 2.50
1 2.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
75  โรงเรียนบ้านเก่า 70
4 5.71
1 1.43
4 5.71
1 1.43
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
76  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 29
1 3.45
0 0.00
0 0.00
2 6.90
1 3.45
25 86.21
4 13.79%
77  โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ 105
6 5.71
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
78  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 77
4 5.19
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
79  โรงเรียนวัดบ้านลำ 65
3 4.62
2 3.08
3 4.62
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
80  โรงเรียนวัดระนาม 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
81  โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 89
4 4.49
1 1.12
5 5.62
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
82  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
83  โรงเรียนวัดประดับ 103
5 4.85
1 0.97
5 4.85
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
84  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 104
4 3.85
1 0.96
4 3.85
0 0.00
1 0.96
94 90.38
10 9.62%
85  โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 162
0 0.00
0 0.00
13 8.02
0 0.00
1 0.62
148 91.36
14 8.64%
86  โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
87  โรงเรียนวัดชันสูตร 53
2 3.77
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
88  โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 53
2 3.77
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
89  โรงเรียนวัดเตย 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
90  โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 150
0 0.00
0 0.00
5 3.33
1 0.67
0 0.00
144 96.00
6 4.00%
91  โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 50
1 2.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งว้า 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
93  โรงเรียนวัดทอง 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
94  โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
95  โรงเรียนวัดประโชติการาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
96  โรงเรียนวัดแหลมคาง 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
97  โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,703 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  684 5.84
เตี้ย  412 3.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,650 14.10
ผอมและเตี้ย  278 2.38
อ้วนและเตี้ย  304 2.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,375 71.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,328 คน


28.44%


Powered By www.thaieducation.net