ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 151 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 151 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 76
17 22.37
0 0.00
49 64.47
1 1.32
9 11.84
0 0.00
76 100.00%
2  โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก 85
5 5.88
14 16.47
23 27.06
19 22.35
24 28.24
0 0.00
85 100.00%
3  โรงเรียนวัดซับเสือแมบ 56
34 60.71
0 0.00
8 14.29
9 16.07
1 1.79
4 7.14
52 92.86%
4  โรงเรียนบ้านหัวบึง 56
43 76.79
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
6 10.71
50 89.29%
5  โรงเรียนพิบูลปัทมาคม 128
45 35.16
27 21.09
24 18.75
11 8.59
2 1.56
19 14.84
109 85.16%
6  โรงเรียนวัดข่อยกลาง 51
8 15.69
10 19.61
10 19.61
5 9.80
4 7.84
14 27.45
37 72.55%
7  โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ 17
3 17.65
2 11.76
6 35.29
1 5.88
0 0.00
5 29.41
12 70.59%
8  โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด 103
7 6.80
6 5.83
19 18.45
13 12.62
25 24.27
33 32.04
70 67.96%
9  โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 244
7 2.87
20 8.20
54 22.13
27 11.07
52 21.31
84 34.43
160 65.57%
10  โรงเรียนบ้านดอนดึง 165
10 6.06
7 4.24
15 9.09
64 38.79
1 0.61
68 41.21
97 58.79%
11  โรงเรียนบ้านหนองแก 82
10 12.20
11 13.41
7 8.54
12 14.63
8 9.76
34 41.46
48 58.54%
12  โรงเรียนวัดถนนแค 162
16 9.88
6 3.70
25 15.43
22 13.58
22 13.58
71 43.83
91 56.17%
13  โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย 112
15 13.39
2 1.79
29 25.89
8 7.14
5 4.46
53 47.32
59 52.68%
14  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 33
8 24.24
0 0.00
4 12.12
5 15.15
0 0.00
16 48.48
17 51.52%
15  โรงเรียนวัดสำราญ 115
18 15.65
12 10.43
21 18.26
7 6.09
0 0.00
57 49.57
58 50.43%
16  โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง 12
2 16.67
1 8.33
3 25.00
0 0.00
0 0.00
6 50.00
6 50.00%
17  โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น 141
33 23.40
14 9.93
19 13.48
3 2.13
1 0.71
71 50.35
70 49.65%
18  โรงเรียนวัดดงสวอง 160
23 14.38
14 8.75
34 21.25
6 3.75
0 0.00
83 51.88
77 48.13%
19  โรงเรียนวัดหัวสำโรง 136
7 5.15
7 5.15
15 11.03
14 10.29
22 16.18
71 52.21
65 47.79%
20  โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 262
39 14.89
25 9.54
54 20.61
0 0.00
3 1.15
141 53.82
121 46.18%
21  โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน 169
9 5.33
4 2.37
31 18.34
13 7.69
19 11.24
93 55.03
76 44.97%
22  โรงเรียนวัดเขาวงกฎ 58
14 24.14
2 3.45
10 17.24
0 0.00
0 0.00
32 55.17
26 44.83%
23  โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) 113
6 5.31
11 9.73
8 7.08
6 5.31
18 15.93
64 56.64
49 43.36%
24  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) 357
51 14.29
31 8.68
72 20.17
0 0.00
0 0.00
203 56.86
154 43.14%
25  โรงเรียนวัดหนองแก้ว 56
5 8.93
3 5.36
10 17.86
6 10.71
0 0.00
32 57.14
24 42.86%
26  โรงเรียนวัดคลองเม่า 101
11 10.89
5 4.95
25 24.75
2 1.98
0 0.00
58 57.43
43 42.57%
27  โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก 123
14 11.38
4 3.25
9 7.32
14 11.38
10 8.13
72 58.54
51 41.46%
28  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) 63
4 6.35
7 11.11
7 11.11
6 9.52
2 3.17
37 58.73
26 41.27%
29  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 107
7 6.54
4 3.74
17 15.89
14 13.08
2 1.87
63 58.88
44 41.12%
30  โรงเรียนวัดวังหัวแหวน 71
7 9.86
5 7.04
15 21.13
1 1.41
1 1.41
42 59.15
29 40.85%
31  โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม 45
7 15.56
0 0.00
9 20.00
2 4.44
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
32  โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น 83
9 10.84
4 4.82
4 4.82
7 8.43
9 10.84
50 60.24
33 39.76%
33  โรงเรียนบ้านโป่งยอ 63
7 11.11
6 9.52
11 17.46
1 1.59
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
34  โรงเรียนวัดบ้านทราย 54
6 11.11
3 5.56
6 11.11
3 5.56
3 5.56
33 61.11
21 38.89%
35  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 87
5 5.75
5 5.75
19 21.84
4 4.60
0 0.00
54 62.07
33 37.93%
36  โรงเรียนวัดสระกระเบี้อง 59
9 15.25
6 10.17
7 11.86
0 0.00
0 0.00
37 62.71
22 37.29%
37  โรงเรียนวัดใดใหญ่ 141
14 9.93
12 8.51
22 15.60
3 2.13
1 0.71
89 63.12
52 36.88%
38  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 192
21 10.94
0 0.00
46 23.96
3 1.56
0 0.00
122 63.54
70 36.46%
39  โรงเรียนวัดอัมพวัน 103
4 3.88
5 4.85
27 26.21
1 0.97
0 0.00
66 64.08
37 35.92%
40  โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) 106
9 8.49
11 10.38
15 14.15
2 1.89
1 0.94
68 64.15
38 35.85%
41  โรงเรียนโคกลำพานวิทยา 107
10 9.35
5 4.67
18 16.82
5 4.67
0 0.00
69 64.49
38 35.51%
42  โรงเรียนวัดชีแวะ 49
11 22.45
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
43  โรงเรียนวัดหนองปลิง 49
8 16.33
2 4.08
7 14.29
0 0.00
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
44  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 75
4 5.33
7 9.33
14 18.67
1 1.33
0 0.00
49 65.33
26 34.67%
45  โรงเรียนวัดมะค่า 47
5 10.64
0 0.00
11 23.40
0 0.00
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
46  โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร 118
6 5.08
0 0.00
32 27.12
0 0.00
0 0.00
80 67.80
38 32.20%
47  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ 116
4 3.45
3 2.59
30 25.86
0 0.00
0 0.00
79 68.10
37 31.90%
48  โรงเรียนวัดบางพึ่ง 126
15 11.90
4 3.17
21 16.67
0 0.00
0 0.00
86 68.25
40 31.75%
49  โรงเรียนวัดบางกะพี้(พสกอำรุง) 19
2 10.53
3 15.79
0 0.00
1 5.26
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
50  โรงเรียนบ้านดงมะรุม 87
7 8.05
6 6.90
8 9.20
6 6.90
0 0.00
60 68.97
27 31.03%
51  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 42
5 11.90
4 9.52
3 7.14
1 2.38
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
52  โรงเรียนวัดโคกหม้อ 107
6 5.61
5 4.67
17 15.89
5 4.67
0 0.00
74 69.16
33 30.84%
53  โรงเรียนวัดหนองมน 36
4 11.11
2 5.56
5 13.89
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
54  โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า 167
9 5.39
4 2.40
38 22.75
0 0.00
0 0.00
116 69.46
51 30.54%
55  โรงเรียนวัดป่ากล้วย 82
15 18.29
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
56  โรงเรียนบ้านหัวดง 33
3 9.09
1 3.03
5 15.15
1 3.03
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
57  โรงเรียนวัดโบสถ์ 123
17 13.82
3 2.44
16 13.01
1 0.81
0 0.00
86 69.92
37 30.08%
58  โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต 44
2 4.55
1 2.27
8 18.18
1 2.27
1 2.27
31 70.45
13 29.55%
59  โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 291
17 5.84
12 4.12
57 19.59
0 0.00
0 0.00
205 70.45
86 29.55%
60  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 129
10 7.75
1 0.78
27 20.93
0 0.00
0 0.00
91 70.54
38 29.46%
61  โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง 157
8 5.10
5 3.18
33 21.02
0 0.00
0 0.00
111 70.70
46 29.30%
62  โรงเรียนวัดสระมะเกลือ 117
9 7.69
2 1.71
19 16.24
2 1.71
2 1.71
83 70.94
34 29.06%
63  โรงเรียนบ้านกล้วย 46
3 6.52
6 13.04
2 4.35
0 0.00
2 4.35
33 71.74
13 28.26%
64  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 160
7 4.38
0 0.00
28 17.50
10 6.25
0 0.00
115 71.88
45 28.13%
65  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 107
16 14.95
2 1.87
11 10.28
1 0.93
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
66  โรงเรียนบ้านโคกตูม 383
46 12.01
7 1.83
40 10.44
7 1.83
7 1.83
276 72.06
107 27.94%
67  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 58
5 8.62
1 1.72
5 8.62
4 6.90
1 1.72
42 72.41
16 27.59%
68  โรงเรียนวัดรัตนาราม 103
10 9.71
7 6.80
11 10.68
0 0.00
0 0.00
75 72.82
28 27.18%
69  โรงเรียนวัดไผ่แตร 115
8 6.96
6 5.22
17 14.78
0 0.00
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
70  โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 117
6 5.13
6 5.13
9 7.69
6 5.13
4 3.42
86 73.50
31 26.50%
71  โรงเรียนวัดหนองหลวง 34
1 2.94
0 0.00
8 23.53
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
72  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 2427
100 4.12
35 1.44
497 20.48
1 0.04
0 0.00
1794 73.92
633 26.08%
73  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด 274
20 7.30
16 5.84
19 6.93
11 4.01
5 1.82
203 74.09
71 25.91%
74  โรงเรียนวัดหนองคู(บ้านหมี่) 63
7 11.11
2 3.17
6 9.52
1 1.59
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
75  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง 129
11 8.53
0 0.00
21 16.28
0 0.00
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
76  โรงเรียนบ้านสระเตย 74
8 10.81
1 1.35
9 12.16
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
77  โรงเรียนวัดบ้านลาด 74
6 8.11
3 4.05
9 12.16
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
78  โรงเรียนวัดเขาหนีบ 111
7 6.31
8 7.21
11 9.91
0 0.00
1 0.90
84 75.68
27 24.32%
79  โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย 46
5 10.87
2 4.35
4 8.70
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
80  โรงเรียนวัดท่าแค 139
14 10.07
0 0.00
19 13.67
0 0.00
0 0.00
106 76.26
33 23.74%
81  โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 166
8 4.82
7 4.22
15 9.04
7 4.22
2 1.20
127 76.51
39 23.49%
82  โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 100
10 10.00
6 6.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
83  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ 201
2 1.00
5 2.49
39 19.40
0 0.00
0 0.00
155 77.11
46 22.89%
84  โรงเรียนวัดข่อยใต้ 110
1 0.91
5 4.55
15 13.64
4 3.64
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
85  โรงเรียนวัดยวด 142
2 1.41
7 4.93
23 16.20
0 0.00
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
86  โรงเรียนวัดท่าข้าม 49
0 0.00
0 0.00
11 22.45
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
87  โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ 85
8 9.41
2 2.35
9 10.59
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
88  โรงเรียนวัดตะเคียน 18
2 11.11
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
89  โรงเรียนวัดหนองบัวขาว 108
5 4.63
13 12.04
2 1.85
0 0.00
4 3.70
84 77.78
24 22.22%
90  โรงเรียนบ้านหนองบัว 73
0 0.00
1 1.37
15 20.55
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
91  โรงเรียนบ้านเขาดิน 101
4 3.96
2 1.98
15 14.85
1 0.99
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
92  โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1840
56 3.04
37 2.01
247 13.42
54 2.93
0 0.00
1446 78.59
394 21.41%
93  โรงเรียนวัดหนองพิมาน 47
4 8.51
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
94  โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม 68
1 1.47
2 2.94
5 7.35
4 5.88
2 2.94
54 79.41
14 20.59%
95  โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) 70
2 2.86
0 0.00
10 14.29
2 2.86
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
96  โรงเรียนวัดธรรมิการาม 110
2 1.82
2 1.82
18 16.36
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
97  โรงเรียนวัดคอกกระบือ 45
5 11.11
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
98  โรงเรียนวัดตองปุ 122
8 6.56
4 3.28
5 4.10
7 5.74
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
99  โรงเรียนวัดหนองเมือง 146
20 13.70
0 0.00
8 5.48
0 0.00
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
100  โรงเรียนบ้านดงกลาง 47
3 6.38
2 4.26
2 4.26
2 4.26
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
101  โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ 94
6 6.38
2 2.13
10 10.64
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
102  โรงเรียนวัดสะแกราบ 194
11 5.67
11 5.67
15 7.73
0 0.00
0 0.00
157 80.93
37 19.07%
103  โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) 58
1 1.72
1 1.72
9 15.52
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
104  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 85
5 5.88
2 2.35
9 10.59
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
105  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 109
4 3.67
2 1.83
12 11.01
2 1.83
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
106  โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์๑ 171
9 5.26
2 1.17
14 8.19
5 2.92
1 0.58
140 81.87
31 18.13%
107  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 103
7 6.80
4 3.88
5 4.85
0 0.00
2 1.94
85 82.52
18 17.48%
108  โรงเรียนบ้านหนองแขม 166
3 1.81
4 2.41
22 13.25
0 0.00
0 0.00
137 82.53
29 17.47%
109  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 46
1 2.17
0 0.00
1 2.17
4 8.70
2 4.35
38 82.61
8 17.39%
110  โรงเรียนวัดหนองคู(โคกสำโรง) 59
2 3.39
0 0.00
6 10.17
2 3.39
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
111  โรงเรียนวัดดงน้อย 130
10 7.69
10 7.69
2 1.54
0 0.00
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
112  โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 125
6 4.80
0 0.00
12 9.60
3 2.40
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
113  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 60
6 10.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
114  โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ 123
6 4.88
6 4.88
8 6.50
0 0.00
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
115  โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย 38
1 2.63
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
116  โรงเรียนวัดดงพลับ 57
4 7.02
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
117  โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) 57
5 8.77
1 1.75
2 3.51
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
118  โรงเรียนบ้านคลองเกตุ 51
1 1.96
0 0.00
6 11.76
1 1.96
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
119  โรงเรียนวัดมุจลินท์ 116
5 4.31
1 0.86
12 10.34
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
120  โรงเรียนบ้านหนองนางาม 78
0 0.00
2 2.56
10 12.82
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
121  โรงเรียนบ้านพุม่วง 63
2 3.17
0 0.00
5 7.94
2 3.17
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
122  โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี 37
0 0.00
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
123  โรงเรียนวัดสนามไชย 149
9 6.04
0 0.00
11 7.38
0 0.00
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
124  โรงเรียนโคกสำโรง 180
8 4.44
11 6.11
5 2.78
0 0.00
0 0.00
156 86.67
24 13.33%
125  โรงเรียนบ้านวังเพลิง 371
13 3.50
15 4.04
21 5.66
0 0.00
0 0.00
322 86.79
49 13.21%
126  โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา 47
1 2.13
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
127  โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร 102
2 1.96
3 2.94
3 2.94
3 2.94
2 1.96
89 87.25
13 12.75%
128  โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 402
17 4.23
0 0.00
33 8.21
0 0.00
0 0.00
352 87.56
50 12.44%
129  โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร 82
4 4.88
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
130  โรงเรียนวัดเทพอำไพ 117
4 3.42
2 1.71
8 6.84
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
131  โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ 125
4 3.20
3 2.40
7 5.60
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
132  โรงเรียนวัดตะลุง 37
1 2.70
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
133  โรงเรียนบ้านพรมทิน 67
4 5.97
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
134  โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย 69
2 2.90
0 0.00
4 5.80
1 1.45
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
135  โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค 153
5 3.27
2 1.31
8 5.23
0 0.00
0 0.00
138 90.20
15 9.80%
136  โรงเรียนวัดใดยาว 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
0 0.00
1 2.44
37 90.24
4 9.76%
137  โรงเรียนวัดถ้ำตะโก 83
3 3.61
0 0.00
4 4.82
1 1.20
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
138  โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 261
11 4.21
0 0.00
14 5.36
0 0.00
0 0.00
236 90.42
25 9.58%
139  โรงเรียนวัดเกตุ 127
2 1.57
0 0.00
9 7.09
0 0.00
1 0.79
115 90.55
12 9.45%
140  โรงเรียนวัดหนองหอย 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
141  โรงเรียนวัดคงคาราม 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
142  โรงเรียนบ้านวังจั่น 97
2 2.06
1 1.03
5 5.15
0 0.00
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
143  โรงเรียนวัดหนองกระเบียน 74
0 0.00
1 1.35
5 6.76
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
144  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 125
2 1.60
3 2.40
4 3.20
0 0.00
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
145  โรงเรียนวัดมหาสอน 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
146  โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
147  โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต 64
1 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.13
61 95.31
3 4.69%
148  โรงเรียนวัดสิงห์ทอง 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
149  โรงเรียนวัดโป่งแค 127
0 0.00
0 0.00
4 3.15
0 0.00
0 0.00
123 96.85
4 3.15%
150  โรงเรียนวัดสะพานคง 104
0 0.00
2 1.92
1 0.96
0 0.00
0 0.00
101 97.12
3 2.88%
151  โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 117
0 0.00
0 0.00
2 1.71
0 0.00
0 0.00
115 98.29
2 1.71%

 

จำนวนนักเรียน  19,975 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,367 6.84
เตี้ย  664 3.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,721 13.62
ผอมและเตี้ย  486 2.43
อ้วนและเตี้ย  287 1.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,450 72.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,525 คน


27.66%


Powered By www.thaieducation.net