ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 158 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 158 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ 32
1 3.13
4 12.50
13 40.63
3 9.38
0 0.00
11 34.38
21 65.63%
2  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 257
14 5.45
16 6.23
47 18.29
55 21.40
4 1.56
121 47.08
136 52.92%
3  โรงเรียนเชียงรากน้อย 732
87 11.89
53 7.24
154 21.04
27 3.69
62 8.47
349 47.68
383 52.32%
4  โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส 14
3 21.43
0 0.00
4 28.57
0 0.00
0 0.00
7 50.00
7 50.00%
5  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 264
48 18.18
40 15.15
2 0.76
21 7.95
10 3.79
143 54.17
121 45.83%
6  โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 808
110 13.61
55 6.81
185 22.90
0 0.00
0 0.00
458 56.68
350 43.32%
7  โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 65
3 4.62
6 9.23
16 24.62
2 3.08
0 0.00
38 58.46
27 41.54%
8  โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 330
23 6.97
24 7.27
25 7.58
33 10.00
30 9.09
195 59.09
135 40.91%
9  โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 117
8 6.84
12 10.26
17 14.53
7 5.98
3 2.56
70 59.83
47 40.17%
10  โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 45
7 15.56
1 2.22
7 15.56
1 2.22
1 2.22
28 62.22
17 37.78%
11  โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 157
17 10.83
11 7.01
25 15.92
5 3.18
1 0.64
98 62.42
59 37.58%
12  โรงเรียนคชเวกวิทยา 48
8 16.67
0 0.00
10 20.83
0 0.00
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
13  โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี 67
6 8.96
0 0.00
4 5.97
15 22.39
0 0.00
42 62.69
25 37.31%
14  โรงเรียนวัดแจ้ง 79
10 12.66
0 0.00
17 21.52
2 2.53
0 0.00
50 63.29
29 36.71%
15  โรงเรียนวัดโพธิ์ 44
6 13.64
1 2.27
7 15.91
1 2.27
1 2.27
28 63.64
16 36.36%
16  โรงเรียนโคกตาพรหม 67
2 2.99
6 8.96
15 22.39
1 1.49
0 0.00
43 64.18
24 35.82%
17  โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 124
12 9.68
0 0.00
32 25.81
0 0.00
0 0.00
80 64.52
44 35.48%
18  โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 346
23 6.65
28 8.09
43 12.43
13 3.76
15 4.34
224 64.74
122 35.26%
19  โรงเรียนวัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 132
8 6.06
1 0.76
28 21.21
9 6.82
0 0.00
86 65.15
46 34.85%
20  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 68
8 11.76
5 7.35
7 10.29
3 4.41
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
21  โรงเรียนวัดบ้านแค 167
26 15.57
2 1.20
28 16.77
0 0.00
0 0.00
111 66.47
56 33.53%
22  โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 24
4 16.67
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
23  โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง 146
17 11.64
9 6.16
19 13.01
3 2.05
0 0.00
98 67.12
48 32.88%
24  โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ 61
2 3.28
0 0.00
11 18.03
6 9.84
1 1.64
41 67.21
20 32.79%
25  โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม 71
6 8.45
2 2.82
7 9.86
4 5.63
4 5.63
48 67.61
23 32.39%
26  โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 59
3 5.08
9 15.25
7 11.86
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
27  โรงเรียนวัดบันไดช้าง 28
2 7.14
1 3.57
3 10.71
0 0.00
3 10.71
19 67.86
9 32.14%
28  โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 75
6 8.00
6 8.00
3 4.00
6 8.00
3 4.00
51 68.00
24 32.00%
29  โรงเรียนวิทยานนท์ 233
31 13.30
9 3.86
32 13.73
2 0.86
0 0.00
159 68.24
74 31.76%
30  โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 139
11 7.91
7 5.04
15 10.79
7 5.04
4 2.88
95 68.35
44 31.65%
31  โรงเรียนวัดยม 150
29 19.33
0 0.00
18 12.00
0 0.00
0 0.00
103 68.67
47 31.33%
32  โรงเรียนวัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 29
4 13.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 17.24
20 68.97
9 31.03%
33  โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 195
20 10.26
5 2.56
32 16.41
1 0.51
1 0.51
136 69.74
59 30.26%
34  โรงเรียนรอซีดี 278
24 8.63
10 3.60
41 14.75
8 2.88
0 0.00
195 70.14
83 29.86%
35  โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 132
10 7.58
8 6.06
9 6.82
8 6.06
4 3.03
93 70.45
39 29.55%
36  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 49
6 12.24
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
37  โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 112
1 0.89
6 5.36
25 22.32
0 0.00
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
38  โรงเรียนวัดเชิงเลน 290
11 3.79
12 4.14
59 20.34
0 0.00
0 0.00
208 71.72
82 28.28%
39  โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 118
6 5.08
2 1.69
22 18.64
2 1.69
1 0.85
85 72.03
33 27.97%
40  โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 61
4 6.56
4 6.56
8 13.11
1 1.64
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
41  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 171
9 5.26
7 4.09
31 18.13
0 0.00
0 0.00
124 72.51
47 27.49%
42  โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 84
5 5.95
2 2.38
15 17.86
1 1.19
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
43  โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 370
23 6.22
14 3.78
55 14.86
9 2.43
0 0.00
269 72.70
101 27.30%
44  โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 144
18 12.50
6 4.17
14 9.72
1 0.69
0 0.00
105 72.92
39 27.08%
45  โรงเรียนวัดกลาง 97
5 5.15
3 3.09
18 18.56
0 0.00
0 0.00
71 73.20
26 26.80%
46  โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม 56
0 0.00
7 12.50
8 14.29
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
47  โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 30
0 0.00
2 6.67
3 10.00
3 10.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
48  โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 49
8 16.33
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
49  โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 147
12 8.16
8 5.44
15 10.20
3 2.04
0 0.00
109 74.15
38 25.85%
50  โรงเรียนปราสาททองวิทยา 581
31 5.34
23 3.96
92 15.83
3 0.52
0 0.00
432 74.35
149 25.65%
51  โรงเรียนวัดศิริสุขาราม 43
5 11.63
1 2.33
3 6.98
1 2.33
1 2.33
32 74.42
11 25.58%
52  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 249
9 3.61
0 0.00
36 14.46
0 0.00
18 7.23
186 74.70
63 25.30%
53  โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 24
2 8.33
2 8.33
2 8.33
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
54  โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 277
28 10.11
14 5.05
10 3.61
12 4.33
5 1.81
208 75.09
69 24.91%
55  โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย 150
15 10.00
3 2.00
14 9.33
4 2.67
1 0.67
113 75.33
37 24.67%
56  โรงเรียนราษฎร์บํารุง 155
2 1.29
11 7.10
22 14.19
3 1.94
0 0.00
117 75.48
38 24.52%
57  โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม 103
9 8.74
3 2.91
12 11.65
1 0.97
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
58  โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว 63
5 7.94
2 3.17
7 11.11
1 1.59
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
59  โรงเรียนวัดโบสถ์ 126
11 8.73
3 2.38
16 12.70
0 0.00
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
60  โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 156
12 7.69
6 3.85
12 7.69
2 1.28
5 3.21
119 76.28
37 23.72%
61  โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 136
3 2.21
3 2.21
23 16.91
1 0.74
1 0.74
105 77.21
31 22.79%
62  โรงเรียนวัดวังชะโด 101
2 1.98
2 1.98
14 13.86
2 1.98
3 2.97
78 77.23
23 22.77%
63  โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 71
2 2.82
2 2.82
6 8.45
2 2.82
4 5.63
55 77.46
16 22.54%
64  โรงเรียนวัดธรรมนาวา 411
14 3.41
10 2.43
21 5.11
22 5.35
23 5.60
321 78.10
90 21.90%
65  โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 432
28 6.48
10 2.31
49 11.34
7 1.62
0 0.00
338 78.24
94 21.76%
66  โรงเรียนวัดสง่างาม 92
13 14.13
0 0.00
6 6.52
0 0.00
1 1.09
72 78.26
20 21.74%
67  โรงเรียนบางไทร 143
8 5.59
9 6.29
12 8.39
1 0.70
1 0.70
112 78.32
31 21.68%
68  โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 65
8 12.31
0 0.00
3 4.62
2 3.08
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
69  โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก 149
4 2.68
6 4.03
21 14.09
1 0.67
0 0.00
117 78.52
32 21.48%
70  โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) 75
3 4.00
2 2.67
7 9.33
4 5.33
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
71  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 76
3 3.95
1 1.32
8 10.53
2 2.63
2 2.63
60 78.95
16 21.05%
72  โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
3 8.82
1 2.94
27 79.41
7 20.59%
73  โรงเรียนวัดบางเคียน 156
4 2.56
0 0.00
14 8.97
14 8.97
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
74  โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง 64
5 7.81
4 6.25
3 4.69
1 1.56
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
75  โรงเรียนวัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 56
0 0.00
0 0.00
9 16.07
2 3.57
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
76  โรงเรียนวัดทางยาว 88
0 0.00
0 0.00
15 17.05
0 0.00
2 2.27
71 80.68
17 19.32%
77  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
1 2.38
3 7.14
34 80.95
8 19.05%
78  โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ 158
11 6.96
0 0.00
19 12.03
0 0.00
0 0.00
128 81.01
30 18.99%
79  โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 558
16 2.87
28 5.02
61 10.93
0 0.00
0 0.00
453 81.18
105 18.82%
80  โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 70
5 7.14
0 0.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
81  โรงเรียนวัดกระแชง 125
5 4.00
0 0.00
16 12.80
2 1.60
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
82  โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 121
1 0.83
3 2.48
18 14.88
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
83  โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 66
0 0.00
0 0.00
12 18.18
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
84  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 100
3 3.00
0 0.00
15 15.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
85  โรงเรียนวัดเชิงท่า 84
2 2.38
3 3.57
8 9.52
1 1.19
1 1.19
69 82.14
15 17.86%
86  โรงเรียนวัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 90
7 7.78
2 2.22
3 3.33
4 4.44
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
87  โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 124
3 2.42
3 2.42
12 9.68
3 2.42
1 0.81
102 82.26
22 17.74%
88  โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 85
0 0.00
0 0.00
13 15.29
2 2.35
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
89  โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ 68
0 0.00
0 0.00
8 11.76
2 2.94
2 2.94
56 82.35
12 17.65%
90  โรงเรียนวัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 109
6 5.50
5 4.59
6 5.50
2 1.83
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
91  โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 170
13 7.65
4 2.35
12 7.06
0 0.00
0 0.00
141 82.94
29 17.06%
92  โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 77
1 1.30
1 1.30
7 9.09
4 5.19
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
93  โรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 89
0 0.00
0 0.00
15 16.85
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
94  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 72
7 9.72
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
95  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 72
0 0.00
0 0.00
8 11.11
4 5.56
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
96  โรงเรียนวัดตาลานเหนือ 55
3 5.45
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
97  โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน 37
1 2.70
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
98  โรงเรียนวัดสุคนธาราม 235
8 3.40
0 0.00
30 12.77
0 0.00
0 0.00
197 83.83
38 16.17%
99  โรงเรียนศรีบางไทร 304
3 0.99
8 2.63
32 10.53
3 0.99
3 0.99
255 83.88
49 16.12%
100  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 237
19 8.02
8 3.38
6 2.53
5 2.11
0 0.00
199 83.97
38 16.03%
101  โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 182
4 2.20
2 1.10
17 9.34
6 3.30
0 0.00
153 84.07
29 15.93%
102  โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 158
7 4.43
4 2.53
14 8.86
0 0.00
0 0.00
133 84.18
25 15.82%
103  โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 152
4 2.63
4 2.63
15 9.87
0 0.00
1 0.66
128 84.21
24 15.79%
104  โรงเรียนวัดปราสาททอง 64
3 4.69
3 4.69
1 1.56
3 4.69
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
105  โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 97
1 1.03
1 1.03
11 11.34
2 2.06
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
106  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง 123
5 4.07
5 4.07
8 6.50
1 0.81
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
107  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 596
14 2.35
2 0.34
31 5.20
15 2.52
30 5.03
504 84.56
92 15.44%
108  โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย 150
4 2.67
8 5.33
9 6.00
2 1.33
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
109  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
1 2.50
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
110  โรงเรียนวัดขวิด 109
0 0.00
0 0.00
16 14.68
0 0.00
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
111  โรงเรียนวัดทำใหม่ 77
1 1.30
0 0.00
6 7.79
4 5.19
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
112  โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 63
1 1.59
0 0.00
7 11.11
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
113  โรงเรียนวัดโพธิ์ 135
5 3.70
3 2.22
3 2.22
5 3.70
3 2.22
116 85.93
19 14.07%
114  โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 72
3 4.17
3 4.17
3 4.17
1 1.39
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
115  โรงเรียนวัดสุนทราราม 101
5 4.95
2 1.98
5 4.95
2 1.98
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
116  โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 143
8 5.59
4 2.80
7 4.90
0 0.00
0 0.00
124 86.71
19 13.29%
117  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
2 5.26
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
118  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม 61
1 1.64
4 6.56
3 4.92
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
119  โรงเรียนวัดคู้สลอด 107
2 1.87
0 0.00
11 10.28
1 0.93
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
120  โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ 57
1 1.75
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
121  โรงเรียนวัดบางบาล 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
2 4.88
36 87.80
5 12.20%
122  โรงเรียนวัดสามตุ่ม 117
0 0.00
0 0.00
11 9.40
2 1.71
1 0.85
103 88.03
14 11.97%
123  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 68
2 2.94
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
124  โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต 103
3 2.91
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
125  โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 115
2 1.74
2 1.74
9 7.83
0 0.00
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
126  โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 72
2 2.78
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
127  โรงเรียนวัดไชยภูมิ 260
4 1.54
2 0.77
16 6.15
5 1.92
1 0.38
232 89.23
28 10.77%
128  โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 84
0 0.00
0 0.00
9 10.71
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
129  โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 29
0 0.00
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
130  โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 97
3 3.09
2 2.06
3 3.09
0 0.00
2 2.06
87 89.69
10 10.31%
131  โรงเรียนวัดสามเรือน 79
3 3.80
1 1.27
4 5.06
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
132  โรงเรียนคอตัน 90
1 1.11
0 0.00
7 7.78
0 0.00
1 1.11
81 90.00
9 10.00%
133  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 110
3 2.73
4 3.64
2 1.82
2 1.82
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
134  โรงเรียนวัดสามเพลง 91
0 0.00
1 1.10
8 8.79
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
135  โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
1 4.76
19 90.48
2 9.52%
136  โรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 65
3 4.62
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
137  โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม 186
9 4.84
0 0.00
8 4.30
0 0.00
0 0.00
169 90.86
17 9.14%
138  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
1 2.27
40 90.91
4 9.09%
139  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 134
4 2.99
1 0.75
7 5.22
0 0.00
0 0.00
122 91.04
12 8.96%
140  โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 380
12 3.16
7 1.84
5 1.32
10 2.63
0 0.00
346 91.05
34 8.95%
141  โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 312
7 2.24
4 1.28
14 4.49
2 0.64
0 0.00
285 91.35
27 8.65%
142  โรงเรียนวัดรางจระเข้ 48
0 0.00
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
143  โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
1 2.08
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
144  โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
145  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม 140
0 0.00
0 0.00
11 7.86
0 0.00
0 0.00
129 92.14
11 7.86%
146  โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 92
0 0.00
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
147  โรงเรียนวัดเปรมปรีชา 82
5 6.10
1 1.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
148  โรงเรียนวัดหัวเวียง 127
0 0.00
0 0.00
2 1.57
0 0.00
7 5.51
118 92.91
9 7.09%
149  โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 57
1 1.75
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
150  โรงเรียนวัดสนามไชย 138
2 1.45
0 0.00
7 5.07
0 0.00
0 0.00
129 93.48
9 6.52%
151  โรงเรียนวัดเทพมงคล 81
1 1.23
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
152  โรงเรียนวัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
1 1.96
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
153  โรงเรียนวัดบ้านแพน 392
5 1.28
3 0.77
10 2.55
2 0.51
2 0.51
370 94.39
22 5.61%
154  โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
155  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 25
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
156  โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
157  โรงเรียนวัดไทรน้อย 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
158  โรงเรียนวัดลาดระโหง 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
66 98.51
1 1.49%

 

จำนวนนักเรียน  21,116 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,190 5.64
เตี้ย  663 3.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,316 10.97
ผอมและเตี้ย  459 2.17
อ้วนและเตี้ย  284 1.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,204 76.74
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,912 คน


23.26%


Powered By www.thaieducation.net