ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 102 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.98
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 410
81 19.76
83 20.24
80 19.51
42 10.24
58 14.15
66 16.10
344 83.90%
2  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 200
47 23.50
3 1.50
43 21.50
21 10.50
25 12.50
61 30.50
139 69.50%
3  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 133
8 6.02
10 7.52
27 20.30
4 3.01
37 27.82
47 35.34
86 64.66%
4  โรงเรียนวัดฉาง 247
35 14.17
28 11.34
31 12.55
29 11.74
34 13.77
90 36.44
157 63.56%
5  โรงเรียนวัดรังสิต 466
51 10.94
56 12.02
111 23.82
35 7.51
37 7.94
176 37.77
290 62.23%
6  โรงเรียนวัดบางเดื่อ 458
32 6.99
22 4.80
95 20.74
54 11.79
73 15.94
182 39.74
276 60.26%
7  โรงเรียนวัดสว่างภพ 175
26 14.86
16 9.14
10 5.71
24 13.71
26 14.86
73 41.71
102 58.29%
8  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา 174
24 13.79
21 12.07
32 18.39
13 7.47
7 4.02
77 44.25
97 55.75%
9  โรงเรียนวัดจันทาราม 104
12 11.54
12 11.54
9 8.65
12 11.54
12 11.54
47 45.19
57 54.81%
10  โรงเรียนวัดอู่ข้าว 91
22 24.18
4 4.40
16 17.58
6 6.59
0 0.00
43 47.25
48 52.75%
11  โรงเรียนลําสนุ่น 350
42 12.00
38 10.86
44 12.57
36 10.29
22 6.29
168 48.00
182 52.00%
12  โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 79
7 8.86
0 0.00
20 25.32
13 16.46
0 0.00
39 49.37
40 50.63%
13  โรงเรียนวัดบางคูวัด 311
38 12.22
22 7.07
39 12.54
25 8.04
29 9.32
158 50.80
153 49.20%
14  โรงเรียนวัดเปรมประชากร 815
78 9.57
67 8.22
166 20.37
32 3.93
55 6.75
417 51.17
398 48.83%
15  โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 378
45 11.90
26 6.88
72 19.05
12 3.17
28 7.41
195 51.59
183 48.41%
16  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) 440
162 36.82
0 0.00
40 9.09
10 2.27
0 0.00
228 51.82
212 48.18%
17  โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1092
48 4.40
21 1.92
232 21.25
69 6.32
150 13.74
572 52.38
520 47.62%
18  โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 670
107 15.97
56 8.36
106 15.82
36 5.37
3 0.45
362 54.03
308 45.97%
19  โรงเรียนวัดบ่อทอง 275
30 10.91
33 12.00
32 11.64
25 9.09
5 1.82
150 54.55
125 45.45%
20  โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง 191
13 6.81
20 10.47
12 6.28
4 2.09
34 17.80
108 56.54
83 43.46%
21  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 169
24 14.20
2 1.18
29 17.16
5 2.96
10 5.92
99 58.58
70 41.42%
22  โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 93
11 11.83
6 6.45
17 18.28
1 1.08
3 3.23
55 59.14
38 40.86%
23  โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) 169
28 16.57
13 7.69
17 10.06
11 6.51
0 0.00
100 59.17
69 40.83%
24  โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 294
12 4.08
6 2.04
37 12.59
18 6.12
43 14.63
178 60.54
116 39.46%
25  โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 179
5 2.79
13 7.26
9 5.03
18 10.06
22 12.29
112 62.57
67 37.43%
26  โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) 353
20 5.67
10 2.83
64 18.13
6 1.70
31 8.78
222 62.89
131 37.11%
27  โรงเรียนวัดบางพูน 758
87 11.48
43 5.67
146 19.26
0 0.00
0 0.00
482 63.59
276 36.41%
28  โรงเรียนคลองลาดช้าง 414
17 4.11
29 7.00
28 6.76
17 4.11
58 14.01
265 64.01
149 35.99%
29  โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง 98
9 9.18
10 10.20
13 13.27
2 2.04
0 0.00
64 65.31
34 34.69%
30  โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 231
18 7.79
21 9.09
31 13.42
7 3.03
1 0.43
153 66.23
78 33.77%
31  โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 215
12 5.58
10 4.65
47 21.86
2 0.93
1 0.47
143 66.51
72 33.49%
32  โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 166
7 4.22
10 6.02
37 22.29
1 0.60
0 0.00
111 66.87
55 33.13%
33  โรงเรียนสุลักขณะ 167
9 5.39
8 4.79
30 17.96
6 3.59
0 0.00
114 68.26
53 31.74%
34  โรงเรียนวันครู 2502 833
76 9.12
48 5.76
108 12.97
19 2.28
11 1.32
571 68.55
262 31.45%
35  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง 1053
101 9.59
21 1.99
168 15.95
23 2.18
13 1.23
727 69.04
326 30.96%
36  โรงเรียนวัดเมตารางค์ 75
8 10.67
9 12.00
3 4.00
1 1.33
2 2.67
52 69.33
23 30.67%
37  โรงเรียนวัดโคก 92
5 5.43
8 8.70
6 6.52
4 4.35
5 5.43
64 69.57
28 30.43%
38  โรงเรียนวัดตะวันเรือง 231
16 6.93
18 7.79
12 5.19
11 4.76
12 5.19
162 70.13
69 29.87%
39  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 282
23 8.16
12 4.26
41 14.54
3 1.06
4 1.42
199 70.57
83 29.43%
40  โรงเรียนบึงเขาย้อน 558
50 8.96
33 5.91
48 8.60
12 2.15
18 3.23
397 71.15
161 28.85%
41  โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 220
26 11.82
7 3.18
28 12.73
2 0.91
0 0.00
157 71.36
63 28.64%
42  โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) 507
20 3.94
8 1.58
83 16.37
18 3.55
15 2.96
363 71.60
144 28.40%
43  โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง 75
6 8.00
3 4.00
9 12.00
2 2.67
1 1.33
54 72.00
21 28.00%
44  โรงเรียนวัดบางเตยใน 94
9 9.57
1 1.06
16 17.02
0 0.00
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
45  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 189
15 7.94
8 4.23
29 15.34
0 0.00
0 0.00
137 72.49
52 27.51%
46  โรงเรียนวัดหว่านบุญ 465
28 6.02
9 1.94
53 11.40
20 4.30
16 3.44
339 72.90
126 27.10%
47  โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 178
21 11.80
10 5.62
15 8.43
2 1.12
0 0.00
130 73.03
48 26.97%
48  โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 52
5 9.62
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
49  โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 254
12 4.72
22 8.66
11 4.33
0 0.00
23 9.06
186 73.23
68 26.77%
50  โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 569
27 4.75
27 4.75
74 13.01
19 3.34
5 0.88
417 73.29
152 26.71%
51  โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 635
58 9.13
7 1.10
82 12.91
15 2.36
3 0.47
470 74.02
165 25.98%
52  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) 359
28 7.80
11 3.06
49 13.65
1 0.28
0 0.00
270 75.21
89 24.79%
53  โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา 702
53 7.55
13 1.85
90 12.82
14 1.99
2 0.28
530 75.50
172 24.50%
54  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 824
32 3.88
32 3.88
76 9.22
25 3.03
32 3.88
627 76.09
197 23.91%
55  โรงเรียนคลองพระอุดม 134
7 5.22
2 1.49
23 17.16
0 0.00
0 0.00
102 76.12
32 23.88%
56  โรงเรียนวัดดาวเรือง 207
13 6.28
11 5.31
14 6.76
6 2.90
5 2.42
158 76.33
49 23.67%
57  โรงเรียนวัดผลาหาร 172
10 5.81
12 6.98
18 10.47
0 0.00
0 0.00
132 76.74
40 23.26%
58  โรงเรียนวัดถั่วทอง 69
4 5.80
3 4.35
4 5.80
4 5.80
1 1.45
53 76.81
16 23.19%
59  โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง 1031
69 6.69
18 1.75
152 14.74
0 0.00
0 0.00
792 76.82
239 23.18%
60  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 566
21 3.71
8 1.41
78 13.78
17 3.00
1 0.18
441 77.92
125 22.08%
61  โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 144
3 2.08
5 3.47
21 14.58
0 0.00
2 1.39
113 78.47
31 21.53%
62  โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) 98
6 6.12
1 1.02
11 11.22
3 3.06
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
63  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 880
47 5.34
28 3.18
105 11.93
3 0.34
5 0.57
692 78.64
188 21.36%
64  โรงเรียนวัดเทียนถวาย 729
19 2.61
17 2.33
79 10.84
29 3.98
9 1.23
576 79.01
153 20.99%
65  โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 315
10 3.17
3 0.95
46 14.60
4 1.27
3 0.95
249 79.05
66 20.95%
66  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1660
57 3.43
20 1.20
270 16.27
0 0.00
0 0.00
1313 79.10
347 20.90%
67  โรงเรียนศาลาพัน 131
10 7.63
7 5.34
9 6.87
0 0.00
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
68  โรงเรียนวัดบัวหลวง 122
2 1.64
1 0.82
20 16.39
1 0.82
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
69  โรงเรียนวัดสะแก 143
5 3.50
3 2.10
20 13.99
0 0.00
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
70  โรงเรียนสี่แยกบางเตย 42
3 7.14
0 0.00
4 9.52
1 2.38
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
71  โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) 202
5 2.48
0 0.00
33 16.34
0 0.00
0 0.00
164 81.19
38 18.81%
72  โรงเรียนเจริญวิทยา 102
2 1.96
7 6.86
10 9.80
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
73  โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) 81
3 3.70
3 3.70
9 11.11
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
74  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 119
9 7.56
5 4.20
4 3.36
2 1.68
2 1.68
97 81.51
22 18.49%
75  โรงเรียนวัดนาวง 757
34 4.49
16 2.11
85 11.23
0 0.00
0 0.00
622 82.17
135 17.83%
76  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 752
8 1.06
5 0.66
109 14.49
5 0.66
5 0.66
620 82.45
132 17.55%
77  โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 932
32 3.43
19 2.04
39 4.18
28 3.00
41 4.40
773 82.94
159 17.06%
78  โรงเรียนคลองสอง 758
63 8.31
7 0.92
50 6.60
3 0.40
5 0.66
630 83.11
128 16.89%
79  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 283
15 5.30
11 3.89
15 5.30
3 1.06
2 0.71
237 83.75
46 16.25%
80  โรงเรียนบ้านบึง 130
1 0.77
3 2.31
9 6.92
8 6.15
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
81  โรงเรียนวัดพืชนิมิต 416
8 1.92
11 2.64
24 5.77
10 2.40
14 3.37
349 83.89
67 16.11%
82  โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 234
6 2.56
5 2.14
13 5.56
3 1.28
10 4.27
197 84.19
37 15.81%
83  โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) 602
22 3.65
26 4.32
43 7.14
0 0.00
4 0.66
507 84.22
95 15.78%
84  โรงเรียนโรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) 70
2 2.86
1 1.43
5 7.14
3 4.29
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
85  โรงเรียนวัดเชิงท่า 72
0 0.00
3 4.17
8 11.11
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
86  โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) 61
2 3.28
2 3.28
5 8.20
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
87  โรงเรียนวัดบัวขวัญ 100
4 4.00
0 0.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
88  โรงเรียนจารุศรบํารุง 600
21 3.50
12 2.00
30 5.00
6 1.00
13 2.17
518 86.33
82 13.67%
89  โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 119
0 0.00
2 1.68
14 11.76
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
90  โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 181
3 1.66
5 2.76
10 5.52
4 2.21
2 1.10
157 86.74
24 13.26%
91  โรงเรียนคลองลากค้อน 77
0 0.00
0 0.00
10 12.99
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
92  โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 417
14 3.36
11 2.64
11 2.64
7 1.68
0 0.00
374 89.69
43 10.31%
93  โรงเรียนวัดมงคลพุการาม 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
94  โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 85
0 0.00
0 0.00
6 7.06
2 2.35
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
95  โรงเรียนปากคลองสอง 82
2 2.44
1 1.22
4 4.88
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
96  โรงเรียนวัดปทุมทอง 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
97  โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 76
1 1.32
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
98  โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 97
0 0.00
0 0.00
7 7.22
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
99  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1865
33 1.77
20 1.07
21 1.13
11 0.59
15 0.80
1765 94.64
100 5.36%
100  โรงเรียนสามวาวิทยา 97
0 0.00
0 0.00
5 5.15
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
101  โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
102  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 89
0 0.00
0 0.00
2 2.25
0 0.00
0 0.00
87 97.75
2 2.25%

 

จำนวนนักเรียน  34,697 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,362 6.81
เตี้ย  1,340 3.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,216 12.15
ผอมและเตี้ย  950 2.74
อ้วนและเตี้ย  1,105 3.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,724 71.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,973 คน


28.74%


Powered By www.thaieducation.net