ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 71 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 71 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนตลาดคลองสวน 36
2 5.56
12 33.33
10 27.78
6 16.67
6 16.67
0 0.00
36 100.00%
2  โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 4
2 50.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
3  โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 117
16 13.68
37 31.62
28 23.93
10 8.55
16 13.68
10 8.55
107 91.45%
4  โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 1002
97 9.68
95 9.48
226 22.55
46 4.59
321 32.04
217 21.66
785 78.34%
5  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 173
94 54.34
0 0.00
37 21.39
0 0.00
0 0.00
42 24.28
131 75.72%
6  โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 883
88 9.97
47 5.32
96 10.87
208 23.56
143 16.19
301 34.09
582 65.91%
7  โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) 459
47 10.24
25 5.45
111 24.18
15 3.27
70 15.25
191 41.61
268 58.39%
8  โรงเรียนคลองบ้านระกาศ 52
17 32.69
6 11.54
1 1.92
6 11.54
0 0.00
22 42.31
30 57.69%
9  โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 410
39 9.51
30 7.32
44 10.73
103 25.12
10 2.44
184 44.88
226 55.12%
10  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1147
81 7.06
37 3.23
213 18.57
118 10.29
151 13.16
547 47.69
600 52.31%
11  โรงเรียนคลองบางแก้ว 809
68 8.41
26 3.21
129 15.95
36 4.45
117 14.46
433 53.52
376 46.48%
12  โรงเรียนวัดกาหลง 79
6 7.59
0 0.00
29 36.71
1 1.27
0 0.00
43 54.43
36 45.57%
13  โรงเรียนวัดเสาธงนอก 310
122 39.35
2 0.65
15 4.84
0 0.00
0 0.00
171 55.16
139 44.84%
14  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 152
6 3.95
5 3.29
26 17.11
11 7.24
16 10.53
88 57.89
64 42.11%
15  โรงเรียนคลองกันยา 175
28 16.00
12 6.86
13 7.43
17 9.71
3 1.71
102 58.29
73 41.71%
16  โรงเรียนวัดสร่างโศก 102
8 7.84
11 10.78
21 20.59
1 0.98
0 0.00
61 59.80
41 40.20%
17  โรงเรียนวัดหัวคู้ 356
22 6.18
15 4.21
50 14.04
18 5.06
37 10.39
214 60.11
142 39.89%
18  โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 453
39 8.61
25 5.52
88 19.43
20 4.42
5 1.10
276 60.93
177 39.07%
19  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ 82
7 8.54
6 7.32
10 12.20
2 2.44
5 6.10
52 63.41
30 36.59%
20  โรงเรียนละมูลรอดศิริ 58
5 8.62
3 5.17
12 20.69
0 0.00
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
21  โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 395
34 8.61
25 6.33
42 10.63
18 4.56
17 4.30
259 65.57
136 34.43%
22  โรงเรียนวัดสีล้ง 106
7 6.60
1 0.94
23 21.70
4 3.77
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
23  โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 741
41 5.53
22 2.97
96 12.96
56 7.56
27 3.64
499 67.34
242 32.66%
24  โรงเรียนคลองบางกะอี่ 157
24 15.29
3 1.91
21 13.38
2 1.27
1 0.64
106 67.52
51 32.48%
25  โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1063
36 3.39
42 3.95
85 8.00
97 9.13
72 6.77
731 68.77
332 31.23%
26  โรงเรียนวัดบัวโรย 138
10 7.25
2 1.45
26 18.84
3 2.17
2 1.45
95 68.84
43 31.16%
27  โรงเรียนคลองบางกะสี 184
20 10.87
7 3.80
29 15.76
0 0.00
0 0.00
128 69.57
56 30.43%
28  โรงเรียนวัดลาดหวาย 83
6 7.23
0 0.00
19 22.89
0 0.00
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
29  โรงเรียนวัดคอลาด 116
10 8.62
9 7.76
9 7.76
3 2.59
1 0.86
84 72.41
32 27.59%
30  โรงเรียนโรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1264
74 5.85
20 1.58
237 18.75
5 0.40
2 0.16
926 73.26
338 26.74%
31  โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 261
7 2.68
15 5.75
42 16.09
2 0.77
2 0.77
193 73.95
68 26.05%
32  โรงเรียนคลองบางกระบือ 822
65 7.91
0 0.00
112 13.63
25 3.04
9 1.09
611 74.33
211 25.67%
33  โรงเรียนเทวะคลองตรง 72
8 11.11
1 1.39
9 12.50
0 0.00
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
34  โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 1964
53 2.70
31 1.58
174 8.86
60 3.05
169 8.60
1477 75.20
487 24.80%
35  โรงเรียนปากคลองมอญ 178
9 5.06
4 2.25
28 15.73
3 1.69
0 0.00
134 75.28
44 24.72%
36  โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า 136
9 6.62
0 0.00
24 17.65
0 0.00
0 0.00
103 75.74
33 24.26%
37  โรงเรียนวัดบางบ่อ 528
21 3.98
11 2.08
63 11.93
14 2.65
17 3.22
402 76.14
126 23.86%
38  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1344
53 3.94
42 3.13
182 13.54
18 1.34
15 1.12
1034 76.93
310 23.07%
39  โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 370
21 5.68
17 4.59
45 12.16
2 0.54
0 0.00
285 77.03
85 22.97%
40  โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 439
6 1.37
22 5.01
65 14.81
2 0.46
5 1.14
339 77.22
100 22.78%
41  โรงเรียนวัดสลุด 181
8 4.42
8 4.42
10 5.52
8 4.42
7 3.87
140 77.35
41 22.65%
42  โรงเรียนคลองสะบัดจาก 160
6 3.75
3 1.88
16 10.00
10 6.25
1 0.63
124 77.50
36 22.50%
43  โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 345
5 1.45
3 0.87
63 18.26
1 0.29
0 0.00
273 79.13
72 20.87%
44  โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 846
29 3.43
13 1.54
69 8.16
27 3.19
36 4.26
672 79.43
174 20.57%
45  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) 222
13 5.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 14.41
177 79.73
45 20.27%
46  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 197
3 1.52
2 1.02
31 15.74
0 0.00
0 0.00
161 81.73
36 18.27%
47  โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 267
16 5.99
11 4.12
14 5.24
3 1.12
4 1.50
219 82.02
48 17.98%
48  โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 470
19 4.04
23 4.89
13 2.77
13 2.77
16 3.40
386 82.13
84 17.87%
49  โรงเรียนวัดโคธาราม 69
3 4.35
1 1.45
7 10.14
1 1.45
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
50  โรงเรียนวัดบางเพรียง 371
11 2.96
19 5.12
28 7.55
4 1.08
2 0.54
307 82.75
64 17.25%
51  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 78
2 2.56
0 0.00
2 2.56
4 5.13
4 5.13
66 84.62
12 15.38%
52  โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 840
41 4.88
20 2.38
62 7.38
5 0.60
1 0.12
711 84.64
129 15.36%
53  โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 217
4 1.84
7 3.23
6 2.76
3 1.38
13 5.99
184 84.79
33 15.21%
54  โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1981
92 4.64
19 0.96
138 6.97
22 1.11
28 1.41
1682 84.91
299 15.09%
55  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 266
7 2.63
6 2.26
10 3.76
7 2.63
10 3.76
226 84.96
40 15.04%
56  โรงเรียนวัดนาคราช 82
7 8.54
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
57  โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 557
1 0.18
5 0.90
32 5.75
6 1.08
37 6.64
476 85.46
81 14.54%
58  โรงเรียนคลองลาดกระบัง 141
5 3.55
0 0.00
15 10.64
0 0.00
0 0.00
121 85.82
20 14.18%
59  โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1302
18 1.38
24 1.84
69 5.30
28 2.15
44 3.38
1119 85.94
183 14.06%
60  โรงเรียนคลองพระยานาคราช 72
0 0.00
2 2.78
6 8.33
1 1.39
1 1.39
62 86.11
10 13.89%
61  โรงเรียนวัดสุคันธาวาส 142
0 0.00
0 0.00
18 12.68
0 0.00
0 0.00
124 87.32
18 12.68%
62  โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 200
0 0.00
0 0.00
25 12.50
0 0.00
0 0.00
175 87.50
25 12.50%
63  โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 58
3 5.17
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
64  โรงเรียนคลองหลุมลึก 150
7 4.67
4 2.67
6 4.00
1 0.67
0 0.00
132 88.00
18 12.00%
65  โรงเรียนคลองกระแชงเตย 70
4 5.71
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
66  โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 306
0 0.00
0 0.00
22 7.19
11 3.59
0 0.00
273 89.22
33 10.78%
67  โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 263
4 1.52
4 1.52
12 4.56
2 0.76
2 0.76
239 90.87
24 9.13%
68  โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 300
7 2.33
7 2.33
11 3.67
1 0.33
1 0.33
273 91.00
27 9.00%
69  โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 1526
10 0.66
10 0.66
53 3.47
44 2.88
0 0.00
1409 92.33
117 7.67%
70  โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 151
0 0.00
0 0.00
7 4.64
0 0.00
0 0.00
144 95.36
7 4.64%
71  โรงเรียนคลองปลัดเปรียง 165
0 0.00
0 0.00
2 1.21
0 0.00
0 0.00
163 98.79
2 1.21%

 

จำนวนนักเรียน  29,215 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,633 5.59
เตี้ย  860 2.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,251 11.13
ผอมและเตี้ย  1,134 3.88
อ้วนและเตี้ย  1,478 5.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,859 71.40
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,356 คน


28.60%


Powered By www.thaieducation.net