ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 72 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 72 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดศรีคงคาราม 24
1 4.17
5 20.83
4 16.67
4 16.67
1 4.17
9 37.50
15 62.50%
2  โรงเรียนวัดบางด้วน 82
20 24.39
18 21.95
12 14.63
0 0.00
0 0.00
32 39.02
50 60.98%
3  โรงเรียนคลองบางปู 104
18 17.31
13 12.50
11 10.58
7 6.73
0 0.00
55 52.88
49 47.12%
4  โรงเรียนพิบูลประชาบาล 873
124 14.20
42 4.81
154 17.64
82 9.39
1 0.11
470 53.84
403 46.16%
5  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 346
36 10.40
37 10.69
61 17.63
18 5.20
3 0.87
191 55.20
155 44.80%
6  โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1495
110 7.36
70 4.68
238 15.92
91 6.09
156 10.43
830 55.52
665 44.48%
7  โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 313
22 7.03
22 7.03
74 23.64
10 3.19
0 0.00
185 59.11
128 40.89%
8  โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1445
140 9.69
100 6.92
297 20.55
19 1.31
0 0.00
889 61.52
556 38.48%
9  โรงเรียนวัดครุใน 360
29 8.06
18 5.00
48 13.33
14 3.89
24 6.67
227 63.06
133 36.94%
10  โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 137
9 6.57
14 10.22
17 12.41
6 4.38
3 2.19
88 64.23
49 35.77%
11  โรงเรียนคลองใหม่ 572
28 4.90
21 3.67
82 14.34
28 4.90
41 7.17
372 65.03
200 34.97%
12  โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 198
10 5.05
18 9.09
38 19.19
1 0.51
1 0.51
130 65.66
68 34.34%
13  โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 348
47 13.51
14 4.02
45 12.93
5 1.44
2 0.57
235 67.53
113 32.47%
14  โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 348
32 9.20
18 5.17
58 16.67
3 0.86
0 0.00
237 68.10
111 31.90%
15  โรงเรียนวัดกองแก้ว 131
10 7.63
7 5.34
20 15.27
2 1.53
0 0.00
92 70.23
39 29.77%
16  โรงเรียนวัดบางโปรง 246
23 9.35
3 1.22
45 18.29
1 0.41
0 0.00
174 70.73
72 29.27%
17  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง 55
3 5.45
4 7.27
9 16.36
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
18  โรงเรียนวัดบางฝ้าย 227
17 7.49
19 8.37
23 10.13
6 2.64
1 0.44
161 70.93
66 29.07%
19  โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 176
16 9.09
2 1.14
23 13.07
9 5.11
0 0.00
126 71.59
50 28.41%
20  โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 149
14 9.40
5 3.36
22 14.77
1 0.67
0 0.00
107 71.81
42 28.19%
21  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน 135
6 4.44
7 5.19
23 17.04
2 1.48
0 0.00
97 71.85
38 28.15%
22  โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง 288
38 13.19
10 3.47
29 10.07
4 1.39
0 0.00
207 71.88
81 28.13%
23  โรงเรียนวัดคลองเก้า 595
50 8.40
35 5.88
58 9.75
21 3.53
2 0.34
429 72.10
166 27.90%
24  โรงเรียนบ้านบางจาก 374
16 4.28
19 5.08
67 17.91
1 0.27
1 0.27
270 72.19
104 27.81%
25  โรงเรียนวัดกลาง 166
14 8.43
5 3.01
17 10.24
0 0.00
10 6.02
120 72.29
46 27.71%
26  โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1338
99 7.40
42 3.14
123 9.19
102 7.62
4 0.30
968 72.35
370 27.65%
27  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 252
19 7.54
13 5.16
35 13.89
2 0.79
0 0.00
183 72.62
69 27.38%
28  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1138
89 7.82
40 3.51
173 15.20
4 0.35
0 0.00
832 73.11
306 26.89%
29  โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 433
23 5.31
12 2.77
78 18.01
2 0.46
0 0.00
318 73.44
115 26.56%
30  โรงเรียนวัดป่าเกด 132
14 10.61
7 5.30
10 7.58
2 1.52
2 1.52
97 73.48
35 26.52%
31  โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) 781
36 4.61
23 2.94
47 6.02
35 4.48
66 8.45
574 73.50
207 26.50%
32  โรงเรียนวัดใหญ่ 665
31 4.66
24 3.61
107 16.09
14 2.11
0 0.00
489 73.53
176 26.47%
33  โรงเรียนวัดคลองมอญ 139
8 5.76
3 2.16
13 9.35
12 8.63
0 0.00
103 74.10
36 25.90%
34  โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา 78
4 5.13
4 5.13
7 8.97
5 6.41
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
35  โรงเรียนวัดครุนอก 75
8 10.67
1 1.33
8 10.67
2 2.67
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
36  โรงเรียนคลองบางปิ้ง 533
53 9.94
7 1.31
68 12.76
4 0.75
1 0.19
400 75.05
133 24.95%
37  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 592
32 5.41
23 3.89
50 8.45
18 3.04
24 4.05
445 75.17
147 24.83%
38  โรงเรียนวัดแหลม 192
3 1.56
12 6.25
31 16.15
1 0.52
0 0.00
145 75.52
47 24.48%
39  โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 277
22 7.94
6 2.17
36 13.00
3 1.08
0 0.00
210 75.81
67 24.19%
40  โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 780
36 4.62
28 3.59
117 15.00
4 0.51
1 0.13
594 76.15
186 23.85%
41  โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) 599
36 6.01
26 4.34
38 6.34
22 3.67
18 3.01
459 76.63
140 23.37%
42  โรงเรียนวัดบางนางเกรง 60
2 3.33
6 10.00
4 6.67
1 1.67
1 1.67
46 76.67
14 23.33%
43  โรงเรียนวัดสวนส้ม 720
15 2.08
18 2.50
134 18.61
1 0.14
0 0.00
552 76.67
168 23.33%
44  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 73
5 6.85
4 5.48
5 6.85
3 4.11
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
45  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 507
33 6.51
8 1.58
72 14.20
4 0.79
0 0.00
390 76.92
117 23.08%
46  โรงเรียนวัดบางกระสอบ 75
3 4.00
2 2.67
10 13.33
2 2.67
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
47  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 81
0 0.00
8 9.88
8 9.88
2 2.47
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
48  โรงเรียนวัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) 72
9 12.50
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
49  โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1619
58 3.58
95 5.87
84 5.19
71 4.39
41 2.53
1270 78.44
349 21.56%
50  โรงเรียนวัดสุขกร 151
6 3.97
7 4.64
18 11.92
1 0.66
0 0.00
119 78.81
32 21.19%
51  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1762
49 2.78
124 7.04
174 9.88
21 1.19
0 0.00
1394 79.11
368 20.89%
52  โรงเรียนวัดแค 190
15 7.89
13 6.84
4 2.11
7 3.68
0 0.00
151 79.47
39 20.53%
53  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก 66
3 4.55
2 3.03
4 6.06
3 4.55
1 1.52
53 80.30
13 19.70%
54  โรงเรียนคลองมหาวงก์ 724
37 5.11
25 3.45
24 3.31
28 3.87
16 2.21
594 82.04
130 17.96%
55  โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1626
31 1.91
54 3.32
134 8.24
54 3.32
16 0.98
1337 82.23
289 17.77%
56  โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 293
14 4.78
3 1.02
30 10.24
2 0.68
0 0.00
244 83.28
49 16.72%
57  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง 496
29 5.85
0 0.00
46 9.27
0 0.00
0 0.00
421 84.88
75 15.12%
58  โรงเรียนวัดคู่สร้าง 333
0 0.00
0 0.00
48 14.41
0 0.00
0 0.00
285 85.59
48 14.41%
59  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 520
17 3.27
17 3.27
40 7.69
0 0.00
0 0.00
446 85.77
74 14.23%
60  โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) 83
0 0.00
0 0.00
11 13.25
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
61  โรงเรียนวัดแพรกษา 1368
47 3.44
34 2.49
40 2.92
23 1.68
25 1.83
1199 87.65
169 12.35%
62  โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 124
5 4.03
2 1.61
7 5.65
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
63  โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 460
6 1.30
0 0.00
44 9.57
0 0.00
1 0.22
409 88.91
51 11.09%
64  โรงเรียนวัดรวก 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
65  โรงเรียนวัดชมนิมิตร 486
10 2.06
8 1.65
16 3.29
3 0.62
5 1.03
444 91.36
42 8.64%
66  โรงเรียนวัดคันลัด 95
1 1.05
1 1.05
6 6.32
0 0.00
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
67  โรงเรียนวัดบางกอบัว 106
3 2.83
2 1.89
1 0.94
1 0.94
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
68  โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 661
0 0.00
0 0.00
40 6.05
0 0.00
0 0.00
621 93.95
40 6.05%
69  โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 813
0 0.00
0 0.00
7 0.86
11 1.35
14 1.72
781 96.06
32 3.94%
70  โรงเรียนคลองสำโรง 628
2 0.32
3 0.48
15 2.39
0 0.00
0 0.00
608 96.82
20 3.18%
71  โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 193
0 0.00
2 1.04
3 1.55
1 0.52
0 0.00
187 96.89
6 3.11%
72  โรงเรียนบ้านขุนสมุทร 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,611 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,746 5.52
เตี้ย  1,235 3.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,455 10.93
ผอมและเตี้ย  806 2.55
อ้วนและเตี้ย  482 1.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,887 75.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,724 คน


24.43%


Powered By www.thaieducation.net