ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 184 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 18
6 33.33
2 11.11
7 38.89
0 0.00
3 16.67
0 0.00
18 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) 8
2 25.00
1 12.50
3 37.50
1 12.50
1 12.50
0 0.00
8 100.00%
3  โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) 123
18 14.63
14 11.38
39 31.71
21 17.07
23 18.70
8 6.50
115 93.50%
4  โรงเรียนบ้านหนองจอก 137
16 11.68
31 22.63
33 24.09
19 13.87
16 11.68
22 16.06
115 83.94%
5  โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 121
20 16.53
15 12.40
23 19.01
11 9.09
10 8.26
42 34.71
79 65.29%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 755
109 14.44
33 4.37
85 11.26
141 18.68
69 9.14
318 42.12
437 57.88%
7  โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 64
13 20.31
3 4.69
18 28.13
3 4.69
0 0.00
27 42.19
37 57.81%
8  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 125
24 19.20
23 18.40
10 8.00
14 11.20
1 0.80
53 42.40
72 57.60%
9  โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 143
18 12.59
12 8.39
10 6.99
30 20.98
10 6.99
63 44.06
80 55.94%
10  โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 17
3 17.65
4 23.53
1 5.88
1 5.88
0 0.00
8 47.06
9 52.94%
11  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 218
14 6.42
92 42.20
7 3.21
0 0.00
0 0.00
105 48.17
113 51.83%
12  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 92
5 5.43
9 9.78
18 19.57
3 3.26
11 11.96
46 50.00
46 50.00%
13  โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 134
30 22.39
16 11.94
0 0.00
13 9.70
7 5.22
68 50.75
66 49.25%
14  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 47
9 19.15
2 4.26
12 25.53
0 0.00
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
15  โรงเรียนวัดหนองเหมือด 124
5 4.03
13 10.48
5 4.03
18 14.52
18 14.52
65 52.42
59 47.58%
16  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 121
18 14.88
11 9.09
12 9.92
14 11.57
1 0.83
65 53.72
56 46.28%
17  โรงเรียนบ้านโนนตารอด 71
7 9.86
7 9.86
2 2.82
7 9.86
9 12.68
39 54.93
32 45.07%
18  โรงเรียนบ้านชุมนาก 116
29 25.00
5 4.31
11 9.48
7 6.03
0 0.00
64 55.17
52 44.83%
19  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 65
8 12.31
7 10.77
10 15.38
3 4.62
1 1.54
36 55.38
29 44.62%
20  โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 63
14 22.22
14 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 55.56
28 44.44%
21  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 77
10 12.99
6 7.79
6 7.79
7 9.09
5 6.49
43 55.84
34 44.16%
22  โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 134
15 11.19
11 8.21
18 13.43
7 5.22
7 5.22
76 56.72
58 43.28%
23  โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 108
26 24.07
0 0.00
20 18.52
0 0.00
0 0.00
62 57.41
46 42.59%
24  โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 153
18 11.76
2 1.31
17 11.11
19 12.42
8 5.23
89 58.17
64 41.83%
25  โรงเรียนบ้านหนองโมก 72
6 8.33
4 5.56
8 11.11
7 9.72
5 6.94
42 58.33
30 41.67%
26  โรงเรียนบ้านปางตาไว 149
16 10.74
6 4.03
7 4.70
22 14.77
11 7.38
87 58.39
62 41.61%
27  โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 149
5 3.36
9 6.04
12 8.05
14 9.40
21 14.09
88 59.06
61 40.94%
28  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 27
1 3.70
6 22.22
4 14.81
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
29  โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 135
17 12.59
10 7.41
27 20.00
0 0.00
1 0.74
80 59.26
55 40.74%
30  โรงเรียนบ้านเกาะตาล 73
11 15.07
4 5.48
13 17.81
0 0.00
1 1.37
44 60.27
29 39.73%
31  โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 255
15 5.88
8 3.14
36 14.12
15 5.88
26 10.20
155 60.78
100 39.22%
32  โรงเรียนบ้านบึงลาด 54
2 3.70
2 3.70
15 27.78
2 3.70
0 0.00
33 61.11
21 38.89%
33  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 84
8 9.52
5 5.95
18 21.43
0 0.00
0 0.00
53 63.10
31 36.90%
34  โรงเรียนบ้านคลองเตย 140
8 5.71
16 11.43
27 19.29
0 0.00
0 0.00
89 63.57
51 36.43%
35  โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 278
36 12.95
21 7.55
44 15.83
0 0.00
0 0.00
177 63.67
101 36.33%
36  โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 69
9 13.04
3 4.35
6 8.70
7 10.14
0 0.00
44 63.77
25 36.23%
37  โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 605
59 9.75
75 12.40
73 12.07
8 1.32
2 0.33
388 64.13
217 35.87%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 107
11 10.28
0 0.00
23 21.50
2 1.87
2 1.87
69 64.49
38 35.51%
39  โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 175
18 10.29
11 6.29
23 13.14
10 5.71
0 0.00
113 64.57
62 35.43%
40  โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 82
2 2.44
3 3.66
8 9.76
5 6.10
11 13.41
53 64.63
29 35.37%
41  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 82
9 10.98
4 4.88
8 9.76
4 4.88
4 4.88
53 64.63
29 35.37%
42  โรงเรียนบ้านช่องลม 55
4 7.27
3 5.45
10 18.18
2 3.64
0 0.00
36 65.45
19 34.55%
43  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 120
3 2.50
1 0.83
22 18.33
4 3.33
11 9.17
79 65.83
41 34.17%
44  โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 115
8 6.96
5 4.35
6 5.22
14 12.17
6 5.22
76 66.09
39 33.91%
45  โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 219
49 22.37
0 0.00
24 10.96
0 0.00
0 0.00
146 66.67
73 33.33%
46  โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) 120
13 10.83
24 20.00
2 1.67
0 0.00
0 0.00
81 67.50
39 32.50%
47  โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 203
31 15.27
6 2.96
25 12.32
3 1.48
0 0.00
138 67.98
65 32.02%
48  โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 163
9 5.52
25 15.34
16 9.82
2 1.23
0 0.00
111 68.10
52 31.90%
49  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 129
9 6.98
15 11.63
14 10.85
3 2.33
0 0.00
88 68.22
41 31.78%
50  โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 101
7 6.93
12 11.88
3 2.97
7 6.93
3 2.97
69 68.32
32 31.68%
51  โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 86
7 8.14
9 10.47
11 12.79
0 0.00
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
52  โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 170
17 10.00
0 0.00
18 10.59
17 10.00
1 0.59
117 68.82
53 31.18%
53  โรงเรียนบ้านสระตาพรม 58
1 1.72
5 8.62
11 18.97
1 1.72
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
54  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 87
4 4.60
2 2.30
18 20.69
3 3.45
0 0.00
60 68.97
27 31.03%
55  โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 101
12 11.88
5 4.95
14 13.86
0 0.00
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
56  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 98
20 20.41
4 4.08
5 5.10
1 1.02
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
57  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 83
11 13.25
8 9.64
6 7.23
0 0.00
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
58  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย 50
2 4.00
3 6.00
9 18.00
1 2.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
59  โรงเรียนบ้านสามขา 80
7 8.75
5 6.25
11 13.75
1 1.25
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
60  โรงเรียนบ้านโนนพลวง 40
0 0.00
9 22.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
61  โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
4 9.76
6 14.63
29 70.73
12 29.27%
62  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 106
20 18.87
3 2.83
8 7.55
0 0.00
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
63  โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 35
3 8.57
0 0.00
1 2.86
6 17.14
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
64  โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 140
7 5.00
6 4.29
26 18.57
1 0.71
0 0.00
100 71.43
40 28.57%
65  โรงเรียนบ้านสามแยก 69
7 10.14
0 0.00
11 15.94
1 1.45
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
66  โรงเรียนบ้านไผ่งาม 59
7 11.86
5 8.47
1 1.69
1 1.69
2 3.39
43 72.88
16 27.12%
67  โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 49
8 16.33
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
68  โรงเรียนบ้านมอเจริญ 132
10 7.58
11 8.33
13 9.85
1 0.76
0 0.00
97 73.48
35 26.52%
69  โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 103
6 5.83
2 1.94
19 18.45
0 0.00
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
70  โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 50
4 8.00
1 2.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
71  โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 109
5 4.59
6 5.50
16 14.68
1 0.92
0 0.00
81 74.31
28 25.69%
72  โรงเรียนบ้านหนองบอน 120
9 7.50
4 3.33
16 13.33
1 0.83
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
73  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 106
7 6.60
7 6.60
4 3.77
7 6.60
1 0.94
80 75.47
26 24.53%
74  โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 161
16 9.94
6 3.73
10 6.21
4 2.48
3 1.86
122 75.78
39 24.22%
75  โรงเรียนบ้านหัวรัง 157
14 8.92
6 3.82
16 10.19
2 1.27
0 0.00
119 75.80
38 24.20%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) 58
1 1.72
0 0.00
11 18.97
2 3.45
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
77  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 54
4 7.41
0 0.00
8 14.81
1 1.85
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
78  โรงเรียนบ้านแม่ลาด 42
3 7.14
5 11.90
2 4.76
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
79  โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 204
18 8.82
6 2.94
22 10.78
2 0.98
0 0.00
156 76.47
48 23.53%
80  โรงเรียนบ้านวังบัว 217
17 7.83
7 3.23
27 12.44
0 0.00
0 0.00
166 76.50
51 23.50%
81  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 166
5 3.01
15 9.04
19 11.45
0 0.00
0 0.00
127 76.51
39 23.49%
82  โรงเรียนบ้านคลองไพร 74
8 10.81
0 0.00
4 5.41
3 4.05
2 2.70
57 77.03
17 22.97%
83  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 132
8 6.06
8 6.06
14 10.61
0 0.00
0 0.00
102 77.27
30 22.73%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 207
15 7.25
9 4.35
21 10.14
2 0.97
0 0.00
160 77.29
47 22.71%
85  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 84
6 7.14
3 3.57
5 5.95
3 3.57
2 2.38
65 77.38
19 22.62%
86  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 76
5 6.58
10 13.16
0 0.00
0 0.00
2 2.63
59 77.63
17 22.37%
87  โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 137
11 8.03
10 7.30
8 5.84
1 0.73
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
88  โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 78
6 7.69
1 1.28
6 7.69
2 2.56
2 2.56
61 78.21
17 21.79%
89  โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 46
1 2.17
0 0.00
9 19.57
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
90  โรงเรียนบ้านหัวเสลา 138
10 7.25
10 7.25
9 6.52
1 0.72
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
91  โรงเรียนบ้านนิคม 60
2 3.33
1 1.67
9 15.00
1 1.67
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
92  โรงเรียนบ้านชายเคือง 157
12 7.64
2 1.27
16 10.19
4 2.55
0 0.00
123 78.34
34 21.66%
93  โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย 51
2 3.92
0 0.00
9 17.65
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
94  โรงเรียนบ้านดงเย็น 84
12 14.29
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
95  โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 42
5 11.90
1 2.38
2 4.76
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
96  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 33
1 3.03
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
97  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 90
3 3.33
4 4.44
9 10.00
3 3.33
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
98  โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 72
3 4.17
1 1.39
7 9.72
1 1.39
3 4.17
57 79.17
15 20.83%
99  โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 132
16 12.12
2 1.52
6 4.55
3 2.27
0 0.00
105 79.55
27 20.45%
100  โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 93
0 0.00
3 3.23
16 17.20
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
101  โรงเรียนบ้านคลองแขยง 49
0 0.00
0 0.00
10 20.41
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
102  โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 123
8 6.50
2 1.63
15 12.20
0 0.00
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 64
4 6.25
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
104  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 139
4 2.88
7 5.04
17 12.23
0 0.00
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
105  โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 40
0 0.00
2 5.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
106  โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 253
10 3.95
13 5.14
21 8.30
4 1.58
2 0.79
203 80.24
50 19.76%
107  โรงเรียนบ้านปางลับแล 41
5 12.20
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
108  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี 41
4 9.76
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
109  โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 151
9 5.96
12 7.95
8 5.30
0 0.00
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
110  โรงเรียนรอดนิลวิทยา 125
8 6.40
0 0.00
12 9.60
3 2.40
1 0.80
101 80.80
24 19.20%
111  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 94
6 6.38
5 5.32
7 7.45
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
112  โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 89
2 2.25
1 1.12
13 14.61
0 0.00
1 1.12
72 80.90
17 19.10%
113  โรงเรียนบ้านรังแถว 53
3 5.66
2 3.77
4 7.55
1 1.89
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
114  โรงเรียนบ้านสามเรือน 122
6 4.92
3 2.46
14 11.48
0 0.00
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
115  โรงเรียนวชิรสารศึกษา 149
5 3.36
5 3.36
17 11.41
0 0.00
1 0.67
121 81.21
28 18.79%
116  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 16
2 12.50
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
117  โรงเรียนบ้านส่องตาแล 151
6 3.97
7 4.64
13 8.61
2 1.32
0 0.00
123 81.46
28 18.54%
118  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 38
3 7.89
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
119  โรงเรียนบ้านวังหามแห 22
0 0.00
1 4.55
2 9.09
1 4.55
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
120  โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 50
2 4.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
1 2.00
41 82.00
9 18.00%
121  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 67
2 2.99
4 5.97
5 7.46
1 1.49
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
122  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 196
9 4.59
4 2.04
20 10.20
1 0.51
1 0.51
161 82.14
35 17.86%
123  โรงเรียนบ้านคลองยาง 62
7 11.29
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
124  โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 188
11 5.85
7 3.72
15 7.98
0 0.00
0 0.00
155 82.45
33 17.55%
125  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 97
4 4.12
6 6.19
4 4.12
2 2.06
1 1.03
80 82.47
17 17.53%
126  โรงเรียนวัดคลองเจริญ 115
6 5.22
0 0.00
14 12.17
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
127  โรงเรียนบ้านวังน้ำ 70
0 0.00
0 0.00
12 17.14
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
128  โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) 41
3 7.32
1 2.44
2 4.88
1 2.44
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
129  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 209
15 7.18
0 0.00
18 8.61
2 0.96
0 0.00
174 83.25
35 16.75%
130  โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 102
5 4.90
3 2.94
9 8.82
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
131  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 54
5 9.26
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
132  โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 121
13 10.74
4 3.31
3 2.48
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
133  โรงเรียนบ้านคลองขุด 55
2 3.64
2 3.64
2 3.64
3 5.45
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
134  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 86
2 2.33
3 3.49
8 9.30
1 1.16
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
135  โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 80
1 1.25
2 2.50
10 12.50
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
136  โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 173
4 2.31
1 0.58
23 13.29
0 0.00
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
137  โรงเรียนบ้านปางมะนาว 87
4 4.60
1 1.15
9 10.34
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
138  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 127
0 0.00
1 0.79
10 7.87
5 3.94
4 3.15
107 84.25
20 15.75%
139  โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 116
12 10.34
2 1.72
4 3.45
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
140  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 136
7 5.15
4 2.94
3 2.21
7 5.15
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
141  โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 201
3 1.49
8 3.98
20 9.95
0 0.00
0 0.00
170 84.58
31 15.42%
142  โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 156
12 7.69
2 1.28
10 6.41
0 0.00
0 0.00
132 84.62
24 15.38%
143  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 165
6 3.64
6 3.64
12 7.27
0 0.00
1 0.61
140 84.85
25 15.15%
144  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 60
5 8.33
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
145  โรงเรียนบ้านหาดชะอม 60
3 5.00
1 1.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
146  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 107
2 1.87
3 2.80
11 10.28
0 0.00
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
147  โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 61
2 3.28
3 4.92
2 3.28
2 3.28
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
148  โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 109
5 4.59
5 4.59
6 5.50
0 0.00
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
149  โรงเรียนบ้านพัดโบก 150
5 3.33
4 2.67
11 7.33
2 1.33
0 0.00
128 85.33
22 14.67%
150  โรงเรียนอนุบาลวังไทร 231
18 7.79
0 0.00
15 6.49
0 0.00
0 0.00
198 85.71
33 14.29%
151  โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
2 4.00
43 86.00
7 14.00%
152  โรงเรียนบ้านหนองหิน 79
5 6.33
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
153  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 108
7 6.48
6 5.56
2 1.85
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
154  โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 102
8 7.84
0 0.00
4 3.92
0 0.00
1 0.98
89 87.25
13 12.75%
155  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 144
5 3.47
3 2.08
8 5.56
1 0.69
1 0.69
126 87.50
18 12.50%
156  โรงเรียนบ้านป่าเหียง 64
3 4.69
2 3.13
2 3.13
0 0.00
1 1.56
56 87.50
8 12.50%
157  โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 122
2 1.64
2 1.64
3 2.46
2 1.64
6 4.92
107 87.70
15 12.30%
158  โรงเรียนบ้านคอปล้อง 83
0 0.00
0 0.00
10 12.05
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
159  โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 137
1 0.73
4 2.92
9 6.57
1 0.73
1 0.73
121 88.32
16 11.68%
160  โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 78
2 2.56
2 2.56
3 3.85
2 2.56
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
161  โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 192
6 3.13
0 0.00
16 8.33
0 0.00
0 0.00
170 88.54
22 11.46%
162  โรงเรียนวัดแสงอุทัย 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
1 1.61
2 3.23
55 88.71
7 11.29%
163  โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 163
4 2.45
0 0.00
8 4.91
0 0.00
6 3.68
145 88.96
18 11.04%
164  โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 67
2 2.99
1 1.49
4 5.97
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
165  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 125
3 2.40
3 2.40
6 4.80
1 0.80
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
166  โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 77
2 2.60
0 0.00
4 5.19
1 1.30
1 1.30
69 89.61
8 10.39%
167  โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 49
0 0.00
3 6.12
2 4.08
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
168  โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
169  โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 94
2 2.13
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
170  โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 118
1 0.85
0 0.00
9 7.63
0 0.00
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
171  โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 99
0 0.00
1 1.01
7 7.07
0 0.00
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
172  โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) 204
10 4.90
1 0.49
5 2.45
0 0.00
0 0.00
188 92.16
16 7.84%
173  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
174  โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 93
3 3.23
0 0.00
3 3.23
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
175  โรงเรียนบ้านวังพลับ 94
1 1.06
1 1.06
3 3.19
0 0.00
1 1.06
88 93.62
6 6.38%
176  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 134
2 1.49
2 1.49
4 2.99
0 0.00
0 0.00
126 94.03
8 5.97%
177  โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 101
0 0.00
1 0.99
5 4.95
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
178  โรงเรียนบ้านวังเจ้า 69
1 1.45
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
179  โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
1 1.89
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
180  โรงเรียนบ้านช้างคับ 81
2 2.47
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
181  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
182  โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,103 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,519 7.56
เตี้ย  986 4.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,958 9.74
ผอมและเตี้ย  601 2.99
อ้วนและเตี้ย  363 1.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,676 73.00
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,427 คน


27.00%


Powered By www.thaieducation.net