ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 203 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 203 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 4
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 115
60 52.17
27 23.48
16 13.91
9 7.83
3 2.61
0 0.00
115 100.00%
3  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 140
75 53.57
25 17.86
0 0.00
23 16.43
0 0.00
17 12.14
123 87.86%
4  โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 153
17 11.11
36 23.53
26 16.99
27 17.65
25 16.34
22 14.38
131 85.62%
5  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 191
30 15.71
19 9.95
40 20.94
18 9.42
43 22.51
41 21.47
150 78.53%
6  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1486
106 7.13
23 1.55
384 25.84
129 8.68
500 33.65
344 23.15
1142 76.85%
7  โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 86
7 8.14
30 34.88
16 18.60
2 2.33
7 8.14
24 27.91
62 72.09%
8  โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 135
17 12.59
13 9.63
9 6.67
28 20.74
20 14.81
48 35.56
87 64.44%
9  โรงเรียนบ้านโนนสมอ 61
24 39.34
8 13.11
5 8.20
1 1.64
0 0.00
23 37.70
38 62.30%
10  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 39
7 17.95
2 5.13
15 38.46
0 0.00
0 0.00
15 38.46
24 61.54%
11  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 15
3 20.00
3 20.00
1 6.67
2 13.33
0 0.00
6 40.00
9 60.00%
12  โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 188
31 16.49
25 13.30
27 14.36
16 8.51
12 6.38
77 40.96
111 59.04%
13  โรงเรียนบ้านปางขนุน 212
29 13.68
25 11.79
33 15.57
25 11.79
7 3.30
93 43.87
119 56.13%
14  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 46
4 8.70
0 0.00
14 30.43
7 15.22
0 0.00
21 45.65
25 54.35%
15  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 91
8 8.79
22 24.18
10 10.99
6 6.59
2 2.20
43 47.25
48 52.75%
16  โรงเรียนบ้านช่องลม 35
6 17.14
3 8.57
2 5.71
4 11.43
3 8.57
17 48.57
18 51.43%
17  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 74
4 5.41
1 1.35
15 20.27
5 6.76
13 17.57
36 48.65
38 51.35%
18  โรงเรียนบ้านหนองแดน 159
23 14.47
19 11.95
17 10.69
15 9.43
6 3.77
79 49.69
80 50.31%
19  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 46
9 19.57
6 13.04
3 6.52
4 8.70
1 2.17
23 50.00
23 50.00%
20  โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 129
2 1.55
6 4.65
20 15.50
9 6.98
27 20.93
65 50.39
64 49.61%
21  โรงเรียนบ้านเนินกรอย 91
7 7.69
0 0.00
18 19.78
15 16.48
5 5.49
46 50.55
45 49.45%
22  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 120
9 7.50
4 3.33
15 12.50
13 10.83
15 12.50
64 53.33
56 46.67%
23  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 190
14 7.37
8 4.21
22 11.58
22 11.58
20 10.53
104 54.74
86 45.26%
24  โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 86
1 1.16
1 1.16
21 24.42
15 17.44
0 0.00
48 55.81
38 44.19%
25  โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 68
4 5.88
11 16.18
12 17.65
2 2.94
1 1.47
38 55.88
30 44.12%
26  โรงเรียนสาธิต 485
45 9.28
41 8.45
72 14.85
24 4.95
28 5.77
275 56.70
210 43.30%
27  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 51
7 13.73
5 9.80
5 9.80
5 9.80
0 0.00
29 56.86
22 43.14%
28  โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 305
28 9.18
33 10.82
28 9.18
14 4.59
28 9.18
174 57.05
131 42.95%
29  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 127
4 3.15
5 3.94
17 13.39
12 9.45
16 12.60
73 57.48
54 42.52%
30  โรงเรียนบ้านทรายทอง 81
18 22.22
3 3.70
12 14.81
1 1.23
0 0.00
47 58.02
34 41.98%
31  โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 50
11 22.00
1 2.00
5 10.00
3 6.00
0 0.00
30 60.00
20 40.00%
32  โรงเรียนบ้านเมืองพาน 28
5 17.86
1 3.57
4 14.29
1 3.57
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
33  โรงเรียนบ้านหนองแขม 69
5 7.25
6 8.70
3 4.35
10 14.49
3 4.35
42 60.87
27 39.13%
34  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 75
5 6.67
5 6.67
13 17.33
2 2.67
4 5.33
46 61.33
29 38.67%
35  โรงเรียนบ้านวังทอง 154
7 4.55
22 14.29
23 14.94
5 3.25
2 1.30
95 61.69
59 38.31%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 147
27 18.37
4 2.72
23 15.65
2 1.36
0 0.00
91 61.90
56 38.10%
37  โรงเรียนบ้านดงซ่อม 144
17 11.81
7 4.86
5 3.47
14 9.72
11 7.64
90 62.50
54 37.50%
38  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 81
7 8.64
5 6.17
9 11.11
9 11.11
0 0.00
51 62.96
30 37.04%
39  โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 151
18 11.92
11 7.28
12 7.95
10 6.62
4 2.65
96 63.58
55 36.42%
40  โรงเรียนบ้านหนองทอง 55
5 9.09
4 7.27
5 9.09
4 7.27
2 3.64
35 63.64
20 36.36%
41  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 314
30 9.55
10 3.18
38 12.10
36 11.46
0 0.00
200 63.69
114 36.31%
42  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 124
14 11.29
0 0.00
16 12.90
4 3.23
11 8.87
79 63.71
45 36.29%
43  โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 46
7 15.22
7 15.22
0 0.00
1 2.17
1 2.17
30 65.22
16 34.78%
44  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 181
14 7.73
5 2.76
32 17.68
5 2.76
5 2.76
120 66.30
61 33.70%
45  โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 146
12 8.22
9 6.16
22 15.07
5 3.42
0 0.00
98 67.12
48 32.88%
46  โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 89
11 12.36
10 11.24
8 8.99
0 0.00
0 0.00
60 67.42
29 32.58%
47  โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 157
9 5.73
11 7.01
11 7.01
9 5.73
11 7.01
106 67.52
51 32.48%
48  โรงเรียนวัดคูยาง 1678
115 6.85
42 2.50
365 21.75
7 0.42
12 0.72
1137 67.76
541 32.24%
49  โรงเรียนบ้านหนองโสน 121
13 10.74
8 6.61
14 11.57
0 0.00
4 3.31
82 67.77
39 32.23%
50  โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 163
22 13.50
9 5.52
21 12.88
0 0.00
0 0.00
111 68.10
52 31.90%
51  โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 509
31 6.09
38 7.47
41 8.06
21 4.13
31 6.09
347 68.17
162 31.83%
52  โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 154
21 13.64
13 8.44
15 9.74
0 0.00
0 0.00
105 68.18
49 31.82%
53  โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 61
11 18.03
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
54  โรงเรียนบ้านจิกลาด 26
2 7.69
3 11.54
2 7.69
1 3.85
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
55  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 128
12 9.38
8 6.25
11 8.59
8 6.25
0 0.00
89 69.53
39 30.47%
56  โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 237
17 7.17
18 7.59
33 13.92
3 1.27
1 0.42
165 69.62
72 30.38%
57  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 202
22 10.89
12 5.94
25 12.38
2 0.99
0 0.00
141 69.80
61 30.20%
58  โรงเรียนบ้านคลองเรือ 30
4 13.33
5 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
59  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 108
7 6.48
4 3.70
8 7.41
7 6.48
6 5.56
76 70.37
32 29.63%
60  โรงเรียนบ้านวังชมภู 99
9 9.09
5 5.05
14 14.14
1 1.01
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
61  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 227
16 7.05
6 2.64
18 7.93
9 3.96
17 7.49
161 70.93
66 29.07%
62  โรงเรียนบ้านหนองรี 111
12 10.81
8 7.21
3 2.70
8 7.21
1 0.90
79 71.17
32 28.83%
63  โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 115
4 3.48
9 7.83
15 13.04
5 4.35
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
64  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 164
8 4.88
12 7.32
10 6.10
9 5.49
8 4.88
117 71.34
47 28.66%
65  โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 28
5 17.86
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
66  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 81
10 12.35
0 0.00
13 16.05
0 0.00
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
67  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 74
2 2.70
9 12.16
10 13.51
0 0.00
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
68  โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 134
16 11.94
6 4.48
16 11.94
0 0.00
0 0.00
96 71.64
38 28.36%
69  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 110
2 1.82
13 11.82
13 11.82
3 2.73
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
70  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 114
18 15.79
2 1.75
12 10.53
0 0.00
0 0.00
82 71.93
32 28.07%
71  โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 68
4 5.88
5 7.35
4 5.88
3 4.41
3 4.41
49 72.06
19 27.94%
72  โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 264
36 13.64
27 10.23
0 0.00
9 3.41
1 0.38
191 72.35
73 27.65%
73  โรงเรียนบ้านพานทอง 69
4 5.80
2 2.90
4 5.80
4 5.80
5 7.25
50 72.46
19 27.54%
74  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 171
7 4.09
0 0.00
33 19.30
6 3.51
0 0.00
125 73.10
46 26.90%
75  โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 56
4 7.14
4 7.14
7 12.50
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
76  โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 15
0 0.00
0 0.00
4 26.67
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
77  โรงเรียนบ้านลานหิน 135
6 4.44
10 7.41
14 10.37
6 4.44
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
78  โรงเรียนบ้านบางลาด 223
26 11.66
11 4.93
14 6.28
7 3.14
0 0.00
165 73.99
58 26.01%
79  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 104
2 1.92
3 2.88
20 19.23
2 1.92
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
80  โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 104
2 1.92
1 0.96
24 23.08
0 0.00
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
81  โรงเรียนบ้านไร่ 105
5 4.76
3 2.86
13 12.38
6 5.71
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
82  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 82
9 10.98
5 6.10
2 2.44
4 4.88
1 1.22
61 74.39
21 25.61%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 36
3 8.33
0 0.00
4 11.11
2 5.56
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
84  โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 125
5 4.00
17 13.60
9 7.20
0 0.00
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
85  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 102
7 6.86
5 4.90
13 12.75
0 0.00
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
86  โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 45
2 4.44
1 2.22
8 17.78
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
87  โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 41
2 4.88
1 2.44
7 17.07
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 112
8 7.14
2 1.79
16 14.29
1 0.89
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
89  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 755
61 8.08
46 6.09
28 3.71
24 3.18
22 2.91
574 76.03
181 23.97%
90  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 186
22 11.83
3 1.61
7 3.76
11 5.91
1 0.54
142 76.34
44 23.66%
91  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 250
14 5.60
19 7.60
3 1.20
14 5.60
8 3.20
192 76.80
58 23.20%
92  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 160
2 1.25
4 2.50
19 11.88
6 3.75
6 3.75
123 76.88
37 23.13%
93  โรงเรียนบ้านโนนจั่น 200
20 10.00
16 8.00
10 5.00
0 0.00
0 0.00
154 77.00
46 23.00%
94  โรงเรียนบ้านเขาคีริส 70
2 2.86
3 4.29
9 12.86
2 2.86
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
95  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 180
11 6.11
10 5.56
10 5.56
8 4.44
2 1.11
139 77.22
41 22.78%
96  โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 137
1 0.73
5 3.65
16 11.68
2 1.46
7 5.11
106 77.37
31 22.63%
97  โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 45
3 6.67
2 4.44
4 8.89
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
98  โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 50
4 8.00
2 4.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
99  โรงเรียนบ้านวังโขน 82
6 7.32
6 7.32
3 3.66
3 3.66
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
100  โรงเรียนบ้านไร่ดง 41
2 4.88
1 2.44
6 14.63
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
101  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 87
10 11.49
2 2.30
7 8.05
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
102  โรงเรียนบ้านเด่นพระ 46
3 6.52
3 6.52
2 4.35
2 4.35
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
103  โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 37
0 0.00
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
104  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 93
5 5.38
0 0.00
13 13.98
0 0.00
2 2.15
73 78.49
20 21.51%
105  โรงเรียนบ้านหัวยาง 42
3 7.14
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
106  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 61
6 9.84
0 0.00
3 4.92
4 6.56
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
107  โรงเรียนบ้านวังมะค่า 52
6 11.54
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
108  โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 152
12 7.89
3 1.97
7 4.61
10 6.58
0 0.00
120 78.95
32 21.05%
109  โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 186
4 2.15
5 2.69
29 15.59
0 0.00
0 0.00
148 79.57
38 20.43%
110  โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 35
1 2.86
1 2.86
4 11.43
1 2.86
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
111  โรงเรียนบ้านสมอโคน 25
2 8.00
0 0.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
112  โรงเรียนบ้านไทยทวี 45
4 8.89
4 8.89
1 2.22
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
113  โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม 67
7 10.45
0 0.00
4 5.97
0 0.00
2 2.99
54 80.60
13 19.40%
114  โรงเรียนบ้านคุยแขวน 93
2 2.15
0 0.00
16 17.20
0 0.00
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
115  โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 647
31 4.79
8 1.24
86 13.29
0 0.00
0 0.00
522 80.68
125 19.32%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 151
20 13.25
6 3.97
3 1.99
0 0.00
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
117  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 101
6 5.94
3 2.97
10 9.90
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
118  โรงเรียนบ้านลานไผ่ 161
8 4.97
12 7.45
10 6.21
0 0.00
0 0.00
131 81.37
30 18.63%
119  โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 49
3 6.12
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
120  โรงเรียนบ้านท่านา 44
1 2.27
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
121  โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 66
4 6.06
1 1.52
5 7.58
1 1.52
1 1.52
54 81.82
12 18.18%
122  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 283
14 4.95
15 5.30
22 7.77
0 0.00
0 0.00
232 81.98
51 18.02%
123  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 128
8 6.25
3 2.34
10 7.81
1 0.78
1 0.78
105 82.03
23 17.97%
124  โรงเรียนบ้านเทพนคร 130
6 4.62
2 1.54
15 11.54
0 0.00
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
125  โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 121
2 1.65
8 6.61
11 9.09
0 0.00
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
126  โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 53
2 3.77
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
127  โรงเรียนบ้านโนนโก 36
5 13.89
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
128  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 111
10 9.01
5 4.50
3 2.70
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
129  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 87
3 3.45
2 2.30
9 10.34
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
130  โรงเรียนบ้านตอรัง 115
4 3.48
0 0.00
14 12.17
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
131  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 110
3 2.73
0 0.00
13 11.82
1 0.91
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
132  โรงเรียนสหวิทยาคม 126
5 3.97
0 0.00
13 10.32
1 0.79
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
133  โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 73
3 4.11
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
134  โรงเรียนบ้านลานกระทิง 108
4 3.70
3 2.78
8 7.41
1 0.93
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
135  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 102
7 6.86
0 0.00
7 6.86
1 0.98
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
136  โรงเรียนบ้านเกศกาสร 139
10 7.19
2 1.44
8 5.76
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
137  โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 105
7 6.67
1 0.95
5 4.76
2 1.90
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
138  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 105
4 3.81
4 3.81
6 5.71
1 0.95
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
139  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 121
10 8.26
0 0.00
7 5.79
0 0.00
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
140  โรงเรียนบ้านหนองทราย 95
2 2.11
3 3.16
8 8.42
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
141  โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 206
2 0.97
0 0.00
10 4.85
14 6.80
2 0.97
178 86.41
28 13.59%
142  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
5 9.43
46 86.79
7 13.21%
143  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 130
6 4.62
0 0.00
11 8.46
0 0.00
0 0.00
113 86.92
17 13.08%
144  โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
145  โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 127
3 2.36
2 1.57
10 7.87
1 0.79
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
146  โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 64
0 0.00
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
147  โรงเรียนบ้านลานทอง 97
2 2.06
0 0.00
10 10.31
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
148  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 65
0 0.00
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
149  โรงเรียนบ้านแคทอง 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
4 8.16
43 87.76
6 12.24%
150  โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 123
3 2.44
2 1.63
10 8.13
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
151  โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 83
2 2.41
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
152  โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 268
7 2.61
4 1.49
14 5.22
4 1.49
3 1.12
236 88.06
32 11.94%
153  โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
154  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 61
0 0.00
0 0.00
6 9.84
1 1.64
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
155  โรงเรียนวัดโพธาราม 62
2 3.23
1 1.61
3 4.84
0 0.00
1 1.61
55 88.71
7 11.29%
156  โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 54
2 3.70
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
157  โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 64
3 4.69
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
158  โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 150
9 6.00
0 0.00
7 4.67
0 0.00
0 0.00
134 89.33
16 10.67%
159  โรงเรียนบ้านวังตะแบก 61
0 0.00
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
160  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 82
1 1.22
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
161  โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 73
4 5.48
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
162  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 127
4 3.15
0 0.00
8 6.30
0 0.00
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
163  โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
164  โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 445
16 3.60
8 1.80
17 3.82
0 0.00
0 0.00
404 90.79
41 9.21%
165  โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 78
2 2.56
1 1.28
3 3.85
0 0.00
1 1.28
71 91.03
7 8.97%
166  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 112
10 8.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 91.07
10 8.93%
167  โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 169
7 4.14
1 0.59
7 4.14
0 0.00
0 0.00
154 91.12
15 8.88%
168  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 153
3 1.96
2 1.31
5 3.27
2 1.31
1 0.65
140 91.50
13 8.50%
169  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 110
4 3.64
0 0.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
170  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
171  โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 77
1 1.30
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
172  โรงเรียนบ้านลานตาบัว 132
1 0.76
0 0.00
8 6.06
0 0.00
0 0.00
123 93.18
9 6.82%
173  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 125
2 1.60
0 0.00
6 4.80
0 0.00
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
174  โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 98
2 2.04
0 0.00
4 4.08
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
175  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 98
2 2.04
0 0.00
2 2.04
1 1.02
1 1.02
92 93.88
6 6.12%
176  โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 131
4 3.05
1 0.76
2 1.53
1 0.76
0 0.00
123 93.89
8 6.11%
177  โรงเรียนบ้านวังประดา 86
0 0.00
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
178  โรงเรียนบ้านโขมงหัก 122
2 1.64
1 0.82
2 1.64
1 0.82
1 0.82
115 94.26
7 5.74%
179  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
1 1.39
1 1.39
68 94.44
4 5.56%
180  โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 114
3 2.63
0 0.00
3 2.63
0 0.00
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
181  โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 59
0 0.00
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
182  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 129
0 0.00
2 1.55
3 2.33
1 0.78
0 0.00
123 95.35
6 4.65%
183  โรงเรียนบ้านนานอก 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
184  โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 286
4 1.40
2 0.70
5 1.75
0 0.00
2 0.70
273 95.45
13 4.55%
185  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123
0 0.00
0 0.00
5 4.07
0 0.00
0 0.00
118 95.93
5 4.07%
186  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 110
1 0.91
0 0.00
3 2.73
0 0.00
0 0.00
106 96.36
4 3.64%
187  โรงเรียนบ้านเก่า 64
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
188  โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 83
0 0.00
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
81 97.59
2 2.41%
189  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 250
0 0.00
0 0.00
3 1.20
3 1.20
0 0.00
244 97.60
6 2.40%
190  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 190
0 0.00
0 0.00
2 1.05
0 0.00
0 0.00
188 98.95
2 1.05%
191  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
192  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านจันทิมา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 109
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 0
3 0.00
2 0.00
2 0.00
0 0.00
0 0.00
-7 0.00
7 0.00%
196  โรงเรียนบ้านหนองกรด 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านลานสะเดา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านหนองจิก 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านแม่บัว 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,114 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,829 7.00
เตี้ย  1,101 4.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,748 10.52
ผอมและเตี้ย  844 3.23
อ้วนและเตี้ย  1,000 3.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,592 71.20
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,522 คน


28.80%


Powered By www.thaieducation.net