ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 171 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.17
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12
8 66.67
1 8.33
3 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8
6 75.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
3  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59
19 32.20
5 8.47
3 5.08
8 13.56
0 0.00
24 40.68
35 59.32%
4  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 139
37 26.62
4 2.88
7 5.04
7 5.04
22 15.83
62 44.60
77 55.40%
5  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 117
34 29.06
10 8.55
7 5.98
9 7.69
0 0.00
57 48.72
60 51.28%
6  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85
27 31.76
7 8.24
6 7.06
0 0.00
3 3.53
42 49.41
43 50.59%
7  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32
4 12.50
2 6.25
2 6.25
2 6.25
5 15.63
17 53.13
15 46.88%
8  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 108
12 11.11
9 8.33
14 12.96
12 11.11
1 0.93
60 55.56
48 44.44%
9  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 23
4 17.39
1 4.35
3 13.04
2 8.70
0 0.00
13 56.52
10 43.48%
10  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 98
10 10.20
5 5.10
16 16.33
3 3.06
7 7.14
57 58.16
41 41.84%
11  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 65
6 9.23
4 6.15
6 9.23
5 7.69
6 9.23
38 58.46
27 41.54%
12  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 118
9 7.63
1 0.85
20 16.95
13 11.02
6 5.08
69 58.47
49 41.53%
13  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 217
19 8.76
22 10.14
30 13.82
9 4.15
10 4.61
127 58.53
90 41.47%
14  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63
11 17.46
6 9.52
4 6.35
3 4.76
2 3.17
37 58.73
26 41.27%
15  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 163
20 12.27
3 1.84
27 16.56
2 1.23
13 7.98
98 60.12
65 39.88%
16  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 104
7 6.73
12 11.54
17 16.35
3 2.88
2 1.92
63 60.58
41 39.42%
17  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 66
10 15.15
5 7.58
5 7.58
2 3.03
3 4.55
41 62.12
25 37.88%
18  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 81
10 12.35
10 12.35
4 4.94
5 6.17
1 1.23
51 62.96
30 37.04%
19  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 57
3 5.26
4 7.02
4 7.02
3 5.26
7 12.28
36 63.16
21 36.84%
20  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 36
4 11.11
1 2.78
7 19.44
1 2.78
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
21  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81
9 11.11
5 6.17
6 7.41
6 7.41
3 3.70
52 64.20
29 35.80%
22  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116
16 13.79
10 8.62
6 5.17
7 6.03
2 1.72
75 64.66
41 35.34%
23  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 91
8 8.79
6 6.59
7 7.69
6 6.59
5 5.49
59 64.84
32 35.16%
24  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 114
6 5.26
9 7.89
16 14.04
6 5.26
3 2.63
74 64.91
40 35.09%
25  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 60
18 30.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
26  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 90
14 15.56
4 4.44
10 11.11
3 3.33
0 0.00
59 65.56
31 34.44%
27  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 105
15 14.29
8 7.62
5 4.76
6 5.71
2 1.90
69 65.71
36 34.29%
28  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 97
11 11.34
7 7.22
10 10.31
4 4.12
1 1.03
64 65.98
33 34.02%
29  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 112
6 5.36
8 7.14
11 9.82
6 5.36
7 6.25
74 66.07
38 33.93%
30  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 108
10 9.26
9 8.33
6 5.56
7 6.48
4 3.70
72 66.67
36 33.33%
31  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 105
7 6.67
6 5.71
7 6.67
6 5.71
7 6.67
72 68.57
33 31.43%
32  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 65
3 4.62
8 12.31
9 13.85
0 0.00
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
33  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 26
2 7.69
2 7.69
2 7.69
2 7.69
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
34  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 111
14 12.61
7 6.31
7 6.31
6 5.41
0 0.00
77 69.37
34 30.63%
35  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 107
9 8.41
5 4.67
3 2.80
3 2.80
12 11.21
75 70.09
32 29.91%
36  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 157
15 9.55
8 5.10
23 14.65
0 0.00
0 0.00
111 70.70
46 29.30%
37  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97
7 7.22
0 0.00
20 20.62
0 0.00
0 0.00
70 72.16
27 27.84%
38  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 29
2 6.90
2 6.90
2 6.90
2 6.90
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
39  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 138
9 6.52
13 9.42
15 10.87
0 0.00
0 0.00
101 73.19
37 26.81%
40  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1967
151 7.68
78 3.97
181 9.20
52 2.64
64 3.25
1441 73.26
526 26.74%
41  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57
1 1.75
0 0.00
12 21.05
1 1.75
1 1.75
42 73.68
15 26.32%
42  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 65
6 9.23
5 7.69
1 1.54
5 7.69
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
43  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 73
4 5.48
0 0.00
12 16.44
1 1.37
2 2.74
54 73.97
19 26.03%
44  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24
2 8.33
0 0.00
2 8.33
2 8.33
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
45  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
46  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 69
7 10.14
6 8.70
0 0.00
2 2.90
2 2.90
52 75.36
17 24.64%
47  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 49
5 10.20
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
48  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 469
25 5.33
23 4.90
16 3.41
34 7.25
16 3.41
355 75.69
114 24.31%
49  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 33
4 12.12
1 3.03
2 6.06
1 3.03
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
50  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 120
10 8.33
6 5.00
9 7.50
4 3.33
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
51  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162
7 4.32
10 6.17
21 12.96
0 0.00
0 0.00
124 76.54
38 23.46%
52  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 119
5 4.20
8 6.72
7 5.88
3 2.52
4 3.36
92 77.31
27 22.69%
53  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 102
8 7.84
3 2.94
12 11.76
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
54  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 129
15 11.63
8 6.20
6 4.65
0 0.00
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
55  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 655
30 4.58
24 3.66
25 3.82
29 4.43
38 5.80
509 77.71
146 22.29%
56  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 134
21 15.67
4 2.99
3 2.24
1 0.75
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
57  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 148
0 0.00
1 0.68
30 20.27
1 0.68
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
58  โรงเรียนบ้านโคกใส 66
8 12.12
0 0.00
4 6.06
2 3.03
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
59  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 123
13 10.57
4 3.25
8 6.50
0 0.00
1 0.81
97 78.86
26 21.14%
60  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19
2 10.53
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
61  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 206
28 13.59
4 1.94
4 1.94
2 0.97
5 2.43
163 79.13
43 20.87%
62  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124
3 2.42
7 5.65
2 1.61
7 5.65
6 4.84
99 79.84
25 20.16%
63  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 75
5 6.67
1 1.33
4 5.33
2 2.67
3 4.00
60 80.00
15 20.00%
64  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25
3 12.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
65  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 95
4 4.21
5 5.26
6 6.32
4 4.21
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
66  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
3 8.11
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
67  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 261
17 6.51
13 4.98
6 2.30
6 2.30
7 2.68
212 81.23
49 18.77%
68  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 50
4 8.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
1 2.00
41 82.00
9 18.00%
69  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 268
15 5.60
5 1.87
25 9.33
1 0.37
2 0.75
220 82.09
48 17.91%
70  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 170
7 4.12
0 0.00
21 12.35
1 0.59
0 0.00
141 82.94
29 17.06%
71  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1670
64 3.83
28 1.68
79 4.73
52 3.11
58 3.47
1389 83.17
281 16.83%
72  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84
2 2.38
2 2.38
10 11.90
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
73  โรงเรียนภูปอวิทยา 24
3 12.50
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
74  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48
2 4.17
3 6.25
3 6.25
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
75  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54
3 5.56
3 5.56
1 1.85
2 3.70
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
76  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 30
4 13.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
77  โรงเรียนนาคูณวิทยา 55
1 1.82
0 0.00
6 10.91
2 3.64
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
78  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 118
5 4.24
6 5.08
8 6.78
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
79  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 94
8 8.51
5 5.32
0 0.00
2 2.13
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
80  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 89
2 2.25
3 3.37
2 2.25
4 4.49
3 3.37
75 84.27
14 15.73%
81  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 140
7 5.00
7 5.00
5 3.57
3 2.14
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
82  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 233
12 5.15
8 3.43
15 6.44
1 0.43
0 0.00
197 84.55
36 15.45%
83  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52
1 1.92
1 1.92
6 11.54
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
84  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 105
9 8.57
2 1.90
3 2.86
0 0.00
2 1.90
89 84.76
16 15.24%
85  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94
4 4.26
2 2.13
4 4.26
2 2.13
2 2.13
80 85.11
14 14.89%
86  โรงเรียนนาโกวิทยา 111
5 4.50
2 1.80
3 2.70
3 2.70
3 2.70
95 85.59
16 14.41%
87  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 63
4 6.35
2 3.17
2 3.17
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
88  โรงเรียนหนองแวงแสน 49
1 2.04
2 4.08
4 8.16
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
89  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 107
1 0.93
1 0.93
11 10.28
2 1.87
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
90  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50
4 8.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
91  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 184
1 0.54
4 2.17
7 3.80
3 1.63
10 5.43
159 86.41
25 13.59%
92  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 67
3 4.48
1 1.49
3 4.48
0 0.00
2 2.99
58 86.57
9 13.43%
93  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 231
14 6.06
8 3.46
9 3.90
0 0.00
0 0.00
200 86.58
31 13.42%
94  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
13 86.67
2 13.33%
95  โรงเรียนนาจำปา 242
7 2.89
5 2.07
14 5.79
3 1.24
3 1.24
210 86.78
32 13.22%
96  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46
1 2.17
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
97  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54
2 3.70
2 3.70
2 3.70
1 1.85
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
98  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
99  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
2 5.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
100  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 128
4 3.13
2 1.56
5 3.91
5 3.91
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
101  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
102  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 138
3 2.17
2 1.45
11 7.97
1 0.72
0 0.00
121 87.68
17 12.32%
103  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
2 3.03
1 1.52
58 87.88
8 12.12%
104  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 232
7 3.02
3 1.29
6 2.59
3 1.29
9 3.88
204 87.93
28 12.07%
105  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83
3 3.61
4 4.82
3 3.61
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
106  โรงเรียนบ้านสว่าง 50
1 2.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
107  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 160
4 2.50
1 0.63
0 0.00
2 1.25
12 7.50
141 88.13
19 11.88%
108  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 93
2 2.15
2 2.15
2 2.15
2 2.15
3 3.23
82 88.17
11 11.83%
109  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 169
3 1.78
2 1.18
15 8.88
0 0.00
0 0.00
149 88.17
20 11.83%
110  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 119
3 2.52
5 4.20
6 5.04
0 0.00
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
111  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60
1 1.67
2 3.33
4 6.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
112  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
113  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 113
5 4.42
3 2.65
4 3.54
1 0.88
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
114  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87
6 6.90
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
115  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 114
6 5.26
0 0.00
7 6.14
0 0.00
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
116  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 89
4 4.49
0 0.00
5 5.62
1 1.12
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
117  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 90
2 2.22
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
118  โรงเรียนหนองหัวช้าง 63
5 7.94
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
119  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 100
5 5.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
120  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 129
3 2.33
3 2.33
8 6.20
0 0.00
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
121  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 159
5 3.14
3 1.89
5 3.14
1 0.63
3 1.89
142 89.31
17 10.69%
122  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 94
4 4.26
2 2.13
2 2.13
2 2.13
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
123  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 151
4 2.65
4 2.65
8 5.30
0 0.00
0 0.00
135 89.40
16 10.60%
124  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
125  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 67
1 1.49
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
126  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48
1 2.08
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
127  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 370
18 4.86
5 1.35
6 1.62
3 0.81
5 1.35
333 90.00
37 10.00%
128  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 228
6 2.63
1 0.44
12 5.26
3 1.32
0 0.00
206 90.35
22 9.65%
129  โรงเรียนบ้านท่างาม 52
4 7.69
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
130  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 117
4 3.42
0 0.00
3 2.56
1 0.85
3 2.56
106 90.60
11 9.40%
131  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
132  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128
5 3.91
2 1.56
2 1.56
1 0.78
1 0.78
117 91.41
11 8.59%
133  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 50
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
1 2.00
46 92.00
4 8.00%
134  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 127
3 2.36
0 0.00
7 5.51
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
135  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
136  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116
0 0.00
2 1.72
7 6.03
0 0.00
0 0.00
107 92.24
9 7.76%
137  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
1 2.56
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
138  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 117
3 2.56
2 1.71
0 0.00
0 0.00
4 3.42
108 92.31
9 7.69%
139  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80
2 2.50
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
140  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216
6 2.78
1 0.46
6 2.78
2 0.93
1 0.46
200 92.59
16 7.41%
141  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
142  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68
2 2.94
1 1.47
2 2.94
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
143  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
144  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
145  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 44
0 0.00
2 4.55
1 2.27
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
146  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 88
2 2.27
0 0.00
2 2.27
1 1.14
1 1.14
82 93.18
6 6.82%
147  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 95
1 1.05
0 0.00
3 3.16
1 1.05
1 1.05
89 93.68
6 6.32%
148  โรงเรียนเสมาสามัคคี 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
3 4.69
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
149  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
1 2.94
32 94.12
2 5.88%
150  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110
0 0.00
0 0.00
5 4.55
1 0.91
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
151  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 129
2 1.55
0 0.00
5 3.88
0 0.00
0 0.00
122 94.57
7 5.43%
152  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 80
2 2.50
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
153  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
154  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
155  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 96
0 0.00
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
156  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
157  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 269
2 0.74
1 0.37
2 0.74
3 1.12
3 1.12
258 95.91
11 4.09%
158  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78
0 0.00
2 2.56
1 1.28
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
159  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 105
2 1.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.90
101 96.19
4 3.81%
160  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 108
0 0.00
1 0.93
3 2.78
0 0.00
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
161  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 273
3 1.10
3 1.10
1 0.37
1 0.37
0 0.00
265 97.07
8 2.93%
162  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 106
0 0.00
1 0.94
1 0.94
0 0.00
0 0.00
104 98.11
2 1.89%
163  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 116
1 0.86
1 0.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 98.28
2 1.72%
164  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 147
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.36
145 98.64
2 1.36%
165  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,553 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,182 5.75
เตี้ย  620 3.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,231 5.99
ผอมและเตี้ย  451 2.19
อ้วนและเตี้ย  423 2.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,646 80.99
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,907 คน


19.01%


Powered By www.thaieducation.net