ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 117 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมพัฒนา10 199
27 13.57
46 23.12
26 13.07
70 35.18
30 15.08
0 0.00
199 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกลูบี 171
54 31.58
54 31.58
35 20.47
18 10.53
10 5.85
0 0.00
171 100.00%
3  โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 129
88 68.22
20 15.50
2 1.55
17 13.18
2 1.55
0 0.00
129 100.00%
4  โรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง) 312
243 77.88
17 5.45
19 6.09
21 6.73
12 3.85
0 0.00
312 100.00%
5  โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา 246
46 18.70
26 10.57
76 30.89
44 17.89
54 21.95
0 0.00
246 100.00%
6  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 201
27 13.43
31 15.42
60 29.85
52 25.87
31 15.42
0 0.00
201 100.00%
7  โรงเรียนราชภักดี 107
17 15.89
16 14.95
55 51.40
12 11.21
7 6.54
0 0.00
107 100.00%
8  โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 139
54 38.85
44 31.65
7 5.04
31 22.30
0 0.00
3 2.16
136 97.84%
9  โรงเรียนนิคมพัฒนา2 186
62 33.33
53 28.49
34 18.28
5 2.69
5 2.69
27 14.52
159 85.48%
10  โรงเรียนบ้านโผลง 283
42 14.84
33 11.66
17 6.01
75 26.50
42 14.84
74 26.15
209 73.85%
11  โรงเรียนบ้านปลักปลา 165
26 15.76
32 19.39
8 4.85
28 16.97
24 14.55
47 28.48
118 71.52%
12  โรงเรียนบ้านยะหอ 236
63 26.69
52 22.03
13 5.51
34 14.41
3 1.27
71 30.08
165 69.92%
13  โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 90
21 23.33
22 24.44
0 0.00
18 20.00
0 0.00
29 32.22
61 67.78%
14  โรงเรียนวัดเกาะสวาด 62
15 24.19
10 16.13
7 11.29
7 11.29
2 3.23
21 33.87
41 66.13%
15  โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 312
33 10.58
36 11.54
17 5.45
69 22.12
45 14.42
112 35.90
200 64.10%
16  โรงเรียนบ้านปูยู 249
68 27.31
62 24.90
9 3.61
19 7.63
1 0.40
90 36.14
159 63.86%
17  โรงเรียนบ้านตอหลัง 49
7 14.29
4 8.16
10 20.41
7 14.29
3 6.12
18 36.73
31 63.27%
18  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 182
47 25.82
30 16.48
12 6.59
19 10.44
6 3.30
68 37.36
114 62.64%
19  โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 142
34 23.94
15 10.56
8 5.63
18 12.68
10 7.04
57 40.14
85 59.86%
20  โรงเรียนบ้านแขยง 69
26 37.68
5 7.25
3 4.35
6 8.70
0 0.00
29 42.03
40 57.97%
21  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 200
35 17.50
27 13.50
12 6.00
27 13.50
12 6.00
87 43.50
113 56.50%
22  โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 379
200 52.77
0 0.00
8 2.11
0 0.00
0 0.00
171 45.12
208 54.88%
23  โรงเรียนนิคมพัฒนา5 161
10 6.21
13 8.07
17 10.56
29 18.01
17 10.56
75 46.58
86 53.42%
24  โรงเรียนบ้านสามแยก 140
33 23.57
19 13.57
0 0.00
18 12.86
0 0.00
70 50.00
70 50.00%
25  โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 334
47 14.07
16 4.79
19 5.69
63 18.86
21 6.29
168 50.30
166 49.70%
26  โรงเรียนอิสลามบํารุง 234
22 9.40
26 11.11
5 2.14
39 16.67
23 9.83
119 50.85
115 49.15%
27  โรงเรียนบ้านไอบาตู 233
13 5.58
24 10.30
8 3.43
37 15.88
32 13.73
119 51.07
114 48.93%
28  โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 234
55 23.50
58 24.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 51.71
113 48.29%
29  โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1702
68 4.00
49 2.88
366 21.50
117 6.87
161 9.46
941 55.29
761 44.71%
30  โรงเรียนบ้านดอเฮะ 102
35 34.31
0 0.00
2 1.96
5 4.90
1 0.98
59 57.84
43 42.16%
31  โรงเรียนบ้านสะปอม 118
16 13.56
6 5.08
2 1.69
13 11.02
8 6.78
73 61.86
45 38.14%
32  โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 176
13 7.39
7 3.98
11 6.25
20 11.36
16 9.09
109 61.93
67 38.07%
33  โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 234
37 15.81
25 10.68
2 0.85
25 10.68
0 0.00
145 61.97
89 38.03%
34  โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 100
5 5.00
6 6.00
5 5.00
12 12.00
10 10.00
62 62.00
38 38.00%
35  โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 164
18 10.98
22 13.41
5 3.05
17 10.37
0 0.00
102 62.20
62 37.80%
36  โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 273
20 7.33
31 11.36
6 2.20
33 12.09
13 4.76
170 62.27
103 37.73%
37  โรงเรียนบ้านบอเกาะ 120
9 7.50
10 8.33
10 8.33
11 9.17
5 4.17
75 62.50
45 37.50%
38  โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 173
11 6.36
15 8.67
16 9.25
19 10.98
3 1.73
109 63.01
64 36.99%
39  โรงเรียนบ้านแอแว 195
24 12.31
10 5.13
10 5.13
24 12.31
4 2.05
123 63.08
72 36.92%
40  โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 406
40 9.85
48 11.82
12 2.96
17 4.19
27 6.65
262 64.53
144 35.47%
41  โรงเรียนสุคิริน 372
36 9.68
57 15.32
29 7.80
5 1.34
0 0.00
245 65.86
127 34.14%
42  โรงเรียนบ้านซรายอ 574
79 13.76
71 12.37
42 7.32
0 0.00
0 0.00
382 66.55
192 33.45%
43  โรงเรียนบ้านตอแล 100
17 17.00
5 5.00
10 10.00
1 1.00
0 0.00
67 67.00
33 33.00%
44  โรงเรียนบ้านโคกตา 883
60 6.80
61 6.91
74 8.38
64 7.25
29 3.28
595 67.38
288 32.62%
45  โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ 147
28 19.05
6 4.08
10 6.80
2 1.36
0 0.00
101 68.71
46 31.29%
46  โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 228
14 6.14
13 5.70
12 5.26
20 8.77
10 4.39
159 69.74
69 30.26%
47  โรงเรียนเพลินพิศ 139
22 15.83
0 0.00
3 2.16
17 12.23
0 0.00
97 69.78
42 30.22%
48  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 706
44 6.23
40 5.67
18 2.55
44 6.23
66 9.35
494 69.97
212 30.03%
49  โรงเรียนบ้านปะดะดอ 141
15 10.64
24 17.02
3 2.13
0 0.00
0 0.00
99 70.21
42 29.79%
50  โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ 213
24 11.27
28 13.15
3 1.41
6 2.82
0 0.00
152 71.36
61 28.64%
51  โรงเรียนวัดพระพุทธ 137
13 9.49
5 3.65
13 9.49
8 5.84
0 0.00
98 71.53
39 28.47%
52  โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 113
14 12.39
14 12.39
2 1.77
1 0.88
1 0.88
81 71.68
32 28.32%
53  โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 65
5 7.69
5 7.69
3 4.62
3 4.62
2 3.08
47 72.31
18 27.69%
54  โรงเรียนบ้านตือมายู 131
28 21.37
8 6.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 72.52
36 27.48%
55  โรงเรียนบ้านกรือซอ 239
30 12.55
15 6.28
7 2.93
12 5.02
0 0.00
175 73.22
64 26.78%
56  โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 570
58 10.18
56 9.82
11 1.93
15 2.63
9 1.58
421 73.86
149 26.14%
57  โรงเรียนบ้านบือราแง 112
15 13.39
4 3.57
2 1.79
8 7.14
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
58  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน 176
17 9.66
5 2.84
23 13.07
0 0.00
0 0.00
131 74.43
45 25.57%
59  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 130
5 3.85
22 16.92
6 4.62
0 0.00
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
60  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 158
11 6.96
4 2.53
14 8.86
11 6.96
0 0.00
118 74.68
40 25.32%
61  โรงเรียนบ้านปอเนาะ 166
11 6.63
6 3.61
7 4.22
13 7.83
5 3.01
124 74.70
42 25.30%
62  โรงเรียนบ้านคลองตัน 383
30 7.83
8 2.09
20 5.22
34 8.88
4 1.04
287 74.93
96 25.07%
63  โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 172
22 12.79
20 11.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 75.58
42 24.42%
64  โรงเรียนบ้านสากอ 394
17 4.31
37 9.39
16 4.06
6 1.52
20 5.08
298 75.63
96 24.37%
65  โรงเรียนบ้านศรีพงัน 265
13 4.91
16 6.04
6 2.26
13 4.91
13 4.91
204 76.98
61 23.02%
66  โรงเรียนบ้านโคกงู 66
1 1.52
1 1.52
7 10.61
4 6.06
2 3.03
51 77.27
15 22.73%
67  โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 143
9 6.29
16 11.19
5 3.50
2 1.40
0 0.00
111 77.62
32 22.38%
68  โรงเรียนบ้านน้ำใส 148
7 4.73
20 13.51
5 3.38
0 0.00
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
69  โรงเรียนบ้านลาแล 391
23 5.88
39 9.97
19 4.86
2 0.51
1 0.26
307 78.52
84 21.48%
70  โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 169
11 6.51
16 9.47
5 2.96
4 2.37
0 0.00
133 78.70
36 21.30%
71  โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 265
13 4.91
28 10.57
7 2.64
8 3.02
0 0.00
209 78.87
56 21.13%
72  โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 147
13 8.84
10 6.80
4 2.72
3 2.04
1 0.68
116 78.91
31 21.09%
73  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 651
17 2.61
35 5.38
28 4.30
25 3.84
32 4.92
514 78.96
137 21.04%
74  โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ 144
5 3.47
15 10.42
10 6.94
0 0.00
0 0.00
114 79.17
30 20.83%
75  โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 141
7 4.96
15 10.64
5 3.55
2 1.42
0 0.00
112 79.43
29 20.57%
76  โรงเรียนบ้านกาวะ 181
13 7.18
5 2.76
2 1.10
17 9.39
0 0.00
144 79.56
37 20.44%
77  โรงเรียนบ้านแม่ดง 177
17 9.60
10 5.65
5 2.82
4 2.26
0 0.00
141 79.66
36 20.34%
78  โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 873
72 8.25
46 5.27
43 4.93
15 1.72
0 0.00
697 79.84
176 20.16%
79  โรงเรียนบ้านปะลุกา 189
16 8.47
11 5.82
7 3.70
4 2.12
0 0.00
151 79.89
38 20.11%
80  โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 409
30 7.33
30 7.33
16 3.91
5 1.22
0 0.00
328 80.20
81 19.80%
81  โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 892
67 7.51
84 9.42
25 2.80
0 0.00
0 0.00
716 80.27
176 19.73%
82  โรงเรียนบ้านตาบา 464
43 9.27
11 2.37
29 6.25
8 1.72
0 0.00
373 80.39
91 19.61%
83  โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 204
8 3.92
15 7.35
15 7.35
0 0.00
2 0.98
164 80.39
40 19.61%
84  โรงเรียนบ้านปาดังยอ 138
6 4.35
12 8.70
8 5.80
0 0.00
1 0.72
111 80.43
27 19.57%
85  โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 137
8 5.84
16 11.68
2 1.46
0 0.00
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
86  โรงเรียนบ้านมูโนะ 478
39 8.16
30 6.28
18 3.77
3 0.63
0 0.00
388 81.17
90 18.83%
87  โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 138
5 3.62
9 6.52
11 7.97
0 0.00
0 0.00
113 81.88
25 18.12%
88  โรงเรียนบ้านไพรวัน 159
16 10.06
11 6.92
1 0.63
0 0.00
0 0.00
131 82.39
28 17.61%
89  โรงเรียนบ้านสายะ 146
18 12.33
0 0.00
4 2.74
0 0.00
3 2.05
121 82.88
25 17.12%
90  โรงเรียนบ้านตอออ 95
8 8.42
1 1.05
0 0.00
7 7.37
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
91  โรงเรียนบ้านละหาน 139
7 5.04
12 8.63
4 2.88
0 0.00
0 0.00
116 83.45
23 16.55%
92  โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 121
6 4.96
6 4.96
6 4.96
2 1.65
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
93  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 345
0 0.00
56 16.23
0 0.00
0 0.00
1 0.29
288 83.48
57 16.52%
94  โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 134
7 5.22
4 2.99
5 3.73
6 4.48
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
95  โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 171
12 7.02
16 9.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 83.63
28 16.37%
96  โรงเรียนบ้านมือบา 185
11 5.95
8 4.32
10 5.41
1 0.54
0 0.00
155 83.78
30 16.22%
97  โรงเรียนบ้านแว้ง 1212
66 5.45
49 4.04
58 4.79
14 1.16
0 0.00
1025 84.57
187 15.43%
98  โรงเรียนบ้านจือแร 198
12 6.06
9 4.55
8 4.04
0 0.00
1 0.51
168 84.85
30 15.15%
99  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 146
3 2.05
10 6.85
8 5.48
1 0.68
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
100  โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 490
23 4.69
30 6.12
8 1.63
7 1.43
4 0.82
418 85.31
72 14.69%
101  โรงเรียนบ้านบาโง 290
9 3.10
33 11.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
248 85.52
42 14.48%
102  โรงเรียนบ้านบางขุด 154
13 8.44
9 5.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
132 85.71
22 14.29%
103  โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 81
4 4.94
4 4.94
0 0.00
2 2.47
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
104  โรงเรียนบ้านบูเกะตา 419
20 4.77
16 3.82
4 0.95
9 2.15
2 0.48
368 87.83
51 12.17%
105  โรงเรียนบ้านกูบู 365
8 2.19
11 3.01
5 1.37
19 5.21
0 0.00
322 88.22
43 11.78%
106  โรงเรียนบ้านโคกยามู 252
9 3.57
13 5.16
5 1.98
2 0.79
0 0.00
223 88.49
29 11.51%
107  โรงเรียนนิคมพัฒนา9 157
5 3.18
12 7.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
140 89.17
17 10.83%
108  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 131
3 2.29
2 1.53
4 3.05
2 1.53
3 2.29
117 89.31
14 10.69%
109  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 292
12 4.11
13 4.45
2 0.68
2 0.68
0 0.00
263 90.07
29 9.93%
110  โรงเรียนรักไทย 123
4 3.25
2 1.63
5 4.07
1 0.81
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
111  โรงเรียนนิคมพัฒนา7 186
3 1.61
5 2.69
3 1.61
3 1.61
4 2.15
168 90.32
18 9.68%
112  โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) 301
14 4.65
6 1.99
7 2.33
0 0.00
1 0.33
273 90.70
28 9.30%
113  โรงเรียนบ้านปะลุรู 139
3 2.16
4 2.88
5 3.60
0 0.00
0 0.00
127 91.37
12 8.63%
114  โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 114
2 1.75
2 1.75
3 2.63
1 0.88
0 0.00
106 92.98
8 7.02%
115  โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 83
0 0.00
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
116  โรงเรียนวัดทรายขาว 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
117  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 203
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
203 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,358 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,067 10.45
เตี้ย  2,368 8.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,707 5.81
ผอมและเตี้ย  1,564 5.33
อ้วนและเตี้ย  857 2.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,795 67.43
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,563 คน


32.57%


Powered By www.thaieducation.net