ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 63 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 248
178 71.77
10 4.03
38 15.32
12 4.84
10 4.03
0 0.00
248 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) 178
20 11.24
13 7.30
32 17.98
33 18.54
26 14.61
54 30.34
124 69.66%
3  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 286
21 7.34
9 3.15
73 25.52
7 2.45
82 28.67
94 32.87
192 67.13%
4  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 206
15 7.28
24 11.65
21 10.19
36 17.48
35 16.99
75 36.41
131 63.59%
5  โรงเรียนสุเหร่าเขียว 402
72 17.91
60 14.93
57 14.18
27 6.72
17 4.23
169 42.04
233 57.96%
6  โรงเรียนคลองเกลือ 794
59 7.43
30 3.78
23 2.90
184 23.17
164 20.65
334 42.07
460 57.93%
7  โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 377
21 5.57
16 4.24
55 14.59
71 18.83
42 11.14
172 45.62
205 54.38%
8  โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 376
70 18.62
31 8.24
68 18.09
15 3.99
12 3.19
180 47.87
196 52.13%
9  โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 283
50 17.67
35 12.37
27 9.54
22 7.77
13 4.59
136 48.06
147 51.94%
10  โรงเรียนวัดเพรางาย 162
30 18.52
33 20.37
2 1.23
19 11.73
0 0.00
78 48.15
84 51.85%
11  โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 95
10 10.53
7 7.37
17 17.89
3 3.16
10 10.53
48 50.53
47 49.47%
12  โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) 392
33 8.42
10 2.55
88 22.45
7 1.79
55 14.03
199 50.77
193 49.23%
13  โรงเรียนวัดลำโพ 309
23 7.44
13 4.21
41 13.27
36 11.65
33 10.68
163 52.75
146 47.25%
14  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 280
12 4.29
26 9.29
52 18.57
28 10.00
3 1.07
159 56.79
121 43.21%
15  โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 109
1 0.92
2 1.83
39 35.78
0 0.00
0 0.00
67 61.47
42 38.53%
16  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 826
50 6.05
30 3.63
217 26.27
19 2.30
0 0.00
510 61.74
316 38.26%
17  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1381
66 4.78
36 2.61
401 29.04
22 1.59
0 0.00
856 61.98
525 38.02%
18  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 181
6 3.31
6 3.31
45 24.86
2 1.10
0 0.00
122 67.40
59 32.60%
19  โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 62
6 9.68
0 0.00
14 22.58
0 0.00
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
20  โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 963
89 9.24
43 4.47
78 8.10
26 2.70
73 7.58
654 67.91
309 32.09%
21  โรงเรียนวัดลากค้อน 88
7 7.95
1 1.14
18 20.45
1 1.14
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
22  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 150
17 11.33
2 1.33
26 17.33
0 0.00
0 0.00
105 70.00
45 30.00%
23  โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 437
44 10.07
25 5.72
22 5.03
14 3.20
26 5.95
306 70.02
131 29.98%
24  โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 250
34 13.60
6 2.40
25 10.00
4 1.60
2 0.80
179 71.60
71 28.40%
25  โรงเรียนวัดตาล 371
35 9.43
14 3.77
40 10.78
13 3.50
0 0.00
269 72.51
102 27.49%
26  โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 212
7 3.30
9 4.25
10 4.72
11 5.19
21 9.91
154 72.64
58 27.36%
27  โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 129
3 2.33
3 2.33
19 14.73
0 0.00
7 5.43
97 75.19
32 24.81%
28  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 847
8 0.94
5 0.59
115 13.58
11 1.30
66 7.79
642 75.80
205 24.20%
29  โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 285
16 5.61
18 6.32
20 7.02
5 1.75
7 2.46
219 76.84
66 23.16%
30  โรงเรียนวัดศาลากุล 81
0 0.00
3 3.70
14 17.28
1 1.23
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
31  โรงเรียนวัดเชิงเลน 118
6 5.08
4 3.39
16 13.56
0 0.00
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
32  โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1181
80 6.77
40 3.39
130 11.01
3 0.25
0 0.00
928 78.58
253 21.42%
33  โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 110
0 0.00
10 9.09
11 10.00
0 0.00
2 1.82
87 79.09
23 20.91%
34  โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 183
3 1.64
8 4.37
15 8.20
3 1.64
8 4.37
146 79.78
37 20.22%
35  โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 194
8 4.12
2 1.03
28 14.43
1 0.52
0 0.00
155 79.90
39 20.10%
36  โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 195
14 7.18
11 5.64
10 5.13
3 1.54
1 0.51
156 80.00
39 20.00%
37  โรงเรียนวัดอินทร์ 100
5 5.00
3 3.00
5 5.00
3 3.00
3 3.00
81 81.00
19 19.00%
38  โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 83
9 10.84
0 0.00
0 0.00
1 1.20
5 6.02
68 81.93
15 18.07%
39  โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 368
16 4.35
16 4.35
19 5.16
7 1.90
8 2.17
302 82.07
66 17.93%
40  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 131
3 2.29
4 3.05
14 10.69
0 0.00
2 1.53
108 82.44
23 17.56%
41  โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 98
0 0.00
0 0.00
14 14.29
3 3.06
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
42  โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 922
25 2.71
18 1.95
65 7.05
22 2.39
27 2.93
765 82.97
157 17.03%
43  โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 57
0 0.00
3 5.26
5 8.77
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
44  โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 114
1 0.88
2 1.75
14 12.28
1 0.88
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
45  โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 390
18 4.62
9 2.31
30 7.69
0 0.00
0 0.00
333 85.38
57 14.62%
46  โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 509
16 3.14
12 2.36
26 5.11
15 2.95
5 0.98
435 85.46
74 14.54%
47  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1129
19 1.68
10 0.89
46 4.07
40 3.54
48 4.25
966 85.56
163 14.44%
48  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 588
21 3.57
8 1.36
38 6.46
9 1.53
6 1.02
506 86.05
82 13.95%
49  โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 360
9 2.50
9 2.50
11 3.06
9 2.50
9 2.50
313 86.94
47 13.06%
50  โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 152
1 0.66
3 1.97
14 9.21
0 0.00
0 0.00
134 88.16
18 11.84%
51  โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 177
4 2.26
9 5.08
4 2.26
0 0.00
2 1.13
158 89.27
19 10.73%
52  โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 375
6 1.60
4 1.07
10 2.67
11 2.93
9 2.40
335 89.33
40 10.67%
53  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 698
11 1.58
8 1.15
13 1.86
19 2.72
21 3.01
626 89.68
72 10.32%
54  โรงเรียนแสงประเสริฐ 121
4 3.31
3 2.48
3 2.48
2 1.65
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
55  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 330
0 0.00
1 0.30
27 8.18
0 0.00
0 0.00
302 91.52
28 8.48%
56  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 102
3 2.94
2 1.96
3 2.94
0 0.00
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
57  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 256
1 0.39
0 0.00
2 0.78
4 1.56
13 5.08
236 92.19
20 7.81%
58  โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 224
0 0.00
5 2.23
10 4.46
1 0.45
0 0.00
208 92.86
16 7.14%
59  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 338
0 0.00
0 0.00
17 5.03
0 0.00
0 0.00
321 94.97
17 5.03%
60  โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 615
16 2.60
0 0.00
10 1.63
0 0.00
0 0.00
589 95.77
26 4.23%
61  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร 248
3 1.21
1 0.40
6 2.42
0 0.00
0 0.00
238 95.97
10 4.03%
62  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 196
3 1.53
1 0.51
2 1.02
0 0.00
0 0.00
190 96.94
6 3.06%
63  โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 619
0 0.00
0 0.00
7 1.13
0 0.00
0 0.00
612 98.87
7 1.13%

 

จำนวนนักเรียน  22,041 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,308 5.93
เตี้ย  726 3.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,322 10.53
ผอมและเตี้ย  787 3.57
อ้วนและเตี้ย  873 3.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,025 72.71
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,016 คน


27.29%


Powered By www.thaieducation.net