ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 197 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 198 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.51
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) 5
2 40.00
0 0.00
3 60.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 18
1 5.56
0 0.00
10 55.56
7 38.89
0 0.00
0 0.00
18 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองเนิน 59
13 22.03
6 10.17
38 64.41
0 0.00
2 3.39
0 0.00
59 100.00%
4  โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 112
98 87.50
1 0.89
7 6.25
3 2.68
2 1.79
1 0.89
111 99.11%
5  โรงเรียนบ้านหนองขาม 37
10 27.03
7 18.92
7 18.92
6 16.22
3 8.11
4 10.81
33 89.19%
6  โรงเรียนวัดลาดทิพยรส 79
56 70.89
2 2.53
1 1.27
8 10.13
0 0.00
12 15.19
67 84.81%
7  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 30
7 23.33
4 13.33
6 20.00
2 6.67
4 13.33
7 23.33
23 76.67%
8  โรงเรียนบ้านดงจันทำ 11
5 45.45
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
3 27.27
8 72.73%
9  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 39
7 17.95
7 17.95
6 15.38
3 7.69
5 12.82
11 28.21
28 71.79%
10  โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 92
11 11.96
4 4.35
12 13.04
4 4.35
23 25.00
38 41.30
54 58.70%
11  โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 193
12 6.22
18 9.33
12 6.22
30 15.54
30 15.54
91 47.15
102 52.85%
12  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 148
18 12.16
9 6.08
19 12.84
16 10.81
16 10.81
70 47.30
78 52.70%
13  โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ 65
25 38.46
1 1.54
5 7.69
2 3.08
1 1.54
31 47.69
34 52.31%
14  โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 276
18 6.52
9 3.26
70 25.36
7 2.54
40 14.49
132 47.83
144 52.17%
15  โรงเรียนวัดหนองสีนวล 136
5 3.68
5 3.68
21 15.44
10 7.35
26 19.12
69 50.74
67 49.26%
16  โรงเรียนบ้านคลองบอน 154
19 12.34
25 16.23
11 7.14
13 8.44
7 4.55
79 51.30
75 48.70%
17  โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี 68
10 14.71
7 10.29
13 19.12
2 2.94
1 1.47
35 51.47
33 48.53%
18  โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 130
8 6.15
14 10.77
30 23.08
4 3.08
7 5.38
67 51.54
63 48.46%
19  โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา 60
6 10.00
3 5.00
7 11.67
9 15.00
4 6.67
31 51.67
29 48.33%
20  โรงเรียนวัดเขาดุม 34
9 26.47
1 2.94
0 0.00
2 5.88
4 11.76
18 52.94
16 47.06%
21  โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 138
15 10.87
14 10.14
32 23.19
2 1.45
0 0.00
75 54.35
63 45.65%
22  โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 251
40 15.94
23 9.16
18 7.17
9 3.59
21 8.37
140 55.78
111 44.22%
23  โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 93
10 10.75
10 10.75
18 19.35
3 3.23
0 0.00
52 55.91
41 44.09%
24  โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ 30
9 30.00
0 0.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
17 56.67
13 43.33%
25  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 220
36 16.36
2 0.91
18 8.18
1 0.45
37 16.82
126 57.27
94 42.73%
26  โรงเรียนสระงาม 201
36 17.91
21 10.45
23 11.44
3 1.49
0 0.00
118 58.71
83 41.29%
27  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 42
2 4.76
4 9.52
11 26.19
0 0.00
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
28  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 87
8 9.20
10 11.49
10 11.49
7 8.05
0 0.00
52 59.77
35 40.23%
29  โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน) 85
15 17.65
9 10.59
4 4.71
6 7.06
0 0.00
51 60.00
34 40.00%
30  โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ 66
4 6.06
0 0.00
10 15.15
0 0.00
12 18.18
40 60.61
26 39.39%
31  โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 141
18 12.77
14 9.93
23 16.31
0 0.00
0 0.00
86 60.99
55 39.01%
32  โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 98
12 12.24
7 7.14
17 17.35
1 1.02
1 1.02
60 61.22
38 38.78%
33  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 140
6 4.29
8 5.71
21 15.00
9 6.43
10 7.14
86 61.43
54 38.57%
34  โรงเรียนน้ำสาดกลาง 86
4 4.65
2 2.33
21 24.42
6 6.98
0 0.00
53 61.63
33 38.37%
35  โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 127
12 9.45
3 2.36
10 7.87
11 8.66
12 9.45
79 62.20
48 37.80%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล 98
2 2.04
5 5.10
28 28.57
1 1.02
1 1.02
61 62.24
37 37.76%
37  โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 87
20 22.99
1 1.15
10 11.49
1 1.15
0 0.00
55 63.22
32 36.78%
38  โรงเรียนวัดช่องแค 79
12 15.19
6 7.59
11 13.92
0 0.00
0 0.00
50 63.29
29 36.71%
39  โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 41
7 17.07
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
40  โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น 83
10 12.05
5 6.02
14 16.87
1 1.20
0 0.00
53 63.86
30 36.14%
41  โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 172
12 6.98
5 2.91
45 26.16
0 0.00
0 0.00
110 63.95
62 36.05%
42  โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1281
57 4.45
25 1.95
354 27.63
19 1.48
0 0.00
826 64.48
455 35.52%
43  โรงเรียนวัดช่องแกระ 67
10 14.93
6 8.96
2 2.99
5 7.46
0 0.00
44 65.67
23 34.33%
44  โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี 9
1 11.11
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
45  โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 160
16 10.00
5 3.13
32 20.00
0 0.00
0 0.00
107 66.88
53 33.13%
46  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา 43
4 9.30
6 13.95
4 9.30
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
47  โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย 93
6 6.45
0 0.00
9 9.68
6 6.45
9 9.68
63 67.74
30 32.26%
48  โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 56
3 5.36
2 3.57
13 23.21
0 0.00
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
49  โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 67
4 5.97
5 7.46
5 7.46
4 5.97
3 4.48
46 68.66
21 31.34%
50  โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 93
6 6.45
4 4.30
18 19.35
1 1.08
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
51  โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 193
13 6.74
21 10.88
26 13.47
0 0.00
0 0.00
133 68.91
60 31.09%
52  โรงเรียนวัดพนมเศษ 191
14 7.33
10 5.24
35 18.32
0 0.00
0 0.00
132 69.11
59 30.89%
53  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 104
2 1.92
4 3.85
9 8.65
4 3.85
13 12.50
72 69.23
32 30.77%
54  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 17
1 5.88
0 0.00
4 23.53
0 0.00
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
55  โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 116
11 9.48
2 1.72
19 16.38
1 0.86
1 0.86
82 70.69
34 29.31%
56  โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 86
10 11.63
6 6.98
7 8.14
2 2.33
0 0.00
61 70.93
25 29.07%
57  โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 93
11 11.83
3 3.23
12 12.90
1 1.08
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
58  โรงเรียนอุดมพัฒนา 176
10 5.68
34 19.32
0 0.00
3 1.70
4 2.27
125 71.02
51 28.98%
59  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 114
13 11.40
0 0.00
10 8.77
7 6.14
3 2.63
81 71.05
33 28.95%
60  โรงเรียนบ้านหนองจิก 59
5 8.47
4 6.78
8 13.56
0 0.00
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
61  โรงเรียนวัดสำโรงชัย 80
8 10.00
0 0.00
15 18.75
0 0.00
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
62  โรงเรียนบ้านช่องคีรี 28
2 7.14
3 10.71
2 7.14
0 0.00
1 3.57
20 71.43
8 28.57%
63  โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 70
8 11.43
1 1.43
9 12.86
1 1.43
1 1.43
50 71.43
20 28.57%
64  โรงเรียนบ้านร่องหอย 96
7 7.29
6 6.25
13 13.54
1 1.04
0 0.00
69 71.88
27 28.13%
65  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 107
19 17.76
0 0.00
11 10.28
0 0.00
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
66  โรงเรียนห้วยวารีใต้ 25
1 4.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
67  โรงเรียนบ้านพนมรอก 168
11 6.55
5 2.98
22 13.10
9 5.36
0 0.00
121 72.02
47 27.98%
68  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 123
11 8.94
6 4.88
12 9.76
5 4.07
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
69  โรงเรียนวัดท่าตะโก 106
7 6.60
6 5.66
10 9.43
4 3.77
2 1.89
77 72.64
29 27.36%
70  โรงเรียนวัดจันเสน 172
18 10.47
3 1.74
24 13.95
2 1.16
0 0.00
125 72.67
47 27.33%
71  โรงเรียนบ้านไทรงาม 33
3 9.09
2 6.06
3 9.09
0 0.00
1 3.03
24 72.73
9 27.27%
72  โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 918
36 3.92
19 2.07
158 17.21
10 1.09
26 2.83
669 72.88
249 27.12%
73  โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 117
23 19.66
0 0.00
8 6.84
0 0.00
0 0.00
86 73.50
31 26.50%
74  โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 68
4 5.88
0 0.00
14 20.59
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
75  โรงเรียนบ้านเขาดิน 102
3 2.94
7 6.86
14 13.73
1 0.98
2 1.96
75 73.53
27 26.47%
76  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 96
13 13.54
0 0.00
7 7.29
0 0.00
5 5.21
71 73.96
25 26.04%
77  โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ 62
4 6.45
5 8.06
4 6.45
3 4.84
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
78  โรงเรียนวังวิทยา 119
8 6.72
5 4.20
12 10.08
2 1.68
3 2.52
89 74.79
30 25.21%
79  โรงเรียนบ้านนาขอม 168
10 5.95
12 7.14
20 11.90
0 0.00
0 0.00
126 75.00
42 25.00%
80  โรงเรียนบ้านปากดง 52
5 9.62
1 1.92
7 13.46
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
81  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) 96
9 9.38
0 0.00
15 15.63
0 0.00
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
82  โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
83  โรงเรียนบ้านเขาปูน 49
2 4.08
2 4.08
8 16.33
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
84  โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 49
5 10.20
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
85  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 37
4 10.81
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
86  โรงเรียนวัดหนองตะโก 74
2 2.70
4 5.41
12 16.22
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
87  โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 33
1 3.03
1 3.03
6 18.18
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
88  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 142
17 11.97
9 6.34
7 4.93
1 0.70
0 0.00
108 76.06
34 23.94%
89  โรงเรียนบ้านโพนทอง 109
13 11.93
0 0.00
13 11.93
0 0.00
0 0.00
83 76.15
26 23.85%
90  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 59
4 6.78
3 5.08
6 10.17
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
91  โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 47
7 14.89
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
92  โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 218
15 6.88
7 3.21
24 11.01
5 2.29
0 0.00
167 76.61
51 23.39%
93  โรงเรียนบ้านไตรคีรี 82
8 9.76
4 4.88
6 7.32
1 1.22
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
94  โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 65
4 6.15
4 6.15
7 10.77
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
95  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 22
2 9.09
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
96  โรงเรียนบ้านวังคาง 71
11 15.49
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
97  โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล 49
0 0.00
1 2.04
10 20.41
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
98  โรงเรียนบ้านพุนกยูง 58
8 13.79
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
99  โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 54
2 3.70
0 0.00
10 18.52
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
100  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 72
3 4.17
5 6.94
6 8.33
0 0.00
2 2.78
56 77.78
16 22.22%
101  โรงเรียนวัดวังมหากร 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
102  โรงเรียนบ้านวังโพรง 50
2 4.00
4 8.00
3 6.00
1 2.00
1 2.00
39 78.00
11 22.00%
103  โรงเรียนวัดห้วยลำไย 55
2 3.64
4 7.27
6 10.91
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
104  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 46
3 6.52
4 8.70
2 4.35
0 0.00
1 2.17
36 78.26
10 21.74%
105  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 88
4 4.55
5 5.68
10 11.36
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
106  โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 65
0 0.00
5 7.69
7 10.77
2 3.08
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
107  โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 28
1 3.57
1 3.57
3 10.71
1 3.57
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
108  โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 157
10 6.37
5 3.18
11 7.01
4 2.55
3 1.91
124 78.98
33 21.02%
109  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 63
1 1.59
5 7.94
7 11.11
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
110  โรงเรียนวัดหนองเบน 97
16 16.49
0 0.00
4 4.12
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
111  โรงเรียนบ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) 44
2 4.55
7 15.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
112  โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา 44
1 2.27
5 11.36
2 4.55
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
113  โรงเรียนวัดเขาวง 44
6 13.64
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
114  โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 183
5 2.73
5 2.73
21 11.48
5 2.73
1 0.55
146 79.78
37 20.22%
115  โรงเรียนบ้านห้วยหอม 50
1 2.00
3 6.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
116  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 136
13 9.56
4 2.94
5 3.68
5 3.68
0 0.00
109 80.15
27 19.85%
117  โรงเรียนบ้านคลองลาน 97
6 6.19
2 2.06
11 11.34
0 0.00
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
118  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 82
4 4.88
4 4.88
8 9.76
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
119  โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 41
4 9.76
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
120  โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 119
4 3.36
0 0.00
19 15.97
0 0.00
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
121  โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ 78
4 5.13
1 1.28
9 11.54
1 1.28
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
122  โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 96
5 5.21
3 3.13
7 7.29
2 2.08
1 1.04
78 81.25
18 18.75%
123  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 123
3 2.44
3 2.44
16 13.01
1 0.81
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
124  โรงเรียนบ้านเทพสถาพร 65
3 4.62
1 1.54
8 12.31
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
125  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 55
4 7.27
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
126  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 89
3 3.37
3 3.37
7 7.87
1 1.12
2 2.25
73 82.02
16 17.98%
127  โรงเรียนน้ำสาดเหนือ 73
3 4.11
5 6.85
5 6.85
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
128  โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 118
7 5.93
0 0.00
13 11.02
0 0.00
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
129  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 66
4 6.06
1 1.52
6 9.09
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
130  โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง 42
2 4.76
5 11.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
131  โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 61
1 1.64
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
132  โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 94
9 9.57
0 0.00
1 1.06
0 0.00
5 5.32
79 84.04
15 15.96%
133  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 128
2 1.56
0 0.00
18 14.06
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
134  โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง 141
7 4.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 10.64
119 84.40
22 15.60%
135  โรงเรียนบ้านปากง่าม 45
2 4.44
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
136  โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 39
1 2.56
3 7.69
1 2.56
1 2.56
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
137  โรงเรียนบ้านหนองตาราม 26
0 0.00
2 7.69
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
138  โรงเรียนบ้านหนองแอก 59
2 3.39
1 1.69
5 8.47
0 0.00
1 1.69
50 84.75
9 15.25%
139  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 198
0 0.00
0 0.00
30 15.15
0 0.00
0 0.00
168 84.85
30 15.15%
140  โรงเรียนวัดหนองคูน้อย 80
7 8.75
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
141  โรงเรียนบ้านพุมะค่า 34
1 2.94
1 2.94
2 5.88
1 2.94
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
142  โรงเรียนบ้านวังแรง 42
2 4.76
1 2.38
0 0.00
0 0.00
3 7.14
36 85.71
6 14.29%
143  โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว 78
2 2.56
1 1.28
4 5.13
1 1.28
3 3.85
67 85.90
11 14.10%
144  โรงเรียนบ้านกกกว้าว 43
1 2.33
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
145  โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน 88
3 3.41
1 1.14
7 7.95
1 1.14
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
146  โรงเรียนบ้านดงมัน 81
2 2.47
2 2.47
4 4.94
3 3.70
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
147  โรงเรียนวัดหนองเสือ 38
1 2.63
0 0.00
3 7.89
1 2.63
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
148  โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย 46
2 4.35
0 0.00
0 0.00
3 6.52
1 2.17
40 86.96
6 13.04%
149  โรงเรียนวัดห้วยดุก 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
150  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 47
0 0.00
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
151  โรงเรียนบ้านวังข่อย 208
6 2.88
7 3.37
4 1.92
5 2.40
4 1.92
182 87.50
26 12.50%
152  โรงเรียนวัดวังแรต 56
0 0.00
2 3.57
5 8.93
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
153  โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
1 3.13
1 3.13
28 87.50
4 12.50%
154  โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
155  โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 129
5 3.88
0 0.00
5 3.88
0 0.00
6 4.65
113 87.60
16 12.40%
156  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 222
12 5.41
0 0.00
15 6.76
0 0.00
0 0.00
195 87.84
27 12.16%
157  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 160
4 2.50
3 1.88
12 7.50
0 0.00
0 0.00
141 88.13
19 11.88%
158  โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 52
3 5.77
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
159  โรงเรียนวัดเขาฝา 78
5 6.41
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
160  โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 126
2 1.59
3 2.38
9 7.14
0 0.00
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
161  โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 54
2 3.70
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
162  โรงเรียนบ้านห้วยตะโก 67
1 1.49
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
163  โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 795
25 3.14
8 1.01
50 6.29
0 0.00
0 0.00
712 89.56
83 10.44%
164  โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด 20
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
165  โรงเรียนบ้านหนองกะเปา 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
166  โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช 42
1 2.38
2 4.76
1 2.38
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
167  โรงเรียนบ้านรังงาม 85
0 0.00
2 2.35
6 7.06
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
168  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 64
2 3.13
1 1.56
0 0.00
0 0.00
3 4.69
58 90.63
6 9.38%
169  โรงเรียนวัดดอนคา 203
2 0.99
4 1.97
8 3.94
1 0.49
0 0.00
188 92.61
15 7.39%
170  โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
171  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 58
2 3.45
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
172  โรงเรียนวัดหนองหม้อ 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
173  โรงเรียนบ้านทำนบ 73
0 0.00
0 0.00
3 4.11
2 2.74
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
174  โรงเรียนวัดป่าเรไร 90
1 1.11
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
175  โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
176  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 31
2 6.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
177  โรงเรียนวันครู(2504) 49
1 2.04
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
178  โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
179  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 101
0 0.00
0 0.00
3 2.97
0 0.00
3 2.97
95 94.06
6 5.94%
180  โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 172
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.16
8 4.65
162 94.19
10 5.81%
181  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
182  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 151
2 1.32
2 1.32
4 2.65
0 0.00
0 0.00
143 94.70
8 5.30%
183  โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 80
0 0.00
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
184  โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
185  โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 155
2 1.29
0 0.00
4 2.58
0 0.00
0 0.00
149 96.13
6 3.87%
186  โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 233
1 0.43
0 0.00
3 1.29
0 0.00
4 1.72
225 96.57
8 3.43%
187  โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 79
1 1.27
0 0.00
1 1.27
0 0.00
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
188  โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 158
0 0.00
0 0.00
3 1.90
0 0.00
0 0.00
155 98.10
3 1.90%
189  โรงเรียนบ้านพุม่วง 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 154
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
154 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนวัดบ่อนิมิต 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,476 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,401 7.19
เตี้ย  664 3.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,240 11.50
ผอมและเตี้ย  336 1.73
อ้วนและเตี้ย  411 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,424 74.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,052 คน


25.94%


Powered By www.thaieducation.net