ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) 32
8 25.00
7 21.88
7 21.88
5 15.63
5 15.63
0 0.00
32 100.00%
2  โรงเรียนวัดพิกุล 15
5 33.33
3 20.00
2 13.33
0 0.00
1 6.67
4 26.67
11 73.33%
3  โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 54
5 9.26
5 9.26
5 9.26
7 12.96
17 31.48
15 27.78
39 72.22%
4  โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 123
11 8.94
5 4.07
24 19.51
16 13.01
29 23.58
38 30.89
85 69.11%
5  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 25
7 28.00
4 16.00
2 8.00
3 12.00
1 4.00
8 32.00
17 68.00%
6  โรงเรียนสระวิทยา 54
9 16.67
9 16.67
9 16.67
4 7.41
4 7.41
19 35.19
35 64.81%
7  โรงเรียนวัดบางม่วง 90
3 3.33
2 2.22
30 33.33
0 0.00
22 24.44
33 36.67
57 63.33%
8  โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 62
13 20.97
6 9.68
12 19.35
4 6.45
4 6.45
23 37.10
39 62.90%
9  โรงเรียนเขาทอง 519
30 5.78
39 7.51
64 12.33
70 13.49
113 21.77
203 39.11
316 60.89%
10  โรงเรียนวัดนากลาง 137
12 8.76
12 8.76
9 6.57
13 9.49
35 25.55
56 40.88
81 59.12%
11  โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 77
13 16.88
9 11.69
14 18.18
9 11.69
0 0.00
32 41.56
45 58.44%
12  โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 166
14 8.43
20 12.05
20 12.05
28 16.87
13 7.83
71 42.77
95 57.23%
13  โรงเรียนวัดทัพชุมพล 63
8 12.70
5 7.94
9 14.29
5 7.94
9 14.29
27 42.86
36 57.14%
14  โรงเรียนวัดดงกะพี้ 95
8 8.42
9 9.47
22 23.16
5 5.26
9 9.47
42 44.21
53 55.79%
15  โรงเรียนวัดหนองกระโดน 157
23 14.65
19 12.10
22 14.01
11 7.01
11 7.01
71 45.22
86 54.78%
16  โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 112
31 27.68
13 11.61
10 8.93
7 6.25
0 0.00
51 45.54
61 54.46%
17  โรงเรียนวัดบ้านบน 140
13 9.29
9 6.43
15 10.71
22 15.71
15 10.71
66 47.14
74 52.86%
18  โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 25
4 16.00
5 20.00
2 8.00
1 4.00
1 4.00
12 48.00
13 52.00%
19  โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 99
20 20.20
7 7.07
15 15.15
4 4.04
2 2.02
51 51.52
48 48.48%
20  โรงเรียนบ้านเนิน 173
36 20.81
13 7.51
30 17.34
4 2.31
0 0.00
90 52.02
83 47.98%
21  โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 91
3 3.30
5 5.49
16 17.58
3 3.30
16 17.58
48 52.75
43 47.25%
22  โรงเรียนวัดหนองหมู 34
5 14.71
4 11.76
3 8.82
4 11.76
0 0.00
18 52.94
16 47.06%
23  โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 83
11 13.25
6 7.23
12 14.46
3 3.61
7 8.43
44 53.01
39 46.99%
24  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 43
0 0.00
5 11.63
12 27.91
0 0.00
3 6.98
23 53.49
20 46.51%
25  โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 129
19 14.73
16 12.40
11 8.53
12 9.30
2 1.55
69 53.49
60 46.51%
26  โรงเรียนวัดกลางแดด 123
23 18.70
8 6.50
18 14.63
6 4.88
0 0.00
68 55.28
55 44.72%
27  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) 1275
96 7.53
83 6.51
232 18.20
40 3.14
89 6.98
735 57.65
540 42.35%
28  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 119
6 5.04
8 6.72
20 16.81
3 2.52
11 9.24
71 59.66
48 40.34%
29  โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 119
9 7.56
4 3.36
21 17.65
4 3.36
10 8.40
71 59.66
48 40.34%
30  โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 175
17 9.71
10 5.71
19 10.86
8 4.57
16 9.14
105 60.00
70 40.00%
31  โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี 5
2 40.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
32  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 101
0 0.00
3 2.97
18 17.82
3 2.97
16 15.84
61 60.40
40 39.60%
33  โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 64
2 3.13
5 7.81
9 14.06
3 4.69
6 9.38
39 60.94
25 39.06%
34  โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 63
6 9.52
7 11.11
6 9.52
5 7.94
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
35  โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 71
17 23.94
1 1.41
9 12.68
0 0.00
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
36  โรงเรียนวัดวังไผ่ 74
5 6.76
5 6.76
14 18.92
2 2.70
2 2.70
46 62.16
28 37.84%
37  โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 312
37 11.86
0 0.00
57 18.27
0 0.00
24 7.69
194 62.18
118 37.82%
38  โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 32
1 3.13
3 9.38
8 25.00
0 0.00
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
39  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 16
0 0.00
1 6.25
4 25.00
1 6.25
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
40  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 74
3 4.05
1 1.35
22 29.73
0 0.00
0 0.00
48 64.86
26 35.14%
41  โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 58
10 17.24
2 3.45
8 13.79
0 0.00
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
42  โรงเรียนวัดสันติธรรม 216
19 8.80
24 11.11
12 5.56
7 3.24
12 5.56
142 65.74
74 34.26%
43  โรงเรียนวัดเขามโน 73
10 13.70
2 2.74
12 16.44
1 1.37
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
44  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 47
2 4.26
2 4.26
12 25.53
0 0.00
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
45  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 67
0 0.00
6 8.96
15 22.39
1 1.49
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
46  โรงเรียนบ้านห้วยบง 98
8 8.16
7 7.14
9 9.18
3 3.06
5 5.10
66 67.35
32 32.65%
47  โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ 37
0 0.00
2 5.41
10 27.03
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
48  โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 572
28 4.90
11 1.92
130 22.73
5 0.87
5 0.87
393 68.71
179 31.29%
49  โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 158
3 1.90
12 7.59
16 10.13
3 1.90
15 9.49
109 68.99
49 31.01%
50  โรงเรียนวัดสุบรรณาราม 55
7 12.73
4 7.27
5 9.09
1 1.82
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
51  โรงเรียนบ้านเขากะลา 49
9 18.37
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
52  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 56
1 1.79
7 12.50
8 14.29
0 0.00
1 1.79
39 69.64
17 30.36%
53  โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) 77
9 11.69
2 2.60
12 15.58
0 0.00
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
54  โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ 47
3 6.38
1 2.13
8 17.02
2 4.26
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
55  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 74
6 8.11
2 2.70
12 16.22
0 0.00
2 2.70
52 70.27
22 29.73%
56  โรงเรียนวัดท่าล้อ 54
6 11.11
1 1.85
6 11.11
1 1.85
2 3.70
38 70.37
16 29.63%
57  โรงเรียนวัดท่าโก 44
5 11.36
3 6.82
5 11.36
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
58  โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 61
3 4.92
4 6.56
11 18.03
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
59  โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 68
7 10.29
0 0.00
13 19.12
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
60  โรงเรียนวัดยางขาว 51
1 1.96
3 5.88
11 21.57
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
61  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 68
2 2.94
4 5.88
11 16.18
2 2.94
1 1.47
48 70.59
20 29.41%
62  โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 306
24 7.84
24 7.84
35 11.44
6 1.96
0 0.00
217 70.92
89 29.08%
63  โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 21
0 0.00
0 0.00
6 28.57
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
64  โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 301
47 15.61
0 0.00
38 12.62
0 0.00
0 0.00
216 71.76
85 28.24%
65  โรงเรียนบ้านสระงาม 71
3 4.23
3 4.23
7 9.86
3 4.23
4 5.63
51 71.83
20 28.17%
66  โรงเรียนบ้านธารหวาย 54
3 5.56
1 1.85
10 18.52
1 1.85
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
67  โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) 62
4 6.45
0 0.00
13 20.97
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
68  โรงเรียนบ้านสระบัว 151
7 4.64
28 18.54
1 0.66
2 1.32
3 1.99
110 72.85
41 27.15%
69  โรงเรียนวัดศาลาแดง 67
6 8.96
3 4.48
8 11.94
1 1.49
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
70  โรงเรียนเขาสระนางสรง 67
3 4.48
1 1.49
12 17.91
2 2.99
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
71  โรงเรียนบ้านหาดสูง 41
0 0.00
2 4.88
9 21.95
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
72  โรงเรียนวัดท่าทอง 218
18 8.26
6 2.75
17 7.80
6 2.75
11 5.05
160 73.39
58 26.61%
73  โรงเรียนวัดคลองยาง 122
8 6.56
7 5.74
13 10.66
4 3.28
0 0.00
90 73.77
32 26.23%
74  โรงเรียนเนินมะกอก 84
7 8.33
6 7.14
7 8.33
2 2.38
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
75  โรงเรียนวัดวังหิน 23
1 4.35
1 4.35
2 8.70
0 0.00
2 8.70
17 73.91
6 26.09%
76  โรงเรียนวัดสมานประชาชน 78
0 0.00
0 0.00
19 24.36
1 1.28
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
77  โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 39
1 2.56
1 2.56
8 20.51
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
78  โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 59
6 10.17
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
79  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 57
4 7.02
0 0.00
8 14.04
2 3.51
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
80  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 21
2 9.52
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
81  โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 101
8 7.92
2 1.98
8 7.92
5 4.95
1 0.99
77 76.24
24 23.76%
82  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 72
4 5.56
2 2.78
8 11.11
2 2.78
1 1.39
55 76.39
17 23.61%
83  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า 119
5 4.20
4 3.36
15 12.61
2 1.68
2 1.68
91 76.47
28 23.53%
84  โรงเรียนวัดรังงาม 64
1 1.56
9 14.06
5 7.81
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
85  โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 69
3 4.35
6 8.70
7 10.14
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
86  โรงเรียนบ้านกระจังงาม 80
2 2.50
2 2.50
12 15.00
0 0.00
2 2.50
62 77.50
18 22.50%
87  โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) 233
17 7.30
10 4.29
23 9.87
2 0.86
0 0.00
181 77.68
52 22.32%
88  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 50
0 0.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
3 6.00
39 78.00
11 22.00%
89  โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 51
4 7.84
2 3.92
0 0.00
5 9.80
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
90  โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 130
6 4.62
8 6.15
2 1.54
2 1.54
10 7.69
102 78.46
28 21.54%
91  โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 135
3 2.22
3 2.22
23 17.04
0 0.00
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
92  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 33
4 12.12
0 0.00
1 3.03
2 6.06
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
93  โรงเรียนวัดหนองโรง 148
4 2.70
6 4.05
20 13.51
1 0.68
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
94  โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 48
4 8.33
2 4.17
3 6.25
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
95  โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร 73
3 4.11
4 5.48
8 10.96
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
96  โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 44
1 2.27
0 0.00
6 13.64
2 4.55
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
97  โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 44
5 11.36
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
98  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 173
4 2.31
14 8.09
17 9.83
0 0.00
0 0.00
138 79.77
35 20.23%
99  โรงเรียนประชาอุทิศ 5
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
100  โรงเรียนวัดดงเมือง 101
5 4.95
1 0.99
7 6.93
2 1.98
5 4.95
81 80.20
20 19.80%
101  โรงเรียนบ้านเขาปูน 47
2 4.26
2 4.26
2 4.26
2 4.26
1 2.13
38 80.85
9 19.15%
102  โรงเรียนวัดหนองปลิง 278
14 5.04
13 4.68
20 7.19
4 1.44
2 0.72
225 80.94
53 19.06%
103  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 611
20 3.27
19 3.11
74 12.11
2 0.33
0 0.00
496 81.18
115 18.82%
104  โรงเรียนวัดบางเคียน 54
3 5.56
3 5.56
4 7.41
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
105  โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 119
3 2.52
3 2.52
7 5.88
2 1.68
7 5.88
97 81.51
22 18.49%
106  โรงเรียนวัดวังสวัสดี 61
7 11.48
0 0.00
3 4.92
1 1.64
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
107  โรงเรียนวัดท่านา 50
4 8.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
108  โรงเรียนวัดฆะมัง 89
2 2.25
2 2.25
11 12.36
1 1.12
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
109  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 80
8 10.00
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
110  โรงเรียนบ้านซับผักกาด 126
5 3.97
5 3.97
9 7.14
0 0.00
3 2.38
104 82.54
22 17.46%
111  โรงเรียนบ้านย่านมัทรี 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
1 4.35
1 4.35
19 82.61
4 17.39%
112  โรงเรียนวัดวังยาง 133
4 3.01
3 2.26
9 6.77
5 3.76
2 1.50
110 82.71
23 17.29%
113  โรงเรียนบ้านเนินศาลา 71
4 5.63
0 0.00
8 11.27
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
114  โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 109
7 6.42
0 0.00
11 10.09
0 0.00
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
115  โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 126
4 3.17
4 3.17
12 9.52
0 0.00
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
116  โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 111
1 0.90
0 0.00
16 14.41
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
117  โรงเรียนวัดหนองกลอย 33
2 6.06
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
118  โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 104
6 5.77
2 1.92
6 5.77
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
119  โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 82
2 2.44
1 1.22
3 3.66
2 2.44
3 3.66
71 86.59
11 13.41%
120  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
121  โรงเรียนวัดหนองเขนง 115
3 2.61
1 0.87
4 3.48
1 0.87
5 4.35
101 87.83
14 12.17%
122  โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 134
7 5.22
6 4.48
2 1.49
1 0.75
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
123  โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 148
5 3.38
5 3.38
7 4.73
0 0.00
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
124  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) 126
2 1.59
2 1.59
10 7.94
0 0.00
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
125  โรงเรียนวัดท่าไม้ 64
2 3.13
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
126  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 115
2 1.74
1 0.87
9 7.83
0 0.00
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
127  โรงเรียนบ้านเนินเวียง 77
1 1.30
6 7.79
0 0.00
1 1.30
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
128  โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 69
3 4.35
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
129  โรงเรียนวัดหนองเต่า 219
9 4.11
9 4.11
1 0.46
3 1.37
0 0.00
197 89.95
22 10.05%
130  โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
1 1.64
1 1.64
55 90.16
6 9.84%
131  โรงเรียนย่านคีรี 92
2 2.17
7 7.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
132  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 104
5 4.81
1 0.96
4 3.85
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
133  โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 74
3 4.05
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
134  โรงเรียนบ้านแหลมยาง 84
2 2.38
0 0.00
2 2.38
2 2.38
1 1.19
77 91.67
7 8.33%
135  โรงเรียนวัดดอนสนวน 60
0 0.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
136  โรงเรียนบ้านดงขุย 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
137  โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
138  โรงเรียนวัดหัวถนน 122
9 7.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 92.62
9 7.38%
139  โรงเรียนวัดใหม่ 82
0 0.00
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
140  โรงเรียนวัดหนองโก 155
1 0.65
1 0.65
8 5.16
0 0.00
1 0.65
144 92.90
11 7.10%
141  โรงเรียนวัดพระนอน 101
3 2.97
3 2.97
0 0.00
1 0.99
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
142  โรงเรียนวัดบ้านลาด 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
143  โรงเรียนวัดพันลาน 113
2 1.77
0 0.00
0 0.00
2 1.77
2 1.77
107 94.69
6 5.31%
144  โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.44
43 95.56
2 4.44%
145  โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 81
0 0.00
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
146  โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
147  โรงเรียนวัดเนินสะเดา 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.11
93 97.89
2 2.11%
148  โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.08
92 98.92
1 1.08%
149  โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านท่ากร่าง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านพรหมเขต 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนวัดบางไซ 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนวัดหนองขอน 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
162  โรงเรียนเขาสามยอด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,015 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,061 6.63
เตี้ย  738 4.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,861 11.62
ผอมและเตี้ย  429 2.68
อ้วนและเตี้ย  614 3.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,312 70.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,703 คน


29.37%


Powered By www.thaieducation.net