ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 146 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.12
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพิกุล 15
5 33.33
3 20.00
2 13.33
0 0.00
1 6.67
4 26.67
11 73.33%
2  โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 54
5 9.26
5 9.26
5 9.26
7 12.96
17 31.48
15 27.78
39 72.22%
3  โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 123
11 8.94
5 4.07
24 19.51
16 13.01
29 23.58
38 30.89
85 69.11%
4  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 25
7 28.00
4 16.00
2 8.00
3 12.00
1 4.00
8 32.00
17 68.00%
5  โรงเรียนสระวิทยา 54
9 16.67
9 16.67
9 16.67
4 7.41
4 7.41
19 35.19
35 64.81%
6  โรงเรียนวัดบางม่วง 90
3 3.33
2 2.22
30 33.33
0 0.00
22 24.44
33 36.67
57 63.33%
7  โรงเรียนเขาทอง 519
30 5.78
39 7.51
64 12.33
70 13.49
113 21.77
203 39.11
316 60.89%
8  โรงเรียนวัดนากลาง 137
12 8.76
12 8.76
9 6.57
13 9.49
35 25.55
56 40.88
81 59.12%
9  โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 77
13 16.88
9 11.69
14 18.18
9 11.69
0 0.00
32 41.56
45 58.44%
10  โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 166
14 8.43
20 12.05
20 12.05
28 16.87
13 7.83
71 42.77
95 57.23%
11  โรงเรียนวัดทัพชุมพล 63
8 12.70
5 7.94
9 14.29
5 7.94
9 14.29
27 42.86
36 57.14%
12  โรงเรียนวัดดงกะพี้ 95
8 8.42
9 9.47
22 23.16
5 5.26
9 9.47
42 44.21
53 55.79%
13  โรงเรียนวัดหนองกระโดน 157
23 14.65
19 12.10
22 14.01
11 7.01
11 7.01
71 45.22
86 54.78%
14  โรงเรียนวัดบ้านบน 140
13 9.29
9 6.43
15 10.71
22 15.71
15 10.71
66 47.14
74 52.86%
15  โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 25
4 16.00
5 20.00
2 8.00
1 4.00
1 4.00
12 48.00
13 52.00%
16  โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 99
20 20.20
7 7.07
15 15.15
4 4.04
2 2.02
51 51.52
48 48.48%
17  โรงเรียนบ้านเนิน 173
36 20.81
13 7.51
30 17.34
4 2.31
0 0.00
90 52.02
83 47.98%
18  โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 91
3 3.30
5 5.49
16 17.58
3 3.30
16 17.58
48 52.75
43 47.25%
19  โรงเรียนวัดหนองหมู 34
5 14.71
4 11.76
3 8.82
4 11.76
0 0.00
18 52.94
16 47.06%
20  โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 83
11 13.25
6 7.23
12 14.46
3 3.61
7 8.43
44 53.01
39 46.99%
21  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 43
0 0.00
5 11.63
12 27.91
0 0.00
3 6.98
23 53.49
20 46.51%
22  โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 129
19 14.73
16 12.40
11 8.53
12 9.30
2 1.55
69 53.49
60 46.51%
23  โรงเรียนวัดกลางแดด 123
23 18.70
8 6.50
18 14.63
6 4.88
0 0.00
68 55.28
55 44.72%
24  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 119
6 5.04
8 6.72
20 16.81
3 2.52
11 9.24
71 59.66
48 40.34%
25  โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 119
9 7.56
4 3.36
21 17.65
4 3.36
10 8.40
71 59.66
48 40.34%
26  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 101
0 0.00
3 2.97
18 17.82
3 2.97
16 15.84
61 60.40
40 39.60%
27  โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 64
2 3.13
5 7.81
9 14.06
3 4.69
6 9.38
39 60.94
25 39.06%
28  โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 63
6 9.52
7 11.11
6 9.52
5 7.94
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
29  โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 71
17 23.94
1 1.41
9 12.68
0 0.00
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
30  โรงเรียนวัดวังไผ่ 74
5 6.76
5 6.76
14 18.92
2 2.70
2 2.70
46 62.16
28 37.84%
31  โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 312
37 11.86
0 0.00
57 18.27
0 0.00
24 7.69
194 62.18
118 37.82%
32  โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 32
1 3.13
3 9.38
8 25.00
0 0.00
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
33  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 16
0 0.00
1 6.25
4 25.00
1 6.25
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
34  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 74
3 4.05
1 1.35
22 29.73
0 0.00
0 0.00
48 64.86
26 35.14%
35  โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 58
10 17.24
2 3.45
8 13.79
0 0.00
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
36  โรงเรียนวัดสันติธรรม 216
19 8.80
24 11.11
12 5.56
7 3.24
12 5.56
142 65.74
74 34.26%
37  โรงเรียนวัดเขามโน 73
10 13.70
2 2.74
12 16.44
1 1.37
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
38  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 47
2 4.26
2 4.26
12 25.53
0 0.00
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
39  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 67
0 0.00
6 8.96
15 22.39
1 1.49
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
40  โรงเรียนบ้านห้วยบง 98
8 8.16
7 7.14
9 9.18
3 3.06
5 5.10
66 67.35
32 32.65%
41  โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ 37
0 0.00
2 5.41
10 27.03
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
42  โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 572
28 4.90
11 1.92
130 22.73
5 0.87
5 0.87
393 68.71
179 31.29%
43  โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 158
3 1.90
12 7.59
16 10.13
3 1.90
15 9.49
109 68.99
49 31.01%
44  โรงเรียนวัดสุบรรณาราม 55
7 12.73
4 7.27
5 9.09
1 1.82
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
45  โรงเรียนบ้านเขากะลา 49
9 18.37
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
46  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 56
1 1.79
7 12.50
8 14.29
0 0.00
1 1.79
39 69.64
17 30.36%
47  โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) 77
9 11.69
2 2.60
12 15.58
0 0.00
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
48  โรงเรียนวัดท่าล้อ 54
6 11.11
1 1.85
6 11.11
1 1.85
2 3.70
38 70.37
16 29.63%
49  โรงเรียนวัดท่าโก 44
5 11.36
3 6.82
5 11.36
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
50  โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 61
3 4.92
4 6.56
11 18.03
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
51  โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 68
7 10.29
0 0.00
13 19.12
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
52  โรงเรียนวัดยางขาว 51
1 1.96
3 5.88
11 21.57
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
53  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 68
2 2.94
4 5.88
11 16.18
2 2.94
1 1.47
48 70.59
20 29.41%
54  โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 306
24 7.84
24 7.84
35 11.44
6 1.96
0 0.00
217 70.92
89 29.08%
55  โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 21
0 0.00
0 0.00
6 28.57
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
56  โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 301
47 15.61
0 0.00
38 12.62
0 0.00
0 0.00
216 71.76
85 28.24%
57  โรงเรียนบ้านธารหวาย 54
3 5.56
1 1.85
10 18.52
1 1.85
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
58  โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) 62
4 6.45
0 0.00
13 20.97
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
59  โรงเรียนบ้านสระบัว 151
7 4.64
28 18.54
1 0.66
2 1.32
3 1.99
110 72.85
41 27.15%
60  โรงเรียนวัดศาลาแดง 67
6 8.96
3 4.48
8 11.94
1 1.49
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
61  โรงเรียนเขาสระนางสรง 67
3 4.48
1 1.49
12 17.91
2 2.99
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
62  โรงเรียนวัดท่าทอง 218
18 8.26
6 2.75
17 7.80
6 2.75
11 5.05
160 73.39
58 26.61%
63  โรงเรียนวัดคลองยาง 122
8 6.56
7 5.74
13 10.66
4 3.28
0 0.00
90 73.77
32 26.23%
64  โรงเรียนเนินมะกอก 84
7 8.33
6 7.14
7 8.33
2 2.38
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
65  โรงเรียนวัดวังหิน 23
1 4.35
1 4.35
2 8.70
0 0.00
2 8.70
17 73.91
6 26.09%
66  โรงเรียนวัดสมานประชาชน 78
0 0.00
0 0.00
19 24.36
1 1.28
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
67  โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 39
1 2.56
1 2.56
8 20.51
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
68  โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 59
6 10.17
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
69  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 57
4 7.02
0 0.00
8 14.04
2 3.51
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
70  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 21
2 9.52
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
71  โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 101
8 7.92
2 1.98
8 7.92
5 4.95
1 0.99
77 76.24
24 23.76%
72  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 72
4 5.56
2 2.78
8 11.11
2 2.78
1 1.39
55 76.39
17 23.61%
73  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า 119
5 4.20
4 3.36
15 12.61
2 1.68
2 1.68
91 76.47
28 23.53%
74  โรงเรียนวัดรังงาม 64
1 1.56
9 14.06
5 7.81
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
75  โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 69
3 4.35
6 8.70
7 10.14
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
76  โรงเรียนบ้านกระจังงาม 80
2 2.50
2 2.50
12 15.00
0 0.00
2 2.50
62 77.50
18 22.50%
77  โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) 233
17 7.30
10 4.29
23 9.87
2 0.86
0 0.00
181 77.68
52 22.32%
78  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 50
0 0.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
3 6.00
39 78.00
11 22.00%
79  โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 51
4 7.84
2 3.92
0 0.00
5 9.80
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
80  โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 130
6 4.62
8 6.15
2 1.54
2 1.54
10 7.69
102 78.46
28 21.54%
81  โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 135
3 2.22
3 2.22
23 17.04
0 0.00
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
82  โรงเรียนวัดหนองโรง 148
4 2.70
6 4.05
20 13.51
1 0.68
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
83  โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 48
4 8.33
2 4.17
3 6.25
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
84  โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 44
1 2.27
0 0.00
6 13.64
2 4.55
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
85  โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 44
5 11.36
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
86  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 173
4 2.31
14 8.09
17 9.83
0 0.00
0 0.00
138 79.77
35 20.23%
87  โรงเรียนประชาอุทิศ 5
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
88  โรงเรียนวัดดงเมือง 101
5 4.95
1 0.99
7 6.93
2 1.98
5 4.95
81 80.20
20 19.80%
89  โรงเรียนบ้านเขาปูน 47
2 4.26
2 4.26
2 4.26
2 4.26
1 2.13
38 80.85
9 19.15%
90  โรงเรียนวัดหนองปลิง 278
14 5.04
13 4.68
20 7.19
4 1.44
2 0.72
225 80.94
53 19.06%
91  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 611
20 3.27
19 3.11
74 12.11
2 0.33
0 0.00
496 81.18
115 18.82%
92  โรงเรียนวัดบางเคียน 54
3 5.56
3 5.56
4 7.41
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
93  โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 119
3 2.52
3 2.52
7 5.88
2 1.68
7 5.88
97 81.51
22 18.49%
94  โรงเรียนวัดวังสวัสดี 61
7 11.48
0 0.00
3 4.92
1 1.64
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
95  โรงเรียนวัดท่านา 50
4 8.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
96  โรงเรียนวัดฆะมัง 89
2 2.25
2 2.25
11 12.36
1 1.12
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
97  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 80
8 10.00
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
98  โรงเรียนบ้านซับผักกาด 126
5 3.97
5 3.97
9 7.14
0 0.00
3 2.38
104 82.54
22 17.46%
99  โรงเรียนบ้านย่านมัทรี 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
1 4.35
1 4.35
19 82.61
4 17.39%
100  โรงเรียนวัดวังยาง 133
4 3.01
3 2.26
9 6.77
5 3.76
2 1.50
110 82.71
23 17.29%
101  โรงเรียนบ้านเนินศาลา 71
4 5.63
0 0.00
8 11.27
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
102  โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 109
7 6.42
0 0.00
11 10.09
0 0.00
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
103  โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 126
4 3.17
4 3.17
12 9.52
0 0.00
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
104  โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 111
1 0.90
0 0.00
16 14.41
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
105  โรงเรียนวัดหนองกลอย 33
2 6.06
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
106  โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 104
6 5.77
2 1.92
6 5.77
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
107  โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 82
2 2.44
1 1.22
3 3.66
2 2.44
3 3.66
71 86.59
11 13.41%
108  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
109  โรงเรียนวัดหนองเขนง 115
3 2.61
1 0.87
4 3.48
1 0.87
5 4.35
101 87.83
14 12.17%
110  โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 134
7 5.22
6 4.48
2 1.49
1 0.75
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
111  โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 148
5 3.38
5 3.38
7 4.73
0 0.00
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
112  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) 126
2 1.59
2 1.59
10 7.94
0 0.00
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
113  โรงเรียนวัดท่าไม้ 64
2 3.13
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
114  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 115
2 1.74
1 0.87
9 7.83
0 0.00
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
115  โรงเรียนบ้านเนินเวียง 77
1 1.30
6 7.79
0 0.00
1 1.30
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
116  โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 69
3 4.35
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
117  โรงเรียนวัดหนองเต่า 219
9 4.11
9 4.11
1 0.46
3 1.37
0 0.00
197 89.95
22 10.05%
118  โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
1 1.64
1 1.64
55 90.16
6 9.84%
119  โรงเรียนย่านคีรี 92
2 2.17
7 7.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
120  โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 74
3 4.05
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
121  โรงเรียนวัดดอนสนวน 60
0 0.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
122  โรงเรียนบ้านดงขุย 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
123  โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
124  โรงเรียนวัดหัวถนน 122
9 7.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 92.62
9 7.38%
125  โรงเรียนวัดใหม่ 82
0 0.00
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
126  โรงเรียนวัดหนองโก 155
1 0.65
1 0.65
8 5.16
0 0.00
1 0.65
144 92.90
11 7.10%
127  โรงเรียนวัดพระนอน 101
3 2.97
3 2.97
0 0.00
1 0.99
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
128  โรงเรียนวัดบ้านลาด 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
129  โรงเรียนวัดพันลาน 113
2 1.77
0 0.00
0 0.00
2 1.77
2 1.77
107 94.69
6 5.31%
130  โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.44
43 95.56
2 4.44%
131  โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 81
0 0.00
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
132  โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
133  โรงเรียนวัดเนินสะเดา 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.11
93 97.89
2 2.11%
134  โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.08
92 98.92
1 1.08%
135  โรงเรียนบ้านท่ากร่าง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านพรหมเขต 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนวัดบางไซ 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนวัดหนองขอน 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
146  โรงเรียนเขาสามยอด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,752 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  868 6.31
เตี้ย  606 4.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,530 11.13
ผอมและเตี้ย  356 2.59
อ้วนและเตี้ย  493 3.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,899 71.98
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,853 คน


28.02%


Powered By www.thaieducation.net