ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 109 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านตาล 71
8 11.27
3 4.23
9 12.68
4 5.63
11 15.49
36 50.70
35 49.30%
2  โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 2113
70 3.31
16 0.76
487 23.05
86 4.07
377 17.84
1077 50.97
1036 49.03%
3  โรงเรียนวัดท่างาม 78
5 6.41
17 21.79
9 11.54
1 1.28
3 3.85
43 55.13
35 44.87%
4  โรงเรียนวัดนางพระยา 57
6 10.53
0 0.00
16 28.07
3 5.26
0 0.00
32 56.14
25 43.86%
5  โรงเรียนบ้านร่อน 84
4 4.76
3 3.57
23 27.38
4 4.76
2 2.38
48 57.14
36 42.86%
6  โรงเรียนวัดชัน 159
17 10.69
11 6.92
27 16.98
6 3.77
6 3.77
92 57.86
67 42.14%
7  โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น 43
3 6.98
3 6.98
9 20.93
2 4.65
1 2.33
25 58.14
18 41.86%
8  โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ 88
11 12.50
8 9.09
12 13.64
3 3.41
1 1.14
53 60.23
35 39.77%
9  โรงเรียนวัดท่าม่วง 61
4 6.56
3 4.92
7 11.48
7 11.48
3 4.92
37 60.66
24 39.34%
10  โรงเรียนวัดเทพธิดาราม 18
1 5.56
0 0.00
6 33.33
0 0.00
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
11  โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 212
31 14.62
13 6.13
35 16.51
0 0.00
1 0.47
132 62.26
80 37.74%
12  โรงเรียนวัดสวนพล 47
6 12.77
1 2.13
9 19.15
1 2.13
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
13  โรงเรียนบ้านปากพญา 223
11 4.93
7 3.14
23 10.31
18 8.07
20 8.97
144 64.57
79 35.43%
14  โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง 68
7 10.29
7 10.29
9 13.24
0 0.00
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
15  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 51
4 7.84
3 5.88
2 3.92
5 9.80
3 5.88
34 66.67
17 33.33%
16  โรงเรียนวัดเชิงแตระ 166
22 13.25
12 7.23
18 10.84
3 1.81
0 0.00
111 66.87
55 33.13%
17  โรงเรียนวัดพระมงกุฎ 55
8 14.55
2 3.64
7 12.73
0 0.00
1 1.82
37 67.27
18 32.73%
18  โรงเรียนวัดดอนยาง 104
14 13.46
6 5.77
13 12.50
0 0.00
0 0.00
71 68.27
33 31.73%
19  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 98
11 11.22
4 4.08
12 12.24
4 4.08
0 0.00
67 68.37
31 31.63%
20  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 167
4 2.40
4 2.40
22 13.17
8 4.79
14 8.38
115 68.86
52 31.14%
21  โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 157
5 3.18
1 0.64
27 17.20
6 3.82
9 5.73
109 69.43
48 30.57%
22  โรงเรียนบ้านทวดเหนือ 33
2 6.06
2 6.06
2 6.06
2 6.06
2 6.06
23 69.70
10 30.30%
23  โรงเรียนบ้านคันธง 142
14 9.86
8 5.63
8 5.63
8 5.63
5 3.52
99 69.72
43 30.28%
24  โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 121
8 6.61
7 5.79
17 14.05
3 2.48
1 0.83
85 70.25
36 29.75%
25  โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา 44
6 13.64
3 6.82
3 6.82
1 2.27
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
26  โรงเรียนวัดพังยอม 148
12 8.11
6 4.05
14 9.46
7 4.73
4 2.70
105 70.95
43 29.05%
27  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 128
5 3.91
5 3.91
25 19.53
2 1.56
0 0.00
91 71.09
37 28.91%
28  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 192
12 6.25
13 6.77
25 13.02
4 2.08
0 0.00
138 71.88
54 28.13%
29  โรงเรียนบ้านบางกระบือ 136
6 4.41
16 11.76
13 9.56
3 2.21
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
30  โรงเรียนวัดทางพูน 114
9 7.89
7 6.14
11 9.65
3 2.63
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
31  โรงเรียนบ้านบางหลวง 146
13 8.90
5 3.42
6 4.11
0 0.00
14 9.59
108 73.97
38 26.03%
32  โรงเรียนวัดโดน 35
5 14.29
3 8.57
1 2.86
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
33  โรงเรียนวัดแพร่ 236
17 7.20
11 4.66
31 13.14
1 0.42
0 0.00
176 74.58
60 25.42%
34  โรงเรียนบ้านตลาด 373
32 8.58
13 3.49
45 12.06
2 0.54
2 0.54
279 74.80
94 25.20%
35  โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม 84
5 5.95
5 5.95
9 10.71
2 2.38
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
36  โรงเรียนวัดไทรงาม 53
1 1.89
0 0.00
12 22.64
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
37  โรงเรียนวัดสระเพลง 111
4 3.60
7 6.31
5 4.50
5 4.50
5 4.50
85 76.58
26 23.42%
38  โรงเรียนบ้านหนองหนอน 49
3 6.12
3 6.12
4 8.16
1 2.04
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
39  โรงเรียนวัดดอนตรอ 170
7 4.12
4 2.35
24 14.12
3 1.76
0 0.00
132 77.65
38 22.35%
40  โรงเรียนวัดสอ 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
41  โรงเรียนวัดท่าช้าง 74
0 0.00
0 0.00
7 9.46
6 8.11
3 4.05
58 78.38
16 21.62%
42  โรงเรียนชุมชนลานสกา 70
2 2.86
0 0.00
3 4.29
0 0.00
10 14.29
55 78.57
15 21.43%
43  โรงเรียนวัดนาวง 113
3 2.65
8 7.08
7 6.19
6 5.31
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
44  โรงเรียนบ้านสันยูง 82
4 4.88
3 3.66
5 6.10
3 3.66
2 2.44
65 79.27
17 20.73%
45  โรงเรียนวัดมะม่วงทอง 58
8 13.79
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
46  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 97
4 4.12
8 8.25
6 6.19
2 2.06
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
47  โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า 49
0 0.00
4 8.16
4 8.16
2 4.08
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
48  โรงเรียนวัดพังสิงห์ 84
7 8.33
4 4.76
2 2.38
4 4.76
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
49  โรงเรียนวัดท่าแพ 105
9 8.57
2 1.90
10 9.52
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
50  โรงเรียนวัดมุขธารา 330
10 3.03
5 1.52
36 10.91
3 0.91
11 3.33
265 80.30
65 19.70%
51  โรงเรียนวัดใหม่ทอน 77
8 10.39
2 2.60
5 6.49
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
52  โรงเรียนวัดบางตะพาน 94
7 7.45
2 2.13
6 6.38
1 1.06
2 2.13
76 80.85
18 19.15%
53  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 128
9 7.03
2 1.56
12 9.38
0 0.00
1 0.78
104 81.25
24 18.75%
54  โรงเรียนวัดสระไคร 257
10 3.89
9 3.50
23 8.95
6 2.33
0 0.00
209 81.32
48 18.68%
55  โรงเรียนวัดคันนาราม 85
8 9.41
3 3.53
1 1.18
3 3.53
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
56  โรงเรียนวัดห้วยพระ 34
2 5.88
1 2.94
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
57  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 114
4 3.51
3 2.63
13 11.40
0 0.00
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
58  โรงเรียนวัดหัวอิฐ 88
6 6.82
4 4.55
5 5.68
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
59  โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม 100
7 7.00
6 6.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
60  โรงเรียนวัดกัด 137
5 3.65
2 1.46
6 4.38
7 5.11
3 2.19
114 83.21
23 16.79%
61  โรงเรียนบ้านปากช่อง 67
0 0.00
2 2.99
2 2.99
3 4.48
4 5.97
56 83.58
11 16.42%
62  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 49
8 16.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
63  โรงเรียนวัดไสมะนาว 147
9 6.12
3 2.04
3 2.04
5 3.40
4 2.72
123 83.67
24 16.33%
64  โรงเรียนบ้านบางเตย 62
2 3.23
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
65  โรงเรียนบ้านทวดทอง 1559
40 2.57
25 1.60
69 4.43
25 1.60
84 5.39
1316 84.41
243 15.59%
66  โรงเรียนบ้านคลองดิน 435
13 2.99
15 3.45
34 7.82
2 0.46
0 0.00
371 85.29
64 14.71%
67  โรงเรียนวัดพระพรหม 372
15 4.03
12 3.23
12 3.23
9 2.42
6 1.61
318 85.48
54 14.52%
68  โรงเรียนบ้านบางไทร 79
5 6.33
2 2.53
2 2.53
1 1.27
1 1.27
68 86.08
11 13.92%
69  โรงเรียนวัดโคกกะถิน 15
0 0.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
70  โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 128
4 3.13
4 3.13
6 4.69
0 0.00
3 2.34
111 86.72
17 13.28%
71  โรงเรียนบ้านนาเคียน 242
11 4.55
13 5.37
4 1.65
2 0.83
2 0.83
210 86.78
32 13.22%
72  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 70
2 2.86
0 0.00
1 1.43
1 1.43
5 7.14
61 87.14
9 12.86%
73  โรงเรียนวัดพระเพรง 71
3 4.23
1 1.41
3 4.23
1 1.41
1 1.41
62 87.32
9 12.68%
74  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 111
0 0.00
0 0.00
14 12.61
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
75  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 41
1 2.44
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
76  โรงเรียนวัดโบสถ์ 189
7 3.70
0 0.00
16 8.47
0 0.00
0 0.00
166 87.83
23 12.17%
77  โรงเรียนวัดป่าหวาย 50
2 4.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
78  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 43
1 2.33
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
79  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง) 190
2 1.05
15 7.89
3 1.58
1 0.53
1 0.53
168 88.42
22 11.58%
80  โรงเรียนชุมชนวัดหมน 63
1 1.59
0 0.00
5 7.94
1 1.59
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
81  โรงเรียนวัดดินดอน 119
4 3.36
3 2.52
4 3.36
0 0.00
2 1.68
106 89.08
13 10.92%
82  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า 113
5 4.42
4 3.54
2 1.77
0 0.00
1 0.88
101 89.38
12 10.62%
83  โรงเรียนวัดจังหูน 57
0 0.00
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
84  โรงเรียนบ้านเนิน 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
85  โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 2546
55 2.16
55 2.16
48 1.89
48 1.89
45 1.77
2295 90.14
251 9.86%
86  โรงเรียนวัดหนองแตน 64
1 1.56
1 1.56
4 6.25
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
87  โรงเรียนวัดหญ้า 66
3 4.55
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
88  โรงเรียนวัดท่านคร 84
2 2.38
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
89  โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 182
5 2.75
4 2.20
3 1.65
3 1.65
0 0.00
167 91.76
15 8.24%
90  โรงเรียนวัดศรีมงคล 199
5 2.51
3 1.51
2 1.01
4 2.01
2 1.01
183 91.96
16 8.04%
91  โรงเรียนวัดวังหงส์ 155
2 1.29
0 0.00
3 1.94
3 1.94
2 1.29
145 93.55
10 6.45%
92  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 97
0 0.00
1 1.03
5 5.15
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
93  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 49
2 4.08
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
94  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 217
5 2.30
0 0.00
6 2.76
2 0.92
0 0.00
204 94.01
13 5.99%
95  โรงเรียนวัดเจดีย์ 70
0 0.00
1 1.43
3 4.29
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
96  โรงเรียนวัดหนองบัว 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
97  โรงเรียนวัดวนาราม 36
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
98  โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
99  โรงเรียนวัดสมอ 175
1 0.57
1 0.57
5 2.86
0 0.00
2 1.14
166 94.86
9 5.14%
100  โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 109
0 0.00
0 0.00
1 0.92
1 0.92
3 2.75
104 95.41
5 4.59%
101  โรงเรียนบ้านบางนกวัก 70
0 0.00
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
102  โรงเรียนวัดสระแก้ว 127
2 1.57
0 0.00
3 2.36
0 0.00
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
103  โรงเรียนวัดบางหว้า 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
104  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 275
0 0.00
0 0.00
9 3.27
0 0.00
0 0.00
266 96.73
9 3.27%
105  โรงเรียนบ้านชะเอียน 63
1 1.59
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
106  โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 104
2 1.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 98.08
2 1.92%
107  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
68 98.55
1 1.45%
108  โรงเรียนบ้านคดศอก 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนวัดจันทร์ 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,918 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  751 4.19
เตี้ย  477 2.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,526 8.52
ผอมและเตี้ย  364 2.03
อ้วนและเตี้ย  685 3.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,115 78.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,803 คน


21.22%


Powered By www.thaieducation.net