ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 179 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 179 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 106
26 24.53
30 28.30
10 9.43
20 18.87
5 4.72
15 14.15
91 85.85%
2  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 154
23 14.94
20 12.99
20 12.99
20 12.99
20 12.99
51 33.12
103 66.88%
3  โรงเรียนบ้านเขาวง 205
28 13.66
8 3.90
28 13.66
42 20.49
21 10.24
78 38.05
127 61.95%
4  โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 195
25 12.82
29 14.87
16 8.21
30 15.38
16 8.21
79 40.51
116 59.49%
5  โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 356
36 10.11
63 17.70
60 16.85
34 9.55
0 0.00
163 45.79
193 54.21%
6  โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน 56
11 19.64
4 7.14
6 10.71
6 10.71
3 5.36
26 46.43
30 53.57%
7  โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 112
4 3.57
9 8.04
12 10.71
13 11.61
21 18.75
53 47.32
59 52.68%
8  โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ 64
19 29.69
4 6.25
10 15.63
0 0.00
0 0.00
31 48.44
33 51.56%
9  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 143
22 15.38
13 9.09
11 7.69
11 7.69
16 11.19
70 48.95
73 51.05%
10  โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา 122
22 18.03
16 13.11
13 10.66
8 6.56
2 1.64
61 50.00
61 50.00%
11  โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 508
35 6.89
49 9.65
60 11.81
70 13.78
25 4.92
269 52.95
239 47.05%
12  โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 203
24 11.82
30 14.78
20 9.85
14 6.90
7 3.45
108 53.20
95 46.80%
13  โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 126
14 11.11
11 8.73
9 7.14
14 11.11
9 7.14
69 54.76
57 45.24%
14  โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 160
24 15.00
20 12.50
27 16.88
0 0.00
0 0.00
89 55.63
71 44.38%
15  โรงเรียนบ้านนากลาง 191
15 7.85
9 4.71
40 20.94
8 4.19
12 6.28
107 56.02
84 43.98%
16  โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ 114
8 7.02
16 14.04
9 7.89
8 7.02
8 7.02
65 57.02
49 42.98%
17  โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 177
30 16.95
18 10.17
22 12.43
6 3.39
0 0.00
101 57.06
76 42.94%
18  โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ 82
7 8.54
3 3.66
10 12.20
5 6.10
10 12.20
47 57.32
35 42.68%
19  โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 354
24 6.78
14 3.95
45 12.71
31 8.76
37 10.45
203 57.34
151 42.66%
20  โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย 131
11 8.40
11 8.40
11 8.40
11 8.40
11 8.40
76 58.02
55 41.98%
21  โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 460
45 9.78
45 9.78
43 9.35
40 8.70
20 4.35
267 58.04
193 41.96%
22  โรงเรียนบ้านหนองขาม 43
5 11.63
4 9.30
2 4.65
4 9.30
3 6.98
25 58.14
18 41.86%
23  โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง 156
17 10.90
16 10.26
28 17.95
4 2.56
0 0.00
91 58.33
65 41.67%
24  โรงเรียนขนงพระใต้ 335
23 6.87
32 9.55
17 5.07
45 13.43
22 6.57
196 58.51
139 41.49%
25  โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 69
1 1.45
4 5.80
13 18.84
10 14.49
0 0.00
41 59.42
28 40.58%
26  โรงเรียนบ้านซับใต้ 61
6 9.84
6 9.84
6 9.84
6 9.84
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
27  โรงเรียนบ้านโนนกระโดน 140
11 7.86
11 7.86
11 7.86
11 7.86
11 7.86
85 60.71
55 39.29%
28  โรงเรียนบ้านคลองตะแบก 115
9 7.83
6 5.22
15 13.04
8 6.96
7 6.09
70 60.87
45 39.13%
29  โรงเรียนบ้านซับหวาย 98
14 14.29
5 5.10
15 15.31
3 3.06
1 1.02
60 61.22
38 38.78%
30  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 124
9 7.26
12 9.68
22 17.74
4 3.23
1 0.81
76 61.29
48 38.71%
31  โรงเรียนบ้านหัวป้าง 167
12 7.19
13 7.78
13 7.78
13 7.78
13 7.78
103 61.68
64 38.32%
32  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 102
3 2.94
1 0.98
18 17.65
4 3.92
12 11.76
64 62.75
38 37.25%
33  โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 112
5 4.46
10 8.93
10 8.93
10 8.93
5 4.46
72 64.29
40 35.71%
34  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 79
4 5.06
5 6.33
5 6.33
5 6.33
9 11.39
51 64.56
28 35.44%
35  โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ 97
12 12.37
7 7.22
7 7.22
5 5.15
3 3.09
63 64.95
34 35.05%
36  โรงเรียนถนนมิตรภาพ 79
7 8.86
5 6.33
8 10.13
7 8.86
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
37  โรงเรียนบ้านห้วยลุง 109
14 12.84
14 12.84
3 2.75
4 3.67
2 1.83
72 66.06
37 33.94%
38  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 154
4 2.60
12 7.79
12 7.79
12 7.79
12 7.79
102 66.23
52 33.77%
39  โรงเรียนจตุรคามสามัคคี 90
10 11.11
4 4.44
10 11.11
1 1.11
5 5.56
60 66.67
30 33.33%
40  โรงเรียนบ้านคลองเสือ 85
9 10.59
6 7.06
5 5.88
3 3.53
5 5.88
57 67.06
28 32.94%
41  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 79
13 16.46
1 1.27
11 13.92
1 1.27
0 0.00
53 67.09
26 32.91%
42  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) 188
14 7.45
11 5.85
17 9.04
8 4.26
11 5.85
127 67.55
61 32.45%
43  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 211
20 9.48
14 6.64
29 13.74
4 1.90
1 0.47
143 67.77
68 32.23%
44  โรงเรียนบ้านสระเพลง 149
14 9.40
13 8.72
11 7.38
0 0.00
10 6.71
101 67.79
48 32.21%
45  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 181
18 9.94
27 14.92
12 6.63
1 0.55
0 0.00
123 67.96
58 32.04%
46  โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา 69
9 13.04
8 11.59
2 2.90
3 4.35
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
47  โรงเรียนบ้านหนองแวง 145
31 21.38
0 0.00
15 10.34
0 0.00
0 0.00
99 68.28
46 31.72%
48  โรงเรียนบ้านวังราง 19
6 31.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
49  โรงเรียนบ้านสอยดาว 146
19 13.01
6 4.11
21 14.38
0 0.00
0 0.00
100 68.49
46 31.51%
50  โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 403
36 8.93
14 3.47
27 6.70
24 5.96
26 6.45
276 68.49
127 31.51%
51  โรงเรียนบ้านซับใต้ 173
13 7.51
18 10.40
15 8.67
8 4.62
0 0.00
119 68.79
54 31.21%
52  โรงเรียนทับ6วิทยาคาร 174
24 13.79
9 5.17
15 8.62
6 3.45
0 0.00
120 68.97
54 31.03%
53  โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 210
12 5.71
5 2.38
15 7.14
17 8.10
16 7.62
145 69.05
65 30.95%
54  โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 123
1 0.81
8 6.50
3 2.44
9 7.32
17 13.82
85 69.11
38 30.89%
55  โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 567
35 6.17
45 7.94
35 6.17
30 5.29
30 5.29
392 69.14
175 30.86%
56  โรงเรียนวัดบันไดม้า 95
5 5.26
5 5.26
9 9.47
5 5.26
5 5.26
66 69.47
29 30.53%
57  โรงเรียนบ้านหนองหมาก 175
7 4.00
21 12.00
14 8.00
7 4.00
4 2.29
122 69.71
53 30.29%
58  โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 262
26 9.92
27 10.31
24 9.16
2 0.76
0 0.00
183 69.85
79 30.15%
59  โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 611
42 6.87
37 6.06
35 5.73
42 6.87
28 4.58
427 69.89
184 30.11%
60  โรงเรียนพรพิทยาคม 135
10 7.41
7 5.19
7 5.19
9 6.67
7 5.19
95 70.37
40 29.63%
61  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) 461
22 4.77
25 5.42
31 6.72
44 9.54
13 2.82
326 70.72
135 29.28%
62  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 82
8 9.76
0 0.00
16 19.51
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
63  โรงเรียนบ้านสองคร 147
3 2.04
2 1.36
21 14.29
5 3.40
12 8.16
104 70.75
43 29.25%
64  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 94
6 6.38
5 5.32
7 7.45
9 9.57
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
65  โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) 63
6 9.52
2 3.17
2 3.17
2 3.17
6 9.52
45 71.43
18 28.57%
66  โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ 32
1 3.13
4 12.50
2 6.25
1 3.13
1 3.13
23 71.88
9 28.13%
67  โรงเรียนหนองน้ำใส 603
45 7.46
33 5.47
20 3.32
28 4.64
40 6.63
437 72.47
166 27.53%
68  โรงเรียนบ้านวังไทร 262
25 9.54
25 9.54
20 7.63
0 0.00
0 0.00
192 73.28
70 26.72%
69  โรงเรียนบ้านวังกระสวย 109
7 6.42
6 5.50
5 4.59
6 5.50
5 4.59
80 73.39
29 26.61%
70  โรงเรียนสันติพัฒนา 34
4 11.76
2 5.88
2 5.88
1 2.94
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
71  โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 103
5 4.85
2 1.94
9 8.74
5 4.85
6 5.83
76 73.79
27 26.21%
72  โรงเรียนบ้านโนนเสลา 50
2 4.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
3 6.00
37 74.00
13 26.00%
73  โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 108
20 18.52
0 0.00
8 7.41
0 0.00
0 0.00
80 74.07
28 25.93%
74  โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 139
12 8.63
1 0.72
12 8.63
10 7.19
1 0.72
103 74.10
36 25.90%
75  โรงเรียนบ้านวังสีสด 118
7 5.93
6 5.08
16 13.56
0 0.00
1 0.85
88 74.58
30 25.42%
76  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 63
4 6.35
4 6.35
2 3.17
4 6.35
2 3.17
47 74.60
16 25.40%
77  โรงเรียนบ้านซับตะเคียน 204
12 5.88
0 0.00
14 6.86
12 5.88
13 6.37
153 75.00
51 25.00%
78  โรงเรียนบ้านหนองเบน 197
20 10.15
18 9.14
11 5.58
0 0.00
0 0.00
148 75.13
49 24.87%
79  โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร 296
21 7.09
16 5.41
13 4.39
12 4.05
11 3.72
223 75.34
73 24.66%
80  โรงเรียนหนองน้ำขุ่น 126
15 11.90
4 3.17
8 6.35
4 3.17
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
81  โรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 41
2 4.88
2 4.88
2 4.88
2 4.88
2 4.88
31 75.61
10 24.39%
82  โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม 79
10 12.66
7 8.86
1 1.27
1 1.27
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
83  โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) 150
5 3.33
9 6.00
22 14.67
0 0.00
0 0.00
114 76.00
36 24.00%
84  โรงเรียนบ้านโนนประดู่ 75
2 2.67
7 9.33
9 12.00
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
85  โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น 61
3 4.92
3 4.92
6 9.84
2 3.28
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
86  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 61
3 4.92
3 4.92
3 4.92
3 4.92
2 3.28
47 77.05
14 22.95%
87  โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง 22
1 4.55
1 4.55
1 4.55
1 4.55
1 4.55
17 77.27
5 22.73%
88  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 447
25 5.59
22 4.92
25 5.59
14 3.13
14 3.13
347 77.63
100 22.37%
89  โรงเรียนบ้านหนองเลา 76
7 9.21
1 1.32
6 7.89
2 2.63
1 1.32
59 77.63
17 22.37%
90  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 99
8 8.08
2 2.02
12 12.12
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
91  โรงเรียนบ้านหนองบอน 27
2 7.41
2 7.41
2 7.41
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
92  โรงเรียนบ้านหนองโอง 54
3 5.56
2 3.70
3 5.56
1 1.85
3 5.56
42 77.78
12 22.22%
93  โรงเรียนโค้งยางวิทยา 117
8 6.84
6 5.13
12 10.26
0 0.00
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
94  โรงเรียนบ้านกุดน้อย 41
4 9.76
3 7.32
2 4.88
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
95  โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม 146
4 2.74
6 4.11
22 15.07
0 0.00
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
96  โรงเรียนเจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 56
4 7.14
1 1.79
5 8.93
2 3.57
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
97  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 744
39 5.24
28 3.76
30 4.03
40 5.38
20 2.69
587 78.90
157 21.10%
98  โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 955
54 5.65
45 4.71
35 3.66
35 3.66
30 3.14
756 79.16
199 20.84%
99  โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 411
20 4.87
15 3.65
15 3.65
15 3.65
20 4.87
326 79.32
85 20.68%
100  โรงเรียนบ้านหนองตะกู 141
2 1.42
4 2.84
10 7.09
6 4.26
7 4.96
112 79.43
29 20.57%
101  โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) 107
2 1.87
6 5.61
8 7.48
5 4.67
1 0.93
85 79.44
22 20.56%
102  โรงเรียนบ้านคลองยาง 497
21 4.23
18 3.62
19 3.82
27 5.43
17 3.42
395 79.48
102 20.52%
103  โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 83
13 15.66
1 1.20
1 1.20
0 0.00
2 2.41
66 79.52
17 20.48%
104  โรงเรียนบ้านซับน้อย 184
15 8.15
5 2.72
4 2.17
3 1.63
10 5.43
147 79.89
37 20.11%
105  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 71
3 4.23
3 4.23
3 4.23
3 4.23
2 2.82
57 80.28
14 19.72%
106  โรงเรียนสันติวิทยา 56
4 7.14
0 0.00
5 8.93
2 3.57
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
107  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 67
3 4.48
3 4.48
7 10.45
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
108  โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 31
1 3.23
1 3.23
1 3.23
2 6.45
1 3.23
25 80.65
6 19.35%
109  โรงเรียนประชารัฐวิทยา 53
2 3.77
2 3.77
2 3.77
2 3.77
2 3.77
43 81.13
10 18.87%
110  โรงเรียนโนนกราดสามัคคี 170
6 3.53
8 4.71
18 10.59
0 0.00
0 0.00
138 81.18
32 18.82%
111  โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 189
3 1.59
10 5.29
7 3.70
8 4.23
7 3.70
154 81.48
35 18.52%
112  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ 27
1 3.70
1 3.70
1 3.70
1 3.70
1 3.70
22 81.48
5 18.52%
113  โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 109
10 9.17
4 3.67
4 3.67
1 0.92
1 0.92
89 81.65
20 18.35%
114  โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม 104
5 4.81
5 4.81
3 2.88
2 1.92
4 3.85
85 81.73
19 18.27%
115  โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา 67
2 2.99
2 2.99
4 5.97
4 5.97
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
116  โรงเรียนบ้านสลักใด 185
4 2.16
3 1.62
25 13.51
1 0.54
0 0.00
152 82.16
33 17.84%
117  โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 183
6 3.28
13 7.10
12 6.56
1 0.55
0 0.00
151 82.51
32 17.49%
118  โรงเรียนบ้านมะค่างาม 202
11 5.45
6 2.97
6 2.97
6 2.97
6 2.97
167 82.67
35 17.33%
119  โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 53
4 7.55
2 3.77
2 3.77
1 1.89
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
120  โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา 30
1 3.33
1 3.33
1 3.33
1 3.33
1 3.33
25 83.33
5 16.67%
121  โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า 44
1 2.27
3 6.82
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
122  โรงเรียนเสมาวิทยา 64
2 3.13
2 3.13
2 3.13
2 3.13
2 3.13
54 84.38
10 15.63%
123  โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 377
15 3.98
11 2.92
10 2.65
11 2.92
11 2.92
319 84.62
58 15.38%
124  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 189
0 0.00
21 11.11
8 4.23
0 0.00
0 0.00
160 84.66
29 15.34%
125  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 72
2 2.78
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
126  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 46
2 4.35
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
127  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 40
1 2.50
0 0.00
4 10.00
0 0.00
1 2.50
34 85.00
6 15.00%
128  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 20
2 10.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
129  โรงเรียนบ้านหมูสี 123
0 0.00
3 2.44
5 4.07
3 2.44
7 5.69
105 85.37
18 14.63%
130  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง 139
3 2.16
3 2.16
11 7.91
1 0.72
2 1.44
119 85.61
20 14.39%
131  โรงเรียนบ้านสายชนวน 70
2 2.86
2 2.86
2 2.86
2 2.86
2 2.86
60 85.71
10 14.29%
132  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด 57
2 3.51
1 1.75
2 3.51
1 1.75
2 3.51
49 85.96
8 14.04%
133  โรงเรียนบ้านส้มกบงาม 80
1 1.25
1 1.25
3 3.75
3 3.75
3 3.75
69 86.25
11 13.75%
134  โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 141
8 5.67
1 0.71
10 7.09
0 0.00
0 0.00
122 86.52
19 13.48%
135  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 166
6 3.61
4 2.41
11 6.63
1 0.60
0 0.00
144 86.75
22 13.25%
136  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 227
6 2.64
6 2.64
6 2.64
6 2.64
6 2.64
197 86.78
30 13.22%
137  โรงเรียนบ้านบุ่งเตย 76
2 2.63
2 2.63
2 2.63
2 2.63
2 2.63
66 86.84
10 13.16%
138  โรงเรียนบ้านหินเพิง 221
7 3.17
6 2.71
5 2.26
6 2.71
5 2.26
192 86.88
29 13.12%
139  โรงเรียนบ้านดอนเมือง 161
2 1.24
0 0.00
16 9.94
3 1.86
0 0.00
140 86.96
21 13.04%
140  โรงเรียนวัดกุดเวียน 39
1 2.56
2 5.13
1 2.56
1 2.56
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
141  โรงเรียนบ้านหินดาด 166
4 2.41
6 3.61
9 5.42
2 1.20
0 0.00
145 87.35
21 12.65%
142  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 104
3 2.88
1 0.96
5 4.81
2 1.92
2 1.92
91 87.50
13 12.50%
143  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 73
3 4.11
2 2.74
2 2.74
1 1.37
1 1.37
64 87.67
9 12.33%
144  โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 233
6 2.58
4 1.72
6 2.58
5 2.15
6 2.58
206 88.41
27 11.59%
145  โรงเรียนบ้านโศกน้อย 52
1 1.92
2 3.85
1 1.92
1 1.92
1 1.92
46 88.46
6 11.54%
146  โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 169
8 4.73
1 0.59
10 5.92
0 0.00
0 0.00
150 88.76
19 11.24%
147  โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) 152
7 4.61
3 1.97
7 4.61
0 0.00
0 0.00
135 88.82
17 11.18%
148  โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) 90
2 2.22
2 2.22
2 2.22
2 2.22
2 2.22
80 88.89
10 11.11%
149  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 135
2 1.48
6 4.44
3 2.22
3 2.22
0 0.00
121 89.63
14 10.37%
150  โรงเรียนบ้านปางละกอ 163
6 3.68
5 3.07
2 1.23
2 1.23
1 0.61
147 90.18
16 9.82%
151  โรงเรียนบ้านหนองตอ 95
0 0.00
2 2.11
5 5.26
2 2.11
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
152  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 175
4 2.29
3 1.71
3 1.71
3 1.71
3 1.71
159 90.86
16 9.14%
153  โรงเรียนบ้านหนองสลักได 78
0 0.00
2 2.56
5 6.41
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
154  โรงเรียนคีรีวัฒนา 215
6 2.79
3 1.40
3 1.40
3 1.40
4 1.86
196 91.16
19 8.84%
155  โรงเรียนบ้านปางโก 83
1 1.20
1 1.20
2 2.41
1 1.20
2 2.41
76 91.57
7 8.43%
156  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 85
5 5.88
0 0.00
2 2.35
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
157  โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ 99
0 0.00
5 5.05
0 0.00
3 3.03
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
158  โรงเรียนโนนค่าวิทยา 87
1 1.15
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
159  โรงเรียนสง่าพัฒนา 132
3 2.27
0 0.00
6 4.55
1 0.76
0 0.00
122 92.42
10 7.58%
160  โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ 107
2 1.87
2 1.87
1 0.93
1 0.93
2 1.87
99 92.52
8 7.48%
161  โรงเรียนบ้านซับชุมพล 87
1 1.15
1 1.15
2 2.30
1 1.15
1 1.15
81 93.10
6 6.90%
162  โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 145
2 1.38
2 1.38
2 1.38
2 1.38
2 1.38
135 93.10
10 6.90%
163  โรงเรียนบ้านบุตาสง 102
5 4.90
0 0.00
1 0.98
0 0.00
1 0.98
95 93.14
7 6.86%
164  โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง 89
2 2.25
1 1.12
2 2.25
1 1.12
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
165  โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 150
2 1.33
2 1.33
2 1.33
0 0.00
4 2.67
140 93.33
10 6.67%
166  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 75
0 0.00
2 2.67
0 0.00
2 2.67
1 1.33
70 93.33
5 6.67%
167  โรงเรียนบ้านหนองบัว 91
1 1.10
2 2.20
1 1.10
1 1.10
1 1.10
85 93.41
6 6.59%
168  โรงเรียนบ้านหนองจอก 108
1 0.93
2 1.85
2 1.85
1 0.93
1 0.93
101 93.52
7 6.48%
169  โรงเรียนบ้านลำทองหลาง 133
2 1.50
0 0.00
5 3.76
1 0.75
0 0.00
125 93.98
8 6.02%
170  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
171  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 94
2 2.13
0 0.00
2 2.13
0 0.00
1 1.06
89 94.68
5 5.32%
172  โรงเรียนเบทาโกรวิทยา 193
2 1.04
2 1.04
2 1.04
2 1.04
2 1.04
183 94.82
10 5.18%
173  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 144
2 1.39
3 2.08
1 0.69
1 0.69
0 0.00
137 95.14
7 4.86%
174  โรงเรียนบ้านโนนรัง 62
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
175  โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 261
2 0.77
2 0.77
2 0.77
2 0.77
3 1.15
250 95.79
11 4.21%
176  โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 129
1 0.78
1 0.78
1 0.78
1 0.78
1 0.78
124 96.12
5 3.88%
177  โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 248
3 1.21
0 0.00
5 2.02
0 0.00
0 0.00
240 96.77
8 3.23%
178  โรงเรียนบ้านปรางคล้า 174
1 0.57
1 0.57
3 1.72
0 0.00
0 0.00
169 97.13
5 2.87%
179  โรงเรียนวัดกลางดง 231
2 0.87
0 0.00
2 0.87
0 0.00
1 0.43
226 97.84
5 2.16%

 

จำนวนนักเรียน  27,339 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,711 6.26
เตี้ย  1,431 5.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,837 6.72
ผอมและเตี้ย  1,152 4.21
อ้วนและเตี้ย  864 3.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,344 74.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,995 คน


25.59%


Powered By www.thaieducation.net