ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) 71
14 19.72
10 14.08
14 19.72
10 14.08
23 32.39
0 0.00
71 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) 44
31 70.45
5 11.36
7 15.91
1 2.27
0 0.00
0 0.00
44 100.00%
3  โรงเรียนบ้านพลจลก 171
12 7.02
14 8.19
24 14.04
26 15.20
38 22.22
57 33.33
114 66.67%
4  โรงเรียนบึงพญาปราบ 164
17 10.37
9 5.49
29 17.68
26 15.85
23 14.02
60 36.59
104 63.41%
5  โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่93 56
7 12.50
4 7.14
19 33.93
4 7.14
1 1.79
21 37.50
35 62.50%
6  โรงเรียนบ้านไพ 88
6 6.82
12 13.64
8 9.09
26 29.55
0 0.00
36 40.91
52 59.09%
7  โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 275
14 5.09
14 5.09
41 14.91
28 10.18
55 20.00
123 44.73
152 55.27%
8  โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) 183
10 5.46
22 12.02
10 5.46
25 13.66
31 16.94
85 46.45
98 53.55%
9  โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 131
4 3.05
7 5.34
15 11.45
21 16.03
22 16.79
62 47.33
69 52.67%
10  โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 115
16 13.91
11 9.57
19 16.52
8 6.96
3 2.61
58 50.43
57 49.57%
11  โรงเรียนบ้านพะไล 226
37 16.37
30 13.27
27 11.95
9 3.98
1 0.44
122 53.98
104 46.02%
12  โรงเรียนสุขานารี 2790
146 5.23
69 2.47
427 15.30
71 2.54
460 16.49
1617 57.96
1173 42.04%
13  โรงเรียนประชาสามัคคี 329
38 11.55
23 6.99
59 17.93
17 5.17
0 0.00
192 58.36
137 41.64%
14  โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1199
24 2.00
100 8.34
61 5.09
138 11.51
172 14.35
704 58.72
495 41.28%
15  โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง 144
5 3.47
2 1.39
26 18.06
5 3.47
21 14.58
85 59.03
59 40.97%
16  โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 74
7 9.46
11 14.86
9 12.16
2 2.70
1 1.35
44 59.46
30 40.54%
17  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 249
22 8.84
14 5.62
43 17.27
9 3.61
10 4.02
151 60.64
98 39.36%
18  โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 203
25 12.32
24 11.82
18 8.87
10 4.93
1 0.49
125 61.58
78 38.42%
19  โรงเรียนบ้านจอหอ 502
31 6.18
25 4.98
79 15.74
12 2.39
45 8.96
310 61.75
192 38.25%
20  โรงเรียนบ้านพุดซา 90
9 10.00
7 7.78
6 6.67
7 7.78
5 5.56
56 62.22
34 37.78%
21  โรงเรียนบ้านโนนมะกอก 56
4 7.14
4 7.14
5 8.93
3 5.36
5 8.93
35 62.50
21 37.50%
22  โรงเรียนบ้านคนชุม 99
3 3.03
4 4.04
15 15.15
7 7.07
7 7.07
63 63.64
36 36.36%
23  โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 473
41 8.67
57 12.05
24 5.07
23 4.86
24 5.07
304 64.27
169 35.73%
24  โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 146
8 5.48
7 4.79
13 8.90
9 6.16
15 10.27
94 64.38
52 35.62%
25  โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง 198
10 5.05
16 8.08
28 14.14
16 8.08
0 0.00
128 64.65
70 35.35%
26  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 52
9 17.31
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
27  โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 140
20 14.29
1 0.71
27 19.29
0 0.00
0 0.00
92 65.71
48 34.29%
28  โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) 53
5 9.43
6 11.32
6 11.32
1 1.89
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
29  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 171
7 4.09
9 5.26
15 8.77
12 7.02
15 8.77
113 66.08
58 33.92%
30  โรงเรียนบ้านพะเนา 62
3 4.84
4 6.45
5 8.06
4 6.45
5 8.06
41 66.13
21 33.87%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 78
4 5.13
5 6.41
8 10.26
5 6.41
3 3.85
53 67.95
25 32.05%
32  โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) 953
51 5.35
58 6.09
171 17.94
19 1.99
4 0.42
650 68.21
303 31.79%
33  โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 184
6 3.26
8 4.35
22 11.96
9 4.89
12 6.52
127 69.02
57 30.98%
34  โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 131
10 7.63
2 1.53
24 18.32
4 3.05
0 0.00
91 69.47
40 30.53%
35  โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 50
3 6.00
2 4.00
6 12.00
2 4.00
2 4.00
35 70.00
15 30.00%
36  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 81
2 2.47
2 2.47
9 11.11
4 4.94
7 8.64
57 70.37
24 29.63%
37  โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย 24
1 4.17
1 4.17
5 20.83
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
38  โรงเรียนบ้านบึงสาร 293
27 9.22
22 7.51
9 3.07
17 5.80
10 3.41
208 70.99
85 29.01%
39  โรงเรียนบ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) 45
7 15.56
0 0.00
5 11.11
1 2.22
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
40  โรงเรียนบ้านโตนด 170
13 7.65
5 2.94
29 17.06
0 0.00
0 0.00
123 72.35
47 27.65%
41  โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 111
8 7.21
2 1.80
18 16.22
1 0.90
1 0.90
81 72.97
30 27.03%
42  โรงเรียนวัดสระแก้ว 2460
132 5.37
42 1.71
488 19.84
2 0.08
1 0.04
1795 72.97
665 27.03%
43  โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 41
0 0.00
4 9.76
7 17.07
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
44  โรงเรียนบ้านหนองปรู 306
29 9.48
10 3.27
35 11.44
8 2.61
0 0.00
224 73.20
82 26.80%
45  โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 90
7 7.78
0 0.00
11 12.22
2 2.22
4 4.44
66 73.33
24 26.67%
46  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 108
6 5.56
5 4.63
6 5.56
6 5.56
5 4.63
80 74.07
28 25.93%
47  โรงเรียนอ่างห้วยยาง 244
10 4.10
8 3.28
38 15.57
6 2.46
0 0.00
182 74.59
62 25.41%
48  โรงเรียนบ้านหนองจำปา 63
6 9.52
1 1.59
9 14.29
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
49  โรงเรียนบ้านคอนน้อย 64
0 0.00
0 0.00
15 23.44
1 1.56
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
50  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 200
12 6.00
5 2.50
29 14.50
4 2.00
0 0.00
150 75.00
50 25.00%
51  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 4591
234 5.10
132 2.88
756 16.47
6 0.13
11 0.24
3452 75.19
1139 24.81%
52  โรงเรียนบึงสาลี 130
10 7.69
5 3.85
14 10.77
2 1.54
1 0.77
98 75.38
32 24.62%
53  โรงเรียนบ้านหนองโจด 53
3 5.66
2 3.77
8 15.09
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
54  โรงเรียนบ้านโคกสูง 291
20 6.87
6 2.06
45 15.46
0 0.00
0 0.00
220 75.60
71 24.40%
55  โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) 238
10 4.20
6 2.52
40 16.81
1 0.42
1 0.42
180 75.63
58 24.37%
56  โรงเรียนบ้านหัวทะเล 195
4 2.05
16 8.21
25 12.82
0 0.00
2 1.03
148 75.90
47 24.10%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 54
5 9.26
0 0.00
8 14.81
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
58  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 297
19 6.40
6 2.02
46 15.49
0 0.00
0 0.00
226 76.09
71 23.91%
59  โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 389
25 6.43
15 3.86
37 9.51
15 3.86
0 0.00
297 76.35
92 23.65%
60  โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ 141
8 5.67
4 2.84
8 5.67
7 4.96
6 4.26
108 76.60
33 23.40%
61  โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 129
9 6.98
7 5.43
11 8.53
0 0.00
3 2.33
99 76.74
30 23.26%
62  โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 157
14 8.92
7 4.46
15 9.55
0 0.00
0 0.00
121 77.07
36 22.93%
63  โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 166
9 5.42
7 4.22
2 1.20
7 4.22
12 7.23
129 77.71
37 22.29%
64  โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 50
1 2.00
3 6.00
5 10.00
1 2.00
1 2.00
39 78.00
11 22.00%
65  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 433
11 2.54
10 2.31
71 16.40
1 0.23
2 0.46
338 78.06
95 21.94%
66  โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 78
0 0.00
6 7.69
9 11.54
1 1.28
1 1.28
61 78.21
17 21.79%
67  โรงเรียนบ้านกระเพรา 37
1 2.70
0 0.00
6 16.22
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
68  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 280
12 4.29
5 1.79
42 15.00
1 0.36
0 0.00
220 78.57
60 21.43%
69  โรงเรียนบ้านสะพาน 126
6 4.76
2 1.59
16 12.70
2 1.59
1 0.79
99 78.57
27 21.43%
70  โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 173
4 2.31
1 0.58
26 15.03
6 3.47
0 0.00
136 78.61
37 21.39%
71  โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 47
1 2.13
4 8.51
5 10.64
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
72  โรงเรียนบ้านด่านติง 100
7 7.00
1 1.00
13 13.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
73  โรงเรียนบ้านบึงตะโก 148
7 4.73
2 1.35
21 14.19
0 0.00
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
74  โรงเรียนบ้านหนองรังกา 135
8 5.93
7 5.19
7 5.19
3 2.22
2 1.48
108 80.00
27 20.00%
75  โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 165
9 5.45
3 1.82
21 12.73
0 0.00
0 0.00
132 80.00
33 20.00%
76  โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 121
3 2.48
2 1.65
11 9.09
3 2.48
5 4.13
97 80.17
24 19.83%
77  โรงเรียนสวนหม่อน 561
14 2.50
15 2.67
54 9.63
13 2.32
15 2.67
450 80.21
111 19.79%
78  โรงเรียนบ้านธารปราสาท 173
3 1.73
5 2.89
26 15.03
0 0.00
0 0.00
139 80.35
34 19.65%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 123
9 7.32
4 3.25
11 8.94
0 0.00
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
80  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 73
3 4.11
0 0.00
10 13.70
0 0.00
1 1.37
59 80.82
14 19.18%
81  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 219
22 10.05
0 0.00
8 3.65
0 0.00
12 5.48
177 80.82
42 19.18%
82  โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 199
5 2.51
10 5.03
23 11.56
0 0.00
0 0.00
161 80.90
38 19.10%
83  โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 69
2 2.90
1 1.45
10 14.49
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
84  โรงเรียนบ้านระกาย 176
6 3.41
2 1.14
25 14.20
0 0.00
0 0.00
143 81.25
33 18.75%
85  โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 440
9 2.05
2 0.45
70 15.91
1 0.23
0 0.00
358 81.36
82 18.64%
86  โรงเรียนบ้านดอนผวา 108
5 4.63
2 1.85
11 10.19
2 1.85
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
87  โรงเรียนบ้านมะรุม 165
3 1.82
0 0.00
12 7.27
3 1.82
12 7.27
135 81.82
30 18.18%
88  โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 83
5 6.02
1 1.20
8 9.64
1 1.20
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
89  โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 124
5 4.03
7 5.65
10 8.06
0 0.00
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ 244
12 4.92
20 8.20
5 2.05
6 2.46
0 0.00
201 82.38
43 17.62%
91  โรงเรียนบ้านหนองนา 80
7 8.75
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
92  โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 184
5 2.72
3 1.63
24 13.04
0 0.00
0 0.00
152 82.61
32 17.39%
93  โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) 174
0 0.00
1 0.57
23 13.22
6 3.45
0 0.00
144 82.76
30 17.24%
94  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 174
9 5.17
2 1.15
19 10.92
0 0.00
0 0.00
144 82.76
30 17.24%
95  โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 47
0 0.00
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
96  โรงเรียนบ้านยองแยง 59
3 5.08
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
97  โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 114
4 3.51
8 7.02
7 6.14
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
98  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 424
14 3.30
13 3.07
42 9.91
0 0.00
0 0.00
355 83.73
69 16.27%
99  โรงเรียนบ้านหนองแจง 56
2 3.57
1 1.79
6 10.71
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
100  โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 139
1 0.72
5 3.60
15 10.79
0 0.00
1 0.72
117 84.17
22 15.83%
101  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 121
1 0.83
5 4.13
13 10.74
0 0.00
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
102  โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) 123
3 2.44
3 2.44
6 4.88
3 2.44
4 3.25
104 84.55
19 15.45%
103  โรงเรียนบ้านซาด 52
2 3.85
1 1.92
4 7.69
0 0.00
1 1.92
44 84.62
8 15.38%
104  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 297
7 2.36
7 2.36
12 4.04
7 2.36
12 4.04
252 84.85
45 15.15%
105  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 2072
97 4.68
27 1.30
190 9.17
0 0.00
0 0.00
1758 84.85
314 15.15%
106  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 113
5 4.42
3 2.65
5 4.42
3 2.65
1 0.88
96 84.96
17 15.04%
107  โรงเรียนบ้านหนองพลอง 82
3 3.66
2 2.44
0 0.00
0 0.00
7 8.54
70 85.37
12 14.63%
108  โรงเรียนบ้านวังม่วง 48
2 4.17
0 0.00
3 6.25
1 2.08
1 2.08
41 85.42
7 14.58%
109  โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 103
2 1.94
0 0.00
10 9.71
3 2.91
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
110  โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน 209
2 0.96
4 1.91
24 11.48
0 0.00
0 0.00
179 85.65
30 14.35%
111  โรงเรียนบ้านหนองม้า 224
8 3.57
5 2.23
14 6.25
5 2.23
0 0.00
192 85.71
32 14.29%
112  โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) 122
0 0.00
6 4.92
10 8.20
1 0.82
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
113  โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 232
7 3.02
2 0.86
23 9.91
0 0.00
0 0.00
200 86.21
32 13.79%
114  โรงเรียนบ้านจันอัด 97
3 3.09
0 0.00
10 10.31
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
115  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 60
3 5.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
1 1.67
52 86.67
8 13.33%
116  โรงเรียนดอนท้าววิทยา 147
2 1.36
0 0.00
8 5.44
0 0.00
8 5.44
129 87.76
18 12.24%
117  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) 41
0 0.00
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
118  โรงเรียนบ้านต่างตา 173
5 2.89
0 0.00
13 7.51
1 0.58
2 1.16
152 87.86
21 12.14%
119  โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) 116
2 1.72
2 1.72
2 1.72
2 1.72
6 5.17
102 87.93
14 12.07%
120  โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 108
3 2.78
0 0.00
3 2.78
5 4.63
1 0.93
96 88.89
12 11.11%
121  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 101
3 2.97
1 0.99
4 3.96
3 2.97
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
122  โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 91
1 1.10
1 1.10
4 4.40
2 2.20
1 1.10
82 90.11
9 9.89%
123  โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ) 143
4 2.80
2 1.40
4 2.80
0 0.00
4 2.80
129 90.21
14 9.79%
124  โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 114
2 1.75
0 0.00
9 7.89
0 0.00
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
125  โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 104
2 1.92
2 1.92
2 1.92
2 1.92
2 1.92
94 90.38
10 9.62%
126  โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 159
3 1.89
2 1.26
4 2.52
2 1.26
4 2.52
144 90.57
15 9.43%
127  โรงเรียนบ้านลองตอง 205
6 2.93
1 0.49
7 3.41
0 0.00
5 2.44
186 90.73
19 9.27%
128  โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 111
4 3.60
0 0.00
6 5.41
0 0.00
0 0.00
101 90.99
10 9.01%
129  โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 57
1 1.75
2 3.51
1 1.75
1 1.75
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
130  โรงเรียนบ้านทับช้าง 199
2 1.01
1 0.50
12 6.03
1 0.50
1 0.50
182 91.46
17 8.54%
131  โรงเรียนบ้านกระโดน 124
5 4.03
0 0.00
4 3.23
0 0.00
1 0.81
114 91.94
10 8.06%
132  โรงเรียนบ้านมะค่า 64
2 3.13
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
133  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 295
2 0.68
6 2.03
15 5.08
0 0.00
0 0.00
272 92.20
23 7.80%
134  โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 106
3 2.83
1 0.94
4 3.77
0 0.00
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
135  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ 68
1 1.47
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
136  โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 139
5 3.60
0 0.00
4 2.88
0 0.00
1 0.72
129 92.81
10 7.19%
137  โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) 194
4 2.06
2 1.03
6 3.09
0 0.00
0 0.00
182 93.81
12 6.19%
138  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.65
41 95.35
2 4.65%
139  โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ 133
0 0.00
0 0.00
4 3.01
0 0.00
0 0.00
129 96.99
4 3.01%
140  โรงเรียนบ้านเมืองที 75
0 0.00
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
141  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 237
0 0.00
0 0.00
4 1.69
0 0.00
2 0.84
231 97.47
6 2.53%
142  โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  34,546 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,714 4.96
เตี้ย  1,154 3.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,201 12.16
ผอมและเตี้ย  752 2.18
อ้วนและเตี้ย  1,188 3.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,537 73.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,009 คน


26.08%


Powered By www.thaieducation.net