ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 91
4 4.40
9 9.89
26 28.57
2 2.20
1 1.10
49 53.85
42 46.15%
2  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 211
19 9.00
27 12.80
51 24.17
0 0.00
0 0.00
114 54.03
97 45.97%
3  โรงเรียนวัดบัวปากท่า 146
14 9.59
19 13.01
20 13.70
6 4.11
2 1.37
85 58.22
61 41.78%
4  โรงเรียนบ้านบางเลน 502
29 5.78
23 4.58
81 16.14
16 3.19
31 6.18
322 64.14
180 35.86%
5  โรงเรียนวัดดอนยอ 154
14 9.09
14 9.09
27 17.53
0 0.00
0 0.00
99 64.29
55 35.71%
6  โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 28
5 17.86
2 7.14
3 10.71
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
7  โรงเรียนตลาดเกาะแรต 79
11 13.92
2 2.53
15 18.99
0 0.00
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
8  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1790
165 9.22
156 8.72
123 6.87
44 2.46
129 7.21
1173 65.53
617 34.47%
9  โรงเรียนบ้านคลองโยง 125
7 5.60
6 4.80
19 15.20
11 8.80
0 0.00
82 65.60
43 34.40%
10  โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 153
15 9.80
18 11.76
17 11.11
0 0.00
0 0.00
103 67.32
50 32.68%
11  โรงเรียนวัดท้องไทร 140
9 6.43
12 8.57
21 15.00
2 1.43
1 0.71
95 67.86
45 32.14%
12  โรงเรียนวัดศิลามูล 218
14 6.42
4 1.83
19 8.72
18 8.26
15 6.88
148 67.89
70 32.11%
13  โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา 19
2 10.53
1 5.26
2 10.53
1 5.26
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
14  โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 818
5 0.61
15 1.83
174 21.27
21 2.57
39 4.77
564 68.95
254 31.05%
15  โรงเรียนวัดมะเกลือ 434
20 4.61
16 3.69
52 11.98
36 8.29
10 2.30
300 69.12
134 30.88%
16  โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 183
12 6.56
6 3.28
23 12.57
6 3.28
9 4.92
127 69.40
56 30.60%
17  โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 67
0 0.00
1 1.49
12 17.91
1 1.49
6 8.96
47 70.15
20 29.85%
18  โรงเรียนวัดท่าพูด 850
44 5.18
65 7.65
141 16.59
0 0.00
0 0.00
600 70.59
250 29.41%
19  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 990
115 11.62
40 4.04
126 12.73
0 0.00
0 0.00
709 71.62
281 28.38%
20  โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 46
2 4.35
0 0.00
11 23.91
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
21  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 25
1 4.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
22  โรงเรียนวัดทรงคนอง 220
13 5.91
8 3.64
20 9.09
12 5.45
7 3.18
160 72.73
60 27.27%
23  โรงเรียนวัดประชานาถ 199
8 4.02
8 4.02
15 7.54
8 4.02
14 7.04
146 73.37
53 26.63%
24  โรงเรียนวัดนิลเพชร 153
6 3.92
7 4.58
18 11.76
9 5.88
0 0.00
113 73.86
40 26.14%
25  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ 112
7 6.25
4 3.57
18 16.07
0 0.00
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
26  โรงเรียนวัดผาสุการาม 125
9 7.20
0 0.00
23 18.40
0 0.00
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
27  โรงเรียนวัดกลาง 133
2 1.50
0 0.00
31 23.31
1 0.75
0 0.00
99 74.44
34 25.56%
28  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี) 157
9 5.73
4 2.55
26 16.56
1 0.64
0 0.00
117 74.52
40 25.48%
29  โรงเรียนบ้านห้วยกรด 108
10 9.26
4 3.70
13 12.04
0 0.00
0 0.00
81 75.00
27 25.00%
30  โรงเรียนวัดสำโรง 81
3 3.70
2 2.47
15 18.52
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
31  โรงเรียนบ้านคลองจินดา 63
0 0.00
0 0.00
7 11.11
5 7.94
3 4.76
48 76.19
15 23.81%
32  โรงเรียนวัดลำพญา 128
2 1.56
7 5.47
15 11.72
2 1.56
4 3.13
98 76.56
30 23.44%
33  โรงเรียนวัดบางหลวง 616
26 4.22
20 3.25
98 15.91
0 0.00
0 0.00
472 76.62
144 23.38%
34  โรงเรียนคลองทางหลวง 156
6 3.85
10 6.41
14 8.97
6 3.85
0 0.00
120 76.92
36 23.08%
35  โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 127
3 2.36
1 0.79
12 9.45
3 2.36
10 7.87
98 77.17
29 22.83%
36  โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 71
7 9.86
2 2.82
6 8.45
1 1.41
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
37  โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 314
22 7.01
4 1.27
40 12.74
4 1.27
0 0.00
244 77.71
70 22.29%
38  โรงเรียนวัดบัวหวั่น 142
10 7.04
8 5.63
12 8.45
1 0.70
0 0.00
111 78.17
31 21.83%
39  โรงเรียนวัดจินดาราม 502
19 3.78
18 3.59
71 14.14
1 0.20
0 0.00
393 78.29
109 21.71%
40  โรงเรียนบ้านบางม่วง 83
2 2.41
1 1.20
9 10.84
0 0.00
6 7.23
65 78.31
18 21.69%
41  โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 196
3 1.53
5 2.55
34 17.35
0 0.00
0 0.00
154 78.57
42 21.43%
42  โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 491
13 2.65
2 0.41
90 18.33
0 0.00
0 0.00
386 78.62
105 21.38%
43  โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) 1797
14 0.78
43 2.39
140 7.79
17 0.95
168 9.35
1415 78.74
382 21.26%
44  โรงเรียนบ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) 62
7 11.29
0 0.00
3 4.84
3 4.84
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
45  โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 473
20 4.23
10 2.11
60 12.68
8 1.69
0 0.00
375 79.28
98 20.72%
46  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 107
3 2.80
1 0.93
8 7.48
1 0.93
9 8.41
85 79.44
22 20.56%
47  โรงเรียนคลองบางกระทึก 371
8 2.16
7 1.89
48 12.94
5 1.35
7 1.89
296 79.78
75 20.22%
48  โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ 211
14 6.64
0 0.00
28 13.27
0 0.00
0 0.00
169 80.09
42 19.91%
49  โรงเรียนวัดศีรษะทอง 268
14 5.22
10 3.73
27 10.07
2 0.75
0 0.00
215 80.22
53 19.78%
50  โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) 234
7 2.99
2 0.85
37 15.81
0 0.00
0 0.00
188 80.34
46 19.66%
51  โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 144
16 11.11
4 2.78
6 4.17
1 0.69
1 0.69
116 80.56
28 19.44%
52  โรงเรียนวัดไทร 396
8 2.02
18 4.55
42 10.61
8 2.02
1 0.25
319 80.56
77 19.44%
53  โรงเรียนวัดตุ๊กตา 304
12 3.95
8 2.63
34 11.18
4 1.32
1 0.33
245 80.59
59 19.41%
54  โรงเรียนวัดน้อย 150
15 10.00
0 0.00
14 9.33
0 0.00
0 0.00
121 80.67
29 19.33%
55  โรงเรียนวัดละมุด 136
8 5.88
11 8.09
7 5.15
0 0.00
0 0.00
110 80.88
26 19.12%
56  โรงเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 364
13 3.57
13 3.57
42 11.54
1 0.27
0 0.00
295 81.04
69 18.96%
57  โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 238
10 4.20
0 0.00
35 14.71
0 0.00
0 0.00
193 81.09
45 18.91%
58  โรงเรียนวัดบางน้อยใน 80
2 2.50
2 2.50
11 13.75
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
59  โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ 48
4 8.33
1 2.08
4 8.33
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
60  โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ 133
2 1.50
9 6.77
13 9.77
0 0.00
0 0.00
109 81.95
24 18.05%
61  โรงเรียนบ้านฉาง 61
5 8.20
2 3.28
4 6.56
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
62  โรงเรียนบ้านบางประแดง 151
10 6.62
0 0.00
17 11.26
0 0.00
0 0.00
124 82.12
27 17.88%
63  โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม ) 376
18 4.79
13 3.46
27 7.18
9 2.39
0 0.00
309 82.18
67 17.82%
64  โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 115
2 1.74
2 1.74
14 12.17
2 1.74
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
65  โรงเรียนวัดรางกำหยาด 145
4 2.76
8 5.52
10 6.90
3 2.07
0 0.00
120 82.76
25 17.24%
66  โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 250
9 3.60
9 3.60
25 10.00
0 0.00
0 0.00
207 82.80
43 17.20%
67  โรงเรียนวัดบางพระ 159
10 6.29
3 1.89
14 8.81
0 0.00
0 0.00
132 83.02
27 16.98%
68  โรงเรียนวัดกกตาล 163
3 1.84
0 0.00
24 14.72
0 0.00
0 0.00
136 83.44
27 16.56%
69  โรงเรียนวัดบางภาษี 92
2 2.17
0 0.00
12 13.04
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
70  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 142
7 4.93
8 5.63
8 5.63
0 0.00
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
71  โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว 31
0 0.00
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
72  โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 44
0 0.00
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
73  โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 70
1 1.43
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
74  โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง 83
2 2.41
2 2.41
5 6.02
2 2.41
2 2.41
70 84.34
13 15.66%
75  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 39
2 5.13
2 5.13
1 2.56
1 2.56
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
76  โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) 150
9 6.00
0 0.00
14 9.33
0 0.00
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
77  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 79
0 0.00
1 1.27
11 13.92
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
78  โรงเรียนวัดห้วยตะโก 139
2 1.44
4 2.88
7 5.04
4 2.88
4 2.88
118 84.89
21 15.11%
79  โรงเรียนบ้านลานแหลม 127
3 2.36
0 0.00
16 12.60
0 0.00
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
80  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก 439
11 2.51
6 1.37
48 10.93
0 0.00
0 0.00
374 85.19
65 14.81%
81  โรงเรียนวัดโพธิ์ 251
11 4.38
8 3.19
16 6.37
1 0.40
0 0.00
215 85.66
36 14.34%
82  โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 132
4 3.03
0 0.00
14 10.61
0 0.00
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
83  โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) 828
33 3.99
16 1.93
59 7.13
3 0.36
0 0.00
717 86.59
111 13.41%
84  โรงเรียนวัดไทยาวาส 114
1 0.88
0 0.00
13 11.40
1 0.88
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
85  โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 143
3 2.10
3 2.10
12 8.39
0 0.00
0 0.00
125 87.41
18 12.59%
86  โรงเรียนวัดเกาะแรต 154
2 1.30
5 3.25
12 7.79
0 0.00
0 0.00
135 87.66
19 12.34%
87  โรงเรียนตลาดเจริญสุข 108
5 4.63
2 1.85
5 4.63
1 0.93
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
88  โรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) 92
0 0.00
0 0.00
9 9.78
2 2.17
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
89  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 184
13 7.07
2 1.09
2 1.09
2 1.09
2 1.09
163 88.59
21 11.41%
90  โรงเรียนบ้านหนองปรง 44
3 6.82
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
91  โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 429
5 1.17
8 1.86
34 7.93
0 0.00
0 0.00
382 89.04
47 10.96%
92  โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
93  โรงเรียนวัดเกษตราราม 74
1 1.35
2 2.70
5 6.76
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
94  โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 291
2 0.69
3 1.03
22 7.56
1 0.34
1 0.34
262 90.03
29 9.97%
95  โรงเรียนวัดสัมปทวน 86
4 4.65
0 0.00
2 2.33
0 0.00
2 2.33
78 90.70
8 9.30%
96  โรงเรียนวัดโคกเขมา 164
2 1.22
3 1.83
9 5.49
1 0.61
0 0.00
149 90.85
15 9.15%
97  โรงเรียนวัดท่าข้าม 198
4 2.02
2 1.01
11 5.56
0 0.00
0 0.00
181 91.41
17 8.59%
98  โรงเรียนวัดสาลวัน 226
7 3.10
4 1.77
6 2.65
2 0.88
0 0.00
207 91.59
19 8.41%
99  โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ 87
0 0.00
0 0.00
7 8.05
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
100  โรงเรียนวัดลานคา 239
7 2.93
3 1.26
2 0.84
7 2.93
0 0.00
220 92.05
19 7.95%
101  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 103
0 0.00
2 1.94
6 5.83
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
102  โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 263
11 4.18
0 0.00
9 3.42
0 0.00
0 0.00
243 92.40
20 7.60%
103  โรงเรียนบ้านท่าตลาด 237
4 1.69
3 1.27
10 4.22
0 0.00
0 0.00
220 92.83
17 7.17%
104  โรงเรียนวัดงิ้วราย 186
2 1.08
1 0.54
7 3.76
2 1.08
1 0.54
173 93.01
13 6.99%
105  โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 248
5 2.02
4 1.61
3 1.21
2 0.81
3 1.21
231 93.15
17 6.85%
106  โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 311
17 5.47
0 0.00
4 1.29
0 0.00
0 0.00
290 93.25
21 6.75%
107  โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
2 3.23
58 93.55
4 6.45%
108  โรงเรียนบ้านตากแดด 63
0 0.00
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
109  โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
110  โรงเรียนบ้านดงเกตุ 319
3 0.94
0 0.00
6 1.88
0 0.00
9 2.82
301 94.36
18 5.64%
111  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 143
0 0.00
0 0.00
8 5.59
0 0.00
0 0.00
135 94.41
8 5.59%
112  โรงเรียนวัดลาดสะแก 73
2 2.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.74
69 94.52
4 5.48%
113  โรงเรียนบ้านบางเตย 242
2 0.83
2 0.83
2 0.83
3 1.24
1 0.41
232 95.87
10 4.13%
114  โรงเรียนวัดปรีดาราม 282
2 0.71
1 0.35
5 1.77
1 0.35
2 0.71
271 96.10
11 3.90%
115  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.37
86 96.63
3 3.37%
116  โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
117  โรงเรียนวัดบางปลา 107
1 0.93
1 0.93
0 0.00
0 0.00
1 0.93
104 97.20
3 2.80%
118  โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 72
1 1.39
0 0.00
1 1.39
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%

 

จำนวนนักเรียน  26,371 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,121 4.25
เตี้ย  827 3.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,709 10.27
ผอมและเตี้ย  319 1.21
อ้วนและเตี้ย  509 1.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,886 79.20
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,485 คน


20.80%


Powered By www.thaieducation.net