ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองตัน 33
17 51.52
1 3.03
8 24.24
4 12.12
3 9.09
0 0.00
33 100.00%
2  โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 21
7 33.33
3 14.29
4 19.05
0 0.00
7 33.33
0 0.00
21 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยขวาง 57
0 0.00
45 78.95
12 21.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00%
4  โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง 54
10 18.52
8 14.81
35 64.81
1 1.85
0 0.00
0 0.00
54 100.00%
5  โรงเรียนวัดไร่แตงทอง 39
21 53.85
12 30.77
6 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00%
6  โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน 60
25 41.67
20 33.33
1 1.67
14 23.33
0 0.00
0 0.00
60 100.00%
7  โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) 285
42 14.74
30 10.53
17 5.96
60 21.05
43 15.09
93 32.63
192 67.37%
8  โรงเรียนวัดตาก้อง 353
57 16.15
27 7.65
54 15.30
37 10.48
29 8.22
149 42.21
204 57.79%
9  โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 411
46 11.19
15 3.65
50 12.17
61 14.84
65 15.82
174 42.34
237 57.66%
10  โรงเรียนวัดกงลาด 141
17 12.06
12 8.51
27 19.15
12 8.51
10 7.09
63 44.68
78 55.32%
11  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 899
385 42.83
4 0.44
8 0.89
63 7.01
8 0.89
431 47.94
468 52.06%
12  โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 235
36 15.32
31 13.19
27 11.49
13 5.53
11 4.68
117 49.79
118 50.21%
13  โรงเรียนบ้านบัวแดง 175
23 13.14
12 6.86
32 18.29
12 6.86
0 0.00
96 54.86
79 45.14%
14  โรงเรียนบ้านหนองพงนก 229
28 12.23
15 6.55
27 11.79
0 0.00
29 12.66
130 56.77
99 43.23%
15  โรงเรียนวัดสุขวราราม 121
8 6.61
16 13.22
15 12.40
8 6.61
4 3.31
70 57.85
51 42.15%
16  โรงเรียนวัดท่าเสา 159
32 20.13
10 6.29
8 5.03
10 6.29
7 4.40
92 57.86
67 42.14%
17  โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1386
62 4.47
36 2.60
217 15.66
98 7.07
158 11.40
815 58.80
571 41.20%
18  โรงเรียนบ้านหนองหิน 65
1 1.54
17 26.15
6 9.23
0 0.00
2 3.08
39 60.00
26 40.00%
19  โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 270
25 9.26
13 4.81
20 7.41
23 8.52
15 5.56
174 64.44
96 35.56%
20  โรงเรียนบ้านนาสร้าง 73
9 12.33
0 0.00
13 17.81
2 2.74
1 1.37
48 65.75
25 34.25%
21  โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 47
6 12.77
2 4.26
7 14.89
1 2.13
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
22  โรงเรียนวัดสระพัง 75
10 13.33
0 0.00
15 20.00
0 0.00
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
23  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 369
23 6.23
12 3.25
36 9.76
30 8.13
21 5.69
247 66.94
122 33.06%
24  โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 2544
52 2.04
32 1.26
380 14.94
84 3.30
259 10.18
1737 68.28
807 31.72%
25  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ 111
12 10.81
3 2.70
19 17.12
0 0.00
0 0.00
77 69.37
34 30.63%
26  โรงเรียนวัดบ้านหลวง 407
25 6.14
10 2.46
68 16.71
13 3.19
8 1.97
283 69.53
124 30.47%
27  โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 437
19 4.35
25 5.72
57 13.04
0 0.00
31 7.09
305 69.79
132 30.21%
28  โรงเรียนวัดดอนขนาก 93
17 18.28
0 0.00
11 11.83
0 0.00
0 0.00
65 69.89
28 30.11%
29  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 131
7 5.34
7 5.34
17 12.98
8 6.11
0 0.00
92 70.23
39 29.77%
30  โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา 91
3 3.30
2 2.20
18 19.78
3 3.30
1 1.10
64 70.33
27 29.67%
31  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 226
10 4.42
23 10.18
33 14.60
0 0.00
1 0.44
159 70.35
67 29.65%
32  โรงเรียนบ้านหนองกะโดน 177
5 2.82
6 3.39
11 6.21
15 8.47
15 8.47
125 70.62
52 29.38%
33  โรงเรียนวัดหนองศาลา 331
4 1.21
15 4.53
43 12.99
19 5.74
15 4.53
235 71.00
96 29.00%
34  โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 571
29 5.08
22 3.85
70 12.26
27 4.73
17 2.98
406 71.10
165 28.90%
35  โรงเรียนวัดม่วงตารศ 291
21 7.22
15 5.15
23 7.90
10 3.44
15 5.15
207 71.13
84 28.87%
36  โรงเรียนวัดสระกะเทียม 301
23 7.64
11 3.65
33 10.96
3 1.00
14 4.65
217 72.09
84 27.91%
37  โรงเรียนวัดวังเย็น 72
6 8.33
4 5.56
6 8.33
4 5.56
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
38  โรงเรียนวัดพะเนียงแตก 227
12 5.29
7 3.08
41 18.06
1 0.44
2 0.88
164 72.25
63 27.75%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 112
9 8.04
1 0.89
21 18.75
0 0.00
0 0.00
81 72.32
31 27.68%
40  โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 126
2 1.59
20 15.87
11 8.73
0 0.00
1 0.79
92 73.02
34 26.98%
41  โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1591
46 2.89
23 1.45
123 7.73
64 4.02
173 10.87
1162 73.04
429 26.96%
42  โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 120
9 7.50
3 2.50
20 16.67
0 0.00
0 0.00
88 73.33
32 26.67%
43  โรงเรียนวัดลำเหย 202
5 2.48
14 6.93
22 10.89
6 2.97
6 2.97
149 73.76
53 26.24%
44  โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม 205
10 4.88
19 9.27
21 10.24
3 1.46
0 0.00
152 74.15
53 25.85%
45  โรงเรียนบ้านรางมูก 39
5 12.82
3 7.69
2 5.13
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
46  โรงเรียนวัดทุ่งรี 128
5 3.91
7 5.47
18 14.06
2 1.56
0 0.00
96 75.00
32 25.00%
47  โรงเรียนวัดสองห้อง 72
7 9.72
8 11.11
0 0.00
3 4.17
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
48  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 89
6 6.74
0 0.00
13 14.61
3 3.37
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
49  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 374
29 7.75
12 3.21
35 9.36
2 0.53
14 3.74
282 75.40
92 24.60%
50  โรงเรียนวัดหนองดินแดง 96
13 13.54
5 5.21
5 5.21
0 0.00
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
51  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 63
1 1.59
6 9.52
2 3.17
6 9.52
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
52  โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 194
12 6.19
10 5.15
14 7.22
6 3.09
4 2.06
148 76.29
46 23.71%
53  โรงเรียนบ้านต้นสำโรง 114
8 7.02
3 2.63
14 12.28
2 1.75
0 0.00
87 76.32
27 23.68%
54  โรงเรียนวัดห้วยผักชี 57
2 3.51
0 0.00
10 17.54
0 0.00
1 1.75
44 77.19
13 22.81%
55  โรงเรียนวัดสามควายเผือก 480
66 13.75
16 3.33
27 5.63
0 0.00
0 0.00
371 77.29
109 22.71%
56  โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม 130
10 7.69
1 0.77
17 13.08
0 0.00
1 0.77
101 77.69
29 22.31%
57  โรงเรียนวัดลำลูกบัว 59
0 0.00
5 8.47
6 10.17
2 3.39
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
58  โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 96
2 2.08
1 1.04
10 10.42
7 7.29
1 1.04
75 78.13
21 21.88%
59  โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) 317
14 4.42
17 5.36
21 6.62
10 3.15
7 2.21
248 78.23
69 21.77%
60  โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1597
103 6.45
92 5.76
55 3.44
46 2.88
37 2.32
1264 79.15
333 20.85%
61  โรงเรียนบ้านลำท่าโพ 54
0 0.00
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
62  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 102
13 12.75
3 2.94
4 3.92
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
63  โรงเรียนวัดดอนยายหอม 515
28 5.44
0 0.00
53 10.29
19 3.69
0 0.00
415 80.58
100 19.42%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม 98
3 3.06
0 0.00
10 10.20
5 5.10
1 1.02
79 80.61
19 19.39%
65  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 2960
94 3.18
79 2.67
282 9.53
52 1.76
67 2.26
2386 80.61
574 19.39%
66  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 360
9 2.50
21 5.83
36 10.00
1 0.28
2 0.56
291 80.83
69 19.17%
67  โรงเรียนวัดห้วยม่วง 115
4 3.48
2 1.74
16 13.91
0 0.00
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
68  โรงเรียนวัดหนองเสือ 409
19 4.65
17 4.16
33 8.07
9 2.20
0 0.00
331 80.93
78 19.07%
69  โรงเรียนบ้านคอวัง 42
2 4.76
2 4.76
1 2.38
3 7.14
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
70  โรงเรียนวัดหนองจิก 126
1 0.79
8 6.35
13 10.32
0 0.00
2 1.59
102 80.95
24 19.05%
71  โรงเรียนวัดทัพยายท้าว 58
6 10.34
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
72  โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 132
4 3.03
1 0.76
18 13.64
0 0.00
2 1.52
107 81.06
25 18.94%
73  โรงเรียนบ้านสามัคคี 123
6 4.88
6 4.88
11 8.94
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
74  โรงเรียนบ้านดอนซาก 127
4 3.15
2 1.57
15 11.81
2 1.57
0 0.00
104 81.89
23 18.11%
75  โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 83
4 4.82
3 3.61
5 6.02
2 2.41
1 1.20
68 81.93
15 18.07%
76  โรงเรียนบ้านแจงงาม 140
1 0.71
3 2.14
21 15.00
0 0.00
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
77  โรงเรียนวัดบางแขม 181
7 3.87
4 2.21
13 7.18
5 2.76
3 1.66
149 82.32
32 17.68%
78  โรงเรียนบ้านหนองปากโลง 190
5 2.63
7 3.68
18 9.47
2 1.05
0 0.00
158 83.16
32 16.84%
79  โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก 49
2 4.08
2 4.08
2 4.08
2 4.08
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
80  โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก 135
3 2.22
0 0.00
18 13.33
1 0.74
0 0.00
113 83.70
22 16.30%
81  โรงเรียนวัดตะโกสูง 88
3 3.41
3 3.41
4 4.55
2 2.27
2 2.27
74 84.09
14 15.91%
82  โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 252
6 2.38
8 3.17
26 10.32
0 0.00
0 0.00
212 84.13
40 15.87%
83  โรงเรียนบ้านคลองยาง 134
2 1.49
5 3.73
11 8.21
3 2.24
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
84  โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา 83
8 9.64
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
85  โรงเรียนบ้านมาบแค 122
5 4.10
4 3.28
8 6.56
2 1.64
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
86  โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด 59
0 0.00
2 3.39
7 11.86
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
87  โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ 158
10 6.33
0 0.00
14 8.86
0 0.00
0 0.00
134 84.81
24 15.19%
88  โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม 79
4 5.06
2 2.53
6 7.59
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
89  โรงเรียนวัดหนองกระพี้ 80
4 5.00
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
90  โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด 229
12 5.24
7 3.06
6 2.62
9 3.93
0 0.00
195 85.15
34 14.85%
91  โรงเรียนวัดทัพหลวง 336
2 0.60
1 0.30
20 5.95
11 3.27
15 4.46
287 85.42
49 14.58%
92  โรงเรียนบ้านลำพยา 118
7 5.93
0 0.00
5 4.24
1 0.85
4 3.39
101 85.59
17 14.41%
93  โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 538
27 5.02
25 4.65
23 4.28
0 0.00
0 0.00
463 86.06
75 13.94%
94  โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 465
22 4.73
16 3.44
15 3.23
8 1.72
2 0.43
402 86.45
63 13.55%
95  โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 118
4 3.39
4 3.39
7 5.93
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
96  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123
6 4.88
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
97  โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 212
0 0.00
0 0.00
22 10.38
0 0.00
1 0.47
189 89.15
23 10.85%
98  โรงเรียนวัดเลาเต่า 180
0 0.00
1 0.56
4 2.22
4 2.22
10 5.56
161 89.44
19 10.56%
99  โรงเรียนบ้านหนองเขมร 115
3 2.61
0 0.00
8 6.96
1 0.87
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
100  โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 119
4 3.36
0 0.00
6 5.04
0 0.00
2 1.68
107 89.92
12 10.08%
101  โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย 244
5 2.05
2 0.82
9 3.69
2 0.82
6 2.46
220 90.16
24 9.84%
102  โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย 113
3 2.65
0 0.00
8 7.08
0 0.00
0 0.00
102 90.27
11 9.73%
103  โรงเรียนบ้านหัวถนน 63
1 1.59
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
104  โรงเรียนบ้านใหม่ 68
3 4.41
0 0.00
2 2.94
1 1.47
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
105  โรงเรียนวัดห้วยพระ 94
1 1.06
3 3.19
3 3.19
1 1.06
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
106  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 120
0 0.00
0 0.00
10 8.33
0 0.00
0 0.00
110 91.67
10 8.33%
107  โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 110
5 4.55
0 0.00
3 2.73
0 0.00
1 0.91
101 91.82
9 8.18%
108  โรงเรียนวัดบ้านยาง 101
0 0.00
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
109  โรงเรียนบ้านหลักเมตร 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
110  โรงเรียนบ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 94
0 0.00
0 0.00
6 6.38
0 0.00
1 1.06
87 92.55
7 7.45%
111  โรงเรียนบ้านหนองโสน 135
1 0.74
0 0.00
8 5.93
0 0.00
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
112  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 142
8 5.63
0 0.00
1 0.70
0 0.00
0 0.00
133 93.66
9 6.34%
113  โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ 176
2 1.14
0 0.00
8 4.55
0 0.00
1 0.57
165 93.75
11 6.25%
114  โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
115  โรงเรียนวัดธรรมศาลา 606
5 0.83
5 0.83
11 1.82
7 1.16
5 0.83
573 94.55
33 5.45%
116  โรงเรียนบ้านดอนทอง 161
0 0.00
0 0.00
7 4.35
0 0.00
0 0.00
154 95.65
7 4.35%
117  โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 120
1 0.83
1 0.83
2 1.67
1 0.83
0 0.00
115 95.83
5 4.17%
118  โรงเรียนวัดกำแพงแสน 169
3 1.78
1 0.59
2 1.18
0 0.00
0 0.00
163 96.45
6 3.55%
119  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนวัดทะเลบก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,233 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,881 6.22
เตี้ย  1,039 3.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,842 9.40
ผอมและเตี้ย  954 3.16
อ้วนและเตี้ย  1,164 3.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,353 73.94
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,880 คน


26.06%


Powered By www.thaieducation.net