ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตาก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 147
30 20.41
101 68.71
16 10.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
147 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ 59
7 11.86
9 15.25
2 3.39
36 61.02
0 0.00
5 8.47
54 91.53%
3  โรงเรียนบ้านแม่จวาง 350
240 68.57
66 18.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 12.57
306 87.43%
4  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 394
136 34.52
112 28.43
8 2.03
85 21.57
0 0.00
53 13.45
341 86.55%
5  โรงเรียนอรุณเมธา 473
86 18.18
112 23.68
59 12.47
27 5.71
17 3.59
172 36.36
301 63.64%
6  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 150
5 3.33
50 33.33
1 0.67
39 26.00
0 0.00
55 36.67
95 63.33%
7  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย 224
13 5.80
101 45.09
13 5.80
5 2.23
2 0.89
90 40.18
134 59.82%
8  โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 196
7 3.57
36 18.37
10 5.10
31 15.82
29 14.80
83 42.35
113 57.65%
9  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1903
100 5.25
284 14.92
99 5.20
224 11.77
333 17.50
863 45.35
1040 54.65%
10  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 351
31 8.83
120 34.19
14 3.99
15 4.27
9 2.56
162 46.15
189 53.85%
11  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 752
9 1.20
335 44.55
18 2.39
7 0.93
13 1.73
370 49.20
382 50.80%
12  โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 118
11 9.32
36 30.51
5 4.24
2 1.69
2 1.69
62 52.54
56 47.46%
13  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 277
23 8.30
36 13.00
16 5.78
46 16.61
3 1.08
153 55.23
124 44.77%
14  โรงเรียนบ้านยะพอ 302
25 8.28
93 30.79
16 5.30
0 0.00
0 0.00
168 55.63
134 44.37%
15  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 526
77 14.64
74 14.07
0 0.00
77 14.64
0 0.00
298 56.65
228 43.35%
16  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 572
36 6.29
95 16.61
15 2.62
90 15.73
8 1.40
328 57.34
244 42.66%
17  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 146
13 8.90
8 5.48
6 4.11
21 14.38
14 9.59
84 57.53
62 42.47%
18  โรงเรียนบ้านจกปก 77
26 33.77
6 7.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 58.44
32 41.56%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1100
46 4.18
68 6.18
114 10.36
114 10.36
114 10.36
644 58.55
456 41.45%
20  โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 208
22 10.58
37 17.79
17 8.17
9 4.33
0 0.00
123 59.13
85 40.87%
21  โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 170
10 5.88
23 13.53
25 14.71
3 1.76
8 4.71
101 59.41
69 40.59%
22  โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 97
10 10.31
26 26.80
2 2.06
1 1.03
0 0.00
58 59.79
39 40.21%
23  โรงเรียนบ้านสามหมื่น 203
20 9.85
55 27.09
3 1.48
0 0.00
0 0.00
125 61.58
78 38.42%
24  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 853
19 2.23
79 9.26
31 3.63
98 11.49
100 11.72
526 61.66
327 38.34%
25  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 261
12 4.60
16 6.13
18 6.90
28 10.73
26 9.96
161 61.69
100 38.31%
26  โรงเรียนบ้านปูเต้อ 206
11 5.34
30 14.56
10 4.85
26 12.62
0 0.00
129 62.62
77 37.38%
27  โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 140
20 14.29
23 16.43
6 4.29
1 0.71
1 0.71
89 63.57
51 36.43%
28  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 456
4 0.88
137 30.04
19 4.17
3 0.66
0 0.00
293 64.25
163 35.75%
29  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 420
4 0.95
68 16.19
6 1.43
4 0.95
68 16.19
270 64.29
150 35.71%
30  โรงเรียนบ้านไม้กะพง 218
4 1.83
18 8.26
10 4.59
22 10.09
22 10.09
142 65.14
76 34.86%
31  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี 163
24 14.72
24 14.72
3 1.84
3 1.84
2 1.23
107 65.64
56 34.36%
32  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 222
2 0.90
34 15.32
5 2.25
23 10.36
12 5.41
146 65.77
76 34.23%
33  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 512
64 12.50
82 16.02
24 4.69
0 0.00
0 0.00
342 66.80
170 33.20%
34  โรงเรียนบ้านแม่พลู 545
84 15.41
74 13.58
0 0.00
18 3.30
0 0.00
369 67.71
176 32.29%
35  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 307
7 2.28
16 5.21
29 9.45
23 7.49
24 7.82
208 67.75
99 32.25%
36  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 129
16 12.40
12 9.30
0 0.00
12 9.30
0 0.00
89 68.99
40 31.01%
37  โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 361
44 12.19
36 9.97
6 1.66
22 6.09
3 0.83
250 69.25
111 30.75%
38  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 592
69 11.66
82 13.85
30 5.07
0 0.00
0 0.00
411 69.43
181 30.57%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 82
10 12.20
13 15.85
2 2.44
0 0.00
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
40  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 465
15 3.23
27 5.81
39 8.39
42 9.03
17 3.66
325 69.89
140 30.11%
41  โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 446
14 3.14
21 4.71
60 13.45
14 3.14
23 5.16
314 70.40
132 29.60%
42  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 281
10 3.56
0 0.00
37 13.17
10 3.56
25 8.90
199 70.82
82 29.18%
43  โรงเรียนบ้านมอเกอ 233
15 6.44
40 17.17
4 1.72
6 2.58
0 0.00
168 72.10
65 27.90%
44  โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 792
34 4.29
155 19.57
30 3.79
0 0.00
0 0.00
573 72.35
219 27.65%
45  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 229
14 6.11
29 12.66
8 3.49
7 3.06
5 2.18
166 72.49
63 27.51%
46  โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 274
17 6.20
45 16.42
13 4.74
0 0.00
0 0.00
199 72.63
75 27.37%
47  โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 110
22 20.00
5 4.55
3 2.73
0 0.00
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
48  โรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี 119
6 5.04
12 10.08
0 0.00
14 11.76
0 0.00
87 73.11
32 26.89%
49  โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 370
29 7.84
10 2.70
51 13.78
4 1.08
4 1.08
272 73.51
98 26.49%
50  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 146
12 8.22
12 8.22
12 8.22
2 1.37
0 0.00
108 73.97
38 26.03%
51  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 378
16 4.23
30 7.94
1 0.26
51 13.49
0 0.00
280 74.07
98 25.93%
52  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 143
11 7.69
15 10.49
8 5.59
1 0.70
2 1.40
106 74.13
37 25.87%
53  โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 389
37 9.51
23 5.91
37 9.51
2 0.51
0 0.00
290 74.55
99 25.45%
54  โรงเรียนแม่สอด 691
50 7.24
21 3.04
86 12.45
8 1.16
10 1.45
516 74.67
175 25.33%
55  โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 184
1 0.54
22 11.96
11 5.98
12 6.52
0 0.00
138 75.00
46 25.00%
56  โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 208
20 9.62
0 0.00
12 5.77
13 6.25
7 3.37
156 75.00
52 25.00%
57  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 181
19 10.50
15 8.29
6 3.31
5 2.76
0 0.00
136 75.14
45 24.86%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 211
1 0.47
3 1.42
22 10.43
4 1.90
22 10.43
159 75.36
52 24.64%
59  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 146
8 5.48
15 10.27
10 6.85
2 1.37
0 0.00
111 76.03
35 23.97%
60  โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 140
8 5.71
13 9.29
10 7.14
1 0.71
1 0.71
107 76.43
33 23.57%
61  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 292
5 1.71
40 13.70
21 7.19
0 0.00
2 0.68
224 76.71
68 23.29%
62  โรงเรียนบ้านแม่กาษา 223
12 5.38
9 4.04
29 13.00
0 0.00
0 0.00
173 77.58
50 22.42%
63  โรงเรียนบ้านหนองบัว 831
27 3.25
138 16.61
12 1.44
4 0.48
1 0.12
649 78.10
182 21.90%
64  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 492
18 3.66
19 3.86
34 6.91
20 4.07
16 3.25
385 78.25
107 21.75%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 203
10 4.93
9 4.43
23 11.33
2 0.99
0 0.00
159 78.33
44 21.67%
66  โรงเรียนบ้านเซอทะ 180
7 3.89
12 6.67
10 5.56
7 3.89
1 0.56
143 79.44
37 20.56%
67  โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 185
7 3.78
4 2.16
25 13.51
2 1.08
0 0.00
147 79.46
38 20.54%
68  โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 251
8 3.19
18 7.17
17 6.77
8 3.19
0 0.00
200 79.68
51 20.32%
69  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู 475
74 15.58
12 2.53
7 1.47
0 0.00
0 0.00
382 80.42
93 19.58%
70  โรงเรียนบ้านแม่ตาว 338
14 4.14
13 3.85
8 2.37
27 7.99
4 1.18
272 80.47
66 19.53%
71  โรงเรียนบ้านพะละ 82
6 7.32
7 8.54
3 3.66
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
72  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 119
6 5.04
0 0.00
17 14.29
0 0.00
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 606
26 4.29
25 4.13
31 5.12
17 2.81
18 2.97
489 80.69
117 19.31%
74  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 893
13 1.46
20 2.24
86 9.63
20 2.24
28 3.14
726 81.30
167 18.70%
75  โรงเรียนบ้านปูแป้ 65
5 7.69
0 0.00
6 9.23
1 1.54
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
76  โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 272
10 3.68
28 10.29
11 4.04
1 0.37
0 0.00
222 81.62
50 18.38%
77  โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 548
24 4.38
0 0.00
0 0.00
76 13.87
0 0.00
448 81.75
100 18.25%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 170
14 8.24
8 4.71
5 2.94
4 2.35
0 0.00
139 81.76
31 18.24%
79  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 138
6 4.35
6 4.35
13 9.42
0 0.00
0 0.00
113 81.88
25 18.12%
80  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 94
5 5.32
5 5.32
7 7.45
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
81  โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 205
3 1.46
20 9.76
6 2.93
3 1.46
5 2.44
168 81.95
37 18.05%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 500
21 4.20
14 2.80
41 8.20
11 2.20
0 0.00
413 82.60
87 17.40%
83  โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 121
7 5.79
6 4.96
8 6.61
0 0.00
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
84  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 470
9 1.91
15 3.19
30 6.38
15 3.19
11 2.34
390 82.98
80 17.02%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 718
15 2.09
44 6.13
53 7.38
8 1.11
1 0.14
597 83.15
121 16.85%
86  โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 173
4 2.31
10 5.78
15 8.67
0 0.00
0 0.00
144 83.24
29 16.76%
87  โรงเรียนบ้านห้วยบง 140
11 7.86
0 0.00
12 8.57
0 0.00
0 0.00
117 83.57
23 16.43%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 344
8 2.33
40 11.63
8 2.33
0 0.00
0 0.00
288 83.72
56 16.28%
89  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 149
5 3.36
10 6.71
9 6.04
0 0.00
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
90  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 727
31 4.26
40 5.50
10 1.38
25 3.44
5 0.69
616 84.73
111 15.27%
91  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 73
1 1.37
9 12.33
1 1.37
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
92  โรงเรียนบ้านแม่สละ 174
12 6.90
1 0.57
8 4.60
5 2.87
0 0.00
148 85.06
26 14.94%
93  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 162
7 4.32
5 3.09
9 5.56
3 1.85
0 0.00
138 85.19
24 14.81%
94  โรงเรียนบ้านท่าอาจ 618
40 6.47
21 3.40
11 1.78
18 2.91
1 0.16
527 85.28
91 14.72%
95  โรงเรียนบ้านธงชัย 167
2 1.20
20 11.98
2 1.20
0 0.00
0 0.00
143 85.63
24 14.37%
96  โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 98
8 8.16
1 1.02
4 4.08
1 1.02
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
97  โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 271
7 2.58
14 5.17
7 2.58
5 1.85
4 1.48
234 86.35
37 13.65%
98  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 122
1 0.82
4 3.28
3 2.46
8 6.56
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
99  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 140
4 2.86
0 0.00
14 10.00
0 0.00
0 0.00
122 87.14
18 12.86%
100  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 128
10 7.81
0 0.00
2 1.56
2 1.56
2 1.56
112 87.50
16 12.50%
101  โรงเรียนบ้านอู่หู่ 327
8 2.45
14 4.28
10 3.06
3 0.92
2 0.61
290 88.69
37 11.31%
102  โรงเรียนบ้านกล้อทอ 459
4 0.87
33 7.19
7 1.53
5 1.09
0 0.00
410 89.32
49 10.68%
103  โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 66
7 10.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
104  โรงเรียนบ้านแม่โพ 136
4 2.94
1 0.74
1 0.74
6 4.41
2 1.47
122 89.71
14 10.29%
105  โรงเรียนบ้านวังผา 235
4 1.70
4 1.70
11 4.68
4 1.70
0 0.00
212 90.21
23 9.79%
106  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ 96
2 2.08
5 5.21
1 1.04
0 0.00
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
107  โรงเรียนบ้านแม่ปะ 155
0 0.00
8 5.16
4 2.58
0 0.00
0 0.00
143 92.26
12 7.74%
108  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 214
2 0.93
6 2.80
6 2.80
2 0.93
0 0.00
198 92.52
16 7.48%
109  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 115
6 5.22
0 0.00
2 1.74
0 0.00
0 0.00
107 93.04
8 6.96%
110  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 431
7 1.62
19 4.41
2 0.46
0 0.00
0 0.00
403 93.50
28 6.50%
111  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 170
5 2.94
3 1.76
0 0.00
3 1.76
0 0.00
159 93.53
11 6.47%
112  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 930
32 3.44
17 1.83
7 0.75
2 0.22
2 0.22
870 93.55
60 6.45%
113  โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 190
7 3.68
1 0.53
1 0.53
0 0.00
0 0.00
181 95.26
9 4.74%
114  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 252
2 0.79
3 1.19
0 0.00
1 0.40
0 0.00
246 97.62
6 2.38%
115  โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 130
1 0.77
0 0.00
2 1.54
0 0.00
0 0.00
127 97.69
3 2.31%
116  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 379
0 0.00
0 0.00
6 1.58
0 0.00
0 0.00
373 98.42
6 1.58%
117  โรงเรียนบ้านปางส้าน 198
0 0.00
0 0.00
3 1.52
0 0.00
0 0.00
195 98.48
3 1.52%
118  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 134
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
134 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  36,972 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,330 6.30
เตี้ย  3,901 10.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,799 4.87
ผอมและเตี้ย  1,632 4.41
อ้วนและเตี้ย  1,031 2.79
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,279 71.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,693 คน


28.92%


Powered By www.thaieducation.net