ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตาก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 108 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 108 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งกง 2
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 24
4 16.67
1 4.17
19 79.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 36
17 47.22
3 8.33
8 22.22
6 16.67
2 5.56
0 0.00
36 100.00%
4  โรงเรียนเด่นวิทยา 17
6 35.29
5 29.41
1 5.88
4 23.53
1 5.88
0 0.00
17 100.00%
5  โรงเรียนบ้านลานสาง 83
12 14.46
6 7.23
15 18.07
16 19.28
13 15.66
21 25.30
62 74.70%
6  โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 23
4 17.39
4 17.39
5 21.74
2 8.70
2 8.70
6 26.09
17 73.91%
7  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 118
21 17.80
24 20.34
25 21.19
16 13.56
0 0.00
32 27.12
86 72.88%
8  โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 132
15 11.36
3 2.27
35 26.52
18 13.64
22 16.67
39 29.55
93 70.45%
9  โรงเรียนวัดสามเงา 46
11 23.91
6 13.04
2 4.35
12 26.09
1 2.17
14 30.43
32 69.57%
10  โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ 114
15 13.16
8 7.02
16 14.04
15 13.16
7 6.14
53 46.49
61 53.51%
11  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 116
6 5.17
10 8.62
11 9.48
17 14.66
18 15.52
54 46.55
62 53.45%
12  โรงเรียนบ้านหนองร่ม 179
23 12.85
17 9.50
20 11.17
15 8.38
17 9.50
87 48.60
92 51.40%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านสมอโคน 28
6 21.43
3 10.71
4 14.29
0 0.00
0 0.00
15 53.57
13 46.43%
14  โรงเรียนเสริมปัญญา 13
3 23.08
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
15  โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 52
16 30.77
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
28 53.85
24 46.15%
16  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 137
27 19.71
25 18.25
7 5.11
4 2.92
0 0.00
74 54.01
63 45.99%
17  โรงเรียนบ้านวังโพ 111
7 6.31
4 3.60
17 15.32
11 9.91
12 10.81
60 54.05
51 45.95%
18  โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 138
18 13.04
31 22.46
8 5.80
6 4.35
0 0.00
75 54.35
63 45.65%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 83
18 21.69
2 2.41
13 15.66
1 1.20
1 1.20
48 57.83
35 42.17%
20  โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 93
12 12.90
16 17.20
11 11.83
0 0.00
0 0.00
54 58.06
39 41.94%
21  โรงเรียนบ้านสันกลาง 12
1 8.33
1 8.33
3 25.00
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
22  โรงเรียนบ้านวังตำลึง 55
7 12.73
8 14.55
1 1.82
6 10.91
0 0.00
33 60.00
22 40.00%
23  โรงเรียนบ้านอูมวาบ 45
5 11.11
4 8.89
0 0.00
5 11.11
4 8.89
27 60.00
18 40.00%
24  โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 146
16 10.96
10 6.85
17 11.64
13 8.90
0 0.00
90 61.64
56 38.36%
25  โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 42
4 9.52
1 2.38
8 19.05
2 4.76
1 2.38
26 61.90
16 38.10%
26  โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ 42
8 19.05
1 2.38
7 16.67
0 0.00
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
27  โรงเรียนบ้านยางโองนอก 113
14 12.39
12 10.62
9 7.96
8 7.08
0 0.00
70 61.95
43 38.05%
28  โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) 32
2 6.25
1 3.13
4 12.50
4 12.50
1 3.13
20 62.50
12 37.50%
29  โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 227
29 12.78
22 9.69
21 9.25
13 5.73
0 0.00
142 62.56
85 37.44%
30  โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 114
11 9.65
0 0.00
26 22.81
2 1.75
2 1.75
73 64.04
41 35.96%
31  โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 239
15 6.28
21 8.79
26 10.88
16 6.69
7 2.93
154 64.44
85 35.56%
32  โรงเรียนบ้านใหม่ 83
6 7.23
6 7.23
2 2.41
4 4.82
11 13.25
54 65.06
29 34.94%
33  โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 87
7 8.05
6 6.90
17 19.54
0 0.00
0 0.00
57 65.52
30 34.48%
34  โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 87
7 8.05
0 0.00
22 25.29
1 1.15
0 0.00
57 65.52
30 34.48%
35  โรงเรียนบ้านนาตาโพ 73
2 2.74
10 13.70
10 13.70
2 2.74
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
36  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 86
10 11.63
10 11.63
8 9.30
0 0.00
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
37  โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 108
9 8.33
5 4.63
21 19.44
0 0.00
0 0.00
73 67.59
35 32.41%
38  โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 381
36 9.45
13 3.41
73 19.16
1 0.26
0 0.00
258 67.72
123 32.28%
39  โรงเรียนบ้านวังม่วง 22
2 9.09
1 4.55
1 4.55
2 9.09
1 4.55
15 68.18
7 31.82%
40  โรงเรียนบ้านท่าเล่ 57
14 24.56
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
41  โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 124
10 8.06
7 5.65
7 5.65
7 5.65
7 5.65
86 69.35
38 30.65%
42  โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 49
5 10.20
5 10.20
1 2.04
0 0.00
4 8.16
34 69.39
15 30.61%
43  โรงเรียนบ้านดงยาง 73
1 1.37
2 2.74
19 26.03
0 0.00
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
44  โรงเรียนศรีวิทยา 102
9 8.82
11 10.78
5 4.90
0 0.00
5 4.90
72 70.59
30 29.41%
45  โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 439
18 4.10
95 21.64
0 0.00
10 2.28
6 1.37
310 70.62
129 29.38%
46  โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 140
11 7.86
10 7.14
16 11.43
3 2.14
0 0.00
100 71.43
40 28.57%
47  โรงเรียนบ้านแม่สลิด 126
10 7.94
5 3.97
21 16.67
0 0.00
0 0.00
90 71.43
36 28.57%
48  โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 106
15 14.15
2 1.89
13 12.26
0 0.00
0 0.00
76 71.70
30 28.30%
49  โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 156
14 8.97
9 5.77
15 9.62
5 3.21
0 0.00
113 72.44
43 27.56%
50  โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง 11
3 27.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
51  โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 99
17 17.17
5 5.05
5 5.05
0 0.00
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
52  โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 86
9 10.47
4 4.65
10 11.63
0 0.00
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
53  โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย 30
0 0.00
0 0.00
8 26.67
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
54  โรงเรียนบ้านโสมง 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
8 21.05
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
55  โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 269
7 2.60
8 2.97
53 19.70
2 0.74
0 0.00
199 73.98
70 26.02%
56  โรงเรียนบ้านวังประจบ 104
1 0.96
9 8.65
14 13.46
3 2.88
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
57  โรงเรียนบ้านลานเต็ง 82
0 0.00
3 3.66
7 8.54
11 13.41
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
58  โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 194
21 10.82
12 6.19
10 5.15
5 2.58
1 0.52
145 74.74
49 25.26%
59  โรงเรียนบ้านฉลอม 44
0 0.00
1 2.27
5 11.36
1 2.27
4 9.09
33 75.00
11 25.00%
60  โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 152
3 1.97
5 3.29
29 19.08
1 0.66
0 0.00
114 75.00
38 25.00%
61  โรงเรียนอนุบาลตาก 1488
72 4.84
14 0.94
283 19.02
2 0.13
0 0.00
1117 75.07
371 24.93%
62  โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 442
35 7.92
27 6.11
12 2.71
18 4.07
14 3.17
336 76.02
106 23.98%
63  โรงเรียนสว่างวิทยา 134
15 11.19
3 2.24
13 9.70
1 0.75
0 0.00
102 76.12
32 23.88%
64  โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 135
4 2.96
3 2.22
12 8.89
5 3.70
8 5.93
103 76.30
32 23.70%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 136
7 5.15
11 8.09
8 5.88
3 2.21
3 2.21
104 76.47
32 23.53%
66  โรงเรียนประชาพัฒนา 17
0 0.00
0 0.00
3 17.65
1 5.88
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
67  โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 98
5 5.10
4 4.08
14 14.29
0 0.00
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
68  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 80
4 5.00
4 5.00
5 6.25
4 5.00
1 1.25
62 77.50
18 22.50%
69  โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) 160
0 0.00
16 10.00
14 8.75
5 3.13
1 0.63
124 77.50
36 22.50%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 108
9 8.33
5 4.63
6 5.56
4 3.70
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
71  โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 132
3 2.27
8 6.06
18 13.64
0 0.00
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
72  โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 107
4 3.74
5 4.67
13 12.15
1 0.93
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
73  โรงเรียนบ้านปากวัง 66
3 4.55
1 1.52
9 13.64
1 1.52
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
74  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 208
10 4.81
16 7.69
18 8.65
0 0.00
0 0.00
164 78.85
44 21.15%
75  โรงเรียนบ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) 19
3 15.79
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
76  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1159
85 7.33
76 6.56
25 2.16
33 2.85
13 1.12
927 79.98
232 20.02%
77  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 58
2 3.45
1 1.72
7 12.07
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
78  โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
7 10.14
4 5.80
56 81.16
13 18.84%
79  โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 117
7 5.98
7 5.98
8 6.84
0 0.00
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
80  โรงเรียนบ้านดงลาน 70
6 8.57
0 0.00
1 1.43
3 4.29
3 4.29
57 81.43
13 18.57%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 135
1 0.74
1 0.74
12 8.89
9 6.67
2 1.48
110 81.48
25 18.52%
82  โรงเรียนบ้านมูเซอ 345
10 2.90
33 9.57
13 3.77
6 1.74
0 0.00
283 82.03
62 17.97%
83  โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 90
2 2.22
1 1.11
12 13.33
1 1.11
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
84  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 186
5 2.69
7 3.76
21 11.29
0 0.00
0 0.00
153 82.26
33 17.74%
85  โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 75
2 2.67
2 2.67
9 12.00
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
86  โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
87  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 196
10 5.10
7 3.57
15 7.65
0 0.00
0 0.00
164 83.67
32 16.33%
88  โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 313
20 6.39
9 2.88
16 5.11
3 0.96
2 0.64
263 84.03
50 15.97%
89  โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 79
4 5.06
0 0.00
7 8.86
0 0.00
1 1.27
67 84.81
12 15.19%
90  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 115
7 6.09
4 3.48
3 2.61
3 2.61
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
91  โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
92  โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 233
3 1.29
5 2.15
17 7.30
5 2.15
3 1.29
200 85.84
33 14.16%
93  โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 168
8 4.76
4 2.38
7 4.17
4 2.38
0 0.00
145 86.31
23 13.69%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 30
2 6.67
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
95  โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 117
1 0.85
11 9.40
3 2.56
0 0.00
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
96  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 66
3 4.55
0 0.00
4 6.06
1 1.52
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
97  โรงเรียนบ้านสามเงา 84
2 2.38
1 1.19
5 5.95
2 2.38
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
98  โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 142
8 5.63
2 1.41
3 2.11
1 0.70
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
99  โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 60
0 0.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
100  โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
101  โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 74
0 0.00
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
73 98.65
1 1.35%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านคลองสัก 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านท้องฟ้า 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนบ้านหนองแขม 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,532 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  965 7.13
เตี้ย  781 5.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,386 10.24
ผอมและเตี้ย  403 2.98
อ้วนและเตี้ย  205 1.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,792 72.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,740 คน


27.64%


Powered By www.thaieducation.net