ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตราด
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 108 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.89
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเนินตาแมว 14
4 28.57
2 14.29
3 21.43
3 21.43
2 14.29
0 0.00
14 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโขดทราย 73
49 67.12
0 0.00
3 4.11
15 20.55
4 5.48
2 2.74
71 97.26%
3  โรงเรียนบ้านบางปรง 74
13 17.57
15 20.27
23 31.08
5 6.76
6 8.11
12 16.22
62 83.78%
4  โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 548
115 20.99
82 14.96
52 9.49
57 10.40
27 4.93
215 39.23
333 60.77%
5  โรงเรียนบ้านโป่ง 140
31 22.14
23 16.43
14 10.00
16 11.43
0 0.00
56 40.00
84 60.00%
6  โรงเรียนวัดไทรทอง 207
44 21.26
24 11.59
10 4.83
17 8.21
27 13.04
85 41.06
122 58.94%
7  โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 274
33 12.04
14 5.11
40 14.60
33 12.04
37 13.50
117 42.70
157 57.30%
8  โรงเรียนวัดคลองขุด 154
17 11.04
15 9.74
19 12.34
21 13.64
16 10.39
66 42.86
88 57.14%
9  โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ 23
2 8.70
3 13.04
7 30.43
1 4.35
0 0.00
10 43.48
13 56.52%
10  โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 217
59 27.19
26 11.98
12 5.53
0 0.00
1 0.46
119 54.84
98 45.16%
11  โรงเรียนวัดฆ้อ 140
21 15.00
15 10.71
16 11.43
10 7.14
0 0.00
78 55.71
62 44.29%
12  โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 23
5 21.74
0 0.00
1 4.35
0 0.00
4 17.39
13 56.52
10 43.48%
13  โรงเรียนวัดบางปรือ 131
5 3.82
2 1.53
28 21.37
2 1.53
19 14.50
75 57.25
56 42.75%
14  โรงเรียนวัดพนมพริก 94
10 10.64
7 7.45
16 17.02
3 3.19
4 4.26
54 57.45
40 42.55%
15  โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 125
4 3.20
6 4.80
17 13.60
10 8.00
15 12.00
73 58.40
52 41.60%
16  โรงเรียนวัดสลัก 63
5 7.94
4 6.35
8 12.70
6 9.52
3 4.76
37 58.73
26 41.27%
17  โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 97
13 13.40
10 10.31
9 9.28
6 6.19
0 0.00
59 60.82
38 39.18%
18  โรงเรียนวัดตะกาง 67
5 7.46
6 8.96
13 19.40
2 2.99
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
19  โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 255
23 9.02
11 4.31
12 4.71
34 13.33
18 7.06
157 61.57
98 38.43%
20  โรงเรียนบ้านคลองจาก 277
58 20.94
19 6.86
15 5.42
14 5.05
0 0.00
171 61.73
106 38.27%
21  โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) 152
7 4.61
9 5.92
15 9.87
8 5.26
19 12.50
94 61.84
58 38.16%
22  โรงเรียนบ้านปะอา 203
9 4.43
7 3.45
22 10.84
16 7.88
21 10.34
128 63.05
75 36.95%
23  โรงเรียนอนุบาลตราด 2140
73 3.41
29 1.36
357 16.68
129 6.03
172 8.04
1380 64.49
760 35.51%
24  โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 145
7 4.83
16 11.03
18 12.41
8 5.52
2 1.38
94 64.83
51 35.17%
25  โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 125
17 13.60
8 6.40
11 8.80
6 4.80
1 0.80
82 65.60
43 34.40%
26  โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 150
1 0.67
11 7.33
14 9.33
1 0.67
24 16.00
99 66.00
51 34.00%
27  โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 176
11 6.25
5 2.84
13 7.39
16 9.09
14 7.95
117 66.48
59 33.52%
28  โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 180
9 5.00
27 15.00
15 8.33
8 4.44
0 0.00
121 67.22
59 32.78%
29  โรงเรียนวัดแหลมหิน 105
8 7.62
7 6.67
18 17.14
1 0.95
0 0.00
71 67.62
34 32.38%
30  โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 130
9 6.92
8 6.15
11 8.46
14 10.77
0 0.00
88 67.69
42 32.31%
31  โรงเรียนบ้านปะเดา 142
22 15.49
8 5.63
12 8.45
2 1.41
1 0.70
97 68.31
45 31.69%
32  โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) 245
14 5.71
13 5.31
31 12.65
6 2.45
13 5.31
168 68.57
77 31.43%
33  โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว 102
20 19.61
3 2.94
8 7.84
1 0.98
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
34  โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 444
52 11.71
14 3.15
42 9.46
14 3.15
14 3.15
308 69.37
136 30.63%
35  โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 85
15 17.65
7 8.24
4 4.71
0 0.00
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
36  โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) 112
7 6.25
4 3.57
16 14.29
4 3.57
3 2.68
78 69.64
34 30.36%
37  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) 113
19 16.81
0 0.00
15 13.27
0 0.00
0 0.00
79 69.91
34 30.09%
38  โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 40
1 2.50
10 25.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
39  โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 280
9 3.21
7 2.50
32 11.43
12 4.29
21 7.50
199 71.07
81 28.93%
40  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 70
3 4.29
0 0.00
15 21.43
0 0.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
41  โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 126
12 9.52
13 10.32
7 5.56
0 0.00
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
42  โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 150
8 5.33
3 2.00
19 12.67
3 2.00
5 3.33
112 74.67
38 25.33%
43  โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 441
20 4.54
23 5.22
36 8.16
18 4.08
14 3.17
330 74.83
111 25.17%
44  โรงเรียนบ้านดงกลาง 248
29 11.69
0 0.00
33 13.31
0 0.00
0 0.00
186 75.00
62 25.00%
45  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 89
7 7.87
5 5.62
2 2.25
5 5.62
3 3.37
67 75.28
22 24.72%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 99
8 8.08
10 10.10
6 6.06
0 0.00
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
47  โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ 116
11 9.48
2 1.72
15 12.93
0 0.00
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
48  โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 298
20 6.71
4 1.34
25 8.39
21 7.05
1 0.34
227 76.17
71 23.83%
49  โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 97
8 8.25
3 3.09
12 12.37
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
50  โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา 78
0 0.00
5 6.41
12 15.38
0 0.00
1 1.28
60 76.92
18 23.08%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 162
9 5.56
9 5.56
4 2.47
8 4.94
7 4.32
125 77.16
37 22.84%
52  โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 255
14 5.49
10 3.92
17 6.67
17 6.67
0 0.00
197 77.25
58 22.75%
53  โรงเรียนบ้านหนองบอน 359
23 6.41
8 2.23
40 11.14
6 1.67
2 0.56
280 77.99
79 22.01%
54  โรงเรียนบ้านตาหนึก 91
12 13.19
4 4.40
4 4.40
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
55  โรงเรียนวัดบางปิดบน 30
3 10.00
0 0.00
1 3.33
2 6.67
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
56  โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 712
45 6.32
25 3.51
68 9.55
1 0.14
1 0.14
572 80.34
140 19.66%
57  โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 149
5 3.36
2 1.34
6 4.03
7 4.70
8 5.37
121 81.21
28 18.79%
58  โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 59
3 5.08
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
59  โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 102
6 5.88
3 2.94
9 8.82
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
60  โรงเรียนบ้านเนินตะบก 221
7 3.17
8 3.62
8 3.62
15 6.79
0 0.00
183 82.81
38 17.19%
61  โรงเรียนวัดท่าหาด 76
4 5.26
3 3.95
3 3.95
3 3.95
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
62  โรงเรียนบ้านจัดสรร 88
3 3.41
1 1.14
10 11.36
0 0.00
1 1.14
73 82.95
15 17.05%
63  โรงเรียนวัดดินแดง 53
3 5.66
1 1.89
4 7.55
1 1.89
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
64  โรงเรียนวัดหนองคันทรง 83
5 6.02
7 8.43
2 2.41
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
65  โรงเรียนวัดประณีต 131
8 6.11
2 1.53
11 8.40
1 0.76
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
66  โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 43
1 2.33
3 6.98
2 4.65
1 2.33
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
67  โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 74
2 2.70
0 0.00
11 14.86
-1 -1.35
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
68  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 416
16 3.85
13 3.13
37 8.89
0 0.00
0 0.00
350 84.13
66 15.87%
69  โรงเรียนบ้านคลองประทุน 362
14 3.87
7 1.93
35 9.67
0 0.00
0 0.00
306 84.53
56 15.47%
70  โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 268
7 2.61
8 2.99
18 6.72
3 1.12
5 1.87
227 84.70
41 15.30%
71  โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว 119
4 3.36
3 2.52
10 8.40
0 0.00
1 0.84
101 84.87
18 15.13%
72  โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 123
0 0.00
5 4.07
13 10.57
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
73  โรงเรียนบ้านดอนสูง 290
9 3.10
0 0.00
19 6.55
7 2.41
6 2.07
249 85.86
41 14.14%
74  โรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 163
12 7.36
1 0.61
7 4.29
1 0.61
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
75  โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 119
4 3.36
3 2.52
8 6.72
0 0.00
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
76  โรงเรียนวัดสลักเพชร 183
10 5.46
4 2.19
8 4.37
1 0.55
0 0.00
160 87.43
23 12.57%
77  โรงเรียนคลองขวาง 304
11 3.62
17 5.59
8 2.63
0 0.00
0 0.00
268 88.16
36 11.84%
78  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 142
9 6.34
0 0.00
7 4.93
0 0.00
0 0.00
126 88.73
16 11.27%
79  โรงเรียนบ้านเนินตาล 440
20 4.55
11 2.50
18 4.09
0 0.00
0 0.00
391 88.86
49 11.14%
80  โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 85
2 2.35
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
81  โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 150
2 1.33
2 1.33
9 6.00
0 0.00
1 0.67
136 90.67
14 9.33%
82  โรงเรียนวัดช้างทูน 205
4 1.95
4 1.95
7 3.41
2 0.98
1 0.49
187 91.22
18 8.78%
83  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 259
5 1.93
0 0.00
16 6.18
1 0.39
0 0.00
237 91.51
22 8.49%
84  โรงเรียนบ้านมะนาว 72
0 0.00
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
85  โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 150
3 2.00
3 2.00
3 2.00
2 1.33
1 0.67
138 92.00
12 8.00%
86  โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 131
4 3.05
0 0.00
6 4.58
0 0.00
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
87  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 110
1 0.91
1 0.91
5 4.55
0 0.00
1 0.91
102 92.73
8 7.27%
88  โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 84
1 1.19
2 2.38
1 1.19
0 0.00
2 2.38
78 92.86
6 7.14%
89  โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 85
6 7.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
90  โรงเรียนบ้านมณฑล 101
1 0.99
1 0.99
5 4.95
0 0.00
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
91  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 159
5 3.14
0 0.00
6 3.77
0 0.00
0 0.00
148 93.08
11 6.92%
92  โรงเรียนวัดสะพานหิน 117
1 0.85
4 3.42
1 0.85
2 1.71
0 0.00
109 93.16
8 6.84%
93  โรงเรียนวัดแหลมกลัด 105
3 2.86
1 0.95
3 2.86
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
94  โรงเรียนวัดห้วงโสม 61
1 1.64
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
95  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 432
9 2.08
6 1.39
13 3.01
0 0.00
0 0.00
404 93.52
28 6.48%
96  โรงเรียนบ้านไร่ป่า 127
1 0.79
0 0.00
7 5.51
0 0.00
0 0.00
119 93.70
8 6.30%
97  โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 662
7 1.06
7 1.06
12 1.81
5 0.76
2 0.30
629 95.02
33 4.98%
98  โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.17
23 95.83
1 4.17%
99  โรงเรียนวัดตาพลาย 147
4 2.72
0 0.00
1 0.68
0 0.00
0 0.00
142 96.60
5 3.40%
100  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 109
1 0.92
1 0.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 98.17
2 1.83%
101  โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านบางเบ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านสวนใน 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านหนองบัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,981 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,282 6.75
เตี้ย  735 3.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,661 8.75
ผอมและเตี้ย  633 3.33
อ้วนและเตี้ย  552 2.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,118 74.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,863 คน


25.62%


Powered By www.thaieducation.net