ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านควนพญา 34
5 14.71
2 5.88
23 67.65
2 5.88
2 5.88
0 0.00
34 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 77
12 15.58
19 24.68
17 22.08
15 19.48
14 18.18
0 0.00
77 100.00%
3  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา 29
4 13.79
2 6.90
11 37.93
6 20.69
6 20.69
0 0.00
29 100.00%
4  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) 75
44 58.67
24 32.00
2 2.67
3 4.00
2 2.67
0 0.00
75 100.00%
5  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) 218
17 7.80
41 18.81
8 3.67
10 4.59
142 65.14
0 0.00
218 100.00%
6  โรงเรียนวัดน้ำฉ่า 92
13 14.13
23 25.00
16 17.39
9 9.78
9 9.78
22 23.91
70 76.09%
7  โรงเรียนบ้านบางพระ 174
34 19.54
41 23.56
17 9.77
26 14.94
0 0.00
56 32.18
118 67.82%
8  โรงเรียนบ้านในปง 201
8 3.98
20 9.95
24 11.94
28 13.93
34 16.92
87 43.28
114 56.72%
9  โรงเรียนบ้านเขาโอน 86
9 10.47
11 12.79
20 23.26
6 6.98
2 2.33
38 44.19
48 55.81%
10  โรงเรียนบ้านบางสัก 356
52 14.61
30 8.43
21 5.90
79 22.19
16 4.49
158 44.38
198 55.62%
11  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 282
25 8.87
35 12.41
11 3.90
51 18.09
27 9.57
133 47.16
149 52.84%
12  โรงเรียนวัดเขา 191
11 5.76
4 2.09
40 20.94
15 7.85
27 14.14
94 49.21
97 50.79%
13  โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 55
7 12.73
2 3.64
12 21.82
5 9.09
1 1.82
28 50.91
27 49.09%
14  โรงเรียนบ้านวังหลาม 218
10 4.59
15 6.88
31 14.22
10 4.59
38 17.43
114 52.29
104 47.71%
15  โรงเรียนบ้านไชยภักดี 390
14 3.59
22 5.64
46 11.79
36 9.23
68 17.44
204 52.31
186 47.69%
16  โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501) 288
33 11.46
23 7.99
29 10.07
23 7.99
21 7.29
159 55.21
129 44.79%
17  โรงเรียนบ้านหาดยาว 62
9 14.52
5 8.06
4 6.45
5 8.06
2 3.23
37 59.68
25 40.32%
18  โรงเรียนบ้านควนอารี 123
6 4.88
1 0.81
17 13.82
7 5.69
18 14.63
74 60.16
49 39.84%
19  โรงเรียนบ้านพรุเตย 128
10 7.81
12 9.38
11 8.59
9 7.03
8 6.25
78 60.94
50 39.06%
20  โรงเรียนบ้านแหลมไทร 208
24 11.54
19 9.13
3 1.44
24 11.54
10 4.81
128 61.54
80 38.46%
21  โรงเรียนบ้านเขากอบ 299
19 6.35
18 6.02
26 8.70
35 11.71
17 5.69
184 61.54
115 38.46%
22  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 48
7 14.58
2 4.17
6 12.50
3 6.25
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
23  โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 128
1 0.78
4 3.13
17 13.28
5 3.91
21 16.41
80 62.50
48 37.50%
24  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 54
12 22.22
2 3.70
6 11.11
0 0.00
0 0.00
34 62.96
20 37.04%
25  โรงเรียนบ้านบางหมาก 68
8 11.76
7 10.29
6 8.82
4 5.88
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
26  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 72
22 30.56
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
27  โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 209
33 15.79
7 3.35
25 11.96
10 4.78
0 0.00
134 64.11
75 35.89%
28  โรงเรียนบ้านดุหุน 186
48 25.81
3 1.61
14 7.53
0 0.00
0 0.00
121 65.05
65 34.95%
29  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 79
21 26.58
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
30  โรงเรียนบ้านคลองลุ 147
19 12.93
10 6.80
18 12.24
2 1.36
0 0.00
98 66.67
49 33.33%
31  โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 685
44 6.42
51 7.45
109 15.91
14 2.04
2 0.29
465 67.88
220 32.12%
32  โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 131
4 3.05
6 4.58
10 7.63
7 5.34
14 10.69
90 68.70
41 31.30%
33  โรงเรียนวัดวารีวง 121
10 8.26
6 4.96
13 10.74
8 6.61
0 0.00
84 69.42
37 30.58%
34  โรงเรียนบ้านป่ากอ 125
8 6.40
6 4.80
3 2.40
14 11.20
7 5.60
87 69.60
38 30.40%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 60
4 6.67
4 6.67
0 0.00
8 13.33
2 3.33
42 70.00
18 30.00%
36  โรงเรียนบ้านโคกยาง 232
10 4.31
10 4.31
37 15.95
11 4.74
1 0.43
163 70.26
69 29.74%
37  โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 186
12 6.45
6 3.23
10 5.38
14 7.53
13 6.99
131 70.43
55 29.57%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 112
12 10.71
7 6.25
4 3.57
10 8.93
0 0.00
79 70.54
33 29.46%
39  โรงเรียนบ้านท่าปาบ 99
3 3.03
6 6.06
4 4.04
5 5.05
11 11.11
70 70.71
29 29.29%
40  โรงเรียนบ้านหนองบัว 72
11 15.28
0 0.00
4 5.56
1 1.39
5 6.94
51 70.83
21 29.17%
41  โรงเรียนบ้านควนตัง 122
19 15.57
5 4.10
10 8.20
0 0.00
1 0.82
87 71.31
35 28.69%
42  โรงเรียนบ้านหัวหิน 123
7 5.69
12 9.76
16 13.01
0 0.00
0 0.00
88 71.54
35 28.46%
43  โรงเรียนบ้านช่องหาร 113
3 2.65
5 4.42
15 13.27
4 3.54
5 4.42
81 71.68
32 28.32%
44  โรงเรียนวัดไม้ฝาด 124
21 16.94
2 1.61
7 5.65
4 3.23
1 0.81
89 71.77
35 28.23%
45  โรงเรียนวัดโคกเลียบ 204
12 5.88
12 5.88
30 14.71
3 1.47
0 0.00
147 72.06
57 27.94%
46  โรงเรียนบ้านคลองมวน 516
29 5.62
8 1.55
52 10.08
42 8.14
10 1.94
375 72.67
141 27.33%
47  โรงเรียนบ้านต้นปรง 1092
54 4.95
55 5.04
129 11.81
55 5.04
0 0.00
799 73.17
293 26.83%
48  โรงเรียนบ้านบางเตา 72
6 8.33
4 5.56
7 9.72
2 2.78
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
49  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 171
8 4.68
6 3.51
5 2.92
14 8.19
11 6.43
127 74.27
44 25.73%
50  โรงเรียนบ้านควนหนองกก 78
11 14.10
3 3.85
6 7.69
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
51  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 583
33 5.66
24 4.12
85 14.58
2 0.34
0 0.00
439 75.30
144 24.70%
52  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 81
6 7.41
5 6.17
5 6.17
4 4.94
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
53  โรงเรียนบ้านต้นไทร 151
1 0.66
4 2.65
18 11.92
9 5.96
4 2.65
115 76.16
36 23.84%
54  โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 238
15 6.30
8 3.36
18 7.56
6 2.52
8 3.36
183 76.89
55 23.11%
55  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 96
5 5.21
0 0.00
16 16.67
1 1.04
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
56  โรงเรียนบ้านไสบ่อ 90
5 5.56
1 1.11
14 15.56
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
57  โรงเรียนวัดนาวง 172
14 8.14
0 0.00
4 2.33
5 2.91
15 8.72
134 77.91
38 22.09%
58  โรงเรียนวัดควนธานี 23
0 0.00
2 8.70
3 13.04
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
59  โรงเรียนหาดปากเมง 304
14 4.61
17 5.59
35 11.51
0 0.00
0 0.00
238 78.29
66 21.71%
60  โรงเรียนบ้านบางเป้า 83
8 9.64
7 8.43
0 0.00
3 3.61
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
61  โรงเรียนบ้านวังลำ 278
22 7.91
14 5.04
23 8.27
0 0.00
0 0.00
219 78.78
59 21.22%
62  โรงเรียนบ้านซา 139
3 2.16
4 2.88
16 11.51
6 4.32
0 0.00
110 79.14
29 20.86%
63  โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 135
1 0.74
5 3.70
22 16.30
0 0.00
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
64  โรงเรียนบ้านแหลม 82
8 9.76
0 0.00
8 9.76
1 1.22
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
65  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 238
22 9.24
8 3.36
18 7.56
0 0.00
0 0.00
190 79.83
48 20.17%
66  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 150
6 4.00
0 0.00
24 16.00
0 0.00
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
67  โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 243
11 4.53
6 2.47
19 7.82
9 3.70
2 0.82
196 80.66
47 19.34%
68  โรงเรียนบ้านป่าเตียว 47
4 8.51
1 2.13
2 4.26
2 4.26
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 84
5 5.95
3 3.57
8 9.52
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
70  โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 268
15 5.60
0 0.00
34 12.69
1 0.37
1 0.37
217 80.97
51 19.03%
71  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 131
5 3.82
6 4.58
10 7.63
3 2.29
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 164
10 6.10
3 1.83
12 7.32
5 3.05
0 0.00
134 81.71
30 18.29%
73  โรงเรียนบ้านหนองราโพ 82
8 9.76
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
74  โรงเรียนบ้านหนองหมอ 83
7 8.43
0 0.00
1 1.20
5 6.02
2 2.41
68 81.93
15 18.07%
75  โรงเรียนวัดควนเมา 318
7 2.20
4 1.26
5 1.57
11 3.46
30 9.43
261 82.08
57 17.92%
76  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 420
11 2.62
12 2.86
51 12.14
0 0.00
0 0.00
346 82.38
74 17.62%
77  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 128
8 6.25
5 3.91
9 7.03
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
78  โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 100
3 3.00
3 3.00
8 8.00
2 2.00
1 1.00
83 83.00
17 17.00%
79  โรงเรียนบ้านช่องลม 124
5 4.03
5 4.03
7 5.65
3 2.42
1 0.81
103 83.06
21 16.94%
80  โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 36
1 2.78
1 2.78
4 11.11
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
81  โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 121
2 1.65
2 1.65
16 13.22
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
82  โรงเรียนบ้านจิจิก 69
1 1.45
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
83  โรงเรียนบ้านหลังเขา 521
49 9.40
6 1.15
27 5.18
0 0.00
1 0.19
438 84.07
83 15.93%
84  โรงเรียนกมลศรี 132
3 2.27
3 2.27
11 8.33
4 3.03
0 0.00
111 84.09
21 15.91%
85  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 320
2 0.63
1 0.31
28 8.75
13 4.06
6 1.88
270 84.38
50 15.63%
86  โรงเรียนบ้านลำแพะ 103
5 4.85
4 3.88
7 6.80
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
87  โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 131
9 6.87
3 2.29
8 6.11
0 0.00
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
88  โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 271
13 4.80
11 4.06
16 5.90
1 0.37
0 0.00
230 84.87
41 15.13%
89  โรงเรียนบ้านโตน 120
1 0.83
3 2.50
12 10.00
2 1.67
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
90  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 248
9 3.63
4 1.61
8 3.23
7 2.82
9 3.63
211 85.08
37 14.92%
91  โรงเรียนวัดเขาพระ 102
8 7.84
0 0.00
5 4.90
1 0.98
1 0.98
87 85.29
15 14.71%
92  โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 48
1 2.08
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
93  โรงเรียนบ้านคลองโตน 199
13 6.53
4 2.01
12 6.03
0 0.00
0 0.00
170 85.43
29 14.57%
94  โรงเรียนบ้านผมเด็น 64
0 0.00
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
95  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 58
4 6.90
2 3.45
2 3.45
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
96  โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 82
1 1.22
0 0.00
7 8.54
0 0.00
3 3.66
71 86.59
11 13.41%
97  โรงเรียนบ้านปาเต 23
2 8.70
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
98  โรงเรียนบ้านไร่ออก 163
0 0.00
7 4.29
13 7.98
1 0.61
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
99  โรงเรียนบ้านพรุจูด 88
3 3.41
1 1.14
7 7.95
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
100  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 130
2 1.54
2 1.54
0 0.00
4 3.08
8 6.15
114 87.69
16 12.31%
101  โรงเรียนบ้านฉางหลาง 157
4 2.55
1 0.64
13 8.28
1 0.64
0 0.00
138 87.90
19 12.10%
102  โรงเรียนวัดบางดี 269
19 7.06
10 3.72
3 1.12
0 0.00
0 0.00
237 88.10
32 11.90%
103  โรงเรียนบ้านหนองมวง 77
1 1.30
1 1.30
7 9.09
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
104  โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 91
5 5.49
2 2.20
3 3.30
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
105  โรงเรียนวัดควนไทร 82
2 2.44
1 1.22
6 7.32
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
106  โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ 113
2 1.77
2 1.77
5 4.42
1 0.88
2 1.77
101 89.38
12 10.62%
107  โรงเรียนบ้านบางคราม 152
5 3.29
4 2.63
4 2.63
2 1.32
1 0.66
136 89.47
16 10.53%
108  โรงเรียนวัดปากแจ่ม 58
2 3.45
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
109  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
1 2.56
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
110  โรงเรียนบ้านสายควน 177
9 5.08
0 0.00
9 5.08
0 0.00
0 0.00
159 89.83
18 10.17%
111  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 93
6 6.45
1 1.08
2 2.15
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
112  โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 83
1 1.20
1 1.20
3 3.61
0 0.00
3 3.61
75 90.36
8 9.64%
113  โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 75
0 0.00
1 1.33
6 8.00
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
114  โรงเรียนบ้านพระม่วง 134
5 3.73
3 2.24
4 2.99
0 0.00
0 0.00
122 91.04
12 8.96%
115  โรงเรียนบ้านนาเกลือ 159
4 2.52
2 1.26
7 4.40
1 0.63
0 0.00
145 91.19
14 8.81%
116  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 168
4 2.38
3 1.79
7 4.17
0 0.00
0 0.00
154 91.67
14 8.33%
117  โรงเรียนบ้านไสต้นวา 139
4 2.88
3 2.16
4 2.88
0 0.00
0 0.00
128 92.09
11 7.91%
118  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 80
0 0.00
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
119  โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 122
5 4.10
0 0.00
4 3.28
0 0.00
0 0.00
113 92.62
9 7.38%
120  โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
121  โรงเรียนบ้านควนเลียบ 151
4 2.65
0 0.00
6 3.97
0 0.00
0 0.00
141 93.38
10 6.62%
122  โรงเรียนบ้านท่าส้ม 311
0 0.00
3 0.96
10 3.22
4 1.29
2 0.64
292 93.89
19 6.11%
123  โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 110
3 2.73
0 0.00
3 2.73
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
124  โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 129
2 1.55
2 1.55
3 2.33
0 0.00
0 0.00
122 94.57
7 5.43%
125  โรงเรียนบ้านน้ำราบ 136
7 5.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 94.85
7 5.15%
126  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 499
6 1.20
5 1.00
5 1.00
4 0.80
4 0.80
475 95.19
24 4.81%
127  โรงเรียนวัดสิทธิโชค 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
128  โรงเรียนบ้านมดตะนอย 122
3 2.46
1 0.82
0 0.00
0 0.00
1 0.82
117 95.90
5 4.10%
129  โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 128
0 0.00
0 0.00
5 3.91
0 0.00
0 0.00
123 96.09
5 3.91%
130  โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 193
3 1.55
1 0.52
2 1.04
1 0.52
0 0.00
186 96.37
7 3.63%
131  โรงเรียนบ้านลำภูรา 419
5 1.19
2 0.48
5 1.19
0 0.00
3 0.72
404 96.42
15 3.58%
132  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
133  โรงเรียนบ้านลำช้าง 128
2 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 98.44
2 1.56%
134  โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านน้ำพราย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,927 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,329 6.06
เตี้ย  868 3.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,802 8.22
ผอมและเตี้ย  770 3.51
อ้วนและเตี้ย  676 3.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,482 75.17
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,445 คน


24.83%


Powered By www.thaieducation.net