ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 42
4 9.52
9 21.43
16 38.10
6 14.29
7 16.67
0 0.00
42 100.00%
2  โรงเรียนวัดนาพระยา 11
5 45.45
0 0.00
6 54.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00%
3  โรงเรียนวัดดอนแสลบ 215
33 15.35
11 5.12
21 9.77
44 20.47
32 14.88
74 34.42
141 65.58%
4  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 387
14 3.62
31 8.01
60 15.50
45 11.63
91 23.51
146 37.73
241 62.27%
5  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 688
70 10.17
41 5.96
119 17.30
70 10.17
119 17.30
269 39.10
419 60.90%
6  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 108
3 2.78
9 8.33
14 12.96
12 11.11
19 17.59
51 47.22
57 52.78%
7  โรงเรียนบ้านเขาช่อง 135
16 11.85
11 8.15
7 5.19
14 10.37
17 12.59
70 51.85
65 48.15%
8  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 88
5 5.68
3 3.41
12 13.64
0 0.00
22 25.00
46 52.27
42 47.73%
9  โรงเรียนวัดเขารักษ์ 203
17 8.37
26 12.81
16 7.88
18 8.87
17 8.37
109 53.69
94 46.31%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 33
4 12.12
4 12.12
4 12.12
3 9.09
0 0.00
18 54.55
15 45.45%
11  โรงเรียนบ้านกระเจา 139
14 10.07
19 13.67
18 12.95
9 6.47
0 0.00
79 56.83
60 43.17%
12  โรงเรียนบ้านหนองลาน 160
13 8.13
2 1.25
16 10.00
15 9.38
18 11.25
96 60.00
64 40.00%
13  โรงเรียนบ้านดอนสระ 63
1 1.59
0 0.00
14 22.22
1 1.59
8 12.70
39 61.90
24 38.10%
14  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 82
8 9.76
7 8.54
13 15.85
2 2.44
0 0.00
52 63.41
30 36.59%
15  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 687
65 9.46
42 6.11
72 10.48
34 4.95
25 3.64
449 65.36
238 34.64%
16  โรงเรียนบ้านหนองหิน 165
7 4.24
12 7.27
14 8.48
13 7.88
9 5.45
110 66.67
55 33.33%
17  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 92
6 6.52
2 2.17
7 7.61
8 8.70
6 6.52
63 68.48
29 31.52%
18  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 122
6 4.92
7 5.74
5 4.10
14 11.48
6 4.92
84 68.85
38 31.15%
19  โรงเรียนบ้านโคราช 84
5 5.95
5 5.95
15 17.86
1 1.19
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
20  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 147
9 6.12
0 0.00
34 23.13
1 0.68
0 0.00
103 70.07
44 29.93%
21  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 111
8 7.21
3 2.70
6 5.41
7 6.31
8 7.21
79 71.17
32 28.83%
22  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 163
10 6.13
13 7.98
20 12.27
3 1.84
0 0.00
117 71.78
46 28.22%
23  โรงเรียนวัดสระลงเรือ 132
15 11.36
0 0.00
18 13.64
2 1.52
2 1.52
95 71.97
37 28.03%
24  โรงเรียนบ้านหนองจอก 141
7 4.96
16 11.35
16 11.35
0 0.00
0 0.00
102 72.34
39 27.66%
25  โรงเรียนบ้านพนมนาง 80
4 5.00
1 1.25
17 21.25
0 0.00
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
26  โรงเรียนบ้านหนองตายอด 90
2 2.22
8 8.89
13 14.44
0 0.00
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
27  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 75
5 6.67
2 2.67
12 16.00
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
28  โรงเรียนบ้านสระจันทอง 52
0 0.00
0 0.00
10 19.23
2 3.85
1 1.92
39 75.00
13 25.00%
29  โรงเรียนบ้านทัพพระยา 151
14 9.27
10 6.62
12 7.95
1 0.66
0 0.00
114 75.50
37 24.50%
30  โรงเรียนบ้านตลุง 147
6 4.08
12 8.16
18 12.24
0 0.00
0 0.00
111 75.51
36 24.49%
31  โรงเรียนบ้านชายธูป 46
3 6.52
1 2.17
7 15.22
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
32  โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 62
4 6.45
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
33  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 71
3 4.23
2 2.82
2 2.82
1 1.41
8 11.27
55 77.46
16 22.54%
34  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) 89
4 4.49
2 2.25
14 15.73
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
35  โรงเรียนบ้านไพรงาม 91
6 6.59
4 4.40
5 5.49
1 1.10
3 3.30
72 79.12
19 20.88%
36  โรงเรียนบ้านซ่อง 127
14 11.02
2 1.57
9 7.09
1 0.79
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
37  โรงเรียนบ้านท่ามะกา 697
19 2.73
5 0.72
38 5.45
52 7.46
26 3.73
557 79.91
140 20.09%
38  โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 105
5 4.76
1 0.95
13 12.38
2 1.90
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
39  โรงเรียนบ้านเขากรวด 112
6 5.36
2 1.79
13 11.61
1 0.89
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
40  โรงเรียนวัดสาลวนาราม 213
17 7.98
5 2.35
18 8.45
1 0.47
0 0.00
172 80.75
41 19.25%
41  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย 172
12 6.98
8 4.65
11 6.40
2 1.16
0 0.00
139 80.81
33 19.19%
42  โรงเรียนบ้านโป่งกูป 120
2 1.67
3 2.50
18 15.00
0 0.00
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
43  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 184
10 5.43
15 8.15
7 3.80
3 1.63
0 0.00
149 80.98
35 19.02%
44  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 95
2 2.11
2 2.11
4 4.21
4 4.21
6 6.32
77 81.05
18 18.95%
45  โรงเรียนบ้านเขาศาลา 53
2 3.77
3 5.66
5 9.43
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
46  โรงเรียนวัดเบญพาด 324
29 8.95
8 2.47
24 7.41
0 0.00
0 0.00
263 81.17
61 18.83%
47  โรงเรียนบ้านหนองขุย 67
3 4.48
3 4.48
4 5.97
1 1.49
1 1.49
55 82.09
12 17.91%
48  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 149
6 4.03
3 2.01
15 10.07
0 0.00
2 1.34
123 82.55
26 17.45%
49  โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 124
6 4.84
7 5.65
3 2.42
5 4.03
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
50  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 137
5 3.65
2 1.46
15 10.95
1 0.73
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
51  โรงเรียนบ้านวังรัก 54
4 7.41
2 3.70
3 5.56
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
52  โรงเรียนวัดหนองพลับ 114
0 0.00
0 0.00
19 16.67
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
53  โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
1 2.08
6 12.50
40 83.33
8 16.67%
54  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133
2 1.50
1 0.75
17 12.78
2 1.50
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
55  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 92
6 6.52
3 3.26
4 4.35
2 2.17
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
56  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 149
1 0.67
4 2.68
13 8.72
4 2.68
2 1.34
125 83.89
24 16.11%
57  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 361
12 3.32
17 4.71
25 6.93
3 0.83
1 0.28
303 83.93
58 16.07%
58  โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) 69
4 5.80
2 2.90
5 7.25
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
59  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 95
2 2.11
0 0.00
9 9.47
0 0.00
4 4.21
80 84.21
15 15.79%
60  โรงเรียนวัดพังตรุ 141
5 3.55
5 3.55
4 2.84
5 3.55
3 2.13
119 84.40
22 15.60%
61  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 154
4 2.60
1 0.65
18 11.69
1 0.65
0 0.00
130 84.42
24 15.58%
62  โรงเรียนประชาวิทยาคาร 154
5 3.25
5 3.25
14 9.09
0 0.00
0 0.00
130 84.42
24 15.58%
63  โรงเรียนวัดหนองปลิง 145
8 5.52
4 2.76
10 6.90
0 0.00
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
64  โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 351
11 3.13
4 1.14
30 8.55
8 2.28
0 0.00
298 84.90
53 15.10%
65  โรงเรียนบ้านดอนรัก 138
8 5.80
3 2.17
4 2.90
4 2.90
1 0.72
118 85.51
20 14.49%
66  โรงเรียนวัดสนามแย้ 242
10 4.13
0 0.00
25 10.33
0 0.00
0 0.00
207 85.54
35 14.46%
67  โรงเรียนบ้านไผ่สี 107
3 2.80
3 2.80
9 8.41
0 0.00
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
68  โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 152
6 3.95
6 3.95
8 5.26
1 0.66
0 0.00
131 86.18
21 13.82%
69  โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 80
5 6.25
3 3.75
3 3.75
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
70  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 73
2 2.74
1 1.37
7 9.59
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
71  โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 108
5 4.63
0 0.00
9 8.33
0 0.00
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
72  โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 82
3 3.66
2 2.44
5 6.10
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
73  โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 198
8 4.04
6 3.03
4 2.02
3 1.52
3 1.52
174 87.88
24 12.12%
74  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 93
2 2.15
1 1.08
8 8.60
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
75  โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 133
2 1.50
0 0.00
13 9.77
0 0.00
0 0.00
118 88.72
15 11.28%
76  โรงเรียนบ้านรางยอม 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
77  โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 263
7 2.66
8 3.04
10 3.80
2 0.76
0 0.00
236 89.73
27 10.27%
78  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน 271
4 1.48
2 0.74
18 6.64
2 0.74
0 0.00
245 90.41
26 9.59%
79  โรงเรียนวัดคร้อพนัน 209
5 2.39
6 2.87
8 3.83
1 0.48
0 0.00
189 90.43
20 9.57%
80  โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
81  โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 42
1 2.38
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
82  โรงเรียนวัดหนองโรง 85
0 0.00
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
83  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 67
1 1.49
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
84  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 105
3 2.86
0 0.00
6 5.71
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 149
2 1.34
0 0.00
10 6.71
0 0.00
0 0.00
137 91.95
12 8.05%
86  โรงเรียนบ้านหนองกรด 117
1 0.85
0 0.00
6 5.13
1 0.85
1 0.85
108 92.31
9 7.69%
87  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 212
2 0.94
1 0.47
10 4.72
1 0.47
2 0.94
196 92.45
16 7.55%
88  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 93
3 3.23
2 2.15
2 2.15
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
89  โรงเรียนวัดดอนชะเอม 174
3 1.72
0 0.00
10 5.75
0 0.00
0 0.00
161 92.53
13 7.47%
90  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 97
2 2.06
0 0.00
5 5.15
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
91  โรงเรียนบ้านหลุมหิน 170
4 2.35
0 0.00
0 0.00
7 4.12
0 0.00
159 93.53
11 6.47%
92  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
93  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
94  โรงเรียนวัดบ้านทวน 248
4 1.61
7 2.82
3 1.21
0 0.00
0 0.00
234 94.35
14 5.65%
95  โรงเรียนวัดหนองลาน 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
96  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 215
2 0.93
2 0.93
6 2.79
0 0.00
0 0.00
205 95.35
10 4.65%
97  โรงเรียนเมตตาจิตต 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
98  โรงเรียนวัดดงสัก 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
99  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 168
0 0.00
0 0.00
6 3.57
1 0.60
0 0.00
161 95.83
7 4.17%
100  โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 317
1 0.32
0 0.00
12 3.79
0 0.00
0 0.00
304 95.90
13 4.10%

 

จำนวนนักเรียน  14,658 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  700 4.78
เตี้ย  486 3.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,272 8.68
ผอมและเตี้ย  449 3.06
อ้วนและเตี้ย  476 3.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,275 76.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,383 คน


23.08%


Powered By www.thaieducation.net