ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย 37
27 72.97
7 18.92
1 2.70
0 0.00
0 0.00
2 5.41
35 94.59%
2  โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 52
31 59.62
3 5.77
5 9.62
0 0.00
0 0.00
13 25.00
39 75.00%
3  โรงเรียนวัดพระบาท 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
18 54.55
0 0.00
12 36.36
21 63.64%
4  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 59
11 18.64
4 6.78
4 6.78
7 11.86
0 0.00
33 55.93
26 44.07%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 175
13 7.43
7 4.00
34 19.43
3 1.71
18 10.29
100 57.14
75 42.86%
6  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 136
10 7.35
15 11.03
21 15.44
6 4.41
1 0.74
83 61.03
53 38.97%
7  โรงเรียนออป.13 232
14 6.03
26 11.21
32 13.79
15 6.47
2 0.86
143 61.64
89 38.36%
8  โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 51
4 7.84
6 11.76
7 13.73
1 1.96
1 1.96
32 62.75
19 37.25%
9  โรงเรียนบ้านกองแขก 150
12 8.00
11 7.33
25 16.67
4 2.67
2 1.33
96 64.00
54 36.00%
10  โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 89
9 10.11
15 16.85
4 4.49
3 3.37
1 1.12
57 64.04
32 35.96%
11  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 112
13 11.61
17 15.18
0 0.00
8 7.14
2 1.79
72 64.29
40 35.71%
12  โรงเรียนบ้านแม่วาก 46
5 10.87
7 15.22
2 4.35
2 4.35
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
13  โรงเรียนบ้านแปะ 53
7 13.21
1 1.89
9 16.98
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
14  โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 175
5 2.86
10 5.71
11 6.29
15 8.57
15 8.57
119 68.00
56 32.00%
15  โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 88
14 15.91
6 6.82
5 5.68
2 2.27
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
16  โรงเรียนบ้านทัพ 71
7 9.86
3 4.23
10 14.08
1 1.41
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
17  โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 102
4 3.92
4 3.92
5 4.90
8 7.84
9 8.82
72 70.59
30 29.41%
18  โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 180
35 19.44
3 1.67
12 6.67
0 0.00
0 0.00
130 72.22
50 27.78%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 225
6 2.67
4 1.78
31 13.78
4 1.78
17 7.56
163 72.44
62 27.56%
20  โรงเรียนบ้านพุย 167
4 2.40
28 16.77
10 5.99
0 0.00
3 1.80
122 73.05
45 26.95%
21  โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 129
8 6.20
8 6.20
18 13.95
0 0.00
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
22  โรงเรียนบ้านหนองคัน 42
5 11.90
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
23  โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 70
4 5.71
1 1.43
0 0.00
13 18.57
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
24  โรงเรียนบ้านนากลาง 71
4 5.63
8 11.27
2 2.82
3 4.23
1 1.41
53 74.65
18 25.35%
25  โรงเรียนบ้านขุนยะ 73
12 16.44
3 4.11
3 4.11
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
26  โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 69
2 2.90
5 7.25
10 14.49
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
27  โรงเรียนบ้านแม่ตูม 61
8 13.11
1 1.64
4 6.56
2 3.28
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
28  โรงเรียนบ้านสองธาร 90
6 6.67
9 10.00
3 3.33
3 3.33
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
29  โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 65
3 4.62
5 7.69
7 10.77
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
30  โรงเรียนบ้านแม่สอย 84
4 4.76
3 3.57
10 11.90
1 1.19
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
31  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) 104
0 0.00
6 5.77
16 15.38
0 0.00
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
32  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 62
7 11.29
0 0.00
4 6.45
2 3.23
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
33  โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 147
12 8.16
0 0.00
18 12.24
0 0.00
0 0.00
117 79.59
30 20.41%
34  โรงเรียนบ้านจันทร์ 98
7 7.14
7 7.14
6 6.12
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
35  โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 194
21 10.82
0 0.00
0 0.00
17 8.76
0 0.00
156 80.41
38 19.59%
36  โรงเรียนบ้านห้วยยา 79
3 3.80
4 5.06
8 10.13
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
37  โรงเรียนบ้านหาดนาค 37
3 8.11
1 2.70
2 5.41
1 2.70
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
38  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 59
1 1.69
2 3.39
8 13.56
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
39  โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 70
5 7.14
5 7.14
0 0.00
2 2.86
1 1.43
57 81.43
13 18.57%
40  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 176
6 3.41
1 0.57
22 12.50
0 0.00
3 1.70
144 81.82
32 18.18%
41  โรงเรียนบ้านแม่ซา 122
7 5.74
4 3.28
8 6.56
3 2.46
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
42  โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 130
15 11.54
2 1.54
3 2.31
3 2.31
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
43  โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 66
1 1.52
4 6.06
4 6.06
2 3.03
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
44  โรงเรียนบ้านผานัง 114
9 7.89
2 1.75
7 6.14
1 0.88
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
45  โรงเรียนบ้านสบแปะ 69
5 7.25
1 1.45
5 7.25
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
46  โรงเรียนบ้านเมืองอาง 57
1 1.75
1 1.75
4 7.02
3 5.26
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
47  โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 122
2 1.64
3 2.46
13 10.66
1 0.82
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
48  โรงเรียนบ้านต่อเรือ 33
2 6.06
2 6.06
1 3.03
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
49  โรงเรียนบ้านแม่นาจร 107
7 6.54
6 5.61
0 0.00
3 2.80
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
50  โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 278
3 1.08
23 8.27
7 2.52
7 2.52
1 0.36
237 85.25
41 14.75%
51  โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 55
1 1.82
1 1.82
4 7.27
1 1.82
1 1.82
47 85.45
8 14.55%
52  โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 57
2 3.51
3 5.26
3 5.26
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
53  โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 122
13 10.66
2 1.64
2 1.64
0 0.00
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
54  โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
55  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 352
6 1.70
30 8.52
12 3.41
0 0.00
0 0.00
304 86.36
48 13.64%
56  โรงเรียนบ้านอมเม็ง 89
4 4.49
2 2.25
4 4.49
0 0.00
2 2.25
77 86.52
12 13.48%
57  โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 144
5 3.47
10 6.94
3 2.08
0 0.00
0 0.00
126 87.50
18 12.50%
58  โรงเรียนบ้านแม่ศึก 64
4 6.25
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
59  โรงเรียนบ้านท่าหลุก 65
3 4.62
3 4.62
2 3.08
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
60  โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 130
5 3.85
8 6.15
3 2.31
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
61  โรงเรียนบ้านอมขูด 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
62  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น 169
4 2.37
4 2.37
4 2.37
4 2.37
3 1.78
150 88.76
19 11.24%
63  โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 36
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
2 5.56
32 88.89
4 11.11%
64  โรงเรียนบ้านขุนแตะ 109
3 2.75
3 2.75
3 2.75
2 1.83
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
65  โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 120
3 2.50
1 0.83
3 2.50
5 4.17
0 0.00
108 90.00
12 10.00%
66  โรงเรียนบ้านขุนแปะ 198
5 2.53
5 2.53
3 1.52
3 1.52
2 1.01
180 90.91
18 9.09%
67  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 145
0 0.00
0 0.00
13 8.97
0 0.00
0 0.00
132 91.03
13 8.97%
68  โรงเรียนบ้านขุนกลาง 431
38 8.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
393 91.18
38 8.82%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 125
0 0.00
9 7.20
0 0.00
2 1.60
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
70  โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 128
7 5.47
0 0.00
4 3.13
0 0.00
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
71  โรงเรียนบ้านผาละปิ 94
8 8.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
72  โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 106
2 1.89
0 0.00
6 5.66
1 0.94
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
73  โรงเรียนบ้านสบวาก 60
1 1.67
2 3.33
2 3.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
74  โรงเรียนบ้านห้วยผา 62
2 3.23
3 4.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
75  โรงเรียนบ้านสามสบ 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
76  โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
77  โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 195
2 1.03
0 0.00
10 5.13
1 0.51
0 0.00
182 93.33
13 6.67%
78  โรงเรียนบ้านห้วยปู 77
1 1.30
1 1.30
3 3.90
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
79  โรงเรียนบ้านแม่มุ 77
2 2.60
3 3.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
80  โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
1 1.59
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
81  โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
82  โรงเรียนบ้านโรงวัว 108
2 1.85
0 0.00
4 3.70
0 0.00
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
83  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 473
5 1.06
4 0.85
7 1.48
7 1.48
2 0.42
448 94.71
25 5.29%
84  โรงเรียนศรีจอมทอง 1575
42 2.67
31 1.97
8 0.51
0 0.00
0 0.00
1494 94.86
81 5.14%
85  โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 83
4 4.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
86  โรงเรียนบ้านบนนา 126
3 2.38
0 0.00
3 2.38
0 0.00
0 0.00
120 95.24
6 4.76%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 93
1 1.08
2 2.15
1 1.08
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
88  โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
89  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 76
0 0.00
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
90  โรงเรียนบ้านแม่ปาน 123
0 0.00
0 0.00
3 2.44
0 0.00
0 0.00
120 97.56
3 2.44%
91  โรงเรียนบ้านแม่ปอน 125
2 1.60
0 0.00
1 0.80
0 0.00
0 0.00
122 97.60
3 2.40%
92  โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
94  โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 100.00
0 0.00%
95  โรงเรียนบ้านปางหินฝน 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
96  โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 120
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 100.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านแม่หอย 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 109
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 100.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,964 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  585 4.89
เตี้ย  424 3.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  564 4.71
ผอมและเตี้ย  191 1.60
อ้วนและเตี้ย  89 0.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,111 84.51
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,853 คน


15.49%


Powered By www.thaieducation.net