ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 86 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 88 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.33
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง 15
6 40.00
0 0.00
9 60.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00%
2  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 209
29 13.88
28 13.40
25 11.96
49 23.44
47 22.49
31 14.83
178 85.17%
3  โรงเรียนบ้านห้วยตอง 157
42 26.75
35 22.29
11 7.01
24 15.29
0 0.00
45 28.66
112 71.34%
4  โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 105
47 44.76
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
50 47.62
55 52.38%
5  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 540
52 9.63
52 9.63
101 18.70
25 4.63
42 7.78
268 49.63
272 50.37%
6  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 124
25 20.16
14 11.29
5 4.03
14 11.29
2 1.61
64 51.61
60 48.39%
7  โรงเรียนวัดกองทราย 186
37 19.89
14 7.53
14 7.53
15 8.06
9 4.84
97 52.15
89 47.85%
8  โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) 129
2 1.55
11 8.53
13 10.08
13 10.08
18 13.95
72 55.81
57 44.19%
9  โรงเรียนวัดศรีสว่าง 83
7 8.43
11 13.25
16 19.28
2 2.41
0 0.00
47 56.63
36 43.37%
10  โรงเรียนวัดโรงวัว 82
2 2.44
2 2.44
12 14.63
4 4.88
14 17.07
48 58.54
34 41.46%
11  โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 216
7 3.24
8 3.70
30 13.89
11 5.09
30 13.89
130 60.19
86 39.81%
12  โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 134
10 7.46
26 19.40
8 5.97
9 6.72
0 0.00
81 60.45
53 39.55%
13  โรงเรียนบ้านตองกาย 168
18 10.71
18 10.71
29 17.26
0 0.00
0 0.00
103 61.31
65 38.69%
14  โรงเรียนวัดนันทาราม 229
4 1.75
7 3.06
22 9.61
11 4.80
35 15.28
150 65.50
79 34.50%
15  โรงเรียนบ้านสามหลัง 134
23 17.16
0 0.00
21 15.67
0 0.00
2 1.49
88 65.67
46 34.33%
16  โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 98
11 11.22
8 8.16
9 9.18
5 5.10
0 0.00
65 66.33
33 33.67%
17  โรงเรียนบ้านป่าตาล 227
15 6.61
14 6.17
19 8.37
15 6.61
11 4.85
153 67.40
74 32.60%
18  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 69
7 10.14
2 2.90
11 15.94
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
19  โรงเรียนวัดอุเม็ง 53
2 3.77
1 1.89
12 22.64
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
20  โรงเรียนวัดช่างคำ 131
10 7.63
9 6.87
18 13.74
0 0.00
0 0.00
94 71.76
37 28.24%
21  โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 122
8 6.56
9 7.38
15 12.30
0 0.00
1 0.82
89 72.95
33 27.05%
22  โรงเรียนแม่วินสามัคคี 222
3 1.35
15 6.76
39 17.57
1 0.45
1 0.45
163 73.42
59 26.58%
23  โรงเรียนบ้านปง 133
2 1.50
5 3.76
25 18.80
2 1.50
0 0.00
99 74.44
34 25.56%
24  โรงเรียนบ้านหัวข่วง 60
4 6.67
1 1.67
10 16.67
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
25  โรงเรียนบ้านหัวริน 61
7 11.48
0 0.00
6 9.84
2 3.28
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
26  โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง 55
4 7.27
3 5.45
3 5.45
3 5.45
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
27  โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 72
5 6.94
5 6.94
6 8.33
1 1.39
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
28  โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 54
4 7.41
0 0.00
4 7.41
4 7.41
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
29  โรงเรียนวัดประชาเกษม 105
4 3.81
8 7.62
4 3.81
3 2.86
4 3.81
82 78.10
23 21.90%
30  โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 115
3 2.61
4 3.48
18 15.65
0 0.00
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
31  โรงเรียนวัดพญาชมภู 109
4 3.67
1 0.92
18 16.51
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) 173
9 5.20
6 3.47
6 3.47
8 4.62
6 3.47
138 79.77
35 20.23%
33  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 66
3 4.55
3 4.55
7 10.61
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
34  โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 122
2 1.64
7 5.74
14 11.48
1 0.82
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
35  โรงเรียนวัดกู่คำ 204
8 3.92
15 7.35
15 7.35
0 0.00
0 0.00
166 81.37
38 18.63%
36  โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 201
13 6.47
18 8.96
6 2.99
0 0.00
0 0.00
164 81.59
37 18.41%
37  โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 101
5 4.95
2 1.98
4 3.96
3 2.97
4 3.96
83 82.18
18 17.82%
38  โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 266
6 2.26
38 14.29
3 1.13
0 0.00
0 0.00
219 82.33
47 17.67%
39  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 172
5 2.91
4 2.33
16 9.30
5 2.91
0 0.00
142 82.56
30 17.44%
40  โรงเรียนบ้านเปียง 64
3 4.69
5 7.81
3 4.69
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
41  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 105
6 5.71
2 1.90
6 5.71
4 3.81
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
42  โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 47
1 2.13
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
43  โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 59
2 3.39
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
44  โรงเรียนวัดทุ่งศาลา 77
11 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.60
64 83.12
13 16.88%
45  โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1166
51 4.37
19 1.63
99 8.49
7 0.60
14 1.20
976 83.70
190 16.30%
46  โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 37
0 0.00
2 5.41
4 10.81
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 87
2 2.30
0 0.00
12 13.79
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
48  โรงเรียนบ้านพันตน 102
1 0.98
0 0.00
7 6.86
8 7.84
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
49  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 142
8 5.63
6 4.23
5 3.52
3 2.11
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
50  โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 110
4 3.64
0 0.00
13 11.82
0 0.00
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
51  โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 52
2 3.85
1 1.92
4 7.69
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
52  โรงเรียนวัดสามหลัง 80
4 5.00
1 1.25
7 8.75
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
53  โรงเรียนบ้านแม่ขาน 47
1 2.13
1 2.13
5 10.64
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
54  โรงเรียนวัดวังขามป้อม 102
10 9.80
2 1.96
3 2.94
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
55  โรงเรียนบ้านแสนตอ 75
3 4.00
0 0.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
56  โรงเรียนวัดคีรีเขต 64
1 1.56
6 9.38
2 3.13
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
57  โรงเรียนบ้านฟ่อน 122
3 2.46
4 3.28
9 7.38
1 0.82
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
58  โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 180
11 6.11
0 0.00
14 7.78
0 0.00
0 0.00
155 86.11
25 13.89%
59  โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 110
4 3.64
3 2.73
4 3.64
3 2.73
1 0.91
95 86.36
15 13.64%
60  โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 260
10 3.85
9 3.46
6 2.31
5 1.92
5 1.92
225 86.54
35 13.46%
61  โรงเรียนวัดจอมทอง 121
1 0.83
0 0.00
9 7.44
4 3.31
1 0.83
106 87.60
15 12.40%
62  โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 68
3 4.41
3 4.41
1 1.47
1 1.47
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
63  โรงเรียนบ้านไร่ 104
3 2.88
2 1.92
6 5.77
1 0.96
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
64  โรงเรียนบ้านทรายมูล 282
9 3.19
16 5.67
6 2.13
1 0.35
0 0.00
250 88.65
32 11.35%
65  โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) 319
2 0.63
17 5.33
15 4.70
0 0.00
0 0.00
285 89.34
34 10.66%
66  โรงเรียนบ้านดง 135
0 0.00
0 0.00
14 10.37
0 0.00
0 0.00
121 89.63
14 10.37%
67  โรงเรียนวัดเทพาราม 124
2 1.61
2 1.61
7 5.65
1 0.81
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
68  โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 52
2 3.85
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
69  โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 75
0 0.00
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
70  โรงเรียนบ้านวังศรี 54
2 3.70
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
71  โรงเรียนวัดท่ากาน 77
0 0.00
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
72  โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 167
3 1.80
2 1.20
6 3.59
3 1.80
1 0.60
152 91.02
15 8.98%
73  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 124
3 2.42
3 2.42
3 2.42
1 0.81
1 0.81
113 91.13
11 8.87%
74  โรงเรียนวัดศรีล้อม 147
3 2.04
3 2.04
5 3.40
1 0.68
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
75  โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 203
1 0.49
0 0.00
15 7.39
0 0.00
0 0.00
187 92.12
16 7.88%
76  โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 155
1 0.65
10 6.45
1 0.65
0 0.00
0 0.00
143 92.26
12 7.74%
77  โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 144
0 0.00
1 0.69
7 4.86
0 0.00
3 2.08
133 92.36
11 7.64%
78  โรงเรียนวัดดอนชื่น 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
79  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
80  โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย 35
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
81  โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 180
2 1.11
2 1.11
3 1.67
1 0.56
2 1.11
170 94.44
10 5.56%
82  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1387
26 1.87
10 0.72
41 2.96
0 0.00
0 0.00
1310 94.45
77 5.55%
83  โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 123
0 0.00
2 1.63
4 3.25
0 0.00
0 0.00
117 95.12
6 4.88%
84  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.70
26 96.30
1 3.70%
85  โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 180
2 1.11
0 0.00
3 1.67
0 0.00
1 0.56
174 96.67
6 3.33%
86  โรงเรียนวัดสันดอนมูล 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,038 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  660 5.06
เตี้ย  540 4.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,009 7.74
ผอมและเตี้ย  276 2.12
อ้วนและเตี้ย  258 1.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,295 78.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,743 คน


21.04%


Powered By www.thaieducation.net