ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านถ้ำ 68
30 44.12
8 11.76
10 14.71
10 14.71
10 14.71
0 0.00
68 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังมะริว 87
64 73.56
6 6.90
6 6.90
6 6.90
5 5.75
0 0.00
87 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสินชัย 169
13 7.69
4 2.37
5 2.96
147 86.98
0 0.00
0 0.00
169 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองบัว 69
10 14.49
10 14.49
20 28.99
15 21.74
14 20.29
0 0.00
69 100.00%
5  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 72
8 11.11
22 30.56
23 31.94
11 15.28
8 11.11
0 0.00
72 100.00%
6  โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา 51
11 21.57
18 35.29
2 3.92
11 21.57
1 1.96
8 15.69
43 84.31%
7  โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 276
7 2.54
62 22.46
17 6.16
69 25.00
74 26.81
47 17.03
229 82.97%
8  โรงเรียนบ้านเวียงแหง 396
40 10.10
64 16.16
20 5.05
104 26.26
84 21.21
84 21.21
312 78.79%
9  โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 389
39 10.03
51 13.11
18 4.63
90 23.14
69 17.74
122 31.36
267 68.64%
10  โรงเรียนบ้านอ่าย 244
46 18.85
54 22.13
28 11.48
30 12.30
7 2.87
79 32.38
165 67.62%
11  โรงเรียนบ้านดอน 46
12 26.09
6 13.04
4 8.70
6 13.04
2 4.35
16 34.78
30 65.22%
12  โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 132
49 37.12
9 6.82
11 8.33
7 5.30
7 5.30
49 37.12
83 62.88%
13  โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 122
2 1.64
10 8.20
21 17.21
12 9.84
31 25.41
46 37.70
76 62.30%
14  โรงเรียนบ้านเมืองนะ 572
60 10.49
84 14.69
25 4.37
104 18.18
78 13.64
221 38.64
351 61.36%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 301
33 10.96
39 12.96
41 13.62
18 5.98
36 11.96
134 44.52
167 55.48%
16  โรงเรียนสันติวนา 85
5 5.88
12 14.12
18 21.18
6 7.06
3 3.53
41 48.24
44 51.76%
17  โรงเรียนวัดจอมคีรี 66
0 0.00
18 27.27
12 18.18
0 0.00
0 0.00
36 54.55
30 45.45%
18  โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 295
39 13.22
33 11.19
21 7.12
36 12.20
5 1.69
161 54.58
134 45.42%
19  โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 356
26 7.30
82 23.03
35 9.83
6 1.69
8 2.25
199 55.90
157 44.10%
20  โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 388
4 1.03
21 5.41
61 15.72
25 6.44
53 13.66
224 57.73
164 42.27%
21  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 512
10 1.95
43 8.40
50 9.77
53 10.35
60 11.72
296 57.81
216 42.19%
22  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 503
56 11.13
57 11.33
48 9.54
28 5.57
22 4.37
292 58.05
211 41.95%
23  โรงเรียนบ้านปางปอย 325
38 11.69
34 10.46
14 4.31
36 11.08
11 3.38
192 59.08
133 40.92%
24  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 724
39 5.39
74 10.22
50 6.91
77 10.64
50 6.91
434 59.94
290 40.06%
25  โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 111
0 0.00
40 36.04
4 3.60
0 0.00
0 0.00
67 60.36
44 39.64%
26  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย 176
30 17.05
20 11.36
5 2.84
11 6.25
2 1.14
108 61.36
68 38.64%
27  โรงเรียนบ้านดอนชัย 119
9 7.56
11 9.24
15 12.61
10 8.40
0 0.00
74 62.18
45 37.82%
28  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 284
13 4.58
16 5.63
17 5.99
30 10.56
28 9.86
180 63.38
104 36.62%
29  โรงเรียนวัดปางมะโอ 15
0 0.00
3 20.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
30  โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ 133
1 0.75
14 10.53
29 21.80
0 0.00
0 0.00
89 66.92
44 33.08%
31  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 88
5 5.68
18 20.45
6 6.82
0 0.00
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
32  โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 140
4 2.86
4 2.86
15 10.71
8 5.71
15 10.71
94 67.14
46 32.86%
33  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 298
9 3.02
0 0.00
39 13.09
18 6.04
29 9.73
203 68.12
95 31.88%
34  โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 176
12 6.82
11 6.25
13 7.39
10 5.68
10 5.68
120 68.18
56 31.82%
35  โรงเรียนบ้านกองลม 391
27 6.91
10 2.56
27 6.91
37 9.46
23 5.88
267 68.29
124 31.71%
36  โรงเรียนบ้านโป่งนก 228
2 0.88
11 4.82
23 10.09
13 5.70
22 9.65
157 68.86
71 31.14%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 136
4 2.94
7 5.15
18 13.24
11 8.09
1 0.74
95 69.85
41 30.15%
38  โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 175
16 9.14
9 5.14
1 0.57
26 14.86
0 0.00
123 70.29
52 29.71%
39  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 338
10 2.96
43 12.72
39 11.54
3 0.89
2 0.59
241 71.30
97 28.70%
40  โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) 105
9 8.57
6 5.71
14 13.33
0 0.00
1 0.95
75 71.43
30 28.57%
41  โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 732
55 7.51
36 4.92
53 7.24
43 5.87
19 2.60
526 71.86
206 28.14%
42  โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 97
2 2.06
2 2.06
22 22.68
0 0.00
0 0.00
71 73.20
26 26.80%
43  โรงเรียนบ้านดง 192
24 12.50
20 10.42
7 3.65
0 0.00
0 0.00
141 73.44
51 26.56%
44  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ) 114
6 5.26
1 0.88
15 13.16
8 7.02
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
45  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 57
2 3.51
10 17.54
3 5.26
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
46  โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ 189
4 2.12
29 15.34
15 7.94
1 0.53
0 0.00
140 74.07
49 25.93%
47  โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 113
11 9.73
10 8.85
6 5.31
2 1.77
0 0.00
84 74.34
29 25.66%
48  โรงเรียนแกน้อยศึกษา 322
25 7.76
18 5.59
14 4.35
12 3.73
13 4.04
240 74.53
82 25.47%
49  โรงเรียนบ้านลาน 402
30 7.46
32 7.96
4 1.00
31 7.71
4 1.00
301 74.88
101 25.12%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 330
12 3.64
9 2.73
17 5.15
23 6.97
19 5.76
250 75.76
80 24.24%
51  โรงเรียนบ้านนามน 161
5 3.11
12 7.45
10 6.21
4 2.48
8 4.97
122 75.78
39 24.22%
52  โรงเรียนบ้านปางแดง 233
16 6.87
10 4.29
15 6.44
6 2.58
9 3.86
177 75.97
56 24.03%
53  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(ฝาง) 181
14 7.73
13 7.18
10 5.52
4 2.21
0 0.00
140 77.35
41 22.65%
54  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 376
25 6.65
14 3.72
43 11.44
0 0.00
2 0.53
292 77.66
84 22.34%
55  โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 166
13 7.83
12 7.23
4 2.41
4 2.41
4 2.41
129 77.71
37 22.29%
56  โรงเรียนบ้านยาง 117
5 4.27
7 5.98
1 0.85
8 6.84
5 4.27
91 77.78
26 22.22%
57  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 128
16 12.50
0 0.00
11 8.59
0 0.00
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
58  โรงเรียนบ้านป่าแดง 252
17 6.75
9 3.57
13 5.16
6 2.38
8 3.17
199 78.97
53 21.03%
59  โรงเรียนวัดนันทาราม 92
4 4.35
3 3.26
8 8.70
4 4.35
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
60  โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 229
8 3.49
13 5.68
15 6.55
5 2.18
6 2.62
182 79.48
47 20.52%
61  โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 137
9 6.57
3 2.19
12 8.76
2 1.46
2 1.46
109 79.56
28 20.44%
62  โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 120
4 3.33
1 0.83
17 14.17
1 0.83
1 0.83
96 80.00
24 20.00%
63  โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) 325
5 1.54
43 13.23
17 5.23
0 0.00
0 0.00
260 80.00
65 20.00%
64  โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 121
2 1.65
6 4.96
4 3.31
6 4.96
6 4.96
97 80.17
24 19.83%
65  โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 76
2 2.63
7 9.21
6 7.89
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
66  โรงเรียนบ้านสันม่วง 51
8 15.69
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
67  โรงเรียนบ้านปางสัก 148
20 13.51
2 1.35
6 4.05
1 0.68
0 0.00
119 80.41
29 19.59%
68  โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 269
7 2.60
6 2.23
39 14.50
0 0.00
0 0.00
217 80.67
52 19.33%
69  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 152
0 0.00
15 9.87
8 5.26
0 0.00
6 3.95
123 80.92
29 19.08%
70  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 147
5 3.40
2 1.36
10 6.80
5 3.40
6 4.08
119 80.95
28 19.05%
71  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 192
3 1.56
23 11.98
10 5.21
0 0.00
0 0.00
156 81.25
36 18.75%
72  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 254
5 1.97
19 7.48
20 7.87
3 1.18
0 0.00
207 81.50
47 18.50%
73  โรงเรียนบ้านแม่สาว 435
32 7.36
9 2.07
16 3.68
10 2.30
13 2.99
355 81.61
80 18.39%
74  โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 116
1 0.86
10 8.62
10 8.62
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
75  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 2102
23 1.09
89 4.23
202 9.61
66 3.14
0 0.00
1722 81.92
380 18.08%
76  โรงเรียนวัดป่าแดง 146
11 7.53
0 0.00
14 9.59
0 0.00
1 0.68
120 82.19
26 17.81%
77  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 68
1 1.47
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
78  โรงเรียนดอยสามหมื่น 57
1 1.75
3 5.26
4 7.02
1 1.75
1 1.75
47 82.46
10 17.54%
79  โรงเรียนบ้านสันทราย 58
4 6.90
1 1.72
5 8.62
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
80  โรงเรียนบ้านขอบด้ง 302
16 5.30
26 8.61
10 3.31
0 0.00
0 0.00
250 82.78
52 17.22%
81  โรงเรียนบ้านปางมะเยา 293
10 3.41
15 5.12
17 5.80
4 1.37
4 1.37
243 82.94
50 17.06%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 106
2 1.89
3 2.83
7 6.60
1 0.94
5 4.72
88 83.02
18 16.98%
83  โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 159
8 5.03
9 5.66
10 6.29
0 0.00
0 0.00
132 83.02
27 16.98%
84  โรงเรียนบ้านหนองยาว 230
3 1.30
5 2.17
15 6.52
9 3.91
7 3.04
191 83.04
39 16.96%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 59
1 1.69
3 5.08
6 10.17
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
86  โรงเรียนบ้านเด่นใหม่ 151
9 5.96
0 0.00
15 9.93
1 0.66
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
87  โรงเรียนบ้านออน 73
5 6.85
5 6.85
2 2.74
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
88  โรงเรียนบ้านโละ 128
4 3.13
7 5.47
5 3.91
1 0.78
4 3.13
107 83.59
21 16.41%
89  โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 55
2 3.64
1 1.82
6 10.91
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 390
18 4.62
10 2.56
35 8.97
0 0.00
0 0.00
327 83.85
63 16.15%
91  โรงเรียนบ้านสบคาบ 70
0 0.00
2 2.86
2 2.86
3 4.29
4 5.71
59 84.29
11 15.71%
92  โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 176
11 6.25
6 3.41
5 2.84
5 2.84
0 0.00
149 84.66
27 15.34%
93  โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 307
12 3.91
12 3.91
20 6.51
2 0.65
0 0.00
261 85.02
46 14.98%
94  โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 88
5 5.68
3 3.41
3 3.41
2 2.27
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
95  โรงเรียนบ้านเมืองคอง 82
4 4.88
1 1.22
6 7.32
1 1.22
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
96  โรงเรียนบ้านแม่คะ 226
4 1.77
10 4.42
19 8.41
0 0.00
0 0.00
193 85.40
33 14.60%
97  โรงเรียนบ้านใหม่ 103
0 0.00
5 4.85
5 4.85
5 4.85
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
98  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 165
7 4.24
6 3.64
6 3.64
2 1.21
3 1.82
141 85.45
24 14.55%
99  โรงเรียนบ้านห้วยบง 69
2 2.90
1 1.45
6 8.70
1 1.45
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
100  โรงเรียนบ้านจอง 313
16 5.11
2 0.64
27 8.63
0 0.00
0 0.00
268 85.62
45 14.38%
101  โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 567
32 5.64
12 2.12
0 0.00
37 6.53
0 0.00
486 85.71
81 14.29%
102  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ฝาง) 90
4 4.44
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
103  โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 188
8 4.26
15 7.98
1 0.53
1 0.53
0 0.00
163 86.70
25 13.30%
104  โรงเรียนบ้านแม่นะ 226
7 3.10
5 2.21
18 7.96
0 0.00
0 0.00
196 86.73
30 13.27%
105  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 114
3 2.63
2 1.75
7 6.14
3 2.63
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
106  โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 325
15 4.62
12 3.69
15 4.62
0 0.00
0 0.00
283 87.08
42 12.92%
107  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 385
8 2.08
18 4.68
22 5.71
0 0.00
0 0.00
337 87.53
48 12.47%
108  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 366
3 0.82
9 2.46
20 5.46
12 3.28
0 0.00
322 87.98
44 12.02%
109  โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 142
8 5.63
3 2.11
6 4.23
0 0.00
0 0.00
125 88.03
17 11.97%
110  โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 84
0 0.00
0 0.00
10 11.90
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
111  โรงเรียนบ้านปางป๋อ 189
8 4.23
8 4.23
6 3.17
0 0.00
0 0.00
167 88.36
22 11.64%
112  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 86
5 5.81
3 3.49
2 2.33
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
113  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 155
1 0.65
4 2.58
12 7.74
1 0.65
0 0.00
137 88.39
18 11.61%
114  โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 344
0 0.00
34 9.88
5 1.45
0 0.00
0 0.00
305 88.66
39 11.34%
115  โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 167
4 2.40
3 1.80
7 4.19
3 1.80
1 0.60
149 89.22
18 10.78%
116  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 162
1 0.62
0 0.00
16 9.88
0 0.00
0 0.00
145 89.51
17 10.49%
117  โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 452
9 1.99
10 2.21
10 2.21
10 2.21
8 1.77
405 89.60
47 10.40%
118  โรงเรียนบ้านต้นโชค 202
7 3.47
3 1.49
7 3.47
3 1.49
0 0.00
182 90.10
20 9.90%
119  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 182
3 1.65
3 1.65
12 6.59
0 0.00
0 0.00
164 90.11
18 9.89%
120  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 447
6 1.34
24 5.37
14 3.13
0 0.00
0 0.00
403 90.16
44 9.84%
121  โรงเรียนบ้านปางเฟือง 98
1 1.02
4 4.08
4 4.08
0 0.00
0 0.00
89 90.82
9 9.18%
122  โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 417
27 6.47
5 1.20
6 1.44
0 0.00
0 0.00
379 90.89
38 9.11%
123  โรงเรียนบ้านสันปอธง 78
3 3.85
1 1.28
1 1.28
0 0.00
2 2.56
71 91.03
7 8.97%
124  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 128
1 0.78
2 1.56
7 5.47
1 0.78
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
125  โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 192
0 0.00
4 2.08
10 5.21
1 0.52
1 0.52
176 91.67
16 8.33%
126  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 146
2 1.37
4 2.74
4 2.74
2 1.37
0 0.00
134 91.78
12 8.22%
127  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 61
1 1.64
0 0.00
3 4.92
1 1.64
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
128  โรงเรียนวัดบ้านท่า 196
4 2.04
3 1.53
9 4.59
0 0.00
0 0.00
180 91.84
16 8.16%
129  โรงเรียนบ้านผาแดง 80
1 1.25
2 2.50
3 3.75
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
130  โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 272
10 3.68
10 3.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
252 92.65
20 7.35%
131  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 169
4 2.37
2 1.18
1 0.59
2 1.18
2 1.18
158 93.49
11 6.51%
132  โรงเรียนวิรุณเทพ 139
0 0.00
2 1.44
3 2.16
2 1.44
2 1.44
130 93.53
9 6.47%
133  โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 144
1 0.69
3 2.08
5 3.47
0 0.00
0 0.00
135 93.75
9 6.25%
134  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 83
2 2.41
1 1.20
2 2.41
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
135  โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 134
3 2.24
0 0.00
5 3.73
0 0.00
0 0.00
126 94.03
8 5.97%
136  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 388
7 1.80
7 1.80
2 0.52
7 1.80
0 0.00
365 94.07
23 5.93%
137  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 293
5 1.71
1 0.34
3 1.02
5 1.71
3 1.02
276 94.20
17 5.80%
138  โรงเรียนบ้านแม่แมะ 52
1 1.92
1 1.92
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
139  โรงเรียนบ้านแม่ใจ 88
0 0.00
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
140  โรงเรียนบ้านปงตำ 60
2 3.33
1 1.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
141  โรงเรียนบ้านนาหวาย 260
2 0.77
3 1.15
3 1.15
2 0.77
2 0.77
248 95.38
12 4.62%
142  โรงเรียนบ้านห้วยปู 89
0 0.00
0 0.00
3 3.37
1 1.12
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
143  โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 210
2 0.95
0 0.00
7 3.33
0 0.00
0 0.00
201 95.71
9 4.29%
144  โรงเรียนบ้านเชียงดาว 675
0 0.00
0 0.00
25 3.70
0 0.00
0 0.00
650 96.30
25 3.70%
145  โรงเรียนบ้านแม่ขิ 110
2 1.82
0 0.00
2 1.82
0 0.00
0 0.00
106 96.36
4 3.64%
146  โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
147  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 180
0 0.00
0 0.00
5 2.78
0 0.00
0 0.00
175 97.22
5 2.78%
148  โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
149  โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 360
2 0.56
2 0.56
2 0.56
2 0.56
0 0.00
352 97.78
8 2.22%
150  โรงเรียนบ้านรินหลวง 208
0 0.00
2 0.96
2 0.96
0 0.00
0 0.00
204 98.08
4 1.92%
151  โรงเรียนบ้านหัวนา 254
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 1.18
251 98.82
3 1.18%
152  โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านหลวง 139
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
139 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านแม่ข่า 264
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
264 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,147 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,583 4.78
เตี้ย  1,904 5.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,076 6.26
ผอมและเตี้ย  1,473 4.44
อ้วนและเตี้ย  955 2.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,156 75.89
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,991 คน


24.11%


Powered By www.thaieducation.net