ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 86 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.16
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าสักงาม 7
1 14.29
5 71.43
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 33
11 33.33
2 6.06
14 42.42
2 6.06
3 9.09
1 3.03
32 96.97%
3  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 412
100 24.27
47 11.41
93 22.57
66 16.02
37 8.98
69 16.75
343 83.25%
4  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 43
0 0.00
8 18.60
6 13.95
7 16.28
12 27.91
10 23.26
33 76.74%
5  โรงเรียนบ้านบวกค้าง 79
9 11.39
3 3.80
13 16.46
12 15.19
16 20.25
26 32.91
53 67.09%
6  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 249
62 24.90
51 20.48
21 8.43
18 7.23
15 6.02
82 32.93
167 67.07%
7  โรงเรียนบ้านดอนปิน 175
15 8.57
13 7.43
15 8.57
50 28.57
20 11.43
62 35.43
113 64.57%
8  โรงเรียนวัดป่าตาล 36
3 8.33
3 8.33
9 25.00
6 16.67
2 5.56
13 36.11
23 63.89%
9  โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 658
20 3.04
17 2.58
122 18.54
37 5.62
139 21.12
323 49.09
335 50.91%
10  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 288
28 9.72
17 5.90
60 20.83
9 3.13
25 8.68
149 51.74
139 48.26%
11  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 98
5 5.10
7 7.14
13 13.27
14 14.29
7 7.14
52 53.06
46 46.94%
12  โรงเรียนวัดเปาสามขา 108
9 8.33
14 12.96
10 9.26
7 6.48
10 9.26
58 53.70
50 46.30%
13  โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
1 11.11
1 11.11
5 55.56
4 44.44%
14  โรงเรียนวัดดอนชัย 60
5 8.33
8 13.33
8 13.33
5 8.33
0 0.00
34 56.67
26 43.33%
15  โรงเรียนท่าศาลา 206
1 0.49
65 31.55
20 9.71
0 0.00
0 0.00
120 58.25
86 41.75%
16  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 2331
81 3.47
31 1.33
306 13.13
93 3.99
459 19.69
1361 58.39
970 41.61%
17  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 32
3 9.38
5 15.63
4 12.50
1 3.13
0 0.00
19 59.38
13 40.63%
18  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 161
28 17.39
19 11.80
6 3.73
12 7.45
0 0.00
96 59.63
65 40.37%
19  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 338
39 11.54
45 13.31
41 12.13
7 2.07
4 1.18
202 59.76
136 40.24%
20  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 49
12 24.49
3 6.12
3 6.12
1 2.04
0 0.00
30 61.22
19 38.78%
21  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 111
9 8.11
16 14.41
10 9.01
6 5.41
0 0.00
70 63.06
41 36.94%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 333
11 3.30
10 3.00
77 23.12
12 3.60
9 2.70
214 64.26
119 35.74%
23  โรงเรียนออนใต้วิทยา 31
2 6.45
4 12.90
4 12.90
1 3.23
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
24  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 278
11 3.96
13 4.68
68 24.46
6 2.16
0 0.00
180 64.75
98 35.25%
25  โรงเรียนวัดสันโค้ง 57
3 5.26
3 5.26
11 19.30
3 5.26
0 0.00
37 64.91
20 35.09%
26  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 69
8 11.59
2 2.90
12 17.39
1 1.45
1 1.45
45 65.22
24 34.78%
27  โรงเรียนแม่คือวิทยา 242
17 7.02
9 3.72
50 20.66
5 2.07
2 0.83
159 65.70
83 34.30%
28  โรงเรียนบ้านดอนปีน 41
5 12.20
2 4.88
7 17.07
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
29  โรงเรียนบ้านออนหลวย 68
9 13.24
6 8.82
2 2.94
5 7.35
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
30  โรงเรียนแม่ตะไคร้ 69
2 2.90
4 5.80
11 15.94
2 2.90
3 4.35
47 68.12
22 31.88%
31  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 68
2 2.94
3 4.41
16 23.53
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
32  โรงเรียนวัดห้วยทราย 172
7 4.07
2 1.16
19 11.05
4 2.33
20 11.63
120 69.77
52 30.23%
33  โรงเรียนชลประทานผาแตก 315
4 1.27
29 9.21
21 6.67
32 10.16
6 1.90
223 70.79
92 29.21%
34  โรงเรียนบ้านมอญ 120
6 5.00
5 4.17
12 10.00
5 4.17
6 5.00
86 71.67
34 28.33%
35  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 290
13 4.48
12 4.14
36 12.41
16 5.52
5 1.72
208 71.72
82 28.28%
36  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 181
11 6.08
3 1.66
17 9.39
10 5.52
9 4.97
131 72.38
50 27.62%
37  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 189
18 9.52
12 6.35
16 8.47
5 2.65
0 0.00
138 73.02
51 26.98%
38  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 161
6 3.73
5 3.11
15 9.32
7 4.35
8 4.97
120 74.53
41 25.47%
39  โรงเรียนบ้านป่าขุย 67
5 7.46
5 7.46
2 2.99
5 7.46
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
40  โรงเรียนบ้านสันทราย 32
3 9.38
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
41  โรงเรียนวัดป่าตัน 212
8 3.77
8 3.77
33 15.57
4 1.89
0 0.00
159 75.00
53 25.00%
42  โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 159
3 1.89
9 5.66
15 9.43
12 7.55
0 0.00
120 75.47
39 24.53%
43  โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 351
33 9.40
12 3.42
31 8.83
9 2.56
0 0.00
266 75.78
85 24.22%
44  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 150
2 1.33
14 9.33
19 12.67
0 0.00
0 0.00
115 76.67
35 23.33%
45  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 591
9 1.52
7 1.18
39 6.60
16 2.71
66 11.17
454 76.82
137 23.18%
46  โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 152
7 4.61
7 4.61
18 11.84
3 1.97
0 0.00
117 76.97
35 23.03%
47  โรงเรียนศรีเนห์รู 135
6 4.44
13 9.63
9 6.67
0 0.00
3 2.22
104 77.04
31 22.96%
48  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 321
16 4.98
11 3.43
45 14.02
0 0.00
0 0.00
249 77.57
72 22.43%
49  โรงเรียนพุทธิโศภน 1081
38 3.52
11 1.02
192 17.76
0 0.00
0 0.00
840 77.71
241 22.29%
50  โรงเรียนวัดดอนจั่น 310
38 12.26
18 5.81
5 1.61
5 1.61
2 0.65
242 78.06
68 21.94%
51  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 210
13 6.19
9 4.29
9 4.29
10 4.76
5 2.38
164 78.10
46 21.90%
52  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา 64
2 3.13
3 4.69
7 10.94
1 1.56
1 1.56
50 78.13
14 21.88%
53  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1769
137 7.74
18 1.02
100 5.65
74 4.18
31 1.75
1409 79.65
360 20.35%
54  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 90
5 5.56
6 6.67
3 3.33
0 0.00
3 3.33
73 81.11
17 18.89%
55  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 192
12 6.25
8 4.17
15 7.81
0 0.00
0 0.00
157 81.77
35 18.23%
56  โรงเรียนวัดสวนดอก 390
35 8.97
0 0.00
33 8.46
2 0.51
0 0.00
320 82.05
70 17.95%
57  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 224
10 4.46
8 3.57
9 4.02
5 2.23
7 3.13
185 82.59
39 17.41%
58  โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 104
6 5.77
3 2.88
7 6.73
1 0.96
1 0.96
86 82.69
18 17.31%
59  โรงเรียนบ้านออนกลาง 73
2 2.74
2 2.74
8 10.96
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
60  โรงเรียนวัดล้านตอง 102
4 3.92
6 5.88
5 4.90
1 0.98
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
61  โรงเรียนทาเหนือวิทยา 166
3 1.81
12 7.23
11 6.63
0 0.00
0 0.00
140 84.34
26 15.66%
62  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 111
0 0.00
7 6.31
8 7.21
0 0.00
2 1.80
94 84.68
17 15.32%
63  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 59
2 3.39
1 1.69
4 6.78
0 0.00
2 3.39
50 84.75
9 15.25%
64  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 114
0 0.00
3 2.63
13 11.40
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
65  โรงเรียนวัดป่าแดด 182
6 3.30
6 3.30
4 2.20
5 2.75
4 2.20
157 86.26
25 13.74%
66  โรงเรียนวัดเมืองสาตร 125
4 3.20
4 3.20
9 7.20
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
67  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 143
5 3.50
3 2.10
7 4.90
3 2.10
0 0.00
125 87.41
18 12.59%
68  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 112
0 0.00
0 0.00
9 8.04
1 0.89
3 2.68
99 88.39
13 11.61%
69  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 168
3 1.79
3 1.79
4 2.38
0 0.00
9 5.36
149 88.69
19 11.31%
70  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
1 2.70
33 89.19
4 10.81%
71  โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 56
0 0.00
4 7.14
2 3.57
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
72  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 105
2 1.90
1 0.95
3 2.86
3 2.86
1 0.95
95 90.48
10 9.52%
73  โรงเรียนบ้านแม่หวาน 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.98
39 90.70
4 9.30%
74  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 250
0 0.00
0 0.00
21 8.40
0 0.00
0 0.00
229 91.60
21 8.40%
75  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 271
7 2.58
6 2.21
3 1.11
3 1.11
3 1.11
249 91.88
22 8.12%
76  โรงเรียนบ้านป่าป้อง 42
0 0.00
1 2.38
1 2.38
1 2.38
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
77  โรงเรียนวัดขะจาว 253
0 0.00
0 0.00
12 4.74
4 1.58
1 0.40
236 93.28
17 6.72%
78  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 179
4 2.23
1 0.56
4 2.23
1 0.56
1 0.56
168 93.85
11 6.15%
79  โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 44
2 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
80  โรงเรียนวัดสันป่าค่า 116
2 1.72
0 0.00
2 1.72
0 0.00
0 0.00
112 96.55
4 3.45%
81  โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 125
2 1.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 98.40
2 1.60%
82  โรงเรียนบ้านปางแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
83  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
84  โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
85  โรงเรียนวัดเสาหิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
86  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,647 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,014 5.75
เตี้ย  733 4.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,898 10.76
ผอมและเตี้ย  638 3.62
อ้วนและเตี้ย  968 5.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,396 70.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,251 คน


29.76%


Powered By www.thaieducation.net