ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว 83
17 20.48
17 20.48
5 6.02
0 0.00
0 0.00
44 53.01
39 46.99%
2  โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 108
6 5.56
31 28.70
12 11.11
0 0.00
0 0.00
59 54.63
49 45.37%
3  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 204
21 10.29
30 14.71
19 9.31
16 7.84
1 0.49
117 57.35
87 42.65%
4  โรงเรียนบ้านทรายทอง 244
16 6.56
68 27.87
4 1.64
12 4.92
0 0.00
144 59.02
100 40.98%
5  โรงเรียนบ้านห้วยคุ 340
12 3.53
92 27.06
19 5.59
4 1.18
3 0.88
210 61.76
130 38.24%
6  โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า 59
6 10.17
5 8.47
9 15.25
2 3.39
0 0.00
37 62.71
22 37.29%
7  โรงเรียนหนองแรดวิทยา 118
10 8.47
9 7.63
13 11.02
8 6.78
4 3.39
74 62.71
44 37.29%
8  โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 78
10 12.82
1 1.28
9 11.54
9 11.54
0 0.00
49 62.82
29 37.18%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 135
7 5.19
8 5.93
24 17.78
11 8.15
0 0.00
85 62.96
50 37.04%
10  โรงเรียนบ้านใหม่ 55
2 3.64
4 7.27
5 9.09
4 7.27
5 9.09
35 63.64
20 36.36%
11  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 144
15 10.42
16 11.11
20 13.89
0 0.00
0 0.00
93 64.58
51 35.42%
12  โรงเรียนบ้านร่องแช่ 134
19 14.18
5 3.73
17 12.69
1 0.75
2 1.49
90 67.16
44 32.84%
13  โรงเรียนบ้านแม่เปา 169
11 6.51
5 2.96
32 18.93
5 2.96
1 0.59
115 68.05
54 31.95%
14  โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 204
11 5.39
25 12.25
19 9.31
3 1.47
2 0.98
144 70.59
60 29.41%
15  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 65
2 3.08
3 4.62
7 10.77
4 6.15
3 4.62
46 70.77
19 29.23%
16  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 38
0 0.00
5 13.16
5 13.16
1 2.63
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
17  โรงเรียนบ้านราษฏ์ภักดี 346
6 1.73
91 26.30
3 0.87
0 0.00
0 0.00
246 71.10
100 28.90%
18  โรงเรียนบ้านน้ำม้า 108
12 11.11
4 3.70
10 9.26
4 3.70
0 0.00
78 72.22
30 27.78%
19  โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 123
17 13.82
3 2.44
14 11.38
0 0.00
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
20  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 245
6 2.45
11 4.49
20 8.16
13 5.31
17 6.94
178 72.65
67 27.35%
21  โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 188
16 8.51
6 3.19
22 11.70
7 3.72
0 0.00
137 72.87
51 27.13%
22  โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 146
13 8.90
3 2.05
10 6.85
6 4.11
6 4.11
108 73.97
38 26.03%
23  โรงเรียนปอวิทยา 290
23 7.93
11 3.79
5 1.72
36 12.41
0 0.00
215 74.14
75 25.86%
24  โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 238
1 0.42
52 21.85
7 2.94
1 0.42
0 0.00
177 74.37
61 25.63%
25  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 43
3 6.98
4 9.30
4 9.30
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
26  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 176
1 0.57
26 14.77
18 10.23
0 0.00
0 0.00
131 74.43
45 25.57%
27  โรงเรียนริมโขงวิทยา 115
10 8.70
10 8.70
9 7.83
0 0.00
0 0.00
86 74.78
29 25.22%
28  โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 53
2 3.77
3 5.66
5 9.43
3 5.66
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
29  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า 78
2 2.56
8 10.26
4 5.13
5 6.41
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
30  โรงเรียนบ้านกระแล 174
5 2.87
22 12.64
8 4.60
7 4.02
0 0.00
132 75.86
42 24.14%
31  โรงเรียนบ้านบ่อแสง 135
7 5.19
7 5.19
18 13.33
0 0.00
0 0.00
103 76.30
32 23.70%
32  โรงเรียนบ้านผาแล 93
0 0.00
0 0.00
6 6.45
14 15.05
2 2.15
71 76.34
22 23.66%
33  โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 60
5 8.33
1 1.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
34  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 248
13 5.24
0 0.00
42 16.94
0 0.00
0 0.00
193 77.82
55 22.18%
35  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 124
6 4.84
4 3.23
10 8.06
2 1.61
5 4.03
97 78.23
27 21.77%
36  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 976
20 2.05
28 2.87
147 15.06
7 0.72
10 1.02
764 78.28
212 21.72%
37  โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) 108
4 3.70
7 6.48
12 11.11
0 0.00
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
38  โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 91
6 6.59
0 0.00
13 14.29
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
39  โรงเรียนบ้านหนองเสา 63
2 3.17
5 7.94
5 7.94
1 1.59
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
40  โรงเรียนบ้านบุญนาค 128
6 4.69
14 10.94
4 3.13
2 1.56
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
41  โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 153
5 3.27
4 2.61
10 6.54
5 3.27
7 4.58
122 79.74
31 20.26%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 60
5 8.33
2 3.33
5 8.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
43  โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 45
2 4.44
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
44  โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 117
9 7.69
8 6.84
3 2.56
3 2.56
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
45  โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" 82
5 6.10
6 7.32
5 6.10
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
46  โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 206
10 4.85
6 2.91
24 11.65
0 0.00
0 0.00
166 80.58
40 19.42%
47  โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 73
4 5.48
5 6.85
3 4.11
2 2.74
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
48  โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 42
3 7.14
3 7.14
2 4.76
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
49  โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 69
4 5.80
3 4.35
3 4.35
2 2.90
1 1.45
56 81.16
13 18.84%
50  โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 96
7 7.29
3 3.13
3 3.13
5 5.21
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
51  โรงเรียนบ้านขอนซุง 38
3 7.89
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
52  โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 55
1 1.82
4 7.27
5 9.09
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
53  โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 122
4 3.28
5 4.10
13 10.66
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
54  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 96
8 8.33
1 1.04
8 8.33
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 193
6 3.11
6 3.11
22 11.40
0 0.00
0 0.00
159 82.38
34 17.62%
56  โรงเรียนเพียงหลวง 16 210
10 4.76
11 5.24
3 1.43
11 5.24
2 0.95
173 82.38
37 17.62%
57  โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 159
9 5.66
0 0.00
19 11.95
0 0.00
0 0.00
131 82.39
28 17.61%
58  โรงเรียนบ้านหนองบัว 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
59  โรงเรียนบ้านหนองเตา 108
7 6.48
9 8.33
1 0.93
1 0.93
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
60  โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 870
41 4.71
15 1.72
39 4.48
28 3.22
22 2.53
725 83.33
145 16.67%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 61
2 3.28
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
62  โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 61
5 8.20
5 8.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
63  โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 294
8 2.72
23 7.82
8 2.72
8 2.72
1 0.34
246 83.67
48 16.33%
64  โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 420
10 2.38
25 5.95
25 5.95
6 1.43
0 0.00
354 84.29
66 15.71%
65  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 20
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
66  โรงเรียนบ้านหลู้ 141
3 2.13
12 8.51
6 4.26
0 0.00
0 0.00
120 85.11
21 14.89%
67  โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) 135
5 3.70
15 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 85.19
20 14.81%
68  โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 157
7 4.46
3 1.91
8 5.10
3 1.91
2 1.27
134 85.35
23 14.65%
69  โรงเรียนบ้านก๊อ 48
2 4.17
2 4.17
3 6.25
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
70  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 151
0 0.00
18 11.92
4 2.65
0 0.00
0 0.00
129 85.43
22 14.57%
71  โรงเรียนบ้านห้วยหาน 332
0 0.00
43 12.95
5 1.51
0 0.00
0 0.00
284 85.54
48 14.46%
72  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 35
1 2.86
0 0.00
3 8.57
0 0.00
1 2.86
30 85.71
5 14.29%
73  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 371
8 2.16
30 8.09
8 2.16
5 1.35
2 0.54
318 85.71
53 14.29%
74  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 184
10 5.43
4 2.17
11 5.98
0 0.00
1 0.54
158 85.87
26 14.13%
75  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 71
1 1.41
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
76  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 64
4 6.25
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
77  โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 50
2 4.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
78  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 123
5 4.07
1 0.81
7 5.69
4 3.25
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
79  โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 73
2 2.74
3 4.11
1 1.37
0 0.00
4 5.48
63 86.30
10 13.70%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 68
6 8.82
1 1.47
2 2.94
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
81  โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 13.21
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
82  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 273
8 2.93
16 5.86
4 1.47
8 2.93
0 0.00
237 86.81
36 13.19%
83  โรงเรียนบ้านหวาย 94
2 2.13
2 2.13
8 8.51
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
84  โรงเรียนบ้านม่วงยาย 111
4 3.60
6 5.41
4 3.60
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 89
5 5.62
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
86  โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 65
2 3.08
0 0.00
4 6.15
2 3.08
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
87  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 58
3 5.17
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
88  โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) 68
4 5.88
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
89  โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 128
1 0.78
3 2.34
10 7.81
0 0.00
1 0.78
113 88.28
15 11.72%
90  โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 182
5 2.75
6 3.30
3 1.65
4 2.20
3 1.65
161 88.46
21 11.54%
91  โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 92
1 1.09
0 0.00
4 4.35
1 1.09
4 4.35
82 89.13
10 10.87%
92  โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 37
0 0.00
2 5.41
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
93  โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 94
3 3.19
1 1.06
5 5.32
1 1.06
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
94  โรงเรียนศรีสว่าง 38
0 0.00
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
95  โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 10.47
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
96  โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 117
1 0.85
0 0.00
11 9.40
0 0.00
0 0.00
105 89.74
12 10.26%
97  โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 205
2 0.98
0 0.00
19 9.27
0 0.00
0 0.00
184 89.76
21 10.24%
98  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 80
4 5.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
99  โรงเรียนบ้านดอนไชย 80
3 3.75
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
100  โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 131
4 3.05
1 0.76
8 6.11
0 0.00
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
101  โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
102  โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 54
2 3.70
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
103  โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
104  โรงเรียนบ้านป่ารวก 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
105  โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 415
6 1.45
15 3.61
5 1.20
7 1.69
3 0.72
379 91.33
36 8.67%
106  โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 81
2 2.47
2 2.47
3 3.70
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
107  โรงเรียนขุนขวากพิทยา 359
8 2.23
1 0.28
20 5.57
1 0.28
0 0.00
329 91.64
30 8.36%
108  โรงเรียนบ้านปากอิง 72
2 2.78
2 2.78
2 2.78
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
109  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 108
2 1.85
1 0.93
6 5.56
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
110  โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 37
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
111  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 136
3 2.21
3 2.21
4 2.94
1 0.74
0 0.00
125 91.91
11 8.09%
112  โรงเรียนบ้านชมภู 91
4 4.40
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
113  โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
1 1.52
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
114  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 106
3 2.83
0 0.00
4 3.77
0 0.00
1 0.94
98 92.45
8 7.55%
115  โรงเรียนบรรพตวิทยา 292
8 2.74
6 2.05
5 1.71
3 1.03
0 0.00
270 92.47
22 7.53%
116  โรงเรียนบ้านดอนแยง 81
2 2.47
1 1.23
1 1.23
2 2.47
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
117  โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 110
3 2.73
1 0.91
2 1.82
2 1.82
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
118  โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
119  โรงเรียนบ้านเขียะ 59
1 1.69
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
120  โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 96
1 1.04
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
121  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 136
1 0.74
0 0.00
7 5.15
0 0.00
0 0.00
128 94.12
8 5.88%
122  โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 104
2 1.92
2 1.92
0 0.00
2 1.92
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
123  โรงเรียนบ้านป่าซาง 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
124  โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 77
0 0.00
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
125  โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
126  โรงเรียนบ้านครึ่ง 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
127  โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 106
1 0.94
0 0.00
4 3.77
0 0.00
0 0.00
101 95.28
5 4.72%
128  โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 92
0 0.00
1 1.09
3 3.26
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
129  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 146
3 2.05
2 1.37
1 0.68
0 0.00
0 0.00
140 95.89
6 4.11%
130  โรงเรียนบ้านหลวง 108
1 0.93
1 0.93
2 1.85
0 0.00
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
131  โรงเรียนบ้านศรีลานนา 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
132  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 54
1 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
133  โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 111
1 0.90
0 0.00
1 0.90
0 0.00
0 0.00
109 98.20
2 1.80%
134  โรงเรียนบ้านส้าน 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,728 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  684 3.86
เตี้ย  1,004 5.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,135 6.40
ผอมและเตี้ย  327 1.84
อ้วนและเตี้ย  116 0.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,462 81.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,266 คน


18.42%


Powered By www.thaieducation.net