ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 198
10 5.05
11 5.56
27 13.64
21 10.61
38 19.19
91 45.96
107 54.04%
2  โรงเรียนวัดราชบุรณะ 69
11 15.94
7 10.14
13 18.84
6 8.70
0 0.00
32 46.38
37 53.62%
3  โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 400
32 8.00
27 6.75
69 17.25
42 10.50
39 9.75
191 47.75
209 52.25%
4  โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 56
8 14.29
9 16.07
11 19.64
1 1.79
0 0.00
27 48.21
29 51.79%
5  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 92
19 20.65
9 9.78
18 19.57
0 0.00
0 0.00
46 50.00
46 50.00%
6  โรงเรียนชุมชนสวี 265
13 4.91
7 2.64
48 18.11
15 5.66
45 16.98
137 51.70
128 48.30%
7  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 173
21 12.14
13 7.51
42 24.28
6 3.47
1 0.58
90 52.02
83 47.98%
8  โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 174
10 5.75
6 3.45
22 12.64
16 9.20
28 16.09
92 52.87
82 47.13%
9  โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 217
7 3.23
6 2.76
33 15.21
13 5.99
39 17.97
119 54.84
98 45.16%
10  โรงเรียนบ้านคู 266
29 10.90
19 7.14
59 22.18
12 4.51
1 0.38
146 54.89
120 45.11%
11  โรงเรียนวัดประสาทนิกร 875
12 1.37
44 5.03
102 11.66
72 8.23
157 17.94
488 55.77
387 44.23%
12  โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร 14
3 21.43
3 21.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 57.14
6 42.86%
13  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 77
7 9.09
4 5.19
14 18.18
4 5.19
3 3.90
45 58.44
32 41.56%
14  โรงเรียนบ้านปังหวาน 182
8 4.40
7 3.85
26 14.29
13 7.14
18 9.89
110 60.44
72 39.56%
15  โรงเรียนบ้านปากเลข 86
8 9.30
11 12.79
14 16.28
0 0.00
0 0.00
53 61.63
33 38.37%
16  โรงเรียนบ้านเขาล้าน 210
9 4.29
12 5.71
13 6.19
21 10.00
25 11.90
130 61.90
80 38.10%
17  โรงเรียนบ้านในหุบ 185
19 10.27
26 14.05
25 13.51
0 0.00
0 0.00
115 62.16
70 37.84%
18  โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1497
46 3.07
28 1.87
250 16.70
70 4.68
169 11.29
934 62.39
563 37.61%
19  โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 168
16 9.52
5 2.98
17 10.12
17 10.12
3 1.79
110 65.48
58 34.52%
20  โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 204
2 0.98
3 1.47
62 30.39
1 0.49
2 0.98
134 65.69
70 34.31%
21  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 246
9 3.66
13 5.28
13 5.28
22 8.94
26 10.57
163 66.26
83 33.74%
22  โรงเรียนบ้านดวด 152
13 8.55
4 2.63
22 14.47
4 2.63
8 5.26
101 66.45
51 33.55%
23  โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน 'ประชานุเคราะห์' 60
3 5.00
1 1.67
13 21.67
2 3.33
1 1.67
40 66.67
20 33.33%
24  โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 180
4 2.22
4 2.22
20 11.11
6 3.33
25 13.89
121 67.22
59 32.78%
25  โรงเรียนวัดหนองบัว 63
4 6.35
3 4.76
12 19.05
1 1.59
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
26  โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 82
14 17.07
6 7.32
6 7.32
0 0.00
0 0.00
56 68.29
26 31.71%
27  โรงเรียนวัดสว่างมนัส 499
30 6.01
31 6.21
59 11.82
23 4.61
14 2.81
342 68.54
157 31.46%
28  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 39
6 15.38
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
29  โรงเรียนบ้านดอนนน 53
1 1.89
0 0.00
9 16.98
0 0.00
6 11.32
37 69.81
16 30.19%
30  โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 176
11 6.25
18 10.23
16 9.09
4 2.27
4 2.27
123 69.89
53 30.11%
31  โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 37
2 5.41
2 5.41
7 18.92
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
32  โรงเรียนบ้านในเหมือง 342
25 7.31
11 3.22
62 18.13
0 0.00
0 0.00
244 71.35
98 28.65%
33  โรงเรียนวัดแหลมปอ 164
3 1.83
6 3.66
11 6.71
9 5.49
17 10.37
118 71.95
46 28.05%
34  โรงเรียนบ้านไทรล่า 94
9 9.57
3 3.19
10 10.64
1 1.06
3 3.19
68 72.34
26 27.66%
35  โรงเรียนวัดท่าทอง 76
3 3.95
1 1.32
17 22.37
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
36  โรงเรียนบ้านคลองระ 73
1 1.37
4 5.48
15 20.55
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
37  โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 86
4 4.65
2 2.33
13 15.12
4 4.65
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
38  โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 45
5 11.11
0 0.00
5 11.11
2 4.44
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
39  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 83
8 9.64
6 7.23
7 8.43
0 0.00
1 1.20
61 73.49
22 26.51%
40  โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ 76
2 2.63
6 7.89
3 3.95
6 7.89
3 3.95
56 73.68
20 26.32%
41  โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 134
8 5.97
7 5.22
18 13.43
2 1.49
0 0.00
99 73.88
35 26.12%
42  โรงเรียนวัดจันทราวาส 74
4 5.41
10 13.51
4 5.41
1 1.35
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
43  โรงเรียนบ้านพังเหา 121
5 4.13
16 13.22
10 8.26
0 0.00
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
44  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 95
1 1.05
4 4.21
14 14.74
2 2.11
3 3.16
71 74.74
24 25.26%
45  โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 107
6 5.61
8 7.48
13 12.15
0 0.00
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
46  โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 76
4 5.26
6 7.89
7 9.21
2 2.63
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
47  โรงเรียนบ้านในกริม 90
5 5.56
4 4.44
3 3.33
6 6.67
4 4.44
68 75.56
22 24.44%
48  โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 159
10 6.29
5 3.14
23 14.47
0 0.00
0 0.00
121 76.10
38 23.90%
49  โรงเรียนบ้านคลองสง 143
4 2.80
1 0.70
11 7.69
4 2.80
14 9.79
109 76.22
34 23.78%
50  โรงเรียนบ้านทับช้าง 51
3 5.88
3 5.88
5 9.80
1 1.96
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
51  โรงเรียนพัฒนศึกษา 214
0 0.00
4 1.87
41 19.16
4 1.87
0 0.00
165 77.10
49 22.90%
52  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 70
1 1.43
1 1.43
10 14.29
4 5.71
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
53  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 228
12 5.26
9 3.95
28 12.28
2 0.88
1 0.44
176 77.19
52 22.81%
54  โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 102
1 0.98
5 4.90
17 16.67
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
55  โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1058
19 1.80
43 4.06
120 11.34
29 2.74
20 1.89
827 78.17
231 21.83%
56  โรงเรียนบ้านบางหยี 156
4 2.56
12 7.69
10 6.41
8 5.13
0 0.00
122 78.21
34 21.79%
57  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 124
2 1.61
3 2.42
17 13.71
2 1.61
3 2.42
97 78.23
27 21.77%
58  โรงเรียนบ้านแหลมยางนา 97
4 4.12
4 4.12
13 13.40
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
59  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 37
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 18.92
29 78.38
8 21.62%
60  โรงเรียนวัดนพคุณ 51
3 5.88
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 318
11 3.46
18 5.66
37 11.64
0 0.00
0 0.00
252 79.25
66 20.75%
62  โรงเรียนวัดดอนชัย 63
2 3.17
2 3.17
8 12.70
1 1.59
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
63  โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 127
10 7.87
2 1.57
14 11.02
0 0.00
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
64  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 228
9 3.95
11 4.82
9 3.95
7 3.07
10 4.39
182 79.82
46 20.18%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 75
4 5.33
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
66  โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 449
7 1.56
1 0.22
35 7.80
10 2.23
35 7.80
361 80.40
88 19.60%
67  โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 785
44 5.61
26 3.31
81 10.32
0 0.00
0 0.00
634 80.76
151 19.24%
68  โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 232
5 2.16
8 3.45
17 7.33
7 3.02
7 3.02
188 81.03
44 18.97%
69  โรงเรียนวัดธัญญาราม 176
9 5.11
2 1.14
19 10.80
2 1.14
1 0.57
143 81.25
33 18.75%
70  โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 102
2 1.96
1 0.98
15 14.71
1 0.98
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
71  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 367
16 4.36
14 3.81
36 9.81
2 0.54
0 0.00
299 81.47
68 18.53%
72  โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 54
2 3.70
1 1.85
7 12.96
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
73  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 251
13 5.18
3 1.20
30 11.95
0 0.00
0 0.00
205 81.67
46 18.33%
74  โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 203
8 3.94
6 2.96
23 11.33
0 0.00
0 0.00
166 81.77
37 18.23%
75  โรงเรียนบ้านเขาค่าย 510
30 5.88
19 3.73
41 8.04
0 0.00
0 0.00
420 82.35
90 17.65%
76  โรงเรียนวัดเชิงคีรี 29
2 6.90
0 0.00
2 6.90
1 3.45
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
77  โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 126
11 8.73
0 0.00
10 7.94
0 0.00
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
78  โรงเรียนบ้านคลองน้อย 147
8 5.44
1 0.68
15 10.20
0 0.00
0 0.00
123 83.67
24 16.33%
79  โรงเรียนวัดพะงุ้น 74
3 4.05
4 5.41
5 6.76
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
80  โรงเรียนบ้านน้ำตก 44
0 0.00
1 2.27
5 11.36
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
81  โรงเรียนวัดชุมแสง 137
2 1.46
6 4.38
11 8.03
2 1.46
0 0.00
116 84.67
21 15.33%
82  โรงเรียนบ้านคลองกก 111
2 1.80
0 0.00
15 13.51
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
83  โรงเรียนบ้านวังปลา 283
17 6.01
6 2.12
8 2.83
5 1.77
7 2.47
240 84.81
43 15.19%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 329
1 0.30
9 2.74
9 2.74
10 3.04
19 5.78
281 85.41
48 14.59%
85  โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 22
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
86  โรงเรียนวัดชลธารวดี 55
3 5.45
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
87  โรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) 40
1 2.50
1 2.50
1 2.50
1 2.50
1 2.50
35 87.50
5 12.50%
88  โรงเรียนบ้านทรายทอง 49
1 2.04
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
89  โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 180
2 1.11
2 1.11
7 3.89
2 1.11
9 5.00
158 87.78
22 12.22%
90  โรงเรียนบ้านเขาวงกรด 41
3 7.32
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
91  โรงเรียนบ้านเขาแงน 74
2 2.70
1 1.35
6 8.11
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
92  โรงเรียนบ้านเขาตากุน 59
0 0.00
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
93  โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
94  โรงเรียนบ้านปากทรง 71
1 1.41
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
95  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
2 2.99
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
96  โรงเรียนบ้านสะพานยูง 88
2 2.27
2 2.27
5 5.68
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
97  โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 59
3 5.08
0 0.00
2 3.39
1 1.69
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
98  โรงเรียนบ้านหนองปลา(หลังสวน) 89
1 1.12
1 1.12
7 7.87
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
99  โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต 130
5 3.85
0 0.00
8 6.15
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
100  โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
101  โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 73
3 4.11
0 0.00
2 2.74
0 0.00
2 2.74
66 90.41
7 9.59%
102  โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 102
4 3.92
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
93 91.18
9 8.82%
103  โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
104  โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 105
3 2.86
0 0.00
3 2.86
0 0.00
3 2.86
96 91.43
9 8.57%
105  โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 117
3 2.56
0 0.00
7 5.98
0 0.00
0 0.00
107 91.45
10 8.55%
106  โรงเรียนวัดนาทิการาม 37
0 0.00
1 2.70
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
107  โรงเรียนบ้านคลองเหนก 113
0 0.00
1 0.88
8 7.08
0 0.00
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
108  โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 63
1 1.59
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
109  โรงเรียนวัดท้องตม 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
0 0.00
1 1.96
47 92.16
4 7.84%
110  โรงเรียนบ้านดอนแค 117
2 1.71
0 0.00
7 5.98
0 0.00
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
111  โรงเรียนวัดนาสัก 96
2 2.08
1 1.04
4 4.17
0 0.00
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
112  โรงเรียนบ้านแก่งกะทั่ง 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
113  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ 371
3 0.81
6 1.62
11 2.96
3 0.81
3 0.81
345 92.99
26 7.01%
114  โรงเรียนบ้านน้ำลอด 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
115  โรงเรียนประชาเอื้ออารี 201
2 1.00
2 1.00
7 3.48
1 0.50
0 0.00
189 94.03
12 5.97%
116  โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
117  โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 485
2 0.41
3 0.62
10 2.06
2 0.41
4 0.82
464 95.67
21 4.33%
118  โรงเรียนบ้านยางงาม 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
48 97.96
1 2.04%
119  โรงเรียนวัดวาลุการาม 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,698 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  815 4.14
เตี้ย  688 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,177 11.05
ผอมและเตี้ย  544 2.76
อ้วนและเตี้ย  830 4.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,644 74.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,054 คน


25.66%


Powered By www.thaieducation.net