ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 108 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 110 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.85
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 8
1 12.50
1 12.50
5 62.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
2  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 11
2 18.18
5 45.45
0 0.00
2 18.18
2 18.18
0 0.00
11 100.00%
3  โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 459
33 7.19
28 6.10
38 8.28
61 13.29
66 14.38
233 50.76
226 49.24%
4  โรงเรียนบ้านเนินทอง 307
9 2.93
24 7.82
25 8.14
33 10.75
49 15.96
167 54.40
140 45.60%
5  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 104
9 8.65
21 20.19
13 12.50
4 3.85
0 0.00
57 54.81
47 45.19%
6  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 140
6 4.29
1 0.71
32 22.86
1 0.71
20 14.29
80 57.14
60 42.86%
7  โรงเรียนบ้านคอสน 60
4 6.67
6 10.00
7 11.67
3 5.00
3 5.00
37 61.67
23 38.33%
8  โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 223
40 17.94
8 3.59
24 10.76
6 2.69
0 0.00
145 65.02
78 34.98%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 98
6 6.12
5 5.10
13 13.27
5 5.10
5 5.10
64 65.31
34 34.69%
10  โรงเรียนวัดคูขุด 78
6 7.69
2 2.56
18 23.08
1 1.28
0 0.00
51 65.38
27 34.62%
11  โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 119
14 11.76
7 5.88
12 10.08
5 4.20
3 2.52
78 65.55
41 34.45%
12  โรงเรียนวัดนาทุ่ง 167
15 8.98
8 4.79
14 8.38
8 4.79
10 5.99
112 67.07
55 32.93%
13  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 708
39 5.51
34 4.80
58 8.19
53 7.49
48 6.78
476 67.23
232 32.77%
14  โรงเรียนชุมชนประชานิคม 293
18 6.14
5 1.71
28 9.56
23 7.85
21 7.17
198 67.58
95 32.42%
15  โรงเรียนวัดน้อมถวาย 246
16 6.50
23 9.35
39 15.85
0 0.00
0 0.00
168 68.29
78 31.71%
16  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 362
19 5.25
19 5.25
31 8.56
15 4.14
23 6.35
255 70.44
107 29.56%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 161
25 15.53
5 3.11
17 10.56
0 0.00
0 0.00
114 70.81
47 29.19%
18  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 597
19 3.18
12 2.01
64 10.72
25 4.19
50 8.38
427 71.52
170 28.48%
19  โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 217
3 1.38
2 0.92
26 11.98
5 2.30
25 11.52
156 71.89
61 28.11%
20  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 232
5 2.16
1 0.43
26 11.21
6 2.59
27 11.64
167 71.98
65 28.02%
21  โรงเรียนวัดขุนกระทิง 88
5 5.68
5 5.68
4 4.55
4 4.55
6 6.82
64 72.73
24 27.27%
22  โรงเรียนวัดเชิงกระ 99
5 5.05
1 1.01
12 12.12
3 3.03
6 6.06
72 72.73
27 27.27%
23  โรงเรียนบ้านบางหลง 77
12 15.58
0 0.00
8 10.39
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
24  โรงเรียนบ้านหาดใน 213
9 4.23
9 4.23
22 10.33
15 7.04
0 0.00
158 74.18
55 25.82%
25  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 139
14 10.07
8 5.76
5 3.60
5 3.60
3 2.16
104 74.82
35 25.18%
26  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 434
23 5.30
20 4.61
23 5.30
25 5.76
18 4.15
325 74.88
109 25.12%
27  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 136
0 0.00
1 0.74
33 24.26
0 0.00
0 0.00
102 75.00
34 25.00%
28  โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 80
0 0.00
5 6.25
14 17.50
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
29  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 871
39 4.48
56 6.43
46 5.28
52 5.97
13 1.49
665 76.35
206 23.65%
30  โรงเรียนบ้านรับร่อ 30
2 6.67
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
31  โรงเรียนบ้านถ้ำธง 69
3 4.35
7 10.14
6 8.70
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
32  โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 115
1 0.87
5 4.35
19 16.52
1 0.87
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
33  โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 153
12 7.84
1 0.65
21 13.73
0 0.00
0 0.00
119 77.78
34 22.22%
34  โรงเรียนบ้านปากคลอง 226
6 2.65
10 4.42
34 15.04
0 0.00
0 0.00
176 77.88
50 22.12%
35  โรงเรียนบ้านจันทึง 181
14 7.73
6 3.31
19 10.50
0 0.00
1 0.55
141 77.90
40 22.10%
36  โรงเรียนบ้านเขาพาง 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
4 12.50
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
37  โรงเรียนบ้านหัวว่าว 37
0 0.00
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
38  โรงเรียนวัดวังไผ่ 33
1 3.03
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
39  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 578
24 4.15
7 1.21
90 15.57
0 0.00
0 0.00
457 79.07
121 20.93%
40  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 152
2 1.32
4 2.63
22 14.47
1 0.66
0 0.00
123 80.92
29 19.08%
41  โรงเรียนวัดหูรอ 131
3 2.29
2 1.53
20 15.27
0 0.00
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
42  โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 145
11 7.59
2 1.38
7 4.83
7 4.83
0 0.00
118 81.38
27 18.62%
43  โรงเรียนบ้านในห้วย 70
4 5.71
2 2.86
3 4.29
3 4.29
1 1.43
57 81.43
13 18.57%
44  โรงเรียนวัดดอนรวบ 160
4 2.50
0 0.00
17 10.63
0 0.00
8 5.00
131 81.88
29 18.13%
45  โรงเรียนประชานิคม 2 175
7 4.00
7 4.00
8 4.57
9 5.14
0 0.00
144 82.29
31 17.71%
46  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 106
6 5.66
2 1.89
9 8.49
1 0.94
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
47  โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 150
6 4.00
5 3.33
13 8.67
1 0.67
0 0.00
125 83.33
25 16.67%
48  โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 217
2 0.92
3 1.38
28 12.90
3 1.38
0 0.00
181 83.41
36 16.59%
49  โรงเรียนบ้านดอนทราย 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
3 6.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
50  โรงเรียนบ้านบางจาก 127
6 4.72
6 4.72
8 6.30
0 0.00
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
51  โรงเรียนบ้านละมุ 65
4 6.15
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
52  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 127
3 2.36
2 1.57
8 6.30
3 2.36
3 2.36
108 85.04
19 14.96%
53  โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 532
15 2.82
15 2.82
46 8.65
2 0.38
1 0.19
453 85.15
79 14.85%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 217
2 0.92
6 2.76
18 8.29
5 2.30
1 0.46
185 85.25
32 14.75%
55  โรงเรียนบ้านคลองสูบ 105
2 1.90
2 1.90
9 8.57
2 1.90
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
56  โรงเรียนบ้านบึงลัด 102
2 1.96
1 0.98
7 6.86
2 1.96
2 1.96
88 86.27
14 13.73%
57  โรงเรียนบ้านสามเสียม 91
3 3.30
2 2.20
7 7.69
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
58  โรงเรียนวัดหัวกรูด 115
6 5.22
2 1.74
7 6.09
0 0.00
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
59  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 219
14 6.39
0 0.00
14 6.39
0 0.00
0 0.00
191 87.21
28 12.79%
60  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1215
56 4.61
19 1.56
60 4.94
15 1.23
4 0.33
1061 87.33
154 12.67%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 177
8 4.52
7 3.95
4 2.26
2 1.13
1 0.56
155 87.57
22 12.43%
62  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1443
38 2.63
26 1.80
56 3.88
21 1.46
25 1.73
1277 88.50
166 11.50%
63  โรงเรียนประชาพัฒนา 72
2 2.78
2 2.78
2 2.78
2 2.78
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
64  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 108
4 3.70
2 1.85
4 3.70
1 0.93
1 0.93
96 88.89
12 11.11%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 113
2 1.77
0 0.00
10 8.85
0 0.00
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
66  โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 97
4 4.12
0 0.00
6 6.19
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
67  โรงเรียนบ้านนาแซะ 111
1 0.90
2 1.80
8 7.21
0 0.00
0 0.00
100 90.09
11 9.91%
68  โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 199
10 5.03
1 0.50
8 4.02
0 0.00
0 0.00
180 90.45
19 9.55%
69  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 136
3 2.21
0 0.00
9 6.62
0 0.00
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
70  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 275
9 3.27
0 0.00
13 4.73
2 0.73
0 0.00
251 91.27
24 8.73%
71  โรงเรียนบ้านหินกบ 81
1 1.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 7.41
74 91.36
7 8.64%
72  โรงเรียนบ้านหัวถนน 93
0 0.00
0 0.00
8 8.60
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
73  โรงเรียนวัดบางแหวน 140
5 3.57
0 0.00
5 3.57
2 1.43
0 0.00
128 91.43
12 8.57%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 99
0 0.00
0 0.00
8 8.08
0 0.00
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
75  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
76  โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
77  โรงเรียนบ้านศาลาลอย 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
78  โรงเรียนบ้านบางคอย 110
0 0.00
0 0.00
3 2.73
1 0.91
3 2.73
103 93.64
7 6.36%
79  โรงเรียนบ้านวังช้าง 193
0 0.00
0 0.00
12 6.22
0 0.00
0 0.00
181 93.78
12 6.22%
80  โรงเรียนวัดบางลึก 81
0 0.00
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
81  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
82  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 241
1 0.41
0 0.00
13 5.39
0 0.00
0 0.00
227 94.19
14 5.81%
83  โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 140
1 0.71
0 0.00
6 4.29
0 0.00
1 0.71
132 94.29
8 5.71%
84  โรงเรียนวัดทุ่งคา 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
85  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
86  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
87  โรงเรียนบ้านงาช้าง 171
2 1.17
3 1.75
2 1.17
0 0.00
2 1.17
162 94.74
9 5.26%
88  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 81
1 1.23
1 1.23
2 2.47
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
89  โรงเรียนบ้านคอกม้า 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
90  โรงเรียนประชานิคม 4 295
4 1.36
4 1.36
2 0.68
2 0.68
2 0.68
281 95.25
14 4.75%
91  โรงเรียนวัดดอนยาง 85
1 1.18
2 2.35
1 1.18
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
92  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 66
3 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
93  โรงเรียนบ้านไชยราช 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
1 1.52
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
94  โรงเรียนบ้านชุมโค 86
1 1.16
1 1.16
1 1.16
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
95  โรงเรียนบ้านกลาง 176
0 0.00
0 0.00
4 2.27
2 1.14
0 0.00
170 96.59
6 3.41%
96  โรงเรียนวัดดอนเมือง 158
0 0.00
0 0.00
5 3.16
0 0.00
0 0.00
153 96.84
5 3.16%
97  โรงเรียนอนุบาลชุมพร 2201
17 0.77
11 0.50
17 0.77
12 0.55
10 0.45
2134 96.96
67 3.04%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
99  โรงเรียนบ้านทรายขาว 242
1 0.41
0 0.00
6 2.48
0 0.00
0 0.00
235 97.11
7 2.89%
100  โรงเรียนบ้านหนองเนียน 76
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
1 1.32
74 97.37
2 2.63%
101  โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 119
0 0.00
1 0.84
1 0.84
0 0.00
0 0.00
117 98.32
2 1.68%
102  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 123
0 0.00
0 0.00
2 1.63
0 0.00
0 0.00
121 98.37
2 1.63%
103  โรงเรียนบ้านเขาวง 124
0 0.00
2 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 98.39
2 1.61%
104  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 203
0 0.00
0 0.00
2 0.99
0 0.00
1 0.49
200 98.52
3 1.48%
105  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 284
0 0.00
0 0.00
4 1.41
0 0.00
0 0.00
280 98.59
4 1.41%
106  โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านยายไท 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,690 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  736 3.39
เตี้ย  506 2.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,445 6.66
ผอมและเตี้ย  474 2.19
อ้วนและเตี้ย  472 2.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,057 83.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,633 คน


16.75%


Powered By www.thaieducation.net